Håndtere produkter og tjenester i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge Business Contact Manager til Outlook 2010 til at hjælpe dig med at holde styr på produkter og tjenester, du bruger i din virksomhed. Du kan også gemme beskrivelser af elementet, enhedspris og din priser for hvert element.

Du kan importere en liste over produkter og tjenester fra et andet program, eller du kan tilføje produkter eller tjenester individuelt. Når du tilføjer produkt‑ og serviceemner i salgsmulighedsposter, kan du også ændre oplysningerne om emnet, f.eks. standardmængder eller priser, for hver enkelt kunde.

I denne artikel beskrives, hvordan du importerer en liste med produkter og tjenester, hvordan du redigerer listen eller et enkelt element på listen, hvordan du sletter elementer på listen, og hvordan du ændrer de valutaindstillinger, der anvendes af listen.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette og importere en liste over produkter og tjenester

Føje et produkt eller en tjeneste til listen

Redigere et element på produkt eller tjeneste

Slette et produkt eller en tjeneste

Føje et produkt eller en tjeneste til en Salgsmulighed-post

Ændre produkter og tjenester elementer i en salgsmulighedspost

Ændre den valuta, der bruges på elementlisten

Oprette og importere en liste over produkter og tjenester

Oprette en liste over elementerne for at importere en liste over produkter og tjenester i Business Contact Manager til Outlook, og Gem den som en CSV-fil (.csv). Den første række eller linje i .csv-filen skal være kolonneoverskrifterne på din liste, så skal du sørge for, at den første række på listen over består af kolonneoverskrifter.

Du skal overholde følgende krav for at kunne importere en en liste over produkter og tjenester i .csv-filformatet:

 • Du skal oprette et separat linje i filen for hvert emne, du importerer.

 • Hvert emne skal indeholde følgende tre felter: Emnenavn, Beskrivelse og Enhedspris.

 • Emnerne skal være adskilt af semikolon og uden mellemrum før eller efter semikolonerne.

Du kan benytte én ud af flere forskellige kolonneopstillinger i .csv-filen.

Opstilling med tre kolonner

ElementnavnBeskrivelseEnhedspris

Skriv elementnavnet, beskrivelsen og enhedsprisen, som du normalt ville gøre det med mellemrum, men lav ikke mellemrum mellem kolonneoverskrifterne. Her er et eksempel på, hvordan oplysningerne bør se ud:

Elementnavn 1;Elementbeskrivelse 1;Enhedspris 1

Elementnavn 2;Elementbeskrivelse 2;Enhedspris 2

Du kan også tilføje et valgfrit fjerde felt for Antal og et femte felt for Kostpris.

Opstilling med fire kolonner

ElementnavnBeskrivelseEnhedsprisAntal

Skriv elementnavnet, beskrivelsen og enhedsprisen, som du normalt ville gøre det med mellemrum, men lav ikke mellemrum mellem kolonneoverskrifterne. Her er et eksempel på, hvordan oplysningerne bør se ud:

Elementnavn 1;Elementbeskrivelse 1;Enhedspris 1;Antal 1

Opstilling med fem kolonner

ElementnavnBeskrivelseEnhedsprisAntalKostpris

Skriv elementnavnet, beskrivelsen og enhedsprisen, som du normalt ville gøre det med mellemrum, men lav ikke mellemrum mellem kolonneoverskrifterne. Her er et eksempel på, hvordan oplysningerne bør se ud:

Elementnavn 1;Elementbeskrivelse 1;Enhedspris 1;Antal 1; Kostpris 1

Eksempel til Excel

Her kan du se, hvordan en liste med to emner kan se ud i Excel. Den består af en overskrift efterfulgt af en række til hvert emne.

Emnenavn

Beskrivelse

Enhedspris

Cykelkæde

Titanium 48"

56,50

Vandflaske

Krystalklar blå

11,75

Eksempel til Notesblok

Hvis du redigerer filen i et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok (i modsætning til Microsoft Excel), skal du oprette en separat linje i filen til hvert emne, du importerer, og adskille emnerne på den enkelte linje vha. kommaer uden mellemrum foran eller efter kommaerne. Husk, at den første linje formodes at være tekst til overskrift.

Emnenavn,Beskrivelse,Enhedspris
Cykelkæde,Titanium 48",56,50
Vandflaske,Krystalklar blå,11,75

Vejledning til tegnsætning og pengeværdier

Produktpriser og ‑mængder kan ikke indeholde valutasymboler eller intern tegnsætning. Den eneste undtagelse er, at du kan bruge decimaltegn i valuta, f.eks.:

 • Ved et beløb i hele tal skal du skrive 10000 for at repræsentere et beløb på titusinder.

 • Indsæt et decimaltegn ved talstørrelser, f.eks. priser, der er brøker. Skriv f.eks. 50,50 for en pris på halvtreds kroner og halvtreds øre.

Importere din liste over produkter og tjenester

Når du har forberedt din .csv-fil, kan du importere den. Du kan under importen vælge enten at føje de nye elementer til den eksisterende liste over produkter og tjenester eller ved at erstatte den eksisterende liste med den nye liste.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Produkter og tjenester i gruppen Tilpas under fanen Startside på båndet.

 3. Klik på Importér i dialogboksen Produkter og tjenester, og følg derefter instruktionerne i guiden Importér produkter og tjenester.

  Bemærk: Hvis en fejlmeddelelse i logfilen siger, at elementer er allerede i Business Contact Manager til Outlook, og du vil elementerne i din fil for at overskrive de eksisterende elementer, starte importen igen, og klik på Erstat den eksisterende liste med elementer i denne fil i den i dialogboksen importere produkter og Tjenesteposter.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer en .csv-fil til Business Contact Manager til Outlook, kan du se importere dine data i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Føje et produkt eller en tjeneste til listen

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Produkter og tjenester i gruppen Tilpas under fanen Startside på båndet.

 3. Klik på Tilføj i dialogboksen Produkter og tjenester.

 4. Skriv Elementnavn, Beskrivelse, Standardantal, Kostpris og Enhedspris i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste.

  Feltet Avance beregnes automatisk.

  Du kan finde flere oplysninger om oplysninger, du kan føje til produkter eller tjenester i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste

  Felt

  Beskrivelse

  Emnenavn

  Skriv navnet på produktet eller tjenesten.

  Beskrivelse

  Angiv en beskrivelse af produktet eller tjenesten.

  Standardantal

  Skriv det antal produkter eller tjenester, du normalt sælger ad gangen. Standardantallet er 1.

  Kostpris

  Angiv kostprisen for en enkelt enhed af produktet eller tjenesten.

  Markering

  Forskellen mellem kostprisen og prisen for en enhed beregnes automatisk og vises i feltet Avance.

  Enhedspris

  Skriv prisen for hver enkelt enhed af produktet eller tjenesten.

  Moms

  Vælg Skattepligtig for at angive, at et emne er pålagt skatter eller afgifter.

 5. Hvis der skal beregnes afgifter på produktet eller tjenesten, skal du markere afkrydsningsfeltet Skattepligtig.

  Tip: Der kan være mange forskellige former for afgifter, der skal føjes til prisen på solgte varer eller tjenester. Du kan søge oplysninger om, hvilke afgifter du er pålagt i denne forbindelse, f.eks. på SKATs websted.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj næste for at gemme emnet på listen og tilføje et andet produkt eller en anden tjeneste.

  • Klik på Gem for at føje emnet til listen, og luk dialogboksen.

Toppen af siden

Redigere et produkt eller en tjeneste

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Produkter og tjenester i gruppen Tilpas under fanen Startside på båndet.

 3. Klik på emnet i dialogboksen Produkter og tjenester, og klik derefter på Rediger.

 4. Ret en af følgende oplysninger i dialogboksen Rediger produkt eller tjeneste: Elementnavn, Beskrivelse, Standardantal, Kostpris eller Enhedspris.

  Du kan finde flere oplysninger om de felter, du kan opdatere i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste, i afsnittet Føje et produkt eller en tjeneste til listen

 5. Klik på Gem.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Produkter og tjenester, eller klik på endnu et emne på listen, og klik derefter på Rediger for at redigere det.

Toppen af siden

Slette et produkt eller en tjeneste

Hvis du sletter produkter og tjenester, fjernes de permanent fra databasen.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Produkter og tjenester i gruppen Tilpas under fanen Startside på båndet.

 3. Klik på et emne på listen i dialogboksen Produkter og tjenester, og klik derefter på Slet.

 4. Klik på Ja, når du bliver spurgt om det, for at slette emnet.

 5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Produkter og tjenester, eller klik på endnu et emne på listen, og klik på Slet for at slette det.

Toppen af siden

Føje et produkt eller en tjeneste til en Salgsmulighed-post

Du kan knytte produkter og tjenester til en post for en salgsmulighed, så du kan spore, hvilke produkter eller tjenester kontaktpersonen for en salgsmulighed er interesseret i. Tilføj produktet eller tjenesten fra din eksisterende liste over produkter og tjenester, eller tilføj et helt nyt produkt eller en helt ny tjeneste.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Dobbeltklik på den post, du vil åbne, under fanen Salgsmuligheder.

 3. Klik på Tilføj i sektionen Oplysninger om produkter og tjenester

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Emnenavn:

  • Klik på det emne, du vil tilføje, på listen over produkter og tjenester.

   Resten af oplysningerne føjes automatisk til formularen. Ret oplysningerne efter behov. Ændringerne gælder kun for de elementer, du vil føje til den valgte salgsmulighedspost.

  • Skriv et navn for det nye emne, du vil oprette og tiilføje til posten for salgsmuligheden.

   Bemærk: De nye elementer, der oprettes direkte i en salgsmulighedspost, føjes ikke til listen over produkter og tjenester. De føjes kun til den valgte salgsmulighedspost.

  • Klik på Rediger denne liste for at føje et nyt emne til listen over produkter og tjenester.

   1. Klik på Tilføj i dialogboksen Produkter og tjenester.

   2. Indsæt oplysningerne i dialogboksen, og klik derefter på OK.

   3. Klik på det element, du lige har tilføjet, i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste, og klik derefter på OK. Elementoplysningerne føjes automatisk til formularen for salgsmuligheden.

 5. Skriv oplysningerne i felterne Beskrivelse, Standardantal, Kostpris, Enhedspris og Rabat i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste. Felterne Avance og Linjetotal (før rabat) og Linjetotal beregnes automatisk. Hvis der skal beregnes afgifter på produktet eller tjenesten, skal du markere afkrydsningsfeltet Skattepligtig.

Flere oplysninger om oplysninger, du kan føje til en salgsmulighedspost i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste.

Felt

Beskrivelse

Emnenavn

Skriv navnet på produktet eller tjenesten.

Beskrivelse

Angiv en beskrivelse af produktet eller tjenesten.

Antal

Skriv antallet af produkter eller tjenester for salgsmuligheden.

Kostpris

Angiv kostprisen for en enkelt enhed af produktet eller tjenesten.

Markering

Forskellen mellem kostprisen og prisen for en enhed beregnes automatisk og vises i feltet Avance.

Enhedspris

Skriv prisen for hver enkelt enhed af produktet eller tjenesten.

Line Total (Before Discount)

Total price of the quantity of items. This number is calculated automatically.

Discount (%)

Hvis du tilbyder en rabat, skal du angive den procentdel, du reducerer prisen på elementet med.

Linjetotal

Samlet pris for mængden efter rabat. Prisen beregnes automatisk.

Moms

Vælg Skattepligtig for at angive, at et emne er pålagt skatter eller afgifter.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj næste for at gemme emnet på listen og tilføje et andet produkt eller en anden tjeneste.

  • Klik på Ok for at føje emnet til listen, og luk dialogboksen.

  • Klik på Annuller for at lukke dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste.

Toppen af siden

Redigere produkter og tjenester i en Salgsmulighed-post

Når du giver et tilbud til en person, kan du tilbyder rabat, tilføje et produkt eller tjeneste, du ikke normalt tilbyder, eller også fjerne et af dine sædvanlige produkter eller tjenester. Hvis du vil holde styr på disse ændringer, kan du tilføje, redigere eller slette elementer direkte fra en hvilken som helst Salgsmulighedspost. De ændringer, du foretager gælder kun for den valgte salgsmulighedspost, og påvirker ikke listen produkter og tjenester i Business Contact Manager-database.

Klik på Tilføj eller vælg et emne på listen, og klik derefter på Rediger eller Fjern i sektionen Produkter og tjenester i den Salgsmulighed-post, du redigerer.

 • Hvis du har klikket på Tilføj:

  1. Angiv Elementnavn, Beskrivelse, Antal, Kostpris og Enhedspris i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste. Tilføj en Rabat-procentdel, hvis du ønsker det.

  2. Opdater eventuelt de andre felter, som beskrevet i afsnittet Føje et produkt eller en tjeneste til en salgsmulighedspost.

  3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste, eller klik på Tilføj næste for at tilføje endnu et emne.

 • Hvis du har klikket på Rediger:

  1. I den dialogboksen Rediger produkt eller tjeneste skal du skrive den Elementnavnet, Beskrivelse, antal, Kostpris og Enhedspris og derefter medtage en DISKONTO procentdel, hvis du ønsker.

  2. Klik på OK for at lukke dialogboksen Rediger produkt eller tjeneste.

 • Klik på Ja, hvis du har klikket på Fjern.

Toppen af siden

Ret valutaen, der er anvendt på listen over emner

Den valuta, du baserer omkostningen og prisen for dine produkter og tjenester på, bestemmes af de internationale indstillinger på computeren. Du kan ikke bruge valutaer fra flere områder i Business Contact Manager til Outlook.

Ændre de internationale indstillinger på den computer, der kører Business Contact Manager til Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Klik på Kontrolpanel i menuen Start.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

  • Klik i kategorivisningIndstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger , og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger .

 3. Klik på Tilpas under fanen Internationale indstillinger.

 4. Klik på fanen Valuta, og klik derefter på det ønskede symbol, på listen Valutasymbol.

  Windows Vista

 5. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 6. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 7. Klik på Tilpas dette format under fanen Formater.

 8. Klik på fanen Valuta, og klik derefter på det ønskede symbol, på listen Valutasymbol.

  Windows 7

  1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. Dobbeltklik på Klokkeslæt, sprog og region.

  3. Klik på Skift dato-, klokkeslæt- eller talformat under Sprog og region.

  4. Klik på landet med det format, du vil anvende, på listen Format i dialogboksen Sprog og region, og klik derefter på Yderligere indstillinger.

  5. Klik på fanen Valuta i dialogboksen Tilpas format, og klik derefter på det symbol på listen Valutasymbol, du vil anvende.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×