Handicapfunktioner

På Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft Office Forms Server 2007-websteder kan du udføre de fleste opgaver ved hjælp af funktioner til handicappede, f.eks. genvejstaster. Ud over handicapfunktionerne og -værktøjerne i Microsoft Windows gør de funktioner, der er beskrevet i denne artikel, webstederne mere brugervenlige for personer med handicap.

Bemærk: Oplysningerne i denne artikel gælder kun for brugere, som har købt licens til Microsoft-produkter i USA. Hvis du har erhvervet dette produkt uden for USA, indeholder din pakke et afdelingsoplysningskort med telefonnumre og adresser på lokale Microsoft-supporttjenester. Du kan kontakte dit lokale kontor for at få oplysninger om, om den type af produkter og tjenester, der er beskrevet her, fås i dit område. Du kan finde flere oplysninger på andre sprog, herunder japansk og fransk, på http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Denne artikel indeholder

Mere handicapvenlig tilstand

Tastaturgenveje

Navigation

Overskrifter

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Bruge handicapfunktioner

Bruge Hjælp

Funktioner i webbrowseren

Yderligere oplysninger om handicapfunktioner

Mere handicapvenlig tilstand

På et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted er de fleste brugergrænsefladeelementer, f.eks. hyperlinks, formularkontrolelementer og knapper, designet til at bruge Microsoft Active Accessibility. Med Microsoft Active Accessibility kan personer med handicaps bruge indhold ved hjælp af handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere. Skærmlæsere er enheder, som bruger syntetisk tale eller Braillebeskrivelse til at gengive, hvad en blind eller synshandicappet bruger ikke kan se på en computerskærm eller et websted. Eftersom nogle brugerdefinerede brugergrænsefladeelementer ikke anvender Microsoft Active Accessibility-egenskaber, kan du slå den mere handicapvenlige tilstand til. I denne tilstand gengives brugerdefinerede kontrolelementer som tilsvarende standard-HTML-kontrolelementer. Denne gengivelse sikrer, at brugere af handicapfunktioner, kan benytte brugerdefinerede kontrolelementer.

Bemærk: Den mere handicapvenlige tilstand aktiverer ikke nødvendigvis en alternativ version af et brugergrænsefladeelement. Hvis nogen i virksomheden f.eks. tilpasser et SharePoint-websted ved at tilføje et brugerdefineret kontrolelement, oprettes der ikke automatisk en alternativ version af dette kontrolelement, når den mere handicapvenlige tilstand aktiveres.

Du slår den mere handicapvenlige tilstand til eller fra ved at trykke på TAB-tasten, straks efter at du har fokuseret på siden i en browser. Tryk på TAB-tasten, indtil du kommer til hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand eller Deaktiver den mere handicapvenlige tilstand. Selvom hyperlinket, som aktiverer den mere handicapvenlige tilstand, er placeret som det første element i rækken af faner – dvs. det er den første indstilling, du bruger på siden – skal du muligvis trykke på TAB-tasten mere end én gang for at aktivere funktionen. Dette skyldes, at browsermenuerne eller -værktøjslinjerne som udgangspunkt kan være aktiverede. Den mere handicapvenlige tilstand ændrer den måde, som siden gengives på for dig, men ikke for andre brugere af webstedet. Eftersom dette er en lokal indstilling, er der ingen andre end dig, der ved, at du har aktiveret denne indstilling. Den mere handicapvenlige tilstand forbliver aktiveret, indtil du slår den fra eller lukker browseren. Tilstanden bevirker, at følgende elementer gengives på en måde, hvorved de optimeres til at fungere bedre sammen med handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere:

 • Menuer    I stedet for at åbne en rullemenu med indstillinger for filer i et dokumentbibliotek, åbnes et nyt browservindue, som indeholder alle menupunkterne som hyperlinks. Dette format er lettere for handicapfunktioner at tolke.

 • Optimerede felter    Nogle felter er vanskelige for handicapfunktioner at fortolke. Når den mere handicapvenlige tilstand er aktiveret, erstattes disse felter af felter, som er optimeret til handicapfunktioner. Nogle SharePoint-lister understøtter f.eks. formateret tekst-felter, som gør det muligt for brugere at tilføje formateret tekst, billeder, tabeller og hyperlinks. På grund af den måde, disse felter gengives på i en browser, er det ikke alle handicapfunktioner, som kan læse dem. Når den mere handicapvenlige tilstand aktiveres, erstattes sådanne felter med almindelige standardtekstfelter, som kan bruges sammen med handicapfunktioner.

  Ud over formateret tekst-felter erstattes også flere andre typer af felter med alternative felter i den mere handicapvenlige tilstand.

  Liste over felter og alternative felter i den mere handicapvenlige tilstand

  Felt i standardtilstand

  Alternativt felt i den mere handicapvenlige tilstand

  Formateret tekst-felt

  Felt med flere tekstlinjer

  Diagram med grafisk oversigt (til undersøgelser)

  Tabel med tabeloverskrifter

  Gantt-diagram (på en projektliste)

  Tabel med tabeloverskrifter

  En tabel med tabeloverskrifter vises også under et Gantt-diagram i standardtilstand.

  Kontaktpersonvælger

  Tekstfelt

Bemærk: Den mere handicapvenlige tilstand begrænser ikke funktionaliteten, men i stedet aktiveres alternativ gengivelse af sideelementmetoder, så de er kompatible med handicapfunktioner.

Toppen af siden

Tastaturgenveje

Mange funktioner og kommandoer er tilgængelige direkte fra tastaturet. Du kan trykke på TAB-tasten og SKIFT+TAB for at gå frem og tilbage mellem elementerne på en side. Du kan også finde genvejstaster til mange kommandoer. Du kan finde flere oplysninger under Genvejstaster.

Toppen af siden

Navigation

Side- og navigationselementerne på et websted følger en logisk og intuitiv fanerækkefølge. Fanerækkefølgen er en rækkefølge, hvori du flytter fokus fra ét brugergrænsefladeelement til et andet ved at trykke på TAB-tasten. Desuden er to vigtige indstillinger – hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand og hyperlinket Gå til hovedindhold – de to første indstillinger i fanerækkefølgen. Hvis du vil aktivere den mere handicapvenlige tilstand, kan du gøre det ved at trykke på TAB-tasten, når der er aktivt fokus på siden i browseren. Hvis du vil springe over gentagne navigationshyperlinks og gå direkte til området med hovedindholdet på siden, kan du gøre det ved at trykke på TAB-tasten, indtil du kommer til hyperlinket Gå til hovedindhold.

Siderne på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted bruger desuden brødkrummenavigationshyperlinks, som identificerer, hvor den aktuelle side eller det aktuelle websted, passer ind i det overordnede hierarki for webstedet eller gruppen af websteder. Disse navigationshyperlinks vises foroven på de fleste sider, under sidenavnet. Hvis du f.eks. går til mappen Rapporter i biblioteket Delte dokumenter for webstedet Contoso, kan navigationshyperlinkene indeholde teksten Contoso> Delte dokumenter > Rapporter.

Toppen af siden

Overskrifter

Tabeloverskrifter    Ved datatabeller i tabelformat bruges tabeloverskriftsceller. På siden Meddelelser i standardvisningen Alle elementer er kolonneoverskrifterne Titel og Ændret indeholdt i tabeloverskriftscellerne. Tabeloverskriftscellerne er med til at gøre strukturen af en tabel klarere for brugerne og gøre læsningen lettere for personer, som bruger handicapfunktioner.

Overskriftskoder    Koder bruges på websteder til at forbedre gengivelsen af sidens struktur for brugere af handicapfunktioner. Overskriftskoderne (H1, H2, H3 og H4) danner en logisk disposition for indholdet af en side. Hvis du bruger en handicapfunktion som f.eks. en skærmlæser, kan du konfigurere den, så den kun læser overskriftskoderne på en side. Denne virtuelle disposition for overskriftskoder er med til at få sidens indhold til at fremstå klarere. Startsiden for et websted indeholder f.eks. én H1-kode med webstedets titel, én H2-kode med sidens titel, en H3-kode omkring hyperlinket Vis alt indhold på webstedet og H3-koder omkring titlen på hver webdel. Brugere af bestemte handicapfunktioner kan hente en disposition baseret på disse koder, som gør det let at forstå sidelayoutet og gå til den ønskede overskrift.

Toppen af siden

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Alternativ tekst og titler til billeder    Personer med nedsat syn kan ikke se billeder (f.eks. filer i JPEG-, GIF- eller PNG-format) og må derfor bruge alternativ tekst for billeder på et websted. Alternativ tekst for billeder indstilles med ALT-attributten i IMG-koden. Uden velskrevet og informativ alternativ tekst kan brugere med synshandicap ikke forstå betydningen af billederne på en side. Den alternative tekst vises i visuelle browsere, hvis billedet ikke indlæses, eller hvis billedgengivelse ikke er aktiveret for en browser. SharePoint-websteder bruger beskrivende ALT-tekst for billeder, som formidler en betydning eller vigtige oplysninger til brugere. Billeder, som betragtes som afstandsbilleder, eller som ikke i sig selv har nogen oplysningsværdi, har ALT=""., hvilket oplyser handicapfunktioner om, at billederne ikke formidler indhold eller oplysninger.

Hertil kommer, at når du overfører en billedfil til et websted, kan du føje alternativ tekst til billedet, hvilket er grundlæggende for oprettelsen af et tilgængeligt websted. Eksempelvis indeholder webdelen Billede på websted et felt, hvor du kan skrive brugerdefineret ALT-tekst, når du tilføjer et billede. Når du tilføjer billeder i et billedbibliotek, kan du definere brugerdefineret ALT-tekst til billederne.

I nogle tilfælde åbnes et nyt browservindue, når du klikker på et element. ALT-teksten til billeder, som åbner nye vinduer, og titelattributter for hyperlinks, som også gør det, indeholder yderligere oplysninger, som hjælper brugeren med at forstå, at et nyt vindue åbnes. Titelattributten for et hyperlink, som åbner et nyt vindue, indeholder f.eks. (nyt vindue).

Understøttelse af farveskemaer med stor kontrast    Siderne på et SharePoint-websted er designet, så de vises korrekt, hvis du anvender et farveskema med stor kontrast på din computer.

Toppen af siden

Bruge handicapfunktioner

Nogle handicapfunktioner fungerer ikke altid lige godt sammen med bestemte elementer på siderne på et websted. Hvis følgende problemer opstår, kan du se de mulige løsninger under følgende oplysninger og ressourcer.

Bemærk: Det anbefales, at brugere med handicapfunktioner aktiverer den mere handicapvenlige tilstand. Denne tilstand sætter brugere i stand til at udføre handlinger med elementerne på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted ved hjælp af handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere.

Arbejde med Windows Talegenkendelse i Windows Vista

Windows Talegenkendelse er et talebaseret hjælpeværktøj til handicappede, som findes i Microsoft Windows Vista. Windows Talegenkendelse gør det muligt for brugere at udføre handlinger ved hjælp af tale i stedet for at bruge et tastatur eller en mus.

Der er kendte problemer i forbindelse med brugen af Windows Talegenkendelse og nogle menuer på en Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-side, herunder menuer til Ny, Send, Velkommenbruger og rullemenuen med indstillinger, som er tilgængelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil have adgang til disse menuer, når du bruger Windows Talegenkendelse, skal du aktivere den mere handicapvenlige tilstand ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Åbn hjemmesiden i en browser, og sig derefter "Tryk på TAB", indtil hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand vises.

 2. Sig "Tryk på ENTER".

 3. Når du vil bruge en menu med delingsknapper som f.eks. knappen Ny eller Send på en værktøjslinje til en liste eller bruge indstillingerne i menuen for et dokument i et dokumentbibliotek, skal du først rette det aktive fokus på elementet ved at sige "Tryk på TAB" og derefter sige "Tryk på ALT PIL NED".

  Der åbnes et nyt browservindue med hyperlinks fra menuen.

Bemærk: Ved menuer, som har mere end én kommando, skal du sige "Tryk på ALT PIL NED".

Toppen af siden

Bruge Hjælp

Nogle handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere fungerer muligvis ikke sammen med hyperlinks, som kan udvides, i online Hjælp. Hvis der opstår problemer, kan du prøve at installere Microsoft Internet Explorer 5 eller Internet Explorer 6. Du kan finde flere oplysninger ved at besøge webstedet til Internet Explorer.

Bemærk: Hyperlinkene i dette emne fører til internettet. Du kan altid gå tilbage til Hjælp.

Toppen af siden

Funktioner i webbrowseren

Din webbrowser har funktioner, som forbedrer læsbarheden af sider. Du kan finde oplysninger om handicapfunktionerne i din webbrowser ved i hjælpen til browseren at søge efter, hvordan du tilpasser din browser, så den viser de ønskede skrifttyper og farver. Hvis du bruger Internet Explorer som browser, skal du søge på Hjælp til handicappede i indholdsfortegnelsen til Hjælp.

Toppen af siden

Yderligere oplysninger om handicapfunktioner

Microsofts websted for handicappede på Microsoft Hjælp til handicappede (på engelsk) indeholder oplysninger om teknologiske hjælpemidler, som kan gøre livet lettere for mennesker med handicap. Oplysningerne på dette websted kan med fordel benyttes af funktionshæmmede personer og deres venner og familie, personer i hjælpeorganisationer, undervisere og andre interesserede.

Der udgives et gratis, månedligt elektronisk nyhedsbrev, som du kan bruge til at holde dig opdateret omkring handicapemner i forbindelse med Microsoft-produkter. Du kan tegne abonnement ved at besøge Gratis abonnement på nyhedsbrevet med nyt om hjælpemidler til handicappede (på engelsk).

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter handicapvenligt indhold til dine websider, ved at se de standarder for hjælp til handicappede, der er udviklet af World Wide Web Consortium.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×