Grundlæggende opgaver i Outlook 2010

Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre i Microsoft Outlook 2010.

Hvis det, du leder efter, ikke vises her, skal du bruge søgefeltet herover.

Denne artikel indeholder

Hvad er Outlook?

Tilføje en e-mail-konto

Oprette en ny e-mail

Videresende eller svare på en e-mail

Føje en vedhæftet fil til en e-mail

Åbne eller gemme en vedhæftet fil fra en e-mail

Åbne en vedhæftet fil

Gemme en vedhæftet fil

Føje en e-mail-signatur til meddelelser

Oprette en signatur

Tilføje en signatur

Oprette en kalenderaftale

Planlægge et møde med andre personer

Indstille en påmindelse

For aftaler eller møder

For e-mails, kontaktpersoner og opgaver

Oprette en kontaktperson

Oprette en opgave

Oprette en note

Udskrive en e-mail, en kontaktperson, et kalenderelement eller en opgave

Hvad er Outlook?

Microsoft Outlook 2010 indeholder effektive værktøjer til administration af erhvervsmæssige og private e-mails. Disse værktøjer bruges af mere end 500 millioner brugere af Microsoft Office verden over. Med udgivelsen af Outlook 2010 får du en bedre oplevelse, der imødekommer kommunikationsbehovet på arbejde, hjemme og i skole.

Outlook 2010 har fået et nyt udseende og indeholder avancerede funktioner til administration af e-mail, søgning, kommunikation og pleje af det sociale netværk, samtidig med at du får en oplevelse i verdensklasse, så du hele tiden kan være produktiv og holde kontakten til det private netværk og firmanetværket.

Toppen af siden

Tilføje en e-mail-konto

Før du kan sende og modtage e-mails vha. Outlook 2010, skal du tilføje og konfigurere en e-mail-konto. Hvis du har brugt en tidligere version af Microsoft Outlook på den samme computer, som du har installeret Outlook 2010 på, importeres kontoindstillingerne automatisk.

Hvis du ikke kender Outlook, eller du installerer Outlook 2010 på en ny computer, startes funktionen til automatisk kontoopsætning automatisk. Denne funktion gør det lettere for dig at konfigurere kontoindstillinger for e-mail-kontiene. Ved denne opsætning skal du kun angive navn, e-mail-adresse og adgangskode. Hvis e-mail-kontoen ikke kan konfigureres automatisk, skal du angive de andre påkrævede oplysninger manuelt.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Tilføj konto under Kontooplysninger.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tilføje eller fjerne en e-mail-konto.

Bemærk    Hvis du vil tilføje en Windows Live Hotmail-konto, skal du se afsnittet Brug af en Windows Live Hotmail-konto i Outlook.

Toppen af siden

Oprette en ny e-mail

Med Outlook 2010 kan du kommunikere med en eller flere modtagere ved hjælp af et stort udvalg af funktioner og tilpasningsmuligheder.

 • Klik på Ny e-mail i gruppen Ny under fanen Startside i Post.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+M for at oprette en e-mail.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oprette en e-mail.

Toppen af siden

Videresende eller svare på en e-mail

 • Klik på Svar, Svar til alle eller Videresend i gruppen Besvar under fanen Startside eller Meddelelse .

Bemærk    Navnet på fanen afhænger af, om meddelelsen er markeret på meddelelseslisten eller åbnet i et separat vindue.

Du kan fjerne et navn fra linjerne Til og Cc ved at klikke på navnet og trykke på Delete. Du kan tilføje en modtager ved at klikke på feltet Til, Cc eller Bcc og angive modtageren.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Svare på eller videresende en e-mail.

Toppen af siden

Føje en vedhæftet fil til en e-mail

Du kan vedhæfte filer til en e-mail. Det er også muligt at medtage andre Outlook-elementer som meddelelser, kontaktpersoner og opgaver i de meddelelser, du sender.

 1. Opret en meddelelse, eller klik på Svar, Svar til alle eller Videresend, hvis det er en eksisterende meddelelse.

 2. Klik på Vedhæft fil i gruppen Medtag under fanen Meddelelse i meddelelsesvinduet.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Føje en fil eller et andet element til en e-mail.

Toppen af siden

Åbne eller gemme en vedhæftet fil fra en e-mail

Du kan åbne en vedhæftet fil fra Læserude eller fra en åben meddelelse. Efter åbning og visning af en vedhæftet fil kan du vælge at gemme den på et diskdrev. Hvis en meddelelse indeholder mere end én vedhæftet fil, kan du gemme flere vedhæftede filer som en gruppe eller én ad gangen.

Åbne en vedhæftet fil

 • Dobbeltklik på den vedhæftede fil.

Gemme en vedhæftet fil

 1. Klik på den vedhæftede fil i læseruden eller den åbne meddelelse.

 2. Klik på Gem som i gruppen Handlinger under fanen Vedhæftede filer. Du kan også højreklikke på den vedhæftede fil og derefter klikke på Gem som.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Åbne og gemme vedhæftede filer.

Toppen af siden

Føje en e-mail-signatur til meddelelser

Du kan oprette personligt tilpassede signaturer til e-mails, som indeholder tekst, billeder, Elektronisk visitkort, et logo eller endda et billede af en håndskreven signatur.

Oprette en signatur

 1. Åbn en ny meddelelse. Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse og derefter på Signaturer.

 1. Klik på Ny under fanen E-mail-signatur.

Tilføje en signatur

 • Åbn en ny meddelelse, klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på den ønskede signatur.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oprette og føje signatur til en e-mail-meddelelse.

Toppen af siden

Oprette en kalenderaftale

Aftaler er de aktiviteter, som du planlægger i kalenderen, og som ikke involverer andre personer eller ressourcer.

 • Klik på Ny aftale i gruppen Ny under fanen Startside i Kalender. Du kan også højreklikke på en tidsblok i kalendergitteret og derefter klikke på Ny aftale.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+A for at oprette en aftale.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Planlægge en aftale.

Toppen af siden

Planlægge et møde med andre personer

Et møde er en aftale, der inkluderer andre personer, og kan inkludere ressourcer som konferencerum. Svar på mødeindkaldelser vises i Indbakke.

 • Klik på Nyt møde i gruppen Ny under fanen Startside i Kalender.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+Q for at oprette en ny mødeindkaldelse fra en vilkårlig mappe i Outlook.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Planlægge et møde med andre personer.

Toppen af siden

Indstille en påmindelse

Du kan indstille eller fjerne påmindelser for en række forskellige elementer, herunder e-mails, aftaler og kontaktpersoner.

For aftaler eller møder

Åbn et element, og vælg, hvor lang tid før aftalen eller mødet som påmindelsen skal vises, på rullelisten Påmindelse i gruppen Indstillinger under fanen Aftale eller Møde. Du kan slå en påmindelse fra ved at vælge Ingen.

For e-mails, kontaktpersoner og opgaver

 • Klik på Opfølgning i gruppen Koder under fanen Startside, og klik derefter på Tilføj påmindelse.

  Tip    Du kan hurtigt markere e-mails som opgaveelementer ved hjælp af påmindelser. Højreklik på kolonnen Flagstatus på meddelelseslisten. Hvis meddelelsen er åben, kan du også klikke på Opfølgning i gruppen Registrering under fanen Meddelelse og derefter klikke på Tilføj påmindelse.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstille eller fjerne påmindelser.

Toppen af siden

Oprette en kontaktperson

Kontaktpersoner kan være noget så enkelt som et navn og en e-mail-adresse eller omfatte mere detaljerede oplysninger som gadenavn, flere telefonnumre, et billede, fødselsdag og andre oplysninger, som er knyttet til kontaktpersonen.

 • Klik på Ny kontaktperson iKontaktpersoner under fanen Startside i gruppen Ny.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+C for at oprette en kontaktperson fra en mappe i Outlook.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oprette eller tilføje en kontaktperson.

Toppen af siden

Oprette en opgave

 Mange fører lister over de opgaver, der skal udføres , f.eks. på papir, i et regneark eller med en kombination af papir og elektroniske metoder. I Outlook kan du kombinere de forskellige lister i en enkelt liste, få påmindelser og registrere statussen for opgaverne.

 • Klik på Ny opgave i Opgaver under fanen Startside i gruppen Ny.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+K for at oprette en ny opgave.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oprette opgaver og opgaveelementer.

Toppen af siden

Oprette en note

Noter er elektroniske udgaver af selvklæbende sedler. Brug noter til at nedfælde spørgsmål, ideer, påmindelser og alt, hvad du kunne skrive på papir.

 • Klik på Ny note i Noter i gruppen Ny.

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Skift+N for at oprette en note.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oprette en note.

Toppen af siden

Udskrive en e-mail, en kontaktperson, et kalenderelement eller en opgave

Du kan udskrive individuelle elementer som e-mails, kontaktpersoner eller kalenderelementer eller større visninger som kalendere, adressekartoteker eller lister over indhold i postmapper.

Fremgangsmåden for udskrivning er den samme i Post, Kalender eller alle andre mapper i Microsoft Outlook  – Alle indstillinger og funktioner for udskrivning findes i Backstage-visningen. Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 1. Klik på et element eller en mappe i Outlook, som du vil udskrive.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Udskriv.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Udskrive elementer i Outlook.

Toppen af siden

Gælder: Outlook 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog