Gruppere poster i en pivottabelrapport

I række- og kolonneetiketområderne i en pivottabel kan du gruppere elementerne i et felt på en brugerdefineret måde. Gruppering af data kan være med til at isolere et undersæt af data, der opfylder bestemte behov, og som ikke nemt kan grupperes på andre måder, f.eks. sortering og filtrering.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om at gruppere elementer

Se en video

Gruppere tal i numeriske felter

Gruppere datoer eller klokkeslæt

Gruppere markerede poster

Opdele grupperede elementer

Få mere at vide om at gruppere elementer

Hvis du vil isolere et undersæt af elementer for at få en mere avanceret analyse af dataene, kan du gruppere numeriske data, data om dato og klokkeslæt og endda et udvalg af bestemte elementer. I det følgende er angivet typiske eksempler på gruppering af data:

Eksempel på gruppering efter datoelementer    

Oprettelse af en datogruppe

1. Inden gruppering er ordrerne for hver sælger anført efter dato.

2. Efter gruppering er ordrerne grupperet og opsummeret efter måned til nemmere analyse og visning.

Eksempel på gruppering efter numeriske elementer    

Oprettelse af en numerisk gruppe

1. Inden gruppering er ordrerne for hver sælger anført efter ordrenummer.

2. Efter grupperingen er ordrerne grupperet og opsummeret for hver 100 ordrer, så analyse og visning bliver nemmere.

Eksempel på gruppering efter markerede elementer    

Oprettelse af en valggruppe

1. Inden gruppering vises sælgerne i hvert land.

2. Efter gruppering er sælgerne nu grupperet efter de øverste to inden for salg og den nederste inden for salg for hvert land til nemmere analyse og visning.

Når du grupperer elementer efter markering, opretter du et nyt felt baseret på det felt, hvis elementer du grupperer. Når du f.eks. grupperer feltet Sælger efter bestemte navne, opretter du et nyt felt Sælger1, der føjes til pivottabelfeltlisten. Du kan arbejde med dette nye felt på mange måder. Du kan f.eks. flytte det til forskellige områder i pivottabelrapporten, omarrangere det med andre felter i et område, omdøbe feltet ved hjælp af dialogboksen Feltindstillinger og filtrere det felt, det er baseret på, ved hjælp af det nye gruppenavn og værdier.

Bemærkninger: 

 • Du kan ikke gruppere elementer for OLAP (Online Analytical Processing) datakilde, der ikke understøtter sætningen CREATE SESSION CUBE.

 • Du kan ikke føje et beregnet element til et grupperet felt. Du skal først opdele posterne, tilføje det beregnede element og derefter gruppere posterne igen.

 • Du kan ikke bruge kommandoen Konverter til formler (klik på OLAP-værktøjer i gruppen Værktøjer under fanen Indstillinger), når du har et eller flere grupperede elementer. Du skal først fjerne de grupperede elementer, inden du bruger denne kommando.

 • Der kan ikke oprettes udsnitsværktøjer til OLAP-hierarkier med grupperede felter.

Se en video

Du kan se, hvordan gruppering kan være nyttigt i en Pivottabelrapport, i Video: Gruppere elementer i en pivottabelrapport.

Toppen af siden

Gruppere tal i numeriske felter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabelrapporten:

  • Klik på et vilkårligt tal i det numeriske felt, du vil gruppere, og klik på Gruppefelt i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

   billede af båndet i excel

  • Højreklik på et vilkårligt tal i det numeriske felt, du vil gruppere, og klik derefter på Gruppe.

 2. Skriv det mindste tal, der skal grupperes efter, i feltet Start ved.

  Dette fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Start ved. Du kan skifte tilbage til standardtallet ved at markere afkrydsningsfeltet.

 3. Skriv det største tal, der skal grupperes efter, i feltet Slut ved.

Dette fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slut ved. Du kan skifte tilbage til standardtallet ved at markere afkrydsningsfeltet.

Bemærk:  Sluttallet skal være højere end starttallet.

 1. Skriv det tal, der repræsenterer størrelsen på intervallet i hver gruppe, i feltet Efter.

Toppen af siden

Gruppere datoer eller klokkeslæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabelrapporten:

  • Klik på en dato eller et klokkeslæt i feltet til dato eller klokkeslæt, og klik derefter på Gruppefelt i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

   billede af båndet i excel

  • Højreklik på et vilkårligt tal i det numeriske felt, du vil gruppere, og klik derefter på Gruppe.

 2. Skriv den første dato eller det første klokkeslæt, der skal grupperes efter, i feltet Start ved.

  Dette fjerner markeringen i afkrydsningsfeltetStart ved. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, ændres den ikke tilbage til standardindstillingen for dato eller klokkeslæt.

 3. Skriv den sidste dato eller det sidste klokkeslæt, der skal grupperes efter, i feltetSlut ved.

Dette fjerner markeringen i afkrydsningsfeltetSlut ved. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, ændres den ikke tilbage til standardindstillingen for dato eller klokkeslæt.

Bemærk:  Slutdatoen eller -klokkeslættet skal være senere end starttidspunktet .

 1. Klik på en eller flere datoer eller tidspunkter for grupperne i feltet Efter. Gruppér efter Måneder er markeret som standard, men du kan fravælge indstillingen ved at klikke på den.

  Hvis du vil gruppere elementer efter uger, skal du sørge for, at Dage er den eneste markerede tidsperiode i feltet Efter, og derefter skal du klikke på 7 i feltet Antal dage. Du kan derefter klikke på yderligere perioder, der skal grupperes efter, f.eks. Måneder.

  Grupper af dato og klokkeslæt er mærket i pivottabelrapporten, f.eks. Apr for datoer i april måned. Du kan ændre gruppeetiketten ved at klikke på etiketten, trykke på F2 og derefter skrive det ønskede navn.

Toppen af siden

Gruppere markerede poster

 1. Markér to eller flere elementer, du vil gruppere sammen, enten ved at klikke og trække eller ved at holde Ctrl eller Skift nede, mens du klikker på elementerne.

 2. Klik på Grupper markering i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

  Grupper, der er baseret på en markering, føjes til feltlisten. Hvis du for eksempel grupperer feltet Sælger efter specifikke navne, opretter du et nyt felt Sælger1, som føjes til pivottabelfeltlisten. Der oprettes gruppeetiketter i pivottabelrapporten, f.eks. Gruppe1 for den første tabel, du opretter. Du kan ændre en gruppeetiket til noget mere sigende ved at klikke på etiketten, trykke på F2 og derefter skrive det ønskede navn.

  Tip: Hvis du vil have en mere kompakt pivottabelrapport, kan du oprette en anden gruppe til alle de andre opdelte elementer i feltet.

Bemærk: I felter, der er organiserede i niveauer, kan du kun gruppere elementer, der har samme element på næste niveau. Hvis feltet f.eks. har niveauerne Land og By, kan du ikke gruppere byer fra forskellige lande.

Toppen af siden

Opdele grupperede elementer

 1. Markér de elementgrupper i pivottabelrapporten, du vil opdele.

 2. Klik på Opdel gruppe i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

  Til et numerisk felt eller felt til dato og klokkeslæt opdeles alle grupper til feltet. Til en gruppe af markerede elementer opdeles kun de markerede elementer, og gruppefeltet fjernes ikke fra pivottabelfeltlisten, før alle grupper til feltet er fjernet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×