HYPERLINK, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen HYPERLINK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Opretter en genvej (et link), der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, et intranet eller på internettet. Når du klikker på den celle, der indeholder funktionen HYPERLINK, åbnes den fil, der er lagret på kædeplacering, i Microsoft Excel.

Syntaks

HYPERLINK(kædeplacering;[celleindhold])

Syntaksen for funktionen HYPERLINK har følgende argumenter:

  • Kædeplacering   Obligatorisk. Stien og filnavnet til det dokument, der skal åbnes. Kædeplacering kan referere til et sted i et dokument, f.eks. en bestemt celle eller et navngivet område i et regneark eller en projektmappe i Excel, eller til et bogmærke i et Microsoft Word-dokument. Stien kan henvise til en fil, der er lagret på et harddiskdrev. Stien kan også være en UNC-sti på en server (i Microsoft Excel til Windows) eller en URL-sti på internettet eller på et intranet.

    Bemærk!   Excel Online I Excel Online er funktionen HYPERLINK kun gyldig for URL-adresser. Linkplacering kan være en tekststreng, der angives i anførselstegn, eller det kan være en reference til en celle, der indeholder linket som en tekststreng.

    Hvis det angivne link ikke findes, eller der ikke kan navigeres til det, vises der en fejl, når du klikker på cellen.

  • Celleindhold    Valgfrit. Den linktekst eller numeriske værdi, der vises i cellen. Fuldt_navn vises med blåt og er understreget. Hvis fuldt_navn udelades, vises hyperlinkplacering som linktekst.

    Fuldt_navn kan være en værdi, en tekststreng, et navn eller en celle, der indeholder linkteksten eller værdien.

    Hvis fuldt_navn returnerer en fejlværdi, f.eks. #VÆRDI!, vises fejlen i cellen i stedet for linkteksten.

Bemærkning

Hvis du i Excel-computerprogrammet vil markere en celle, der indeholder et hyperlink, uden at hoppe til linkdestinationen, skal du klikke på cellen og holde museknappen nede, indtil markøren ændres til et kryds Excel-markør , og derefter slippe museknappen. I Excel Online skal du markere en celle ved at klikke på den, når markøren er en pil (du kan gå til hyperlinkets destination ved at klikke, når markøren er en pegende hånd).

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Eksempel

Resultat

=HYPERLINK("http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx"; "Klik for at få vist en rapport")

Åbner en projektmappe, der er gemt under http://eksempel.microsoft.com/rapport. I cellen vises "Klik for at få vist en rapport" som linktekst.

=HYPERLINK("[http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Opretter et link til celle F10 i regnearket Årlig i projektmappen Budgetrapport.xlsx , der er gemt på http://eksempel.microsoft.com/rapport. Den celle i regnearket, der indeholder linket, viser indholdet af celle D1 som dens linktekst:

=HYPERLINK("[http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx]'FørsteKvartal'!AfdTotal"; "Klik for at få vist afdelingstotal for første kvartal")

Opretter et link til området Afdtotal i regnearket Første kvartal i projektmappen, der er gemt på http://eksempel.microsoft.com/rapport. Den celle i regnearket, der indeholder linket, viser teksten "Klik for at få vist afdelingstotal for første kvartal" som dens linktekst:

=HYPERLINK("http://eksempel.microsoft.com/Årsrapport.docx]KvtalOverskud"; "Kvartalsvis overskudsrapport")

Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i en Word-fil, skal du bruge et bogmærke til at definere den placering, du vil hoppe til i filen. I dette eksempel oprettes der et link til bogmærket KvtalOverskud i filen Årsrapport.doc , der er gemt på http://eksempel.microsoft.com:

=HYPERLINK("\\ØKONOMI\Opgørelser\1stqtr.xlsx"; D5)

Viser indholdet af celle D5 som linkteksten i cellen, og åbner den projektmappe, der er gemt på serveren ØKONOMI på sharet Opgørelser. I dette eksempel bruges en UNC-sti.

=HYPERLINK("D:\ØKONOMI\1stqtr.xlsx"; H10)

Åbner projektmappen 1stqtr.xlsx , der er gemt i mappen Økonomi på drev D, og den numeriske værdi, der er gemt i celle H10, vises.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenter\Minbog.xlsx]Totaler")

Opretter et link til området Totaler i en anden (ekstern) projektmappe, Minbog.xlsx .

=HYPERLINK("[Budget.xlsx]E56"; E56)

Hvis du vil gå til et andet ark i samme projektmappe, skal du medtage navnet på arket efterfulgt af et udråbstegn (!) i linket. Hvis du i forrige eksempel ville oprette et link til celle E56 i arket September, skulle du medtage September! i linket.

=HYPERLINK($Z$1)

Hvis du hurtigt vil opdatere alle formler i et regneark, der anvender en HYPERLINK-funktion med samme argumenter, kan du placere linkdestinationen i en anden celle i samme eller i et andet regneark og derefter bruge en absolut reference til denne celle som linkdestinationen i HYPERLINK-formlerne. De ændringer, du foretager af linkdestinationen, afspejles med det samme i HYPERLINK-formlerne.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×