Højre mod venstre-sprogfunktioner

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Office understøtter højre mod venstre-funktioner for de sprog, der arbejder i et højre mod venstre-miljø eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø i forbindelse med indtastning, redigering og visning af tekst. I denne kontekst refererer "højre mod venstre-sprog" til de skrivesystemer, hvor der skrives fra højre mod venstre. Dette gælder også for de sprog, der kræver kontekstafhængig formgivning, f.eks. arabisk, og for de sprog, der ikke gør. Du kan ændre skærmbilledet til at skulle læses fra højre mod venstre, eller du kan ændre separate filer, så indholdet af filerne skal læses fra højre mod venstre.

Hvis computeren ikke har en højre mod venstre-sprogversion af Office installeret, skal du installere den relevante sprogpakke. Du skal også køre et Microsoft Windows-operativsystem, der indeholder højre mod venstre, understøtter og aktivere tastaturlayoutet til det højre mod venstre-sprog, du vil bruge.

Før du kan bruge en af de højre mod venstre-funktioner i Microsoft Office eller få vist højre mod venstre-scripts selv korrekt, skal du tilføje et sprog i Windows og aktivere tastaturlayoutet til det højre mod venstre-sprog.

Hvis du bruger Windows XP, skal du først gå til startsiden control panel i Windows XP at installere de nødvendige Microsoft Windows komplekse scripts. Når du har installeret softwaren komplekst, tilføje tastaturlayoutet. Se konfigurere Windows XP til flere sprogkan finde flere oplysninger.

Afhængigt af hvordan du foretrækker at tilpasse din computer, kan du bruge ét sprog til din skærm (menuer, dialogbokse og guider), og skriv på et andet sprog, som det er nødvendigt. Hvis du vil både skrive på et højre mod venstre-sprog, og se de menuer og online Hjælp i, sprog, du kan angive Office visningen til denne sprogindstilling. Se tilføje et sprog eller angive sprogindstillinger i Officekan finde flere oplysninger.

Mange højre mod venstre-funktioner i Office programmer bruger det viste sprog til at bestemme skærmen layout retning og justering af tekst i dialogbokse. Når du angiver et højre mod venstre brugergrænsefladesprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, layoutet af menuer, dialogbokse og guider er højre mod venstre, men indstillingerne for Microsoft Windows stadig venstre mod højre.

Hvis du f.eks. har valgt arabisk som grænsefladesprog i Office (men ikke i Windows), ser grænsefladen ud på følgende måde:

Arabisk brugergrænsefladesprog

Selvom menuerne vises fra højre mod venstre, er titellinjen stadig på engelsk, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises stadig i det øverste højre hjørne som i venstre mod højre-brugergrænsefladen. Hvis du konfigurerer brugergrænsefladen i Windows til et højre mod venstre-sprog, oversættes også sproget i titellinjen, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises i øverste venstre hjørne.

Hvis du hovedsageligt arbejder på et venstre mod højre-sprog, men sommetider skal indsætte tekst på et højre mod venstre-sprog, kan du vælge engelsk (USA) som grænsefladesprog og skrive på højre mod venstre-sproget i de fleste Office-programmer, når du har brug for det. Du kan gøre dette ved at indstille tekst og punktopstillinger til højre mod venstre for redigeringsområdet og aktivere tastaturlayoutet.

Du kan ændre tekstretningen i et Microsoft Office-program ved at vælge afsnitsknappen Højre mod venstre i gruppen Afsnit under fanen Startside (dette vises kun, hvis du har aktiveret et højre mod venstre-sprog). Selvom du har ændret grænsefladesproget til et højre mod venstre-sprog, skal du have aktiveret det korrekte tastatursprog for at kunne skrive tekst på det sprog.

Hvis du normalt har engelsk som grænsefladesprog, men vil ændre det til en arabisk dialekt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn en Office-programfil, f.eks et Word-dokument.

 2. I fanen Filer skal du vælge Indstillinger > Sprog.

 3. På listen Redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office skal du vælge den arabiske dialekt, du ønsker, og derefter vælge Tilføj.

 4. I tabellen Vælg redigeringssprog skal du kontrollere, at den nyligt tilføjede arabiske dialekt er fremhævet, og derefter vælge Benyt som standard.

  Vigtigt:  Når du benytter det nyligt tildelte redigeringssprog som standard, bliver det til standard for alleMicrosoft Office-programmerne.

Hvis du vil skrive ved hjælp af et bestemt sprog oprindelige tastatur, skal du installere den relevante sprogpakke for det pågældende sprog. Du skal også tilføje det tilhørende tastaturlayout. Når du tilføjer et tastaturlayout til et andet sprog, og valg af værktøjslinjen Sprog skal være tildocket på proceslinjen, en sprogindikatoren vises på proceslinjen Billede af værktøjslinjen Sprog og viser det aktuelle tastatursprog. Sprogindikatoren for arabisk er for eksempel Indikator for arabisk tastaturlayout .

Bemærk: Værktøjslinjen Sprog vises automatisk, efter at du har tilføjet et tastatur for mindst ét sprog ud over engelsk i dialogboksen Teksttjenester og sprog i Microsoft Windows.

 • Hvis du vil have vist værktøjslinjen Sprog, når sprogindikatoren vises på proceslinjen, skal du vælge sprogindikatoren og derefter Vis værktøjslinjen Sprog.

 • Hvis du vil have vist sprogindikatoren på proceslinjen, når værktøjslinjen Sprog vises, skal du vælge Minimer.

 • Hvis du vil vælge tastaturet for et andet sprog, skal du vælge navnet på det aktuelle sprog (på værktøjslinjen Sprog) eller sprogindikatoren og derefter vælge navnet på det andet sprog.

Flere oplysninger om, hvordan du aktiverer et sprogspecifikt tastatur, under aktivere eller ændre sproget for tastaturlayout.

Afhængigt af hvilke sprog du skal bruge, kan du skrive tekst ved hjælp af Tegnoversigt eller ASCII-tegnkoder. Du kan finde ud af, hvordan du automatisk indsætter ASCII-tegnkoder ved hjælp af galleriet Symbol, under Indsætte symboler.

Hvis du kun vil skrive en kort tekst på et andet sprog, og du ikke vil ændre tastaturet, kan du bruge Tegnoversigt, som findes under Tilbehør i Microsoft Windows. Du kan vælge et tegn fra en af højre mod venstre‑ eller venstre mod højre-tegnoversigterne, kopiere det til Udklipsholder og derefter indsætte tegnet i dokumentet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Tegnoversigt til at skrive tekst, under Brug af specialtegn (Tegnoversigt).

Tekstretning henviser til læseretning, justeringen og det generelle layout af skærmens elementer. Når højre mod venstre- og venstre mod højre-tekst bruges sammen i den samme sætning, det samme afsnit eller objekt, kaldes den kombinerede tekst "blandet".

Når Office er konfigureret og aktiveret til at vise et højre mod venstre-tekstmiljø, varierer markørens udseende, så den angiver en venstre mod højre-kør Venstre mod højre-markør eller Markør, der angiver venstre mod højre-kørsel eller en højre mod venstre-kørsel Højre mod venstre-markør . Markøren kan flytte i henhold til sprogets retning (logisk kørsel) eller i henhold til det næste synlige tilgrænsende tegn (visuel kørsel).

Når både venstre mod højre- og højre mod venstre-sprog er aktiveret, er afsnitsknapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre aktiveret på båndet i de fleste Office-programmer. Når du klikker på disse knapper, kan du ændre tekstretningen, når du skriver og justerer tekst.

Bemærk: I Microsoft OneNote er knapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre tilgængelige ved at klikke på pilen Afsnitsjustering.

Tekst i en celle eller et felt kan være venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. I nogle programmer, f.eks. Access og Excel, kan tekst også have en kontekstbaseret tekstretning.

Når tekst har kontekstbaseret tekstretning, justeres tekst og tal i overensstemmelse med sproget for det første tegn, der skrives. Tekst i en celle eller et felt er f.eks. højrejusteret, hvis det først tegn er på et højre mod venstre-sprog, og den venstrejusteres, hvis det første tegn er på et venstre mod højre-sprog. Du kan tilsidesætte kontekstbaseret tekstretning og skifte til venstrejustering, centreret eller højrejustering for individuelle objekter.

Mange højre mod venstre-programmer eller kombinerede højre mod venstre- og venstre mod højre-programmer anvender kontekstregler, der styrer tekstretning og læseretning. Felter, lister og andre elementer styrer kontekstreglerne for den tekst, de indeholder.

Kontekstreglerne for tekstens læseretning og tekstretning er følgende:

 • Hvis det første stærke tegn er venstre mod højre, er læseretningen også venstre mod højre, og teksten venstrejusteres.

 • Hvis det første stærke tegn er højre mod venstre, er læseretningen også højre mod venstre, og teksten højrejusteres.

 • Hvis der kun indtastes neutrale tegn, følger både læseretningen og tekstretningen afsnittets retning (som kan være enten venstre mod højre eller højre mod venstre), indtil det første stærke tegn indtastes.

Hvis du ændrer det første stærke tegn fra et venstre mod højre-sprog til et højre mod venstre-sprog eller omvendt, ændres både læseretningen og tekstretningen tilsvarende.

I Word kan du markere, søge efter og erstatte individuelle diakritiske tegn og individuelle arabiske tegn, uanset om de er sammenskrevne. Hver enkelt ligatur og hvert enkelt diakritisk tegn håndteres som en adskilt enhed af et ord på et højre mod venstre-sprog.

I følgende eksempel kan du se, hvordan et arabisk ord, som indeholder en tretegnsligatur, markeres (efterhånden som hvert tegn markeres).

Ord med én markeret ligatur

Ord med to markerede ligaturer

Ord med tre markerede ligaturer

Du kan gemme filer i HTML-format, så de kan placeres på websider i højre mod venstre- eller venstre mod højre-retning. Websider med højre mod venstre-retning er markeret med HTML-standardens DIR-attribut i HTML-filen. Hvis den webbrowser, du bruger, genkender DIR-attributter, vises siden i retningen højre mod venstre. Hvis webbrowseren ikke genkender DIR-attributter, vises siden i retningen venstre mod højre.

Tip: Hvis du vil have vist højre mod venstre-websider, skal du bruge en browser, der genkender DIR-attributter, f.eks. en mellemøstlig version af Microsoft Internet Explorer 3.02 eller nyere, Microsoft Internet Explorer 4.01 til komplekse skriftsprog eller Microsoft Internet Explorer 5 eller nyere.

Højre mod venstre-sorteringsrækkefølge bruges, hvor det er muligt. Det gælder for dataoversigter i tabelvisning, kortvisning, ikonvisning og grupperingslister, kontaktlister, mappelister og adresselister.

Bemærk:  Visse visninger på serveren er muligvis ikke sorteret i henhold til højre mod venstre-sorteringsrækkefølgen, fordi de følger understøttede sorteringsrækkefølger på serveren.

Indiske sprog, som f.eks. bengalsk, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, punjabi, tamil, og telugu, er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Funktionerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord fungerer f.eks. ikke i forbindelse med skrift på disse sprog. Du kan dog bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Højre mod venstre-sprog

Søg og Erstat søge efter tekst i den rækkefølge, hvori teksten er indtastet i feltet Søg i stedet for den rækkefølge, som det vises. Derfor kan du søge efter tekststrenge højre mod venstre, uanset retning af afsnittet. Du kan også søge efter forekomster af tegn med eller uden kashidas (kun arabisk), Alef Hamzas (kun arabisk) eller diakritiske tegn, som hebraisk niqqud. Se en liste over ASCII-Unicode-tegnkoder, indsætte ASCII- eller Unicode latinske symboler og tegn.

Indiske sprog

Indiske sprog, som f.eks. bengalsk, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, punjabi, tamil, og telugu, er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Funktionerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord fungerer f.eks. ikke i forbindelse med skrift på disse sprog. Du kan dog bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Sydøstasiatiske sprog

Sydøstasiatiske sprog, som f.eks. thai og vietnamesisk, er muligvis ikke kompatible med alle søgeindstillinger i Microsoft Office. Funktionerne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord fungerer f.eks. ikke i forbindelse med sydøstasiatiske tegn. Du kan dog bruge disse indstillinger til at finde forekomster af latinske tegn i samme dokument.

Microsoft Office-programmer understøtter følgende tegnoversigter, der findes til arabiske og hebraiske brugere og brugere af blandet tekst:

Arabisk

Hver kodeside identificeres af et entydigt tegntabelnummer. Tegntabellen (CP) for arabisk er CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pashto, persisk, uighur og urdu bruger samme tegnoversigter som arabisk.

Hebraisk

Hver kodeside identificeres af et entydigt tegntabelnummer. Tegntabellen (CP) for hebraisk er CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jiddisch bruger samme tegnoversigt som hebraisk.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×