HTML-fragment er delvist uden for siden

Denne publikation indeholder et HTML-fragment, der findes delvist uden for siden. Hvis dette ikke løses, og publikationen sendes som en e-mail, fjernes HTML-fragmentet og al tekst, der er tilknyttet HTML-fragmentet, fra e-mailen, men forbliver i Publisher-filen.

Hvis du vil søge efter og vælge elementet, skal du klikke på fejlmeddelelsen i opgaveruden Designkontrol, klikke på pilen og derefter klikke på Gå til dette element.

Flytte objektet

Du kan løse dette problem ved at flytte objektet. Du kan flytte et objekt eller en gruppe objekter ved at trække eller skubbe objektet eller gruppen eller ved at bruge værdier til at angive placeringen på siden.

Trække objektet til en ny placering

 1. Hold musemarkøren over objektet, indtil markøren ændres til flyttemarkøren Flyttemarkør .

 2. Træk objektet til den nye placering. Hvis du vil trække objektet i en lige linje, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker objektet.

  Bemærk: Hvis en af Fastgør-kommandoerne er slået til, sker det, at objektet fastgøres til nærmeste hjælpelinjer, objekt eller linealmærke, når du slipper museknappen.

Skubbe objektet

 • Marker objektet, og tryk derefter på en piletast for at flytte objektet i den ønskede retning.

  Objektet flyttes en bestemt afstand, hver gang du trykker på en piletast. Standardskubbeafstanden er 0,13" (eller tilsvarende, hvis du bruger en anden måleenhed). Du kan dog ændre skubbeafstanden.

  Sådan gør du 

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Rediger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Piletaster skubber objekter med, og skriv derefter den afstand, objekterne skal flyttes med, når du skubber dem.

Placere objektet præcist på siden

 1. Højreklik på objektet, og klik derefter på Formater objekttype i genvejsmenuen.

 2. Angiv de positive værdier for vandret og lodret placering af objektet eller gruppen af objekter under Placering på siden under fanen Layout.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×