Gruppere, kopiere, flytte eller justere kontrolelementer i et regneark

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du føje formular og ActiveX-objekter til en regnearksformular med, kan du få gruppe, kopiere, flytte eller Juster objekter for at oprette en veldesignet, bruger fulde formular.

Hvad vil du foretage dig?

Gruppere, omgruppere eller opdele grupperede kontrolelementer

Kopiere et eller flere kontrolelementer

Flytte et eller flere kontrolelementer

Flytte et kontrolelement fremad eller tilbage i stablingsrækkefølgen objekt

Justere og fordele kontrolelementer

Gruppere, omgruppere eller opdele grupperede kontrolelementer

Når du grupperer kontrolelementer, kombineres de, så du kan arbejde med dem, som om de er et enkelt kontrolelement. Du kan f.eks. tilpasse størrelsen på eller flytte alle kontrolelementer i en gruppe som én enhed.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Gruppere kontrolelementer

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Marker de kontrolelementer, du vil gruppere. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Grupper.

Opdele grupperede kontrolelementer

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg den gruppe, du vil opdele. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Opdel gruppe.

  1. Hvis du vil fortsætte med at opdele gruppen, skal du klikke på Ja, når meddelelsesboksen vises.

  2. Hvis du vil ændre et enkelt kontrolelement, skal du fortsætte med at markere og opdele kontrolelementer, indtil det ønskede kontrolelement bliver tilgængeligt.

Omgruppere kontrolelementer

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen Udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg en af kontrolelementerne, der tidligere var grupperet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Omgrupper.

Øverst på siden

Kopiere et eller flere kontrolelementer

Du kan kopiere et eller flere kontrolelementer på flere forskellige måder.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af kommandoerne Kopier og Sæt ind

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Hvis du vil lave én kopi af et kontrolelement, skal du klikke på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside og derefter klikke på Sæt ind Knapflade .

  Hvis du vil lave flere kopier, skal du indsætte, indtil du har det ønskede antal kopier.

Ved hjælp af tastaturet og musen

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Tryk på CTRL, og træk kontrolelementet.

  Hvis du vil lave flere kopier, skal du klikke og trække, indtil du har det ønskede antal kopier.

Øverst på siden

Flytte et eller flere kontrolelementer

Du kan flytte et eller flere kontrolelementer på flere forskellige måder.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af musen

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Placer markøren over kontrolelementet, indtil markøren ændres til et kryds, og træk derefter det eller de markerede kontrolelementer til en ny placering.

Ved hjælp af tastaturet

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Tryk på piletasterne for at flytte kontrolelementet en enkelt pixel ad gangen.

Øverst på siden

Flytte et kontrolelement frem eller tilbage i objektstablingsrækkefølgen

Kontrolelementer og andre objekter på lærred stables automatisk i individuelle lag, når du tilføjer dem. Du kan se stablingsrækkefølgen, når kontrolelementerne overlapper hinanden – det øverste kontrolelement dækker delvist de underliggende kontrolelementer.

Bemærk!: Formularkontrolelementer og ActiveX-objekter har en anden objektstablingsrækkefølge end objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer, f.eks. Figurer og SmartArt-grafik.

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg kontrolelementet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Højreklik på markeringen, peg på Rækkefølge, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  1. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag opad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt fremad.

  2. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det øverste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer forrest.

  3. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag nedad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt bagud.

  4. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det nederste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer bagest.

Øverst på siden

Justere og fordele kontrolelementer

Vigtigt!: Inden du kan udføre følgende procedurer, skal du føje knapmenuen Juster under fanen Tegneværktøjer til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Tilføje menuen til knappen Juster fra fanen Tegnefunktioner til værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på pilen ud for værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Flere kommandoer.

 2. Vælg Alle kommandoer under Vælg kommandoer fra.

 3. Vælg Juster Knapflade på listen.

 4. Klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Justere alle kontrolelementer efter gitteret eller efter figurer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil justere alle objekter efter en celles øverste venstre hjørne, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og derefter klikke på Fastgør til gitter Knapflade .

  Funktionen Fastgør til kan bruges, uanset om gitterlinjerne vises eller ej. Du kan også justere kontrolelementer efter cellegitterlinjer ved at holde tasten ALT nede, mens du flytter et kontrolelement eller et objekt.

 • Hvis du vil justere kontrolelementer automatisk efter de lodrette og vandrette kanter i andre figurer, når du flytter eller tegner dem, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og derefter klikke på Fastgør til figur Knapflade .

Justere kontrolelementer efter deres kanter

Vigtigt!: Når du justerer kontrolelementer, kan det medføre, at de stables oven på hinanden. Sørg for, at kontrolelementerne er placeret relativt i forhold til hinanden på den ønskede måde, inden du kører en kommando for at justere dem.

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det øverste kontrolelement, skal du klikke på Juster øverst Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det nederste kontrolelement, skal du klikke på Juster nederst Knapflade .

  3. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til venstre, skal du klikke på Venstrejuster Knapflade .

  4. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til højre, skal du klikke på Højrejuster Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne vandret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne lodret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på lodret Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis et eller flere kontrolelementer er ActiveX-objekter:

  1. Kontroller, at fanen Udvikler er tilgængelig.

   Få vist fanen udvikler

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

    Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

  2. Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg mindst tre kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 3. Hvis du vil fordele kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt vandret, skal du klikke på Fordel vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt lodret, skal du klikke på Fordel lodret Knapflade .

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×