Guiden Import og eksport af forretningsdata i Business Contact Manager: Fil, der skal importeres

Når du har valgt den type fil, der skal importeres til Business Contact Manager til Outlook, skal du evt. angive, hvilke data der skal importeres, afhængigt af filtypen.

Handling

Beskrivelse

Gælder for

Fil, der skal importeres

Skriv navnet på filen, eller klik på Gennemse for at finde den fil, du vil importere.

Business Contact Manager-data (.bcm)

Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Semikolonseparerede værdier (.csv)

Access-database (.mdb, .accdb)

Excel-projektmappe* (.xls, .xlsx)

Outlook-mappen Kontaktpersoner

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Importer dubletter

Vælg denne indstilling for at medtage duplikerede poster i databasen.

Business Contact Manager-data (.bcm)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Semikolonseparerede værdier (.csv)

Access-database (.mdb, .accdb)

Excel-projektmappe* (.xls, .xlsx)

Outlook-mappen Kontaktpersoner

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Importer ikke dubletter

Vælg denne indstilling for kun at importere én post i stedet for alle dubletter.

Business Contact Manager-data (.bcm)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Semikolonseparerede værdier (.csv)

Access-database (.mdb, .accdb)

Excel-projektmappe* (.xls, .xlsx)

Outlook-mappen Kontaktpersoner

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Opdater dubletter

Vælg denne indstilling for at opdatere de eksisterende poster med data i de duplikerede poster (se Gældende regler ved opdatering af dubletter).

Business Contact Manager-data (.bcm)

Medtag kommunikationsoversigt

Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage kommunikationsoversigten for de poster, du vil importere.

Business Contact Manager-data (.bcm)

Medtag tilpasninger

Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage data i de brugerdefineret felt, der er oprettet af databaseejer med henblik på at tilpasse formularer og poster.

Bemærk: Kun databaseejeren kan importere både de brugerdefinerede felter og de data, de indeholder. Andre brugere end databaseejeren kan kun importere dataene i felterne, ikke selve de brugerdefinerede felter.

Business Contact Manager-data (.bcm)

Konvertere data

Åbn Datakonverteringsværktøjet i Business Contact Manager, og brug det til at konvertere dataene.

ACT! (.dbf, .pad).

Bemærk: Hent og installer Service Pack 1 til Office 2007, som indeholder understøttelse til import af forretningsdata fra ACT! 2007/9 og forbedret understøttelse til ACT! 2006/8. Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 indeholder denne understøttelse.

QuickBooks (.iif)

*Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 kan bruges sammen med Excel 2007 eller Excel 2003.

Gældende regler ved opdatering af dubletter

Hvis du vælger Opdater dubletter, når du importerer Business Contact Manager til Outlook-data i en .bcm-fil, erstattes eksisterende Business Contact Manager til Outlook-data med data fra den importerede fil, hvis :

Tidspunktet for ændringen af posten i den importerede fil er tættere på dags dato end tidspunktet for ændringen af posten i dine eksisterende data,

– og –

Posten i den fil, der importeres, stemmer overens med posten i dine eksisterende data.

Der er tale om en overensstemmelse, når:

Det entydige id i begge poster er identisk.

– eller –

Navnet på posten er identisk. Navne på Konto og Salgsmulighed er baseret på Navn og Emne, mens navne på forretningskontakt er baseret på Fornavn og Efternavn eller Fulde navn.

Bemærk: Denne side er en del af guiden Import og eksport af forretningsdata i Business Contact Manager til Outlook. Du starter guiden ved at pege på Importer og eksporter i menuen Menuen Filer og derefter klikke på Business Contact Manager til Outlook.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×