Gruppere eller opdele en gruppe af data i en pivottabelrapport

Når du grupperer data i en pivottabel, kan det vise dig et undersæt af data, du vil analysere. Det kan f.eks. være, at du vil gruppere en stor liste over datoer og klokkeslæt (dato- og klokkeslætsfelter i pivottabellen) i kvartaler og måneder på følgende måde:

Datoer, der er grupperet efter måneder og kvartaler

Sådan grupperes felter:

 1. Højreklik på et numerisk felt eller et dato- og klokkeslætsfelt, og klik på Gruppér.

 2. I feltet Start ved og Slut ved skal du angive dette (efter behov):

  Dialogboksen Gruppering

  • Det mindste og største tal til gruppering af numeriske felter.

  • Den første og sidste dato eller det første eller sidste klokkeslæt, du vil gruppere efter.

   Angivelsen i feltet Slut ved skal være større eller senere end angivelsen i feltet Start ved.

 3. Gør følgende i feltet Efter:

  • Når det gælder numeriske felter, skal du angive det tal, der repræsenterer intervallet for hver gruppe.

  • Når det gælder dato- eller klokkeslætsfelter, skal du klikke på en eller flere dato- eller klokkeslætsperioder for grupperne.

   Du kan klikke på flere tidsperioder, der skal grupperes efter. Du kan f.eks. gruppere efter Måneder og Uger. Gruppér først elementer efter uge, hvor du sikrer dig, at Dage er den eneste tidsperiode, der er valgt. Klik på 7 i feltet Antal dage, og klik derefter på Måneder.

Tip: Grupper af dato og klokkeslæt er tydeligt markeret i pivottabellen. Det kan f.eks. være Apr, Maj, Jun for måneder. Hvis du vil ændre et gruppenavn, skal du klikke på det, trykke på F2 og skrive det ønskede navn.

Se Om gruppering af data i en pivottabel til sidst i denne artikel for at få flere oplysninger om gruppering.

Gruppere markerede elementer

Du kan også markere bestemte elementer og gruppere dem. Det gør du på denne måde:

Markerede navne, der er grupperet

 1. Markér et eller flere elementer, som du vil gruppere sammen, i pivottabellen, hvor du holder Ctrl eller Skift nede, mens du klikker på dem.

 2. Højreklik på det, du har markeret, og klik derefter på Gruppér.

Når du grupperer markerede elementer, opretter du et nyt felt, der er baseret på det felt, du grupperer. Når du f.eks. grupperer et felt, der hedder Sælger, kan du oprette et nyt felt, der hedder Sælger1. Dette felt tilføjes i feltsektionen i Feltliste, og du kan bruge det som ethvert andet felt. I pivottabellen kan du se et gruppenavn, f.eks. Gruppe1 for den første gruppe, du oprettede. Hvis du vil ændre et gruppenavn til noget, der giver bedre mening, skal du klikke på det, trykke på F2 og derefter skrive det ønskede navn.

Tip: Hvis pivottabellen er mere kompakt, kan det være en god ide at oprette grupper for alle de øvrige elementer i feltet, som ikke er grupperet.

Bemærk: Når det gælder felter, der er organiseret i niveauer, kan du kun gruppere elementer, der alle har det samme element på næste niveau. Hvis feltet f.eks. har niveauerne Land og By, kan du ikke gruppere byer fra forskellige lande.

Opdel grupperede data

Hvis du vil fjerne grupperingen, skal du højreklikke på et vilkårligt element i de grupperede data, og klikke på Opdel gruppe.

Hvis du opdeler numeriske felter eller dato- /klokkeslætsfelter, fjernes alle gruppering for det pågældende felt. Hvis du opdeler en gruppe af markerede elementer, er det kun gruppen med de markerede elementer, der opdeles. Gruppefeltet fjernes ikke fra Feltliste, før alle grupperne for feltet er opdelt. Antag f.eks., at du har fire byer i feltet By: Boston, New York, Los Angeles og Seattle. Du grupperer dem, så New York og Boston er i en gruppe, som får navnet Østkyst, og Los Angeles og Seattle er i en gruppe, som får navnet Vestkyst. Et nyt felt, By2, vises i området Felter og placeres i området Rækker på liste Felter.

Som det er vist her, er feltet By2 baseret på feltet By, og det er placeret i området Rækker til gruppering af de valgte byer.

By2, som er baseret på feltet By, skal bruges i området Rækker til gruppering

Som det er vist nedenfor, arrangeres de fire byer under de nye grupper, Østkyst og Vestkyst.

De brugerdefinerede grupper, Østkyst og Vestkyst, er baseret på de valgte byer

Om gruppering af data i en pivottabel

Når du grupperer data i en pivottabel, skal du være opmærksom på, at:

 • Du kan ikke gruppere elementer for OLAP-kildedata (Online Analytical processing), som ikke understøtter CREATE SESSION CUBE-sætningen.

 • Du ikke kan føje et beregnet element til et grupperet felt, som allerede er grupperet. Du skal først opdele gruppen i elementer, tilføje det beregnede element og derefter gruppere elementerne igen.

 • Du ikke kan bruge kommandoen Konvertér til formler (Pivottabelværktøjer > Analysér> OLAP-værktøjer), når du har en eller flere grupper af elementer. Opdel gruppen af elementer, før du bruger denne kommando.

 • Du ikke kan oprette udsnit for OLAP-hierarkier med grupperede felter.

Mere om pivottabeller

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×