Har du ikke programmeret i Access før? Start her

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en ny database, begynder du typisk ved at oprette et par databaseobjekter som tabeller, formularer og rapporter. Til sidst, når du et punkt, hvor du vil tilføje nogle programming til at automatisere visse processer og knytter din databaseobjekter sammen. I denne artikel hjælper med at orientere du til programming værktøjerne i Microsoft Office Access 2007 og henviser til nogle ressourcer, hvor du kan læse mere om programmering.

Tip: I Access 2010 har Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter udtrykket kræver. 

Denne artikel indeholder

Hvad er programmering?

Skal jeg bruge makroer eller VBA-kode?

Bruge guiden Kommandoknap til at udføre almindelige programmeringsopgaver

Oplysninger om makroer

Forstå VBA-kode

Konvertere makroer til VBA-kode

Bruge Hjælp

Hvad er programmering?

I Office Access 2007 er programmering processen med at tilføje funktionalitet til databasen ved hjælp af Access makroer eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode. Antag f.eks., du har oprettet en formular og en rapport, og du vil tilføje en kommandoknap til formularen, når der klikkes på, der åbner rapporten. Processen med at oprette en makro eller VBA-procedure og derefter angive den kommandoknap VedKlikprogrammering, i dette tilfælde erhændelsesegenskab så at klikke på kommandoknappen kører makroen eller proceduren. For en enkelt handling, som åbner en rapport, kan du bruge guiden kommandoknap til at gøre arbejdet, eller du kan slå væk fra guiden og gøre programmeringen dig selv.

Bemærk: Mange Microsoft Office-programmer bruge ordet "makro" til at referere til VBA-kode. Det kan være forvirrende til Access-brugere, fordi i Access, ordet "makro" refererer til en navngivet samling over makrohandlinger, som du kan samle ved hjælp af Makrogenerator. Access makrohandlinger repræsenterer kun et undersæt af de tilgængelige kommandoer i VBA. Makrogenerator giver dig en mere struktureret grænseflade end Visual Basic Editor, så du kan føje programmering til kontrolelementer og objekter uden at få mere at vide VBA-kode. Du skal huske, i Access Hjælp-artikler, Access makroer kaldes til makroer. Omvendt kaldes VBA-kode VBA, kode, en funktion eller en procedure. VBA-kode er indeholdt i klassemoduler (som er en del af individuelle formularer eller rapporter og indeholder typisk kode lige efter disse objekter) og i moduler (som ikke er bundet til bestemte objekter og indeholder typisk "global"-kode, der kan bruges i hele databasen).

Objekter (f.eks. formularer og rapporter) og kontrolelementer (f.eks. kommandoknapper og tekstbokse) har en lang række hændelsesegenskaber, som du kan knytte makroer eller procedurer til. Alle hændelsesegenskaber er knyttet til en bestemt hændelse, f.eks. klik med musen, åbning af en formular eller ændring af data i en tekstboks. Hændelser kan også udløses af faktorer uden for Access, f.eks. systemhændelser, eller af makroer eller procedurer, der er knyttet til andre hændelser. Databasen kan blive kompleks, hvis du føjer talrige makroer eller procedurer til adskillige hændelsesegenskaber for mange objekter, men i de fleste tilfælde kan du opnå de ønskede resultater ved hjælp af en smule programmering.

Øverst på siden

Skal jeg bruge makroer eller VBA-kode?

Når du skal beslutte, om du vil bruge makroer eller VBA-kode, bør du tage hensyn til to faktorer: sikkerhed og den ønskede funktionalitet. Sikkerhed er vigtigt, da VBA kan bruges til at oprette kode, der enten bringer dine datas sikkerhed i fare eller beskadiger filer på computeren. Når du bruger en database, der er oprettet af andre end dig selv, bør du kun aktivere VBA-kode, hvis du ved, at databasen kommer fra en kilde, du har tillid til. Når du opretter en database, som andre skal bruge, bør du undgå at medtage programmeringsværktøjer, der kræver, at brugeren specifikt skal angive, at han eller hun har tillid til databasen. Senere i afsnittet finder du nogle generelle teknikker til at undgå, at brugerne skal angive, at de har tillid til databasen.

Du kan finde flere oplysninger om at aktivere eller deaktivere potentielt usikre indhold artiklen aktivere eller deaktivere makroer i Office-dokumenter (som nævnt et andet sted i denne artikel, de fleste andre Microsoft Office-programmer bruge ordet "makro" til at referere til VBA-kode, så ikke forveksle ordet med Access makroer).

For at forbedre databasens sikkerhed bør du bestræbe dig på at bruge makroer, når det er muligt, og kun ty til VBA-programmering ved handlinger, som ikke kan udføres ved hjælp af makroer. Desuden bør du prøve kun at bruge makrohandlinger, der ikke kræver, at brugerne skal angive, at de har tillid til databasen, for at de kan køre. Ved at begrænse makrohandlingerne på denne måde sikrer du, at brugerne kan regne med, at databasen ikke indeholder programmering, som kan skade deres data eller andre filer på computeren.

Delvist for at fremme bredere brugen af makroer, indeholder Office Access 2007 mange nye makrohandlinger, så du kan oprette mere effektive makroer, end du kan oprette ved hjælp af tidligere versioner af Access. For eksempel du kan nu oprette og bruge globale midlertidige variabler ved hjælp af makrohandlinger, og du kan håndtere fejl mere problemfrit ved hjælp af nye fejlhåndtering makrohandlinger. I tidligere versioner af Access er disse typer funktioner tilgængelige kun ved hjælp af VBA. Desuden i Access 2007, kan du integrere en makro direkte i hændelsesegenskab af et objekt eller kontrolelement. En integreret makro bliver en del af det objekt eller kontrolelement og forbliver med det objekt eller kontrolelement, hvis den flyttes eller kopieres. I tidligere versioner af Access, skal makroer være opfyldt som separate objekter, som nogle gange gør databasen sværere at vedligeholde.

Når du føjer programmering til et objekt eller kontrolelement, bør du overveje at bruge følgende i den nævnte rækkefølge:

 1. En makro, der kun indeholder handlinger, som ikke kræver, at brugerne skal angive, at de har tillid til databasen, for at de kan køre

 2. En makro, der indeholder handlinger, som kræver, at brugerne skal angive, at de har tillid til databasen, for at de kan køre

 3. En VBA-procedure

Når du opretter en makro, kan du skifte mellem den korte liste over handlinger, der ikke kræver, at brugerne angiver, at de har tillid til databasen, for at de kan køre, og den lange liste med alle makrohandlingerne ved at klikke på Vis alle handlinger i Makrogenerator. Når du klikker på Vis alle handlinger, vises også hele listen over argumenter til makrohandlingen KørKommando. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af makroer i afsnittet Forstå makroer og ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også.

Makroer er en nem måde at tager sig af mange programming opgaver såsom at åbne og lukke formularer og køre rapporter. Du kan hurtigt og knytter nemt sammen databaseobjekter, du har oprettet, fordi der ikke er lille syntaks, som du skal huske; argumenterne for hver handling vises i Makrogenerator.

Ud over den øgede sikkerhed og brugervenlighed, som makroerne giver, skal du bruge makroer, hvis du vil:

 • Tildele en tast en handling eller et sæt handlinger. Dette kræver, at du opretter en makrogruppe med navnet AutoKeys.

 • Udføre en handling eller en række handlinger, første gang en database åbnes. Dette kræver, at du opretter en makro med navnet AutoExec.

  Bemærk: Makroen AutoExec kører før alle andre makroer eller VBA-kode, også selvom du har angivet en startformular dialogboksen Access-indstillinger og knyttet en makro eller VBA-kode til denne formulars VedÅbning- eller VedIndlæsning-hændelse.

Du skal bruge VBA-programmering i stedet for makroer, hvis du vil:

 • Brug indbyggede funktioner, eller Opret din egen funktioner    Access indeholder mange indbyggede funktioner, som funktionen R.ydelse , som beregner en renteydelsen. Du kan bruge disse indbyggede funktioner til at udføre beregninger uden at skulle oprette komplicerede udtryk. Du kan også oprette dine egne funktioner til at udføre beregninger, der overskrider findes i et udtryk eller erstatte komplekse udtryk ved hjælp af VBA-kode. Desuden kan du bruge de funktioner, som du opretter i udtryk til at anvende den samme handling på mere end ét objekt.

 • Opret eller manipulere objekter    I de fleste tilfælde kan du finde, er det nemmest at oprette og redigere et objekt i pågældende objekt designvisning. I nogle situationer kan dog kan du få manipulere definitionen af et objekt i programkode. Du kan manipulere alle objekter i en database, ud over selve databasen ved hjælp af VBA.

 • Udfør system-niveau handlinger    Du kan udføre handlingen KørProgram i en makro til at køre et andet program (såsom Microsoft Office Excel 2007 ) fra Access , men du kan ikke bruge en makro til meget andet uden for Access. Ved hjælp af VBA, kan du kontrollere at se, om der findes en fil på computeren, kan du bruge automatisering eller Dynamic Data Exchange (DDE) til at kommunikere med andre Microsoft Windows-baserede programmer, som Office Excel 2007 og opkald funktioner i Windows DLL biblioteker (Dynamic link).

 • Hvis du vil redigere poster én ad gangen    Du kan bruge VBA til at gennemgå et sæt poster, én post ad gangen, og udføre handlingen for hver post. I modsætning arbejde makroer med hele sæt af poster ad gangen.

Hvis du bruger VBA-kode i en database, som du distribuerer til andre, bør du overveje at pakke og signere databasen, så brugerne kan være sikre på, at koden kommer fra en kilde, der er tillid til. Der er flere oplysninger om at pakke og signere en database i artiklen Sikre en database.

Øverst på siden

Bruge guiden Kommandoknap til at udføre almindelige programmeringsopgaver

Hvis du tilføjer en kommandoknap til en formular, kan guiden Kommandoknap hjælpe dig med at komme i gang med programmering. Guiden vejleder dig gennem processen med at oprette en kommandoknap, som udfører en bestemt opgave. Guiden opretter en makro, der er integreret i egenskaben VedKlik for kommandoknappen i en Office Access 2007 (.accdb)-fil. Guiden opretter i en .mdb eller .adp fil VBA-kode, fordi integrerede makroer ikke er tilgængelige i disse filformater. Du kan derefter i begge tilfælde, ændre eller forbedre makroer eller VBA-kode til bedre at opfylde dine behov.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den formular, hvor du vil tilføje kommandoknappen, og klik derefter på Designvisning.

 4. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Kontrolelementguiden Knapflade er valgt.

  Knapflade

 5. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 6. Klik det sted i formularens designgitter, hvor kommandoknappen skal placeres.

  Guiden Kommandoknap startes.

 7. Klik på de forskellige kategorier på listen Kategorier på den første side i guiden for at se, hvilke handlinger guiden kan programmere kommandoknappen til at udføre. Vælg den ønskede handling på listen Handlinger, og klik derefter på Næste.

 8. Klik på indstillingen tekst eller indstillingen billede, afhængigt af om du vil tekst eller et billede skal vises på kommandoknappen.

  • Hvis der skal vises tekst, kan du redigere teksten i boksen ud for indstillingen Tekst.

  • Hvis du vil et billede skal vises, foreslår guiden et billede på listen. Hvis du vil vælge et andet billede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle billeder for at få vist alle kommandoen knappen billederne, Office Access 2007 indeholder, eller klik på Gennemse for at vælge et billede, der er gemt et andet sted.

   Klik på Næste.

 9. Skriv et sigende navn til kommandoknappen. Dette er valgfrit, og navnet vises ikke på kommandoknappen. Men det er en god ide at skrive et sigende navn. Når du så senere vil henvise til kommandoknappen (f.eks. hvis du angiver tabulatorrækkefølgen for kontrolelementer på formularen), bliver det meget nemmere at skelne mellem kommandoknapperne. Hvis kommandoknappen lukker formularen, kan du f.eks. kalde den kmdLuk eller KommandoLuk.

 10. Klik på Udfør.

  Access placerer kommandoknappen i formularen.

 11. Hvis du vil se, hvad guiden har "programmeret" for dig, skal benytte denne valgfri fremgangsmåde:

  1. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

  2. Klik på fanen Hændelse på egenskabsarket.

  3. Klik på Knappen Generator i egenskabsfeltet Klik på.

   Makrogenerator starter, og den makro, som guiden har oprettet, vises. Du kan redigere makroen, hvis du vil (du kan finde flere oplysninger om at redigere en makro i afsnittet Forstå makroer eller ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også). Klik på Luk i gruppen Luk under fanen Design for at lukke Makrogenerator, når du er færdig. Hvis du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne og opdatere egenskaben, skal du klikke på Ja for at gemme ændringerne eller på Nej for at annullere ændringerne.

 12. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Design, og klik derefter på Formularvisning. Klik på den nye kommandoknap for at kontrollere, at den fungerer som forventet.

Øverst på siden

Oplysninger om makroer

En makro er et værktøj, der gør det muligt at automatisere opgaver og tilføje funktioner til formularer, rapporter og kontrolelementer. Eksempelvis hvis du tilføjer en kommandoknap til en formular, knytte du knappens VedKlik hændelsesegenskab til en makro, der indeholder de kommandoer, du vil knappen for at udføre, hver gang der klikkes på.

Det kan være en hjælp at betragte Access-makroer som et forenklet programmeringssprog, hvor du opretter kode ved at opbygge en liste over handlinger, der skal udføres. Når du opretter en makro, vælger du de enkelte handlinger på en rulleliste og angiver derefter de nødvendige oplysninger for de enkelte handlinger. Med makroer kan du føje funktionalitet til formularer, rapporter og kontrolelementer uden at skrive kode i et VBA-modul. Makroer udgør en delmængde af de kommandoer, der er tilgængelige i VBA, og de fleste synes, det er nemmere at oprette en makro end at skrive VBA-kode.

Du opretter en makro ved hjælp af Makrogenerator, som er vist i nedenstående illustration.

Makrogenerator

Vise Makrogenerator:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af makroer ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Øverst på siden

Forstå VBA-kode

VBA er et programmeringssprog, du kan bruge til at oprette effektive programmer i Access. VBA indeholder hundredvis af kommandoer, som du kan bruge til at udføre mere komplekse handlinger, end du kan ved hjælp af Access-makroer.

Du kan udvide funktionaliteten i VBA ved hjælp af kontrolelementer fra tredjepart, og du kan skrive dine egne funktioner og procedurer, der opfylder dine specifikke behov. Du kan også bruge VBA til at integrere Access med andre programmer.

En hurtig måde at komme i gang med VBA programmering er først oprette en Access-makro og konvertere den til VBA-kode. Instruktioner til at gøre dette er inkluderet i sektionen Konverter makroer til VBA-kode. Denne funktion opretter et nyt modul, der indeholder et VBA- Function-procedure, som udfører de tilsvarende handlinger i makroen. Visual Basic Editor åbnes også automatisk, så du kan begynde at ændre fremgangsmåden. Når du arbejder i Visual Basic Editor, kan du klikke på nøgleord og trykke på F1 for at starte Access Developer Help og yderligere oplysninger om hvert nøgleord. Du kan derefter udforske Access Developer Help og opdager nye kommandoer til at hjælpe dig med at udføre de programming opgaver, du vil.

Øverst på siden

Konvertere makroer til VBA-kode

Du kan bruge Office Access 2007 til automatisk for at konvertere makroer til VBA-moduler eller klassemoduler. Du kan konvertere makroer, der er knyttet til en formular eller rapport, uanset om de findes som separate objekter eller integrerede makroer. Du kan også konvertere globale makroer, der ikke er knyttet til en bestemt formular eller rapport.

Konvertere makroer, der er knyttet til en formular eller rapport

Denne proces konverterer til VBA-makroer, der refereres til af (eller integreret i) en formular eller rapport (eller kontrolelementer) og tilføjer VBA-koden til formularens eller rapportens klassemodul. Klassemodulet bliver en del af formularen eller rapporten og flytter med den formular eller rapport, hvis den flyttes eller kopieres.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Konverter formularens makroer til Visual Basic eller Konverter rapportens makroer til Visual Basic i gruppen makro under fanen Databaseværktøjer.

 3. Vælg, om du vil have adgang til at tilføje fejlhåndtering kode til de funktioner, der oprettes, i dialogboksen Konverter formular makroer eller Konverter rapport makroer. Også, hvis du har en eventuel kommentar i dine makroer, Vælg, om du vil have dem inkluderet som kommentarer i funktionerne. Klik på Konverter til at fortsætte.

  Hvis der findes ingen klassemodul for formularen eller rapporten, Access opretter en og tilføjer en procedure i modulet for hver makro, der er knyttet til formularen eller rapporten. Access ændres også begivenhed egenskaberne for formularen eller rapporten, så de kører de nye VBA-procedurer i stedet for makroer.

 4. Sådan vises og redigeres VBA-koden:

  1. Tryk på F4 for at vise egenskabsarket, mens formularen eller rapporten stadig er åben i designvisning (hvis det ikke allerede vises).

  2. Klik i en hvilken som helst egenskabsfeltet, der viser [Hændelsesprocedure] på fanen hændelser på egenskabsarket, og klik derefter på Knappen Generator . For at få vist begivenhed egenskaberne for et bestemt kontrolelement, skal du klikke på kontrolelementet for at markere den. For at se begivenhed egenskaberne for hele formularen eller rapporten, skal du vælge formularen eller rapporten fra rullelisten øverst i egenskabsarket.

   Access åbner Visual Basic Editor og viser hændelsesproceduren i sit klassemodul. Du kan rulle op eller ned for at vise andre procedurer, der er i samme klassemodul.

Konvertere globale makroer

 1. Klik på navnet på den makro, du vil konvertere, i navigationsruden.

 2. Klik på Konverter makroer til Visual Basic i gruppen Makro under fanen Databaseværktøjer.

 3. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen Konverter makro, og klik derefter på Konverter.

  Makroen konverteres, og Visual Basic Editor åbnes.

 4. Sådan vises og redigeres VBA-koden:

  1. Klik på Project Explorer i menuen View, hvis ruden Project Explorer ikke vises.

  2. Udvid træet under navnet på den database, du arbejder i.

  3. Dobbeltklik på modulet konverteret makro - makroens navn under moduler.

   Modulet åbnes.

Knytte en VBA-funktion til en hændelsesegenskab

Når du konverterer en global makro til VBA, placeres VBA-koden i et standardmodul. I modsætning til et klassemodul er et standardmodul ikke en del af en formular eller rapport. Du vil sandsynligvis knytte funktionen til en hændelsesegenskab på en formular, en rapport eller et kontrolelement, så koden kører, nøjagtigt når og hvor du ønsker det. Det kan du enten gøre ved at kopiere VBA-koden til et klassemodul og derefter knytte den til en hændelsesegenskab eller ved at oprette et særligt kald fra hændelsesegenskaben til standardmodulet ved hjælp af følgende procedure.

 1. Noter funktionsnavnet i Visual Basic Editor. Hvis du f.eks. har konverteret en makro med navnet MinMakro, er funktionsnavnet MinMakro().

 2. Luk Visual Basic Editor.

 3. Højreklik i navigationsruden på den formular eller rapport, som du vil knytte funktionen til, og klik derefter på Designvisning.

 4. Klik på det kontrolelement eller den sektion, som du vil knytte funktionen til.

 5. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 6. Klik på boksen med den hændelsesegenskab, du vil knytte til funktionen, under fanen Hændelse i egenskabsarket.

 7. Skriv et lighedstegn (=) efterfulgt af navnet på funktionen i egenskabsfeltet skal – for eksempel, =MinMakro(). Sørg for at medtage parenteserne.

 8. Gem formularen eller rapporten ved at klikke på Gem Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 9. Dobbeltklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og test den for at se, at koden kører, som den skal.

Du ved nu i grundtræk, hvordan man føjer VBA-kode til en database. Denne artikel indeholder kun en beskrivelse af de grundlæggende trin til at komme i gang. Der er mange fremragende opslagsværker og onlineressourcer, som kan hjælpe dig med at udbygge dine programmeringsfærdigheder.

Øverst på siden

Bruge Hjælp

Office Access 2007 indeholder en række forskellige måder at få hjælp med din programmering. Du kan få hjælp til enhver tid ved at klikke på knappen Hjælp i det øverste højre hjørne af Access-vinduet.

Startpunkt for Hjælp

Vinduet Hjælp vises.

Når du opretter en makro eller VBA-procedure, kan du desuden klikke på en makrohandling, et nøgleord eller et navn på en indbygget funktion og derefter trykke på F1. I de fleste tilfælde vises Hjælp-emnet for det element, du klikkede på.

Når Hjælp-vinduet er åbent, kan du bruge navigationsknapperne på værktøjslinjen til at flytte mellem siderne.

Værktøjslinjen i Help Viewer

For eksempel skal du klikke på Hjem for at få vist indholdsfortegnelsen, og klik derefter på den tilbage, frem, stoppe eller opdateringsknappen til at flytte mellem emner eller for at genindlæse et emne. Du kan også søge Hjælp-systemet specifikke oplysninger ved at angive søgeord i feltet lige under værktøjslinjen og derefter trykke på ENTER eller klikke på Søg.

Når du søger efter oplysninger om programmering, er det som regel nyttigt også at konsultere Access Developer Help ud over Access Hjælp.

Skifte til Access Developer Help

 1. Klik på rullepilen ud for knappen Søg.

  Knappen Søg i Hjælp

  Hjælp-vinduet viser en liste over tilgængelige Hjælp-emner, som du kan gennemse.

  Søgeliste i Hjælp

 2. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på Udviklerreference under indhold fra Office Online. Vi anbefaler ved hjælp af denne metode, fordi er altid den mest opdaterede indhold fra webstedet Microsoft Office Online. Hvis du ikke har forbindelse til internettet, eller hvis systemadministratoren har deaktiveret muligheden i Hjælp-vinduet for at gå online, kan du stadig se Access udvikler hjælp ved at klikke på Udviklerreference under indhold fra denne computer.

 3. Du kan gennemse Hjælp ved hjælp af hyperlinkene i indholdsfortegnelsen eller ved at skrive søgeudtryk i boksen lige under værktøjslinjen og derefter trykke på ENTER.

 4. Skift tilbage til Access Hjælp, skal du klikke på rullepilen ud for knappen Søg, og klik derefter på Access Hjælp under indhold fra Office Online eller indhold fra denne computer.

Du kan finde flere oplysninger om brug af offline- eller onlinehjælp ved at klikke på menuen Forbindelsesstatus i nederste højre hjørne af vinduet Hjælp og klikke på Forklar disse indstillinger.

oprette forbindelse til office online fra help viewer.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×