Gruppere poster i en pivottabelrapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I række- og kolonneetiketområderne i en pivottabel kan du gruppere elementerne i et felt på en brugerdefineret måde. Gruppering af data kan være med til at isolere et undersæt af data, der opfylder bestemte behov, og som ikke nemt kan grupperes på andre måder, f.eks. sortering og filtrering.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om at gruppere poster

Gruppere numeriske poster

Gruppere datoer eller klokkeslæt

Gruppere markerede poster

Omdøbe et standardgruppenavn

Opdele grupper af poster

Få mere at vide om at gruppere elementer

Hvis du vil isolere et undersæt af elementer til mere avanceret analyse af dataene, kan du gruppere numeriske data, dato- og klokkeslætsdata samt endda en markering af bestemte elementer. I det følgende er angivet almindelige eksempler på gruppering af data:

Eksempel på gruppering efter datoelementer   

Oprettelse af en datogruppe

1. Inden gruppering er ordrerne for hver sælger anført efter dato.

2. Efter gruppering er ordrerne grupperet og opsummeret efter måned til nemmere analyse og visning.

Eksempel på gruppering efter numeriske elementer   

Oprettelse af en numerisk gruppe

1. Inden gruppering er ordrerne for hver sælger anført efter ordrenummer.

2. Efter gruppering er ordrerne grupperet og opsummeret for hver 100 ordrer til nemmere analyse og visning.

Eksempel på gruppering efter markerede elementer   

Oprettelse af en valggruppe

1. Inden gruppering vises sælgerne i hvert land.

2. Efter gruppering er sælgerne nu grupperet efter de øverste to inden for salg og den nederste inden for salg for hvert land til nemmere analyse og visning.

Når du grupperer elementer efter markering, opretter du et nyt felt baseret på det felt, hvis elementer du grupperer. Når du f.eks. grupperer feltet Sælger efter bestemte navne, opretter du et nyt felt Sælger1, der føjes til pivottabelfeltlisten. Du kan arbejde med dette nye felt på mange måder. Du kan f.eks. flytte det til forskellige områder i pivottabelrapporten, omarrangere det med andre felter i et område, omdøbe feltet ved hjælp af dialogboksen Feltindstillinger og filtrere det felt, det er baseret på, ved hjælp af det nye gruppenavn og værdier.

Bemærkninger: 

 • Du kan ikke gruppere elementer for OLAP (Online Analytical Processing) datakilde, der ikke understøtter sætningen CREATE SESSION CUBE.

 • Du kan ikke tilføje et beregnet element til et grupperet felt. Du skal først opdele elementerne, tilføje det beregnede element og derefter omgruppere elementer.

 • Du kan ikke bruge kommandoen Konverter til formler (klik på OLAP-værktøjer i gruppen Værktøjer under fanen Indstillinger), når du har et eller flere grupperede elementer. Du skal først fjerne de grupperede elementer, inden du bruger denne kommando.

Toppen af siden

Gruppere numeriske poster

 1. Marker det numeriske felt i pivottabelrapporten, du vil gruppere.

 2. Klik på Gruppefelt i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

 3. I boksen Begynd ved skal du indtaste den første post i gruppen.

 4. I boksen Slut ved skal du indtaste den sidste post i gruppen.

 5. Skriv et tal, der repræsenterer det interval, der er inkluderet i hver gruppe i feltet efter.

Toppen af siden

Gruppere datoer eller klokkeslæt

 1. Marker det dato- eller klokkeslætfelt i pivottabelrapporten, du vil gruppere.

 2. Klik på Gruppefelt i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

 3. Indtast den første dato eller det første klokkeslæt i gruppen i boksen Begynd ved, og indtast den sidste dato eller det sidste klokkeslæt i gruppen i boksen Slut ved.

 4. I boksen Med, skal du klikke på en eller flere tidsperioder for grupperne.

  Hvis du vil gruppere elementer efter uger, skal du klikke på Dage i boksen Med, kontrollere, at Dage er den eneste markerede tidsperiode, og derefter klikke på 7 i boksen Antal dage. Du kan derefter klikke på yderligere tidsperioder, der skal grupperes efter, som f.eks. Måneder.

Toppen af siden

Gruppere markerede poster

 1. Marker to eller flere elementer i den pivottabelrapport, du vil gruppere, enten ved at klikke og trække eller ved at holde CTRL eller SKIFT nede, mens du klikker.

 2. Klik på Grupper markering i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

Tip: Det kan være lettere enten at oprette en anden gruppe til alle andre elementer i feltet eller fjerne det felt, gruppen er baseret på, så du kan oprette en mere kompakt rapport.

Bemærk: I felter, der er organiserede i niveauer, kan du kun gruppere poster, der har samme post på næste niveau. Hvis feltet f.eks. har niveauerne Land og By, kan du ikke gruppere byer fra forskellige lande.

Toppen af siden

Omdøbe et standardgruppenavn

Når du grupperer elementer, indsætter Excel 2007 et standardgruppenavn som f.eks. Gruppe1 for de valgte elementer eller Apr for datoer i april måned. Benyt følgende fremgangsmåde for at omdøbe gruppen til noget mere meningsfyldt:

 1. Marker gruppenavnet.

 2. Tryk på F2.

 3. Skriv et nyt gruppenavn.

Toppen af siden

Opdele grupper af poster

 1. Marker den gruppe elementer, du vil opdele.

 2. Klik på Opdel gruppe i gruppen Gruppe under fanen Indstillinger.

  Til et numerisk felt eller dato- og klokkeslætsfelt opdeles alle grupper til feltet. Til en gruppemarkering opdeles kun de markerede elementer, og gruppefeltet fjernes ikke fra pivottabelfeltlisten, før alle grupper til feltet er fjernet.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×