Grundlæggende opgaver i SharePoint Foundation 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver og oplysninger, der kan hjælpe dig med at komme i gang med Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Denne artikel indeholder

Hvad er SharePoint Foundation?

Dele af et SharePoint-websted

Webstedsspecifikationer, der påvirker oplevelsen

Føje indhold til et websted

Lister

Føje et element til en liste

Redigere eller slette et element på en liste

Oprette en liste

Biblioteker

Føje en fil til et bibliotek

Redigere eller slette en fil i et bibliotek

Oprette et dokumentbibliotek

Websteder og -sider

Oprette et websted

Administrere og arbejde med webstedsindhold

Navigere til indhold

Administrere adgangen til indhold

Organisere lister og biblioteker

Ændre visningen af en liste eller et bibliotek

Oprette en kolonne

Bruge handicapfunktioner

Holde styr på versioner

Samtidig redigering af dokumenter

Holde dig ajour med ændringer

Administrere arbejdsprocesser

Arbejde med indholdstyper

Hvad er SharePoint Foundation?

SharePoint Foundation er den underlæggende teknologi for alle SharePoint-websteder. Den kan hentes gratis og blev kaldt Windows SharePoint Services i tidligere versioner. Du kan bruge SharePoint Foundation til hurtigt at oprette mange typer websteder, hvor du kan samarbejde om websider, dokumenter, lister, kalendere og data.

Dele af et SharePoint-websted

Et websted er en gruppe relaterede websider, hvor dit team kan arbejde med projekter, holde møder og dele oplysninger. Dit team kan f.eks. have sit eget websted, hvor der gemmes planer, filer og procedureoplysninger. Alle SharePoint-websteder har fælles elementer, som du bør kende, før du går i gang: lister, biblioteker, webdele og visninger.

Websted for team

Lister    En liste er en webstedskomponent, hvor din organisation kan gemme, dele og administrere oplysninger. Du kan f.eks. oprette en opgaveliste, der skal spore teambegivenheder i en kalender. Du kan også udføre en undersøgelse eller fungere som vært for diskussioner i et diskussionsforum.

Biblioteker    Et bibliotek er en særlig type liste, hvor der gemmes filer og oplysninger om filer. Du kan styre, hvordan dokumenter vises, spores, administreres og oprettes i biblioteker.

Visninger    Du kan bruge visninger til at få vist de elementer på en liste eller i et bibliotek, der er vigtigst for dig, eller som passer bedst til et bestemt formål. Du kan f.eks. oprette en visning med alle elementerne på en liste, som gælder for en bestemt afdeling, eller fremhæve bestemte dokumenter i et bibliotek. Du kan oprette flere visninger af en liste eller et bibliotek, som brugerne kan vælge mellem. Du kan også bruge en webdel til visning af en liste eller et bibliotek på en separat side på webstedet.

Visningen Mine opgaver

Webdele    En webdel er en modulopbygget oplysningsenhed, der danner en grundlæggende dokumentkomponent for de fleste sider på et websted. Hvis du har tilladelse til at redigere siderne på dit websted, kan du bruge webdele til at tilpasse webstedet, så der vises billeder og diagrammer, dele af andre websteder, lister med dokumenter, brugerdefinerede visninger af firmadata m.m.

Webdel

Toppen af siden

Webstedsspecifikationer, der påvirker oplevelsen

Specifikationerne for installationen og konfigurationen af SharePoint påvirker det, du får vist, og de indstillinger, du kan vælge på webstedet.

Tilladelser    Hvis du har fået tildelt tilladelsesniveauet Fuld kontrol, har du alle indstillinger til administration af webstedet. Har du fået tildelt tilladelsesniveauet Bidrag eller Læs, er dine indstillinger og adgang til webstedsindholdet mere begrænset. Mange af de indstillinger, der er beskrevet i denne artikel, er ikke tilgængelige for brugere med tilladelsesniveauet Læser, som giver brugerne mulighed for at læse indhold, men ikke foretage ændringer i det. Da det er meningen, at tilladelser skal være fleksible og kunne tilpasses, har din organisation muligvis sine egne separate indstillinger.

Tilpasning    Din organisation kan have tilpasset tilladelser og branding af dit websted eller endda tilpasset webstedsnavigationen og flyttet kontrolelementer, f.eks. menuen Webstedshandlinger, til en anden placering på siden. På samme måde kan organisationen have besluttet ikke at bruge funktionaliteten på båndet, som er introduceret i SharePoint 2010.

Version af SharePoint    I denne artikel beskrives det, hvordan du kan komme i gang med at bruge SharePoint Foundation 2010. Hvis organisationen bruger Microsoft SharePoint Server 2010, kan du finde oplysninger under Introduktion til Server SharePoint Server 2010. Hvis du bruger en tidligere version af SharePoint, skal du se hjælpen til denne version.

Toppen af siden

Føje indhold til et websted

Du kan føje elementer til lister og filer til biblioteker ved hjælp af en webbrowser. De knapper, du bruger til at udføre de mest almindelige handlinger, findes på båndet, som er placeret øverst på siden på de fleste sider på et websted.

WN-bånd

Knapper på båndet kan være nedtonet af følgende årsager:

 • Handlingen er ikke tilgængelig, eller den er afhængig af en anden handling. Du skal f.eks. markere afkrydsningsfeltet for et dokument, før du kan tjekke det ud.

 • Du har ikke tilladelse til at fuldføre opgaven.

 • Funktionen er ikke aktiveret for webstedet. Arbejdsprocesser er muligvis ikke aktiveret på webstedet.

Du kan også gemme filer i et bibliotek fra visse klientprogrammer, der er kompatible med SharePoint Foundation. Du kan f.eks. gemme et Microsoft Word-dokument i et bibliotek på et SharePoint-websted, mens du arbejder i Word.

Hvis du vil føje et element til en liste eller en fil til et bibliotek, skal du have tilladelse til at bidrage til listen eller biblioteket. Du kan få flere oplysninger om, hvordan din organisation bruger tilladelser og tilladelsesniveauer, hos ejeren eller administratoren af webstedet.

Når du tilføjer elementet eller filen, kan andre brugere, der har tilladelse til at læse listen, få vist elementet eller filen, medmindre der kræves godkendelse. Hvis elementet eller filen kræver godkendelse, gemmes det eller den med en midlertidig status på listen eller i biblioteket, indtil elementet eller filen godkendes af en person med de relevante tilladelser. Hvis du får vist listen eller biblioteket, mens et element eller en fil tilføjes, kan det være nødvendigt at opdatere browseren for at kunne se det nye element eller den nye fil.

Med lister og biblioteker kan du også drage fordel af e-mail-funktioner, hvis ind- eller udgående e-mail er aktiveret på webstedet. Nogle lister, f.eks. kalendere, meddelelser, blogge og diskussionsforummer, kan konfigureres, så brugerne kan tilføje indhold ved at sende en e-mail. Andre lister, f.eks. opgaver og problemsporingslister, kan konfigureres til at sende e-mails til personer, når de har fået tildelt opgaver.

Foruden tilladelse til at føje indhold til eksisterende lister og biblioteker kan du have tilladelse til at oprette nye lister og biblioteker. Liste- og biblioteksskabelonerne giver dig et forspring. Afhængigt af dit tilladelsesniveau, kan du også oprette og tilpasse nye sider og websteder.

Lister

Selvom der er forskellige typer lister, er fremgangsmåden for tilføjelse af elementer den samme, så du behøver ikke at lære flere nye teknikker for at arbejde med forskellige typer lister. Et listeelement indeholder tekst i en række kolonner, men visse lister tillader, at der føjes vedhæftede filer til elementet.

Føje et element til en liste

 1. På den liste, hvor du vil tilføje elementet, skal du klikke på fanen Elementer på båndet. For en kalender er det fanen Begivenheder.

 2. Klik på Nyt element (Ny begivenhed for en kalender).

  Tip: Du kan også hurtigt føje en begivenhed til en kalender ved at pege på datoen på kalenderen og derefter klikke på Tilføj.

 3. Udfyld de nødvendige felter og evt. andre felter, du vil have udfyldt.

 4. Klik på Gem.

Redigere eller slette et element på en liste

 1. Peg på et element, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for elementet.

  Tip: Du kan udføre handlinger på flere elementer ved at markere flere afkrydsningsfelter.

 2. Under fanen Elementer på båndet skal du enten klikke på Rediger element eller Slet element efter behov.

På mange typer websteder oprettes der lister for dig. Disse standardlister spænder fra et diskussionsforum til en kalenderliste. Hvis du har tilladelse til det, kan du også oprette lister baseret på adskillige typer listeskabeloner, som indeholder struktur og indstillinger, du kan bruge til at komme godt i gang.

Oprette en liste

 1. Hvis du vil oprette en liste, skal du klikke på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger og derefter klikke på Indstillinger for automatisk oprettelse.

  Bemærk: Hvis menuen Webstedshandlinger eller indstillingen til oprettelse ikke vises, har du muligvis ikke tilladelse til at oprette en liste.

 2. Klik på den type liste, du vil oprette, på siden Opret, f.eks. Links.

 3. Skriv et Navn til listen, udfyld evt. andre felter, der skal udfyldes, og klik derefter på Opret.

Biblioteker

Et bibliotek er et sted på et websted, hvor du kan oprette, indsamle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer. I hvert bibliotek vises der en liste over filer og nøgleoplysninger om filerne, hvilket hjælper brugere til at bruge filerne til at samarbejde.

Du kan føje en fil til et bibliotek ved at overføre den fra webbrowseren. Når du har føjet filen til biblioteket, kan andre personer, der har den relevante tilladelse, se filen. Hvis du får vist biblioteket, mens der tilføjes en fil, kan det være nødvendigt at opdatere browseren for at kunne se den nye fil.

Hvis du bruger et program, der er kompatibelt med SharePoint Foundation, kan du oprette en ny fil baseret på en skabelon, mens du arbejder i biblioteket. Du kan også gemme en fil i biblioteket fra et andet program, f.eks. SharePoint Workspace eller Microsoft Word.

Føje en fil til et bibliotek

 1. Klik på fanen Dokumenter på båndet i det bibliotek, hvor du vil tilføje filen.

 2. Klik på Overfør dokument.

 3. Søg efter dokumentet, og klik derefter på OK.

Tip: Hvis du bruger et program, der er kompatibelt med SharePoint Server 2010, f.eks. Microsoft Word 2010, kan du trække og slippe dokumenter fra Windows Stifinder til dialogboksen Overfør dokument.

Redigere eller slette en fil i et bibliotek

 1. Peg på en fil, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for filen.

 2. Under fanen Dokumenter på båndet skal du enten klikke på Rediger dokument eller Slet dokument efter behov.

Der oprettes et standardbibliotek med navnet Delte dokumenter, når du opretter mange typer websteder. Delte dokumenter er et dokumentbibliotek, du kan bruge til opbevaring af flere typer filer. Du kan oprette flere biblioteker, f.eks. et billedbibliotek til opbevaring af billeder, hvis du har tilladelse til at administrere lister.

Oprette et dokumentbibliotek

 1. Hvis du vil oprette et dokumentbibliotek, skal du klikke på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger og derefter klikke på Nyt dokumentbibliotek.

  Bemærk: Hvis menuen Webstedshandlinger eller indstillingen til oprettelse ikke vises, har du muligvis ikke tilladelse til at oprette et bibliotek.

 2. Angiv et navn til biblioteket, udfyld evt. andre felter, du vil have udfyldt, og klik derefter på Opret.

Bemærk: Hvis du vil have vist de andre typer biblioteker, du kan oprette, skal du klikke på Webstedshandlinger og derefter klikke på Flere oprettelsesindstillinger. Peg på en biblioteksindstilling, hvis du vil have vist en beskrivelse af den.

Websteder og -sider

Et websted kan tjene et generelt formål, som f.eks. opbevaring af tidsplaner, retningslinjer, filer og andre oplysninger, som dit team ofte bruger. Et websted kan også tjene et mere specifikt formål, som f.eks. holde styr møder eller være vært for en blog, som et medlem af din organisation ofte indsender nyheder og ideer til.

Blogwebsted

Din organisation kan bruge sider, underordnet websted og websted på øverste niveau til at opdele webstedsindhold på særskilte websteder, der kan administreres hver for sig. Hver afdeling i din organisation kan f.eks. have sit eget teamwebsted.

Du kan føje indhold til websteder ved at tilføje lister og biblioteker. Hvis du har tilladelse til det, kan du også føje sider til webstedet. Du kan overveje at tilføje Webdelsside, som gør det muligt for dig at bruge webdele til hurtigt at tilføje dynamisk indhold.

Hvis du har brug for at oprette nye websteder, kan du vælge mellem flere typer webstedsskabeloner, så du får et forspring ved oprettelse af et nyt websted. Hvorvidt du kan oprette websteder og underordnede websteder afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret sine websteder og tilladelser til at oprette dem.

Oprette et websted

 1. Hvis du vil oprette et websted, skal du klikke på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger og derefter klikke på Nyt websted.

  Bemærk: Hvis menuen Webstedshandlinger eller indstillingen til oprettelse ikke vises, har du muligvis ikke tilladelse til at oprette et websted.

 2. Skriv en titel og et URL-navn til webstedet.

 3. Vælg en webstedsskabelon under Valg af skabelon.

 4. Vælg evt. andre ønskede indstillinger, og klik derefter på Opret.

Toppen af siden

Administrere og arbejde med webstedsindhold

Hvis du vil hjælpe dit team til at blive mere produktivt, kan du administrere og udvide indhold på lister, i biblioteker og på websteder på flere måder. Visse funktioner hjælper dit team med at finde og arbejde mere effektivt med oplysninger. Andre funktioner hjælper dig med at administrere adgangen til oplysningerne.

Navigere til indhold

Navigationselementer hjælper brugerne med at gennemse det indhold, de skal bruge. To navigationselementer, som kan tilpasses, er det øverste linkpanel og Hurtig start.

Ved hjælp af indstillingssiderne for hver liste eller hvert bibliotek kan du vælge, hvilke lister og biblioteker der skal vises på Hurtig start. Du kan også ændre rækkefølgen af links, tilføje eller slette links og tilføje eller slette de sektioner, linkene er organiseret i. Hvis du f.eks. har for mange lister i sektionen Liste, kan du tilføje en ny sektion for Opgavelister, hvor du kan medtage links til dine opgavelister. Du kan foretage alle disse ændringer af Hurtig start inde fra en browser, som er kompatibel med SharePoint Foundation 2010. Du kan endda tilføje links til sider uden for webstedet.

Hurtig start

Brugerne af dit websted kan anvende det øverste linkpanel til at navigere til andre websteder i gruppen af websteder, idet der vises en række faner øverst på hver side på webstedet. Når du opretter et nyt websted, kan du vælge, om webstedet skal medtages på det øverste linkpanel på det overordnede websted, og om det øverste linkpanel fra det overordnede websted skal bruges.

Øverste linkpanel

Hvis det øverste linkpanel, der bruges på webstedet, er entydigt, kan du tilpasse de links, der vises på webstedets øverste linkpanel. Alle de websteder, der er oprettet under det overordnede websted, kan også vises på det øverste linkpanel, hvis webstederne er konfigureret til at arve det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan også medtage links til andre websteder uden for gruppen af websteder.

Administrere adgangen til indhold

En webstedsejer eller -administrator kan tildele tilladelsesniveauer til brugere og til SharePoint-grupper med brugere. Tilladelserne kan gælde for et websted, listerne og bibliotekerne på et websted og elementerne på listerne og i bibliotekerne.

Du kan tildele forskellige tilladelsesniveauer for forskellige objekter, f.eks. bestemte websteder, lister, biblioteker, mapper på lister eller i biblioteker, listeelementer eller dokumenter.

Organisere lister og biblioteker

Hvordan du organiserer lister og biblioteker, afhænger af gruppens behov og den måde, du foretrækker at gemme og søge efter oplysningerne på. Med en vis planlægning kan du oprette den struktur, der fungerer bedst for organisationen.

Oplysningerne på lister og i biblioteker gemmes i kolonner, f.eks. Titel, Efternavn eller Firma. Du kan bruge kolonnerne til at sortere og filtrere elementer på samme måde som i et regneark ved at klikke på kolonneoverskrifterne på en liste eller i et bibliotek. Du kan også bruge visninger til at få vist de elementer på en liste eller i et bibliotek, som er mest interessante for dig.

Ændre visningen af en liste eller et bibliotek

 1. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet, når du er på den liste eller i det bibliotek, hvor du vil ændre visningen.

 2. Klik på pilen ud for visningslisten under Aktuel visning i gruppen Administrer visninger, og vælg derefter en visning.

Visningen Mine opgaver

Hvis du har brug for at gemme flere oplysninger om listeelementer eller filer i et bibliotek, kan du tilføje kolonner som hjælp til at sortere, gruppere og oprette flere visninger. Du kan f.eks. sortere en liste efter forfaldsdato eller gruppere elementer efter afdelingsnavn.

Der er flere indstillinger for den type kolonne, du opretter, herunder en enkelt tekstlinje, en rulleliste med indstillinger, et tal, der beregnes ud fra andre kolonner, eller navnet på og et billede af en person på webstedet.

Oprette en kolonne

 1. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet, når du er på den liste eller i det bibliotek, hvor du vil tilføje filen.

 2. Klik på Opret kolonne.

 3. Skriv et navn til kolonnen, og vælg en kolonnetype.

 4. Vælg eventuelt flere indstillinger, og klik derefter på OK.

Du kan også bruge kolonnerne på en liste eller i et bibliotek til at oprette visninger, som hjælper bestemte afdelinger med at finde de oplysninger, som de er mest interesseret i, f.eks. opgaver med den højeste prioritet eller alle de elementer, der er tildelt de enkelte personer. Du kan finde flere oplysninger om at oprette og ændre visninger under Oprette, ændre eller slette en visning.

Visse listefunktioner kan hjælpe dit team med at oprette og administrere elementer effektivt på tværs af flere lister eller biblioteker. Du kan f.eks. oprette en kolonne med oplysninger om listeelementer og derefter dele den på tværs af andre lister. Hvis du vil gøre en fil tilgængelig i flere biblioteker, kan du nemt kopiere den til andre biblioteker på webstedet. Du kan blive bedt om at angive opdateringer, hvis filen er ændret.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du administrerer lange lister og store biblioteker, under Administrere lister og biblioteker med mange elementer.

Bruge handicapfunktioner

Websteder er designet på en måde, så du kan få fuld adgang til lister, biblioteker og andre funktioner ved kun at bruge tastetryk. En mere handicapvenlig tilstand giver brugere af handicapudstyr mulighed for nemmere at arbejde med menuer og forskellige kontrolelementer. Links af typen Gå til hovedindhold gør det muligt for tastaturbrugere at springe over flere gentagne navigationslinks og komme direkte til det mere meningsfulde indhold på en side.

Kodningen i overskrifter er udviklet til bedre at definere strukturen og forbedre navigationen for personer, der bruger skærmlæsere. Billeder, som overføres til webstedet, gør det muligt at angive brugerdefineret, alternativ tekst. Du kan f.eks. tildele brugerdefineret, alternativ tekst til det billede, der vises på startsiden, i webdelen Billede på websted, eller til et billede, som du føjer til et billedbibliotek. Til visning af websteder fungerer de høje kontrastindstillinger i Windows fint for brugere med nedsat syn.

Du kan finde flere oplysninger om at navigere på websteder og bruge tilstanden Mere handicapvenlig i Hjælp til handicappede.

Holde styr på versioner

Listen eller biblioteket kan være konfigureret til at holde styr på versioner, så du kan gendanne en tidligere version, hvis du laver en fejl, og få vist en versionshistorik over ændringerne. Når der holdes styr på versioner, gemmes revisioner af elementerne eller filerne og deres egenskaber. På den måde kan du bedre administrere indhold, efterhånden som det bliver revideret, og endda gendanne det til en tidligere version, hvis du laver en fejl i den aktuelle version. Versionsstyring er især nyttig, når flere brugere arbejder sammen på projekter, eller når oplysninger går gennem flere udviklings- og gennemgangsfaser.

Versionshistorik

1. Den overordnede version, der i øjeblikket er udgivet, er fremhævet, og versionsnummeret er et helt tal.

2. Der oprettes en version, når egenskaber eller metadata ændres.

3. Den første version af en fil er altid underordnet i forhold til version nr. 0.1.

Versionsstyring er tilgængelig for listeelementer i alle standardlistetyper  – inklusive kalendere, problemsporingslister og brugerdefinerede lister  – og for alle de filtyper, der kan gemmes i biblioteker, herunder webdelssider.

Samtidig redigering af dokumenter

To eller flere brugere kan redigere et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation på samme tid. Denne nye funktion sætter dig i stand til at læse og skrive dele af en fil, der er gemt i SharePoint. Du kan f.eks. arbejde med ét afsnit i et Word-dokument, mens en kollega arbejder med et andet afsnit i samme dokument og på samme tid.

Holde dig ajour med ændringer

Du kan bruge RSS til at distribuere og modtage oplysninger i et standardformat, herunder opdateringer til lister og biblioteker. I et standard-XML-filformat kan oplysningerne vises i mange forskellige programmer. Du kan også abonnere på lister og biblioteker ved hjælp af beskeder, så du får det at vide, når indhold er blevet ændret.

Et team kan bruge feeds til at tilpasse indhold for teammedlemmer, som abonnerer på deres feeds, og til at tilbyde links tilbage til deres websteder. Med RSS-feeds er det nemt at holde styr på teamstatus og projektopdateringer. I stedet for at gennemse flere websteder for teams får du automatisk de seneste nyheder eller opdateringer fra webstederne.

Administrere arbejdsprocesser

Arbejdsprocesser hjælper brugere med at samarbejde om dokumenter og administrere projektopgaver ved at implementere specifikke forretningsgange for dokumenter og elementer på et websted. Arbejdsprocesser hjælper organisationer med at udarbejde ensartede forretningsgange. Arbejdsprocesser kan også bruges til at forbedre den organisatoriske effektivitet og produktivitet ved at administrere de opgaver og trin, der indgår i specifikke forretningsgange. Derved kan de personer, der udfører disse opgaver, koncentrere sig om at udføre arbejdet i stedet for at administrere arbejdsprocessen.

Arbejdsprocesser kan bruges til at strømline de omkostninger og den tid, der er nødvendig for at koordinere almindelige forretningsgange, som f.eks. projektgodkendelse eller dokumentgennemgang, ved at administrere og spore de brugeropgaver, der indgår i disse processer. En organisation kan f.eks. oprette og installere en grundlæggende, brugerdefineret arbejdsproces til at administrere godkendelsesprocessen for kladder af dokumenter i et dokumentbibliotek.

Arbejde med indholdstyper

Din liste eller dit bibliotek understøtter muligvis flere indholdstyper. Indholdstyper gør det muligt for organisationer at organisere, administrere og håndtere store mængder indhold mere effektivt. Hvis listen eller biblioteket er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, kan du tilføje indholdstyper fra en liste over tilgængelige muligheder, som din organisation ofte bruger, som f.eks. marketingpræsentationer eller kontrakter.

Når du føjer en indholdstype til en liste eller et bibliotek, medfører det, at listen eller biblioteket kan indeholde elementer af den pågældende type. Brugere kan derefter bruge knappen Nyt element på listen eller i biblioteket til at oprette nye elementer af den pågældende type.

En af hovedfordelene ved indholdstyper for lister og biblioteker er, at en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan indeholde flere element- eller dokumenttyper, som hver især kan have separate metadata, politikker eller funktionaliteter. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med indholdstyper i Introduktion til indholdstyper og indholdstypeudgivelse.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×