Håndtering af uønsket mail i Outlook 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

bogomslag til outlook 2007 inside out

Microsoft Office Outlook 2007 i og ud
Ved Jim BCNF

Jim Boyce er en meget anerkendt ekspert inden for operativsystemer og produktivitetssoftware, som har skrevet eller bidraget til mere end 50 bøger. Jim er en tidligere › contributing editor‹ til Windows Magazine, og han skriver for flere forskellige tekniske publikationer og websteder.

Hvis du vil vide mere om andre bøger om 2007 Microsoft Office-systemet, ved at besøge Microsoft Press.

Denne artikel indeholder

Sådan fungerer filtrering af uønsket mail i Outlook 2007

Sådan fungerer beskyttelse mod phishing i Outlook 2007

Aktivere og konfigurere filtrering af uønsket mail

Styre automatiske overførsler

Effektiv administration af uønsket mail

Er du træt af at modtage så meget uønsket mail? Alle med en mailkonto har i disse dage svært at undgå uønskede reklamer, invitationer til forskellige marketingaktiviteter eller uønskede meddelelser med indhold beregnet til voksne. Heldigvis indeholder Microsoft Office Outlook 2007 flere funktioner til håndtering af uønsket mail i din indbakke. Office Outlook 2007 indeholder forbedrede filtre for uønsket mail og indhold beregnet til voksne, hvilket giver meget bedre funktioner til beskyttelse mod uønsket mail. Der er tilføjet antiphishing-funktionalitet, som scanner mails for mistænkeligt indhold og automatisk deaktiverer det. Mappen Uønsket mail begrænser visse typer mailfunktionalitet, viser mails som almindelig tekst og forhindrer svar på meddelelser indeholdt i mappen samt blokering af vedhæftede filer og integrerede links.

Outlook 2007 indeholder fire niveauer af beskyttelse mod uønsket mail med listerne Afsendere, der er tillid til, og Modtagere, der er tillid til, så du bedre kan identificere gyldige meddelelser. Indeholder også en liste over blokerede afsendere for at hjælpe dig med at identificere mailadresser og domæner, der sender dig uønsket mail, hvilket gør det muligt at udelukke disse meddelelser fra din indbakke. Mail kan også blokeres baseret på den oprindelige domæne på øverste niveau eller den anvendte sprogkode.

Outlook 2007Sådan fungerer filtrering af uønsket mail

Før du begynder at konfigurere de nye funktioner til filtrering af uønsket mail i Outlook 2007, skal du vide, hvordan filtrene anvendes. Outlook 2007 indeholder fire filtertilstande. For at angive filtertilstanden skal du vælge Funktioner, Indstillinger og derefter klikke på Uønsket mail under fanen Indstillinger for at få vist dialogboksen Indstillinger for uønsket mail, som er vist i figur 1. De følgende afsnit beskrives de fire filtertilstande.

dialogboksen indstillinger for uønsket e-mail
Figur 1. Bruge dialogboksen Indstillinger for uønsket mail til hurtigt at konfigurere Outlook 2007 til at filtrere uønskede meddelelser.

Ingen automatisk filtrering Denne indstilling beskytter kun mod mail fra personer og domæner på listen over blokerede afsendere, som flyttes til mappen Uønsket mail. Alle andre mails leveres til din indbakke.

Lav Denne indstilling fungerer ligesom filtrene for unøsket mail og indhold beregnet til voksne i tidligere versioner af Outlook 2007. Outlook 2007 anvender et foruddefineret filter til at scanne brødtekst og emnet i meddelelser for at identificere potentiel spam. Du kan ikke angive yderligere filterkriterier for scanning af emne eller indhold med dette filter til uønsket mail, selvom du kan oprette dine egne brugerdefinerede regler for uønsket mail regler for at blokere meddelelser ved hjælp af flere kriterier.

Høj Dette niveau bruger den samme filtrering som niveauet Lav, men det bruger også yderligere meddelelsesscanning til at bestemme, om en meddelelse er spam. Outlook 2007 scanner brødteksten og headeren i en meddelelse for indikationer på, at meddelelsen er uønsket mail. Du har ikke nogen kontrol over denne scanning, bortset fra, at du kan aktivere den ved at vælge scanningsniveauet Høj.

Hvis du vælger indstillingen Høj, skal du ikke aktivere indstillingen for at slette uønskede mails, men i stedet flytte dem til mappen Uønsket mail. Selvom Outlook 2007 opfanger det meste spam, er der også falske positiver, hvilket vil blokere meddelelser, som du forventer eller ønsker. Du bør gennemse mappen Uønsket mail med jævne mellemrum og markere gyldige meddelelser, så du kan se, at det ikke er uønsket mail.

Kun lister, der er tillid til Dette niveau giver det højeste niveau af mailblokering. Kun de meddelelser, der kommer fra afsendere på listerne over afsendere, der er tillid til, og modtagere, der er tillid til, behandles som gyldige meddelelser, og alle andre behandles som uønsket mail. Selvom dette beskyttelsesniveau giver den højeste blokering af al uønsket mail, giver det også den største risiko for blokering af ønskede meddelelser. Hvis du vil bruge dette niveau effektivt, skal du tillade, at Outlook 2007 placerer meddelelser i mappen Uønsket mail og gennemse mappen med jævne mellemrum for gyldige meddelelser. Når du finder en gyldig meddelelse, skal du føje afsenderen til listen over afsendere, der er tillid til.

Om, hvordan du Outlook 2007 bruger filterlisterne

Outlook 2007 indeholder tre lister: Afsendere, der er tillid til, Modtagere, der er tillid til, og Blokerede afsendere. Figur 2 viser en liste over blokerede afsendere, der blokerer alle meddelelser fra disse afsendere. Meddelelser, der stammer fra en adresse eller et domæne på listen, filtreres fra. Hvis du angiver et domæne på listen over blokerede afsendere, blokeres alle meddelelser fra dette domæne, uanset afsender.

fane med blokerede afsendere i indstillinger for uønsket mail
Figur 2. Brug listen Blokerede afsendere til at blokere meddelelser efter adresse eller domæne.

Listerne over afsendere og modtagere, der er tillid til, identificerer afsendere og domæner, der Outlook 2007 ikke skal filtreres, uanset emne eller indhold. Brug listen over afsendere, der er tillid til, til at identificere gyldige meddelelser efter afsenderadresse. Brug listen over modtagere, der er tillid til, til at identificere gyldige meddelelser efter destinationsadresse.

Du har to muligheder for at tilføje poster på hver af de tre filterlister: Angiv en mailadresse eller et domæne. Hvis du angiver et domæne, blokerer Outlook 2007 alle meddelelser fra dette domæne uanset afsender. Outlook 2007 er dog selektiv ved blokering. Hvis du f.eks. angiver @wingtiptoys.com, blokerer Outlook 2007 meddelelser fra joe@wingtiptoys.com og jane@wingtiptoys.com, men blokerer ikke meddelelser fra joe@sales.wingtiptoys.com. Du skal angive underdomænet udtrykkeligt på en liste for enten at acceptere eller blokere den pågældende underdomæne. Hvis du f.eks. vil blokere underdomænet sales.wingtiptoys.com, skal du skrive sales.wingtiptoys.com på listen over blokerede afsendere.

Toppen af siden

Outlook 2007Sådan fungerer beskyttelse mod phishing

Phishing er et forsøg på på svigagtig vis at få oplyst personlige oplysninger ved at lokke dig til et websted og bede dig om at oplyse f.eks. adgangskoder og kreditkortnumre. Dette websted er falskt eller foregiver at være et websted, der er tillid til, men det er falsk og har til formål at stjæle dine personlige oplysninger. Phishing udføres ofte ved at sende mail, der dirigerer dig til det falske websted. Med den udbredte brug af HTML-mail er det nemmere at skjule et links faktiske destination, og derfor er det også sværere at registrere den forkerte dirigering. Heldigvis har Microsoft tilføjet antiphishing-funktioner i Outlook 2007. Mails evalueres, så snart de modtages, og meddelelser, der synes at være phishing, leveres til indbakken, og ikke til mappen Uønsket mail, men behandles ellers som uønsket mail med følgende funktioner deaktiveret.

Deaktiver links og andre funktioner i phishing-meddelelser Hvis Outlook 2007 bestemmer, at en meddelelse er phishing, leveres meddelelsen i indbakken, men vedhæftede filer og links i meddelelsen blokeres, og funktionerne Besvar og Svar til alle deaktiveres.

Advar om mistænkelige domænenavne i mailadresser Denne indstilling advarer dig, når afsenderens maildomæne anvender visse tegn i et forsøg på at maskere en velkendt og legitim virksomhed. Hvis denne funktion aktiveres, beskyttes du mod phishingangreb med falske mailadresser.

Bemærk: Beskyttelse mod phishing fungerer, selvom indstillingen Ingen automatisk filtrering er valgt og andre indstillinger for beskyttelse mod uønsket mail er deaktiverede.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere filtrering af uønsket mail

For at begynde at filtrere efter uønskede meddelelser skal du starte Outlook 2007 og følge disse trin:

 1. Vælg Funktioner, Indstillinger, og klik derefter på knappen Uønsket mail under fanen Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail (vist tidligere i figur 1).

 2. Vælge et beskyttelsesniveau under fanen Indstillinger.

 3. Hvis du vil slette meddelelser i stedet for at flytte dem til mappen Uønsket mail, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet mulig uønsket mail permanent i stedet for at flytte den til mappen Uønsket mail.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Deaktiver links og andre funktioner i phishing-meddelelser for at beskytte mod almindelige phishingsystemer.

 5. Hvis du vil have vist en advarsel, når et domænenavn synes at være forfalsket, skal du vælge Advar om mistænkelige domænenavne i mailadresser.

 6. For at aktivere mærkning af dine udgående mails, skal du vælge Ved afsendelse af mail skal meddelelsen markeres med et særligt mærke for at hjælpe mailklienter med at skelne mellem almindelig mail og uønsket mail.

 7. Klik på OK for at anvende filterændringerne.

For at konfigurere listerne, som Outlook 2007 anvender til filtrering af uønsket mail, skal du starte Outlook 2007 og følge disse trin:

 1. Vælg Funktioner, Indstillinger, og klik derefter på knappen Uønsket mail under fanen Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 2. Klik på fanen Afsendere, der er tillid til, klik derefter på Tilføj, og indtast mailadresse eller domæne for den afsender, som Outlook 2007 skal levere til din indbakke, uanset indhold eller emne. Klik på OK, og gentag derefter dette for hver afsender, du vil tilføje.

 3. Under fanen Afsendere, der er tillid til skal du markere afkrydsningsfeltet Hav også tillid til mail fra mine kontakter, hvis Outlook 2007 altid skal acceptere mails fra afsendere i mappen Kontakter, uanset indhold eller emne. Du kan også vælge at markere afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender e-mail til, på listen Afsendere, der er tillid til.

 4. Klik på fanen Modtagere, der er tillid til, og tilføj den destinationsadresse eller det domæner, hvortil Outlook 2007 skal tillade meddelelser (bruges normalt til at acceptere mail, der sendes til en adresseliste).

 5. Klik på fanen Blokerede afsendere, og tilføj de adresser eller domæner over afsendere af uønsket mail, hvis meddelelser Outlook 2007 skal blokere eksplicit.

 6. Klik på fanen International, og vælg de domæner på øverste niveau og de typer af sprogkode, som Outlook 2007 altid skal blokere.

 7. Klik på OK for at anvende filterændringerne.

Toppen af siden

Styre automatiske overførsler

Billeder og andet onlineindhold udgør en anden potentiel risiko i en mail, fordi du som regel, som minimum, bekræfter, at din mailadresse er gyldig, når du henter dette indhold. Indhold fra ukendte kilder kan også være skadeligt og indeholde trojanske heste, virus osv.

Under Automatisk hentning i Sikkerhedscenter, vist i figur 3, kan du angive, hvornår Outlook 2007 skal hente eksternt indhold i mails, RSS-elementer (Really Simple Syndication) og Microsoft Office SharePoint® diskussionsfora. Listerne over afsendere og modtagere, der er tillid til, kan bruges til at angive indstillinger for hentning og sikkerhedszoner.

automatiske downloads i center for sikkerhed og rettighedsadministration
Figur 3. Konfigurere indstillinger for automatiske hentening i Sikkerhedscenter.

Indstillingerne for automatisk hentning er beskrevet i følgende liste:

Hent ikke automatisk billeder i HTML-e-mails eller RSS-emner Denne indstilling forhindrer, at der automatisk hentes billeder til din computer, medmindre det er angivet i yderligere indstillinger på dette skærmbillede. Blokering af automatisk hentning af billeder beskytter dig mod afsendere af uønsket mail, som bruger din forbindelse til deres server til at bekræfte din identitet, samt fra skadeligt indhold.

Tillad overførsler i mails fra afsendere og til modtagere, som er defineret på listerne Afsendere, der er tillid til og Modtagere, der er tillid til. Disse lister anvendes af filteret for uønsket mail Du kan indstille Outlook 2007 til at bruge de lister over afsendere og modtagere, der er tillid til, du har oprettet, til at angive, hvilke billeder der skal hentes automatisk. På denne måde kan du se billeder fra disse kilder, du allerede har besluttet, at du har tillid til, mens du blokerer andre billeder.

Tillad hentning fra websteder i denne sikkerhedszone: Zone, der er tillid til Indhold, der er placeret på et websted, der er omfattet af den sikkerhedszone, der er tillid til, hentes automatisk, når denne indstilling er aktiveret. På denne måde kan du modtage billede og andet indholdskilder, du har tillid til, f.eks. virksomhedsservere eller partnere, baseret på en fælles liste, hvilket reducerer mængden af nødvendig konfiguration.

Tillad overførsler i RSS-emner Kontrollen over billeder, der overføres i RSS-feeds, konfigureres separat, hvilket betyder, at du kan blokere billeder i RSS-feeds uden at påvirke mails.

Tillad overførsler i SharePoint-diskussionsforummer Du kan konfigurere, om du vil hente indhold fra SharePoint-diskussionsfora separat, hvilket giver dig bedre kontrol over det indhold, der overføres til din computer.

Advar, før der hentes indhold, når du redigerer, videresender eller svarer på e-mail Hvis denne indstilling er aktiveret, advarer Outlook 2007 dig, før du henter indhold i meddelelser, du besvarer, videresender eller redigerer. Hvis du vælger ikke at overføre billederne og fortsætte med dine handlinger, fjerner Outlook 2007 billederne fra en meddelelsen, og modtageren vil ikke kunne hente dem.

Konfiguration af automatiske hentning af eksternt indhold

For at konfigurere overførsel af billeder, skal du starte Outlook 2007 og følge disse trin:

 1. Vælg Funktioner, Sikkerhedscenter, og vælg derefter Automatisk hentning for at få vist indstillingerne for håndtering af billedoverførsler (vist tidligere var i figur 3).

 2. Hvis du vil ikke længere ønsker, at Outlook 2007 skal hente billeder automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent ikke automatisk billeder i HTML-e-mails eller RSS-emner.

  Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er alle andre indstillinger på dette skærmbillede ikke tilgængelige, og alle billeder bliver vist, hvilket giver potentielle sikkerhedsrisici.

 3. Hvis du vil have vist billeder fra kilder, du har tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad overførsler i mails fra afsendere og til modtagere, som er defineret på listerne &Afsendere, der er tillid til og Modtagere, der er tillid til. Disse lister anvendes af filteret for uønsket mail.

 4. For at tillade, at websteder, du har tillid, henter billeder, skal du vælge Tillad hentning fra websteder i denne sikkerhedszone: Zone, der er tillid til.

 5. Hvis du vil have vist billeder i RSS-feeds, skal du vælge Tillad overførsler i RSS-elementer.

 6. For at få vist billeder fra SharePoint-websteder, skal du vælge Tillad overførsler SharePoint-diskussionsforummer.

 7. Hvis Outlook 2007 skal informere dig om overførsel af billeder, når du udfører en handling i en mail, skal du vælge Advar, før der hentes indhold, når du redigerer, videresender eller svarer på mail.

 8. Anvend ændringerne ved at klikke på OK.

Toppen af siden

Effektiv administration af uønsket mail

Mail er et vigtigt værktøj for de fleste mennesker, men det kan også være en frustrationen, hvis man modtager meget uønsket mail. Ved hjælp af funktionerne i Outlook 2007 og et par ekstra forholdsregler, kan du reducere mængden af uønsket mail, du modtager, markant og dermed også de medfølgende risici:

 • Brug filtrene til uønsket mail og phishing-beskyttelse i Outlook 2007. Standardindstillingen Lav under fanen Indstillinger i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail giver en vis beskyttelse, men det er muligvis ikke nok. Du måske gerne hæve niveauet til Høj og jævnligt tjekke mappen Uønsket mail for at sikre, at Outlook 2007 ikke sender gyldige mails dertil. Brug fanen International i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail til at blokere domæner på øverste niveau, hvorfra du aldrig vil modtage meddelelser, eller til at blokere meddelelser på et bestemt sprog.

 • Brug listerne over afsendere og modtagere, der er tillid til. En opbygning af listen over blokerede og sikre elementer vil gøre en stor forskel i forhold til, hvor godt Outlook 2007 kan filtrere din mail.

 • Opdater filtrene for uønsket mail i Outlook 2007 regelmæssigt. Opdateringer til Outlook 2007 kan opnås ved at vælge Hjælp, Søg efter opdateringer. Du kan også hente opdaterede filtre fra office.microsoft.com/en-us/officeupdate/.

 • Deaktiver funktioner, der utilsigtet kan bekræfte din identitet. Funktioner som kvitteringer for læsning og levering og automatisk accept af mødeindkaldelser kan bekræfte din identitet til en spammer. Outlook 2007 gør det muligt at konfigurere behandling af kvitteringer for internetmail adskilt fra meddelelser på virksomhedens netværk, så du kan lade kvitteringer for dine forretningskontakter være aktiveret, mens de deaktiveres for meddelelser fra uden for organisationen.

 • Beskyt din primære mailadresse. Mange personer har en sekundær mailadresse – ofte fra en gratis offentlige udbyder – som de bruger, når de opretter et indlæg i debatter, i nyhedsgrupper osv. Trods det, kan det dog være,a t du vil ændre din mailadresse, når du laver offentlige opslag, ved at ændre @ til AT eller indsætte ekstra tegn, f.eks. chrisHillREMOVE@wingtiptoys.com. Dette kan hjælpe med at forhindre automatiske indsamling af din adresse i spammerrobotter.

 • Undgå at besvare spam. Selv en tilsyneladende enkel frameldingsbesked bekræfter, at din mailadresse er gyldig, så medmindre du kender afsenderen, skal du blot slette meddelelsen.

 • Undlad at hente billeder og andet onlineindhold automatisk. Spammere kan bekræfte din mailadresse, når du opretter forbindelse til serveren for at hente det eksterne indhold i en meddelelse. Onlineindhold blokeres som standard, og det er en god ide at lade det være sådan. Du kan hente indhold til en individuel meddelelse ved at højreklikke på den meddelelsesboksen, hvor der står, at indholdet er blevet blokeret, og derefter vælge Hent billeder.

 • Videresend ikke kædemail. Disse meddelelser overfylder indbakker, eksponerer mailadresser, og er alt for ofte svindel. Hvis du skal absolut skal videresende en meddelelse, skal du kun sende den til de få personer, der helt sikkert er interesserede, og brug indstillingen Bcc til deres mailadresser.

 • Angiv aldrig personlige oplysninger i en mail. Selv med en pålidelig modtageren skal du undgå at sende vigtige data f.eks kreditkortnumre eller CPR-numre i en ikke-krypteret mail.

 • Undlad at angive personlige oplysninger i links, du går i en mail. Hvis du får en e-mail, der ser ud til at være fra en virksomhed, du gør forretninger med, må du ikke gå ud fra, at det altid er tilfældet. De fleste mail, der indeholder et link og beder om personlige data, er falske og et forsøg på at få dit til at oplyse disse oplysninger. Hvis du tror, at mailen er gyldig, skal du skrive virksomhedens webadresse i din browser i stedet for at klikke på linket i mailen for at være sikker på, at du ender på det rigtige websted.

 • Læs politikkerne for beskyttelse af personlige oplysninger på webstedet. Væn dig til at læse politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, før du oplyser din mailadresse. Det tager et par minutter, men det tager længere tid at slette den spam, du modtager, hvis de misbruger eller sælger din mailadresse. De fleste websteder indeholder en forklaring på, hvad de gør med de oplysninger, de indsamler. Du bør overveje, om du vil angive eventuelle oplysninger, hvis det ikke er tilfældet.

 • Hold antivirus, spyware og firewall-beskyttelse opdateret. Outlook 2007 kan hjælpe dig med at undgå det meste uønskede mail og de tilknyttede trusler, men den mest effektive beskyttelse er en fremgangsmåde med flere lag. Du bør også installere firewall- og antivirussoftware, og sørge for, at det holdes opdaterede. Du kan også hente hjælpeprogrammer, der beskytter mod spyware og anden ondsindet software.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×