Håndtere dokumenter i et dokumentværktøj i SharePoint Workspace 2010

Overordnet set kan du håndtere dokumenter i et 2010-dokumentbibliotek på samme måde som i Windows Stifinder. Bemærk, at nogle filhåndteringsopgaver, f.eks. omdøbning eller sletning af filer, kan være styret af SharePoint-webstedstilladelser eller af de værktøjstilladelser, der er tildelt til din rolle (hvis dokumentværktøjet er i et Groove-arbejdsområde). Alt efter tilladelserne kan du muligvis gøre følgende med dokumenter:

Hvad vil du foretage dig?

Kopiere eller flytte dokumenter

Slette dokumenter

Omdøbe dokumenter

Ændre den aktuelle visning

Sortere dokumenter

Få vist dokumentegenskaber

Oprette nye dokumentmapper

Oprette en ny mappe

Omdøbe en mappe

Se mappeegenskaber

Fejlfinding på overførselsproblemer

Kopiere eller flytte dokumenter

Hvis du vil kopiere et dokument til en anden mappe (enten i et dokumentværktøj eller til en mappe i Windows Stifinder), skal du bruge kommandoerne Kopiér og Indsæt i genvejsmenuen eller bruge CTRL + TRÆK til at trække dokumentet. Hvis du vil flytte et dokument til en anden mappe, skal du trække og slippe det.

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af træk og slip-funktionaliteten.

Hvis du vil

Skal du benytte følgende fremgangsmåde:

Kopiere et dokument til en anden mappe i det samme dokumentværktøj.

Ctrl-træk dokumentet, eller brug Kopiér og Sæt ind.

Kopiere et dokument til en mappe i et andet dokumentværktøj eller til en Windows-mappe uden for SharePoint Workspace

Træk og slip dokumentet, eller brug Kopiér og Sæt ind.

Flytte et dokument til en undermappe i det samme dokumentværktøj

Brug Klip og Sæt ind.

Flytte et dokument til en mappe i et andet dokumentværktøj eller til en Windows-mappe uden for SharePoint Workspace

Brug Klip og Sæt ind.

Tip:  Hvis du trækker et dokument til Microsoft Outlook, åbnes der automatisk en ny Outlook-meddelelse med dokumentet som vedhæftet fil.

Toppen af siden

Slette dokumenter

Hvis du vil slette et dokument, skal du højreklikke på det og derefter klikke på Slet. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette dokumentet. Hvis dokumentet ligger i et SharePoint-dokumentbibliotek, vises der en meddelelse om, at dokumentet også bliver slettet på SharePoint-serveren, hvis du sletter det.

Toppen af siden

Omdøbe dokumenter

Hvis du vil omdøbe et dokument, skal du højreklikke på det og derefter klikke på Omdøb.

Toppen af siden

Ændre den aktuelle visning

I et SharePoint-arbejdsmiljø svarer de tilgængelige visninger til de visninger, der er defineret på SharePoint-webstedet. Du kan skifte visninger for at få vist forskellige grupper af elementer, afhængigt af de filtre, der er konfigureret for den valgte visning.

 1. Klik på fanen Vis.

 2. Klik på menuen Aktuel visning, og klik på den ønskede visning.

Toppen af siden

Sortere dokumenter

 1. Vælg den mappe, hvor der skal sorteres dokumenter.

 2. Gå til et SharePoint-arbejdsområde og klik på menuen Sortér dokumenter på fanen Vis og derefter på en sorteringsindstilling.

  Det kan være nødvendigt at indstille den aktuelle visning til "Standardindstilling for arbejdsområde" for at se sorteringsindstillingerne. Klik på menuen Aktuel visning på fanen Vis, og klik derefter på Standardindstilling for arbejdsområde.

 3. Gå til et Groove-arbejdsområde og klik på menuen Sortér dokumenter på fanen Vis og derefter på en sorteringsindstilling.

Toppen af siden

Få vist dokumentegenskaber

 1. Vælg dokumentet.

 2. Klik på Egenskaber på fanen Startside.

  Hvis dokumentet er i et SharePoint-arbejdsområde, åbner vinduet Egenskaber fra SharePoint-webstedet.

  Hvis dokumentet er i et Groove-arbejdsområde, åbner dialogboksen Egenskaber for SharePoint Workspace.

Toppen af siden

Oprette nye dokumentmapper

Du kan oprette og arrangere dokumentmapper i en trælignende struktur på samme måde som i Windows Stifinder. Fra start af indeholder alle dokumentværktøjer en "rodmappe", som altid er den øverste mappe på listen (svarer til et diskdrev, som f.eks. (C: \) på computeren). De mapper, du tilføjer, vises under "rodmappen" i hierarkiet.

Oprette en ny mappe

Nye mapper placeres altid under den valgte mappe i hierarkiet.

 1. Vælg den mappe, den nye mappe skal placeres i.

 2. Klik på Ny mappe på fanen Startside.

  Hvis du opretter en ny mappe i et dokumentbibliotek i et SharePoint-arbejdsområde, åbner vinduet Ny mappe, som er afledt af SharePoint-webstedet. Indtast et navn til den nye mappe og klik på Gem og luk.

  Hvis du opretter en ny mappe i et dokumentværktøj i et Groove-arbejdsområde, åbner dialogboksen Ny mappe. Indtast et navn til den nye mappe og tryk på ENTER.

Omdøbe en mappe

 1. Højreklik på mappen, og klik derefter på Omdøb.

 2. Skriv et nyt navn til den nye mappe, og tryk derefter på Enter.

Se mappeegenskaber

 1. Klik på mappen.

 2. Klik på Egenskaber på fanen Startside.

  Hvis mappen er i et SharePoint-arbejdsområde, åbner vinduet Egenskaber fra SharePoint-webstedet.

  Hvis mappen er i et Groove-arbejdsområde, åbner dialogboksen Egenskaber for SharePoint Workspace.

Toppen af siden

Fejlfinding på overførselsproblemer

Når andre medlemmer af arbejdsområdet tilføjer nye dokumenter til et dokumentværktøj, overføres disse dokumenter automatisk til din kopi af arbejdsområdet. Der vedhæftes et synkroniseringsikon til alle dokumenter, der stadig er i gang med at blive overført. Eksempel:

Nyt eller opdateret indhold kan overføres til dette dokument

Hvis du forsøger at åbne et dokument, for hvilket synkroniseringsikonet stadig vises, vises meddelelsen "Indhold ikke tilgængeligt" for at fortælle dig, at dokumentets indhold endnu ikke er overført eller stadig er i gang med at blive overført.

I visse tilfælde skal du blot vente et minut eller to, indtil dokumentet er overført. Der kan dog godt gå et stykke tid, inden meget store dokumenter er helt overført. Men du oplever måske det samme problem, hvis det arbejdsområdemedlem, der tilføjede dokumentet, går offline, inden dokumentet er helt overført til computeren. I så fald er du nødt til at vente, indtil personen igen kommer online, for at kunne modtage dokumentet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×