HARMIDDELVÆRDI, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen HARMIDDELVÆRDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det harmoniske gennemsnit af et datasæt. Det harmoniske gennemsnit er den reciprokke værdi af gennemsnittet af reciprokke værdier.

Syntaks

HARMIDDELVÆRDI(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen HARMIDDELVÆRDI har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; …    Tallet 1 er påkrævet, efterfølgende tal er valgfri. 1 til 255 argumenter, for hvilke gennemsnittet skal beregnes. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • Det harmoniske gennemsnit er altid mindre end det geometriske gennemsnit, som altid er mindre end det aritmetiske gennemsnit.

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Hvis et datamærke ≤ 0, returnerer HARMIDDELVÆRDI fejlværdien #NUM!.

  • Ligningen for den harmoniske middelværdi er:

    Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=HARMIDDELVÆRDI(A2:A8)

Det harmoniske gennemsnit for datasættet i A2:A8

5,028376

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×