Guiden Eksporter

Brug guiden Eksporter til at oprette en kort over eksport/import og gemme Microsoft Office Project-oplysninger i et format, der kan genkendes i et andet program. Eksportafbildningen arrangerer projektfelt på en måde, så det andet program kan genkende og ændre dem. Afhængigt af det format du vælger, kan du eksporterer nogle eller alle projektfelter. Ved brug af guiden Eksporter kan du eksportere projektoplysninger til følgende formater:

  • Microsoft Excel-projektmappe (.xls)

  • Microsoft Excel-pivottabelrapport (.xls)

  • Tekst, tabulatorsepareret tekstformat (.txt)

  • Kommasepareret (.csv)

  • XML (.xml)

Placering af dialogboks

Åbn det projekt, du vil eksportere oplysninger fra, og gør det aktivt. Klik på Gem som i menuen Filer. Klik på det ønskede filformat i boksen Filtype, klik på Gem, hvorved den første side i guiden Eksporter vises. Klik på knappen Næste.

Bemærk: Hvilke sider i guide du ser, afhænger af det valgte filformat og de forskellige valg, du foretager mens du bruger guiden.

Detaljer

Siden Data

Project Excel-skabelon eller markerede data    Hvis du eksporterer til en Excel-projektmappe, skal du klikke på Project Excel-skabelon eller Markerede data, som er standarden. Hvis du vælger Project Excel-skabelon, kræves der ikke yderligere afbildningshandlinger. Oplysningerne afbildes automatisk ved brug af en indbygget skabelon, der er designet til at eksportere oplysninger fra Project til Excel.

Siden Afbildning

Ny afbildning    Marker Ny afbildning, hvis du vil oprette en ny eksportafbildning for dette filformat fra bunden. Dette er standarden.

Brug eksisterende afbildning    Marker Brug eksisterende afbildning, hvis du vil bruge en afbildning, du har oprettet og gemt tidligere, eller hvis du vil bruge en af de forudoprettede afbildninger, der findes i Project.

Siden Valg af afbildning

Denne side vises, hvis du har valgt Brug eksisterende afbildning på den foregående side Afbildning.

  1. Marker den afbildning, du vil bruge. Denne liste indeholder de eksportafbildninger, der følger med Project, samt de eventuelle afbildninger, du har oprettet og gemt tidligere.

  2. Klik på Næste for at ændre afbildningen. Klik på Udfør for øjeblikkeligt at eksportere projektdata i henhold til afbildningen, som den er vist.

Siden Indstillinger for afbildning

Afsnittet Marker de typer data, du vil eksportere

Opgaver    Angiver, at alle oplysninger om Opgave i projektet eksporteres til det valgte filformat. Dette omfatter ikke tidsfaseinddelt opgaveoplysninger.

Ressourcer    Angiver, at alle oplysninger om ressourcer i projektet eksporteres til det valgte filformat. Dette omfatter ikke tidsfaseinddelte ressourceoplysninger.

Tildelinger    Angiver, at alle oplysninger om tildeling i projektet eksporteres til det valgte filformat. Dette omfatter ikke tidsfaseinddelte tildelingsoplysninger.

Afsnittet Microsoft Office Excel-indstillinger

Dette afsnit vises, hvis du eksporterer til en Excel-projektmappe.

Eksport medtager kolonneoverskrifter    Angiver, at den nye Excel-fil med projektoplysninger vil indeholde kolonneoverskrifterne for arkkolonneoverskrifter, f.eks. Opgavenavn, Varighed, Startdato osv. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Medtag tildelingsrækker i outputtet    Angiver, at tildelingsrækker skal medtages for Opgave eller ressourcer, også selvom afkrydsningsfeltet Tildelinger ikke er markeret.

Afsnittet Indstillinger for tekstfiler

Dette afsnit vises, hvis du eksporterer til en tekstfil (tabulator- eller kommasepareret).

Eksport medtager kolonneoverskrifter    Angiver, at den nye tekstfil med projektoplysninger vil indeholde kolonneoverskrifterne for arkkolonneoverskrifter, f.eks. Opgavenavn, Varighed, Startdato osv. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Medtag tildelingsrækker i outputtet    Angiver, at tildelingsrækker skal medtages for Opgave eller ressourcer, også selvom afkrydsningsfeltet Tildelinger ikke er markeret.

Tekstafgrænser    Angiver, om oplysninger fra forskellige kolonner adskilles med en tabulator, et mellemrum eller et komma.

Filkilde    Angiver kilden til tekstfilen f.eks. Windows (ANSI), der angiver en Windows-tekstfil iht. ANSI-standarder.

Siden Opgaveafbildning (eller Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning)

Afsnittet Afbild opgavedata (eller Afbild ressourcedata eller Afbild tildelingsdata)

Destination    Angiver navnet på den fil, der skal eksporteres til.

Eksportfilter    Angiver de filter, der anvendes på de oplysninger, der eksporteres. Som standard er Alle opgaver eller Alle ressourcer markeret. Klik på de øvrige filtre, du vil anvende for at opnå et mere detaljeret fokus på oplysningerne, der eksporteres. Hvis du kun eksporterer tildeling, er der ingen tilgængelige filtre.

Datatabel for afbildning

Fra: Felter i Microsoft Office Project    Viser de feltnavne, der eksporteres. Klik på en tom celle og skriv et feltnavn eller marker det på listen. Hvis du har valgt at eksportere Opgave, vises opgavefelter. Hvis du har valgt at eksportere ressourcer, vises ressourcefelter. Hvis du har valgt at eksportere tildeling, vises tildelingsfelter

Til: Destinationsfelt    Angiver navnet på feltnavnet, som bliver kolonneoverskriften for disse oplysninger. Standardnavne udfyldes, så snart du indtaster Project-feltet, men du kan godt ændre navnet. Dette felt er tilgængeligt, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Eksporter kolonneoverskrifter eller afkrydsningsfeltet Eksport medtager kolonneoverskrifter på guidesiden Indstillinger for afbildning.

Datatype    Angiver, hvordan data tolkes i det eksporterede filformat, f.eks. tekst, dato, tal, valuta osv.

Kommandoknapper

Flyt op    Flytter det markerede felt op, så det forekommer tidligere i eksporttabellen.

Flyt ned    Flytter det markerede felt ned, så det forekommer senere i eksporttabellen.

Tilføj alle    Indsætter alle tilgængelige projektfelter af den valgte type (opgave, ressource eller tildeling) i eksportafbildningen.

Ryd alt    Fjerner alle felter, der er indsat i eksporttabellen for afbildningen, så du kan starte fra bunden.

Indsæt række    Tilføjer en ny række over den markerede række. Denne knap er kun tilgængelig, når du tilføjer markerede felter i stedet for alle felter.

Slet række     Fjerner den markerede række fra afbildningens eksporttabel.

Baser på tabel    Åbner dialogboksen Marker basistabel til feltafbildning. Brug denne dialogboks, hvis du vil eksportere felter, der findes i en bestemt Project-tabel.

Boksen Eksempel

MS Project    Viser navnene på de Project-felter, der eksporteres.

Destination    Viser de tilsvarende navne i den fil, der eksporteres til. Dette felt er tilgængeligt, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Eksporter kolonneoverskrifter eller afkrydsningsfeltet Eksport medtager kolonneoverskrifter på guidesiden Indstillinger for afbildning.

Eksempel    Viser et eksempel på faktiske data, som de vil se ud i den eksporterede fil.

Siden Slut på definition af afbildning

Gem afbildning    Åbner dialogboksen Gem afbildning, som du kan bruge til at gemme afbildningen til senere brug enten for dette eller andre projekter. Du kan bruge Assistent til at kopiere afbildningen til den global fil eller en anden Project-fil.

Udfør    Fuldfører eksportprocessen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×