HYPGEO.FORDELING, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen HYPGEO.FORDELING i Microsoft Excel.

HYPGEO.FORDELING returnerer sandsynligheden for et givet antal gunstige udfald i en stikprøve med en given stikprøvestørrelse, givne gunstige udfald i populationen samt populationens størrelse. Brug HYPGEO.FORDELING til opgaver med en endelig population, hvor hver observation er enten gunstig eller en fiasko, og hvor hvert subsæt af en given størrelse vælges med ens sandsynlighed.

Syntaks

HYPGEO.FORDELING(udfald_s;størrelse;population_s;populationsstørrelse;kumulativ)

Syntaksen for funktionen HYPGEO.FORDELING har følgende argumenter:

 • Udfald_s     Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i stikprøven.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

 • Population_s     Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i populationen.

 • Populationsstørrelse     Påkrævet. Populationens størrelse.

 • Kumulativ     Påkrævet. En logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returneres den kumulative fordelingsfunktion. Hvis kumulativ er FALSK, returneres punktsandsynligheden.

Bemærkninger

 • Alle argumenter afkortes til heltal.

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #VÆRDI!

 • Hvis udfald_s < 0, eller udfald_s er større end den mindste af værdierne størrelse og population_s, returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis udfald_s er mindre end den største af værdierne 0 og (størrelse - populationsstørrelse + population_s), returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis størrelse ≤ 0, eller størrelse > populationsstørrelse, returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis population_s ≤ 0, eller population_s > populationsstørrelse, returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis populationsstørrelse ≤ 0, returnerer HYPGEO.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Ligningen for den hypergeometriske fordeling er:

  Ligning

  hvor:

  x = udfald_s

  n = størrelse

  M = population_s

  N = populationsstørrelse

  HYPGEO.FORDELING benyttes i stikprøver, hvor der ikke udskiftes fra en endelig population.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

Resultat

1

Antallet af gunstige udfald i stikprøven

4

Stikprøvestørrelse

8

Antallet af gunstige udfald i populationen

20

Populationsstørrelse

Formel

Beskrivelse (resultat)

=HYPGEO.FORDELING(A2;A3;A4;A5;SAND)

Kumulativ hypergeometrisk fordelingsfunktion for stikprøven og populationen i cellerne A2 til og med A5

0,4654

=HYPGEOM.FORDELING(A2;A3;A4;A5;FALSK)

Sandsynlighedsfunktionen for den hypergeometriske fordeling for stikprøven og populationen i cellerne A2 til og med A5

0,3633

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×