Hente brevhoveder og meddelelser til POP3-e-mail-konti

Når du arbejder med en POP3-mailkonto, kan du vælge at hente enten e-mail-brevhoved eller fuldstændige meddelelser med vedhæftede filer. Når en meddelelse hentes fra en e-mail-server, slettes meddelelsen som standard fra serveren. Dette hjælper med at undgå at overskride lagerbegrænsningen på serveren hos ISP eller e-mail-tjenesten.

Hvordan kan jeg se, om jeg bruger en POP3-e-mail-konto?

I denne artikel antages det, at du allerede har tilføjet din POP3-e-mail-konto i Microsoft Outlook.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Se efter POP/SMTP på fanen E-mail i kolonnen Type.

Det er praktisk først at hente brevhoveder fra POP3-serveren, hvis du modtager store meddelelser. Ud fra oplysningerne i brevhovederne kan du herefter vælge de hele meddelelser, du vil have. Dette gælder f.eks. hvis du er ude at rejse, hvor du muligvis bruger en langsom forbindelse og derfor ikke ønsker at ikke hente store meddelelser eller vedhæftede filer.

Hvad vil du foretage dig?

Hente brevhoveder

Markér meddelelser, der skal hentes eller slettes

Hente meddelelser

Slette meddelelser på e-mail-serveren

Hente brevhoveder

Brevhoveder indeholder ikke meddelelsesteksten. Du kan vælge kun at hente brevhoveder fra alle meddelelser, og derefter vælge nogle meddelelser, der skal hentes med det samme. Når du kun henter de brevhoveder og meddelelser, du udvælger, kan du forkorte forbindelsestiden. Når du har hentet brevhovederne, kan du vælge, hvilke meddelelser - hvis der er nogen - du vil hente eller slette fra e-mail-serveren.

 • Hente brevhoveder manuelt    

  • Klik på Hent brevhoveder på fanen Send/modtag i gruppen Hent.

 • Hente brevhoveder automatisk    

  1. Klik på Send/modtag-grupper på fanen Send/modtag i gruppen Send og modtag, og klik derefter på Definer Send/modtag-gruppe.

  2. Markér en gruppe under Gruppenavn, som indeholder POP3-kontoen.

   Bemærk:  Hvis du ikke har oprettet nogen brugerdefinerede Send/modtag-grupper, skal du vælge gruppen Alle konti.

  3. Klik på Rediger.

  4. Klik på Hent kun brevhoveder under Mappeindstillinger.

   Bemærk:  Hvis du har mere end en konto i en Send/modtag-gruppe, og du vil hente fuldstændige elementer fra nogle konti og kun brevhoveder fra andre konti, skal du oprette en anden Send/modtag-gruppe. Placer alle de konti, hvor du kun vil hente brevhoveder i samme Send/modtag-gruppe. Placer de konti, hvor du vil hente fuldstændige elementer, i en anden Send/modtag-gruppe.

Når du henter et brevhoved, vises Header indicator sammen med meddelelseslisten.

Message header

Toppen af siden

Markér meddelelser, der skal hentes eller slettes

Når brevhovederne er hentet, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder til hvert brevhoved:

 • Markere den meddelelse, der skal hentes og fjernes fra e-mail-serveren.

 • Markere den meddelelse, der skal kopieres (og efterlade en kopi på serveren).

 • Slette meddelelsen fra serveren uden at hente den.

Når en meddelelse er hentet fra en e-mail-server, fjernes den som standard fra serveren. Når du kopierer dine meddelelser, hentes en kopi af meddelelsen til computeren, men meddelelsen bliver samtidig på serveren, hvilket giver dig mulighed for at hente meddelelsen fra en anden computer. Når du sletter meddelelsen i Outlook, fjernes den både fra computeren og fra serveren.

 • Markere brevhovederne for de meddelelser, der skal hentes og slettes på e-mail-serveren    

  • Højreklik på brevhovedet i Indbakke, og klik derefter på Markér til hentning af meddelelser.

   Der vises et ikon, når du har markeret et brevhoved for en meddelelse, der skal hentes. Ikonet viser, at meddelelsen bliver hentet og fjernet fra e-mail-serveren, næste gang du sender/modtager.

 • Markere brevhovederne til meddelelser, der skal kopieres fra serveren    

  • Højreklik på brevhovedet i Indbakke, og klik derefter på Markér til hentning af en kopi af meddelelsen.

   Download message copy

   Når du har markeret et brevhoved for at hente en kopi af meddelelsen, vises ikonet Marked to download message copy .

   Ikonet angiver, at en kopi af e-mailen hentes til computeren, næste gang du sender/modtager.

   Message to be downloaded

 • Markere brevhovederne til de meddelelser, der skal slettes på e-mail-serveren    

  • Klik på det element, der skal slettes, i Indbakke, og tryk derefter på Delete. Et rødt X vises, og første linje i brevhovedet vises gennemstreget.

   Bemærk:  Du kan vælge at slette flere elementer ved at holde Ctrl nede, mens du klikker på meddelelserne, og derefter klikke på Delete.

Bemærk:  Du kan markere flere elementer, der skal slettes, ved at holde CTRL nede, mens der klikkes på meddelelserne, og derefter klikke på DELETE.

Toppen af siden

Hente meddelelser

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hente nye meddelelser manuelt    

  • Klik på Send/modtag grupper på fanen Send/modtag i gruppen Send og modtag, peg på kontoen, og klik derefter på Indbakke.

 • Hente nye meddelelser automatisk    

  1. Klik på Send/modtag Groups på fanen Send/modtag i gruppen Send og modtag og klik derefter på Definer Send/modtag-grupper.

  2. Vælg en gruppe under Gruppenavn, som indeholder POP3-e-mail-kontoen, markér afkrydsningsfeltet Planlæg en automatisk Send/modtag-handling hvert n. minut under Indstilling for gruppen navn, og skriv derefter et tal mellem 1 og 1.440.

   Bemærk:  Hvis du ikke har oprettet nogen brugerdefinerede Send/modtag-grupper, skal du vælge gruppen Alle konti.

   POP3-e-mail-serveren kontrolleres, og nye meddelelser hentes ifølge den tidsplan, du angiver.

Når en POP3-e-mail-konto tilføjes, hentes som standard fuldstændige elementer med vedhæftede filer, hvorefter de slettes fra serveren. Hvis du har ændret indstillingen til kun at hente brevhoveder, kan du skifte tilbage til fuldstændige elementer.

 1. Klik på Send/modtag grupper på fanen Send/modtag i gruppen Send og modtag og klik derefter på Definer Send/modtag-grupper.

 2. Markér en gruppe under Gruppenavn, som indeholder POP3-e-mail-kontoen.

  Bemærk:  Hvis du ikke har oprettet nogen brugerdefinerede Send/modtag-grupper, skal du vælge gruppen Alle konti.

 3. Klik på Rediger.

 4. Vælg Hent hele emnet inklusive vedhæftede filer under Mappeindstillinger.

Toppen af siden

Slette meddelelser på e-mail-serveren

Når en meddelelse er hentet fra en e-mail-server, slettes den som standard på serveren. Hvis du kun henter brevhoveder, eller hvis du har aktiveret indstillingen Gem en kopi af meddelelserne på serveren, bliver beskeden på e-mail-serveren.

Det er ikke nødvendigt at hente meddelelsen for at slette den fra serveren. Du kan markere brevhovederne for de meddelelser, der skal slettes på e-mail-serveren. Det er praktisk, når du blot ved at gennemse en meddelelses brevhoved kan se, at den kan slettes. I afsnittet Markere meddelelser, der skal hentes eller slettes i denne artikel beskrives det, hvordan du markerer de brevhoveder, der skal slettes.

Når du har markeret et brevhoved, der skal slettes, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Slette meddelelser fra computeren og fra serveren    

  • Klik på det element, der skal slettes, i Indbakke, og tryk derefter på Delete. Et rødt X vises, og første linje i brevhovedvisningen står gennemstreget.

   Bemærk:  Du kan vælge at slette flere elementer ved at holde Ctrl nede, mens du klikker på meddelelserne, og derefter klikke på Delete.

 2. Klik på Behandl markerede brevhoveder på fanen Send/modtag i gruppen Server.

Når en meddelelses brevhoved slettes, slettes brevhovedet på din computer, og hele meddelelsen slettes fra serveren. Derfor kan ingen andre computere eller profiler, som du bruger, hente meddelelserne på serveren.

Bemærk:  Hvis du flytter et brevhoved til en anden mappe,  enten manuelt eller ved at bruge en regel rule , og derefter markerer brevhovedet, behandles brevhovedet ikke, når du klikker på Behandl markerede brevhoveder. Kun brevhoveder i Indbakke behandles.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×