Grundlæggende opgaver i Excel 2016 til Mac med en skærmlæser

Basale opgaver, f.eks. at indtaste data og udskrive dit arbejde, er nemme at udføre med en skærmlæser i Excel 2016 til Mac.

Bemærkninger

 • Gå til Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac for at finde ud af, hvordan du kan angive indstillinger og gøre det nemmere at bruge Office 2016 til Mac-produkter med tastaturet og VoiceOver og den indbyggede skærmlæser til Mac.

 • Dette emne forudsætter, at du har aktiveret tastaturadgang til fuldskærm, og at du har aktiveret VoiceOver og er fortrolig med kommandoen VO. (Du kan bruge kommandoen VO ved at trykke på Ctrl+Alternativ).

 • Se også Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac.

 • Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge en funktionstast til andre formål skal du trykke på Fn+funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en funktionstast, kan du ændre indstillingerne for dit Apple-system. Du kan finde flere oplysninger om brug af båndet og andre kommandoer eller finde ud af, hvordan du ændrer indstillinger for funktionstaster, under Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac.

I dette emne

Oprette en ny projektmappe

Du kan oprette en ny projektmappe via en skabelon eller fra bunden.

Opret en tom projektmappe

Tryk på kommando+N i Excel. Excel åbner en ny projektmappe i et separat vindue, og fokus flyttes til den første celle i arket. Du kan høre "Excel klar."

Opret en ny projektmappe via en skabelon

 1. Tryk på kommando+Skift+P. Du kan høre "Ny fra skabelon", og Excel åbner et galleri med skabeloner.

 2. Tryk på tabulatortasten for at søge efter en skabelon. Du kan høre "Søg i alle skabeloner."

 3. Skriv en søgetekst, der angiver, hvilken type skabelon, du vil søge efter. Excel søger, mens du skriver teksten, og ændrer derefter gitteret for at vise de skabeloner, der passer til din søgning.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå de tilgængelige skabeloner. Du kan høre "Gitter, nul markerede elementer." Brug piletasterne til at flytte mellem skabeloner. Du kan høre en beskrivelse af hver skabelon.

 5. Tryk på Enter for at starte en ny projektmappe med den aktuelt markerede skabelon.

Excel åbner projektmappen i et nyt vindue ved hjælp af skabelonen, og fokus flyttes til den første logiske celle i projektmappen.

Angive dine data

 1. Du kan flytte mellem celler ved at trykke på VO+pil op eller VO+pil ned. Du kan høre navnene på cellerne, efterhånden som du flytter mellem dem. Der refereres til celler efter deres række- og kolonneplacering i regnearket. Celle A1 er i den første række i kolonne A. Hvis cellen indeholder tekst, læser skærmlæseren teksten højt.

 2. Hvis du vil angive eller udskifte tekst i en celle, skal du angive teksten, tallet eller formlen.

 3. Hvis du vil flytte til den næste celle, skal du trykke på Enter eller tabulatortasten for at gå videre til den næste celle.

Brug af Autosum til at tilføje dine data

Når du har angivet tal i dit ark, vil du måske gerne lægge dem sammen. Det kan du gøre hurtigt ved hjælp af Autosum.

 1. Flyt til cellen til højre for eller lige under de tal, du vil tilføje.

 2. Tryk på kommando+Skift+T for at indsætte formlen Autosum.

Autosum lægger dataene sammen og viser resultatet i den markerede celle.

Oprette en simpel formel

Excel kan udføre mange andre beregninger end bare at lægge tal sammen. Her er en vejledning i at oprette simple formler, som kan addere, subtrahere, multiplicere eller dividere dine tal.

 1. Gå til en celle, og skriv derefter et lighedstegn (=), som fortæller Excel, at denne celle skal indeholde en formel.

 2. For at oprette formlen skal du skrive en kombination af tal og beregningsoperatorer, f.eks. plustegnet (+) for addition, minustegnet (-) for subtraktion, stjerne (*) for multiplikation eller skråstreg (/) for division. Du kan f.eks. angive =2+4 =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. Tryk på Enter for at gemme formlen og udføre beregningen. Du kan også trykke på Ctrl+Enter, hvis du vil udføre beregningen, mens du holder markøren i den aktive celle.

Excel udfører beregningen og viser resultatet i cellen.

Anvende et talformat

Du kan få vist forskellige taltyper i Excel ved at anvende et format, f.eks. valuta, procent eller dato.

 1. Markér den eller de celler, du vil formatere. (Hvis du vil markere en række celler, skal du trykke på Skift+en piletast.)

 2. Tryk på kommando+1 for at få vist vinduet Formatér celler. Du kan høre "Formatér celler".

 3. Tryk på tabulatortasten for at rulle gennem listen.

 4. For at rulle gennem listen og vælge en formattype skal du trykke på pil ned eller pil op. Du kan høre kategorinavnet, f.eks. Valuta eller Dato.

 5. Nogle kategorier indeholder en række forskellige formater. Du kan f.eks. vælge et bestemt datoformat som 3/14/15 eller 14-mar-15. Tryk på tabulatortasten for at høre formattyperne for en bestemt kategori. Hvis du vil høre de forskellige formater, skal du trykke på pil op eller pil ned.

 6. Tryk på Enter for at vælge et bestemt format og anvende det på de markerede celler.

Gemme dit arbejde

 1. Tryk på Ctrl+S. Hvis du allerede har gemt dit arbejde, er du færdig med opgaven.

 2. Hvis det er første gang, du har gemt denne fil:

  1. Fokus er i tekstfeltet Gem som. Skriv det navn, du vil bruge til din projektmappe.

  2. Du kan gemme filen på din computer ved at trykke på VO+pil ned, indtil du kan høre "Hvor". Tryk på VO+mellemrumstasten, og brug derefter listen til at gå til det sted, hvor du vil gemme din projektmappe:

   • Hvis du vil høre navnene på mapperne, skal du trykke på pil op eller pil ned.

   • Tryk på VO+mellemrumstasten for at vælge en mappe.

  3. Du kan gemme filen online ved at trykke på VO+pil ned, indtil du hører "Knappen Onlineplaceringer." Tryk på VO+mellemrumstasten.

   • Tryk på VO+højre piletast for at gå til listeområder, f.eks. til listen med OneDrive- og SharePoint-placeringer.

   • Brug pil op eller pil ned til at rulle gennem elementerne på en liste. Tryk på højre piletast for at få vist elementerne på en onlineplacering. Brug pil op eller pil ned til at vælge en mappe eller et filnavn.

  4. Tryk på Enter.

Udskrive dit arbejde

 1. Tryk på kommando+P.

 2. Du kan vælge en printer på listen over printere ved at trykke på VO+højre piletast. Tryk derefter på pil ned for at høre navnene på de printere, der er på listen.

 3. Tryk på Enter for at vælge en printer.

 4. Tryk på VO+højre piletast, indtil du kan høre "Knappen Udskriv."

 5. Tryk på VO+mellemrumstasten.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Giv feedback om hjælp til handicappede i Excel til Mac

Vi arbejder stadig på at levere fantastiske funktioner i hjælp til handicappede, og vi har mere arbejde foran os.

Vi vil gerne høre om de ting, du godt kan lide, og de ting, du gerne vil have, at vi forbedrer. Du kan sende os feedback ved at gøre følgende i en Excel-fil:

 1. Hvis du vil gå til fanerne på båndet, skal du trykke på VO+højre piletast eller VO+venstre piletast eller F6, indtil du hører "Du er i øjeblikket på en fane...i en fanegruppe".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du kan høre "Hjælp med at forbedre Office".

 3. Tryk på VO+mellemrumstasten for at åbne menuen, og vælg derefter enten "Fortæl os, hvad du kan lide" eller "Fortæl os, hvad der kan gøres bedre" ved hjælp af pil ned. Tryk på Enter for at markere et element.

 4. Brug dialogboksen til at angive din feedback. Hvis du vil flytte mellem kontrolelementer, skal du trykke på tabulatortasten. Der er tre felter: et tekstfelt til din feedback, en til/fra-funktion til at medtage et skærmbillede eller ej (den er indstillet til at medtage det som standard) samt et felt, hvor du kan angive din mailadresse (valgfrit). Fokus er på det tekstområde, hvor du kan skrive din kommentar.

Husk at skrive Hjælp til handicappede i din feedback, så vi nemt kan finde den.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×