Hente eksterne data fra en webside

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette eller køre en Webforespørgsel for at hente tekst eller data fra en webside. Websider indeholder ofte oplysninger, som er perfekte til analyse i Excel. Afhængigt af behovet kan du hente data, der kan opdateres, dvs. du kan opdatere dataene i Excel med de seneste data på websiden, eller du kan hente data fra en webside og holde dem statiske i regnearket.

Hvis du bruger Excel 2010 eller nyere, kan bruge Excels få og transformere (Power-forespørgsel) oplevelse til at oprette forbindelse til en webside.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om at hente eksterne data fra en webside

Oprette og redigere en webforespørgsel

Oprette en parameterforespørgsel til en webforespørgsel

Kopiere data fra en webside

Køre en gemt webforespørgselsfil

Få en webside til at omdirigere en webforespørgsel til en anden datakilde

Problem: Jeg har problemer med sortering, filtrering eller søgning efter eksterne data fra en webforespørgsel

Få mere at vide om at hente eksterne data fra en webside

Du kan bruge en webforespørgsel til at hente data, som kan opdateres, der er gemt på intranettet eller internettet som f.eks. en enkelt tabel, flere tabeller eller hele teksten på en webside. Du kan herefter analysere dataene ved hjælp af værktøjer og funktioner i Excel. Du kan f.eks. hente og opdatere aktiekurser fra en offentlige webside eller hente og opdatere en tabel over salgsoplysninger fra en firmawebside.

Webforespørgsler er især velegnede til at hente data i tabeller eller forudformaterede områder. (Tabeller defineres med koden HTML <TABLE>. Forudformaterede områder defineres ofte med HTML-koden <PRE>). De hentede data omfatter ikke billeder, f.eks .gif-billeder, og omfatter ikke indholdet af scripts.

Hvis du vil oprette en webforespørgsel, skal du have adgang til på internettet via virksomhedens intranet eller via et modem på computeren eller netværket. Eller du kan foretage en forespørgsel mod lokale HTML- eller XML-filer.

Eksempler på webforespørgsler

Der installeres eksempler på webforespørgsler med Microsoft Office Excel 2007. Som standard er disse forespørgsler placeret i mappen \Programmer\Microsoft Office\Office12\QUERIES på harddisken:

 • MSN MoneyCentral Investor Major Indicies.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Currency Rates.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Stock Quotes.iqy (en parameterforespørgsel til en webforespørgsel)

Metoder til overførsel af eksterne data

Hvis du bruger Excel, kan du importere data, der stammer fra en webside, ved hjælp af dialogboksen Ny webforespørgsel. (Klik på Fra web i gruppen Hent eksterne data under fanen Data).

Hvis du bruger Internet Explorer, er der to måder at hente eksterne data til Office Excel på:

 • Brug velkendte kopiér- og indsæt-kommandoer til at hente data fra en webside til et Excel-regneark. Når du indsætter websidedata i Excel, kan du bevare dataene statiske eller lade dem blive opdateret ved at klikke på Indstillinger for Sæt ind Knapflade og derefter klikke på Opret en webforespørgsel, der kan opdateres....

 • Højreklik på websiden, og klik derefter på Eksporter til Microsoft Excel i genvejsmenuen. Dette viser dialogboksen Ny webforespørgsel.

Bemærk: Du kan også åbne en HTMLfil, MHTML-fil eller korrekt udformet XML-fil i Excel. Når du åbner en HTML- eller en MHTML-fil, får du hele websiden, men en del formatering, scripts, billedfiler (kun HTML) eller lister med data i en enkelt celle kan gå tabt. Når du åbner en XML-fil, har du mulighed for at anvende en eller flere refererede typografiark. I begge tilfælde kan data ikke opdateres.

Oprette en parameterforespørgsel til en webforespørgsel

En parameterforespørgsel er en forespørgsel, der beder om input, hver gang du kører den. Du kan oprette en parameterforespørgsel til en webforespørgsel ved at redigere en gemt webforespørgselsfil (.iqy). Det kan f.eks. være en webforespørgsel, der henter aktiekurser fra en webside, som beder dig om at angive en parameterværdi, f.eks. et aktiesymbol, hver gang du kører parameterforespørgslen til webforespørgslen.

En parameterforespørgsel til en webforespørgsel er baseret på en URL-forespørgselsstreng, som er et eller flere navne/værdi-par, der tilføjes slutningen af en URL-adresse. Nogle websteder bruger en URL-forespørgselsstreng til at ændre indholdet af en webside. En URL-forespørgselsstreng har følgende format, som eksemplet nedenfor viser: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

URL-adressen på websiden

2

?

Spørgsmålstegnet (?) er begyndelsen af URL-forespørgselsstrengen.

3

<Name>

Navnet, i dette eksempel, er Tilbud.

4

=

Lighedstegnet (=) afgrænser navnet fra værdien.

5

<Val>

Værdien, i dette eksempel, er MSFT.

Hvis du overfører to eller flere navne/værdi-par, skal du adskille dem med og-tegnet (&). F.eks.: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<Name>=<Val>

Det første navn/værdi-par er Tilbud = MSFT.

2

&

Og-tegnet (&) afgrænser hvert navn/værdi-par.

3

<Name>=<Val>

Det andet navn/værdi-par er Tilbud=IBM.

Du kan basere en parameterforespørgsel til en webforespørgsel på en URL-forespørgselsstreng ved hjælp af følgende format. F.eks.: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<Name>

Navnet er i dette eksempel Symbol.

2

=

Lighedstegnet (=) afgrænser navnet fra parameteren og strengen, der beder om input.

3

"Parameter"

Navnet på parameteren, omgivet af anførselstegn, der bruges af Excel til at identificere parameteren i dialogboksen Parametre, som i dette eksempel er StockSymbol.

4

,

Kommategnet (,) afgrænser parameteren fra meddelelsen.

5

"Prompt"

Meddelelsen, omgivet af anførselstegn, der vises i dialogboksen Angiv aktiesymbol:, som i dette eksempel er Angiv aktiesymbol:.

6

[...]

Den venstre kantparentes ([]) og højre kantparentes (]) tegn afgrænser meddelelsesstrengen.

Omdirigere webforespørgsler til andre datakilder

Hvis du er websideforfatter, kan du øge pålideligheden af de data, som brugere henter fra dine sider ved at omdirigere webforespørgsler fra Excel til en datakilde, som f.eks. en XML- eller tekstfil.

Hvis f.eks. en HTML-side indeholder en tabel med aktiekurser, kan den pågældende tabeldata bruges i en webforespørgsel, også selvom dataene trækkes fra en anden datakilde. Eller, hvis du peger på en tabel på et Windows SharePoint Services-websted, der indeholder en oversigt over projektets status, kan du oprette en webforespørgsel, der henter data fra en overordnet statusliste.

Denne omdirigering har to primære fordele. For det første kan HTML-websiden, som du importerer, formateres til visning, selvom data er optimeret til analyse (f.eks. i XML-format). For det andet kan HTML-visningen af data opdeles i sider med data (f.eks. 20 resultater ad gangen), men webforespørgslen kan omdirigeres til det komplette sæt data.

Du kan bruge en HTML-attribut med mærket TABLE, PRE, XMP, LISTING eller PLAINTEXT, der identificerer, hvor de underliggende data er gemt. Websideforfattere kan bruge denne omdirigeringsattribut, o:WebQuerySourceHRef, til at få vist datakildens URL-adresse, så webforespørgsler kan sammenkædes med de underliggende kildedata. Denne omdirigeringsattribut er defineret i Microsoft Office-navneområdet for at undgå konflikt med andre omdirigeringsattributter. Datakilden kan være enhver understøttet webforespørgselsdatatype, f.eks. HTML, tekst eller XML. Når denne attribut anvendes, behøver du ikke at bekymre dig om at få det rigtige indhold, når du opdaterer. Webforespørgslen indeholder oplysninger om stien til datakilden og kan hente de opdaterede data direkte fra kilden.

Toppen af siden

Oprette og redigere en webforespørgsel

 1. Gør et af følgende for at oprette en ny webforespørgsel eller redigere en eksisterende webforespørgsel:

  Opret en ny webforespørgsel    

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Fra web i gruppen Hent eksterne data under fanen Data i Office Excel.

   • I browseren skal du gå til den webside, hvorfra du vil forespørge på dataene fra, højreklikke på websiden, og derefter klikke Eksporter til Microsoft Excel i genvejsmenuen.

    Dialogboksen Ny webforespørgsel vises.

  2. I dialogboksen Ny webforespørgsel skal du angive URL-adressen til den webside, hvorfra du vil hente data. Du kan indtaste URL-adressen, indsætte den fra en kopieret adresse eller klikke på pilen ud for listen Adresse og vælge en adresse, der er brugt for nylig.

   Bemærk: Den maksimale længde for en URL-adresse er 255 tegn.

  3. Klik på Begynd.

   Redigere en eksisterende webforespørgsel    

  4. Klik på Forbindelser i gruppen Forbindelser på fanen Data.

   billede af båndet i excel

  5. Marker webforespørgslen i dialogboksen Projektmappeforbindelser, og klik derefter på Egenskaber.

  6. I dialogboksen Forbindelsesegenskaber skal du klikke på fanen Definition og derefter klikke på Rediger forespørgsel.

 2. Klik på knappen Knapflade ud for de tabeller, du vil importere, eller klik på knappen Knapflade i øverste venstre hjørne af siden for at importere hele siden.

  Tip: Hvis der ikke vises Knapflade -knapper ud for tabellerne på siden, skal du klikke på Vis ikoner Knapflade øverst i dialogboksen for at få dem vist.

 3. For at angive formatering, og importindstillinger for, hvordan data returneres, skal du klikke på Indstillinger og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstillinger for webforespørgsel:

  1. Klik på en af følgende indstillinger under Formatering:

   • Ingen     Denne indstilling returnerer ingen formatering fra den webside, du forespørger om, dvs. kun tekst. Formatering, som findes på regnearket anvendes.

   • Kun RTF-tekstformatering     Denne indstilling returnerer typen af formatering, som Office Excel kan genskabe bedst, f.eks. typografier. Det omfatter ikke HTMLformatering, f.eks. LINK-formatering.

   • Fuld HTML-formatering     Denne indstilling returnerer al HTML-formatering, som Excel understøtter, f.eks. formatering af links. Denne indstilling fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde.

  2. Under Importindstillinger for forudformaterede <PRE>-blokke skal du vælge en eller flere af følgende:

   • Importer <PRE>-blokke til kolonner     Blokke med data, der er omgivet af <PRE>-mærker kan importeres til separate kolonner i regnearket. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at returnere data til en enkelt kolonne.

   • Opfat efterfølgende afgrænsere som én     Hvis du har tegn, der definerer eller afgrænser teksten for hver kolonne i dine <PRE>-sektioner (f.eks. kommaer), kan du angive, at når Excel støder på mere end én af disse afgrænsere efter hinanden, vil de blive behandlet som én. Derfor placeres en tom kolonne ikke mellem hver efterfølgende afgrænser. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når du markerer afkrydsningsfeltet Importer <PRE>-blokke til kolonner.

   • Brug samme importindstillinger for hele sektionen     Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge indstillingen for Opfat efterfølgende afgrænsere som én for alle forudformaterede sektioner på websiden. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for kun at bruge indstillingen til den første forudformaterede sektion, eller hvis du vil have Excel til at bestemme de bedste indstillinger. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når du markerer afkrydsningsfeltet Importer <PRE>-blokke til kolonner.

  3. Under Øvrige importindstillinger skal du vælge en eller flere af følgende:

   • Deaktiver datogenkendelse     Denne indstilling sikrer, at tal på en webside, der minder om datoer, vises som tal i regnearket. F.eks. genkendes sportsresultatet 03-07 af Excel som datoen 7. marts, medmindre denne indstilling er valgt.

   • Deaktiver omdirigering af webforespørgsel     Denne indstilling sikrer, at webforespørgslen ikke omdirigeres til en anden datakilde end den, du ser på den webside, du forespørger. Markér dette afkrydsningsfelt for at sikre kompatibilitet med forespørgsler, der er oprettet i tidligere versioner af Excel.

 4. Klik på OK. Webforespørgslen gemmes sammen med projektmappen.

 5. Du kan også gemme webforespørgslen i en webforespørgselsfil (.iqy), så du kan køre forespørgslen i andre projektmapper, og så du kan oprette en parameterforespørgsel.

  Få mere at vide under Oprette en parameterforespørgsel for en webforespørgsel.

  Gemme en webforespørgsel i en webforespørgselsfil

  1. I dialogboksen Rediger webforespørgsel skal du klikke på Gem forespørgsel Knapflade .

  2. Find den mappe, hvor du vil gemme forespørgslen.

   Som standard placeres gemte forespørgsler i mappen \Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Microsoft\Queries på harddisken.

  3. Angiv et filnavn i feltet Filnavn.

  4. Klik på Gem.

   Forespørgslen gemmes i en tekstfil med filtypenavnet .iqy.

 6. Klik på Importer.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Importer Data:

  1. Hvis du vil returnere dataene fra websiden til det markerede regneark, skal du klikke på Eksisterende regneark. I regnearket skal du klikke på den celle, hvor du vil placere den øverste venstre hjørne af eksternt dataområde og derefter klikke på OK.

  2. Hvis du vil returnere dataene til et nyt regneark, skal du klikke på Nyt regneark og derefter klikke på OK. Excel føjer et nyt regneark til din projektmappe og starter automatisk det eksterne dataområde i øverste venstre hjørne af regnearket.

   Når du klikker på OK, vises ikonet Baggrundsopdatering Opdateringsindikator på statuslinje for at indikere, at forespørgslen kører. For at kontrollere status for forespørgslen skal du dobbeltklikke på opdateringsikonet.

Toppen af siden

Oprette en parameterforespørgsel til en webforespørgsel

 1. I Windows Stifinder skal du gå til forespørgselsfilen på computeren.

  Som standard placeres gemte forespørgsler i mappen \Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Microsoft\Queries på harddisken.

 2. Højreklik på filen, og klik derefter på Rediger med Notesblok. Forespørgslen åbnes i Microsoft Notesblok, hvor du kan foretage ændringer af filen.

 3. I filens tekst skal du finde URL-adressen på den webadresse, som de importerede data stammer fra, f.eks.:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Skriv følgende i slutningen af URL-adressen (undlad at indsætte et mellemrum i slutningen af URL-adressen):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Klik på Gem i menuen Filer, og afslut derefter Notesblok.

Toppen af siden

Kopiere data fra en webside

 1. Marker det første element, du vil kopiere i Webbrowser.

 2. Kopiér dataene.

  Bemærk: Se browserens Hjælp for at få oplysninger om kopiering.

 3. Skift til Excel.

 4. Klik i øverste venstre hjørne af regnearksområde, hvor de kopierede data skal vises.

 5. Klik på Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 6. Hvis dataene ikke vises som forventet, skal du klikke på Indstillinger for Sæt ind Knapflade og derefter klikke på en af følgende indstillinger:

  • Bevar kildeformatering for ikke at foretage ændringer.

  • Benyt samme formatering som destinationen for at matche den eksisterende celleformatering.

  • Opret en webforespørgsel, der kan opdateres... for at oprette en forespørgsel til websiden, hvorfra du kopierede data. Hvis websiden ændrer sig på et senere tidspunkt, kan du opdatere dataene.

Toppen af siden

Køre en gemt webforespørgselsfil

Webforespørgsler gemmes i tekstfiler med filtypenavnet .iqy. De gemte forespørgsler er nyttige for at dele samme webforespørgsel i forskellige projektmapper eller med andre brugere og til at oprette en parameterforespørgsel til en webforespørgsel.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. I feltet Søg i skal du finde den mappe, hvor din forespørgselsfil er gemt.

 3. Vælg webforespørgslen, du vil køre.

 4. Klik på Åbn.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Importer Data:

  • Hvis du vil returnere dataene fra websiden til det markerede regneark, skal du klikke på Eksisterende regneark. I regnearket skal du klikke på den celle, hvor du vil placere den øverste venstre hjørne af eksternt dataområde og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil returnere dataene til et nyt regneark, skal du klikke på Nyt regneark og derefter klikke på OK. Excel føjer et nyt regneark til din projektmappe og starter automatisk det eksterne dataområde i øverste venstre hjørne af regnearket.

 6. Hvis webforespørgslen er en parameterforespørgsel, beder dialogboksen Angiv parameterværdi dig om at angive parametre, medmindre du allerede har indstillet parameterforespørgslen til at returnere en bestemt værdi.

  Du kan redigere indstillingerne for parametrene ved at klikke på Parametre i dialogboksen Importer data i trin 5.

  Få mere at vide under Tilpasse en parameterforespørgsel.

  Excel kører forespørgslen. Ikonet Baggrundsopdatering Opdateringsindikator vises på statuslinje for at indikere, at forespørgslen kører. For at kontrollere status for forespørgslen skal du dobbeltklikke på opdateringsikonet.

Toppen af siden

Få en webside til at omdirigere en webforespørgsel til en anden datakilde

 1. Medtag deklarationen af Microsoft Office-navneområdet i åbningmærket HTML på websiden:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. I brødteksten på websiden skal du tilføje følgende attribut til det første TABLE-, PRE-, XMP-, LISTING- eller PLAINTEXT-mærke. Eksempel:

  <TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL">

  hvor værdien er en URL-adresse (relativ eller absolut), du vil omdirigere webforespørgslen til.

Bemærk:  Brugere kan tilsidesætte omdirigering på websider ved at markere afkrydsningsfeltet Deaktiver omdirigering af webforespørgsel i dialogboksen Indstillinger for webforespørgsel. Du kan få adgang til dette felt fra dialogboksen Ny webforespørgsel.

Toppen af siden

Problem: Jeg har problemer med sortering, filtrering eller søgning efter eksterne data fra en webforespørgsel

Eksterne data fra en webforespørgsel kan indeholde foranstående, efterstillede eller flere integrerede Unicodemellemrumstegn (værdi 160). Disse mellemrumstegn kan nogle gange medføre uventede resultater, når du sorterer eller filtrerer data, eller når du udfører en søgning.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af disse og andre tegn i Fjerne mellemrum og tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Importere data fra eksterne datakilder (Power-forespørgsel)

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×