Grundlæggende opgaver i Excel 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre i Microsoft Excel 2010.

I denne artikel

Hvad er Excel?

Finde og anvende en skabelon

Oprette en ny projektmappe

Gemme en projektmappe

Indtaste data i et regneark

Formatere tal

Anvende cellekanter

Oprette en Excel-tabel

Anvende celleskygge

Filtrere dine data

Sortere dine data

Oprette en formel

Oprette diagrammer ud fra dine data

Udskrive et regneark

Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram

Hvad er Excel?

Excel er et regnearksprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruge Excel til at oprette og formatere projektmapper (en samling af regneark), så du kan analysere data og dermed træffe forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. Du kan mere specifikt bruge Excel til at spore data, opbygge modeller for at analysere data, skrive formler for at udføre beregninger på baggrund af disse data, pivotere data på en række forskellige måder og præsentere data i en række professionelt udseende diagrammer.

Almindelige situationer, hvor du ville bruge Excel, omfatter:

 • Bogføring – Du kan bruge de avancerede beregningsfunktioner i Excel i mange finansielle regnskabsoversigter – for eksempel en likviditetsopgørelse, selvangivelse eller driftsregnskab.

 • Budgettering – Uanset om dit behov er personligt eller forretningsrelateret, kan du oprette alle former for budgetter i Excel – f.eks. et budget for en marketingplan, et arrangement eller en pensionsopsparing.

 • Fakturering og salg – Excel er også nyttigt til håndtering af fakturerings- og salgsdata, og du kan nemt oprette de formularer, du har brug for – for eksempel salgsfakturaer, følgesedler eller indkøbsordrer.

 • Rapportering – Du kan oprette forskellige rapporttyper i Excel, der afspejler din dataanalyse eller opsummerer dine data – f.eks. rapporter, der måler projektresultater, viser afvigelse mellem forventede og faktiske resultater eller rapporter, som du kan bruge til at forudsige data.

 • Planlægning – Excel er velegnet til at oprette professionelle planer eller nyttige planlægningskalendere – f.eks. en ugeplan for en klasse, en marketingresearchplan, en selvangivelsesplan eller planlæggere, der hjælper dig med at organisere ugentlige måltider, fester eller ferier.

 • Sporing – Du kan bruge Excel til at holde styr på data i en timeseddel eller på en liste – f.eks. en timeseddel til opfølgningsarbejde eller en lagerliste, som holder styr på udstyr.

 • Brug af kalendere – På grund af det gitterlignende arbejdsområde er Excel velegnet til oprettelse af alle former for kalendere – f.eks. en akademisk kalender til at holde styr på aktiviteter i løbet af skoleåret eller en regnskabsårskalender til at følge op på begivenheder og milepæle.

Toppen af siden

Finde og anvende en skabelon

Med Excel 2010 kan du anvende indbygge skabeloner , anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge i en lang række skabeloner på Office.com. Office.com tilbyder et stort udvalg af populære Excel-skabeloner, herunder budgetter.

Benyt denne fremgangsmåde til at finde frem til en skabelon i Excel 2010:

 1. Klik på Ny under fanen Filer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tilgængelige skabeloner:

  • Hvis du vil genbruge en skabelon, som du har brugt for nyligt, skal du klikke på Seneste åbnede skabeloner, klikke på den ønskede skabelon og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil bruge din egen skabelon, som du allerede har installeret, skal du klikke på Mine skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil finde en skabelon på Office.com, skal du klikke på en skabelonkategori under Skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på Download for at downloade skabelonen fra Office.com til din computer.

Bemærk    Du kan også søge efter skabeloner på Office.com fra selve Excel. Skriv et eller flere søgeord i feltet Søg efter skabeloner online, og klik derefter på pileknappen for at søge.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du kan finde og anvende skabeloner, under Oprette en ny projektmappe.

Toppen af siden

Oprette en ny projektmappe

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på Opret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en projektmappe, under Oprette en ny projektmappe.

Toppen af siden

Gemme en projektmappe

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Vælg Excel-projektmappe på listen Filtype i dialogboksen Gem som

 4. Skriv et navn til projektmappen i feltet Filnavn.

Dialogboksen Gem som i Excel

 1. Klik på Gem, når du er færdig.

Toppen af siden

Indtaste data i et regneark

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste data.

 2. Indtast dataene i cellen.

 3. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du indtaster data, under Indtaste data i et regneark.

Toppen af siden

Formatere tal

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal i gruppen Tal under fanen Startside (eller tryk på Ctrl+1).
  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på det format, du vil bruge, på listen Kategori, og juster derefter de relevante indstillinger. Hvis du f.eks. bruger valutaformatet, kan du vælge et andet valutasymbol, få vist flere eller færre decimaler eller ændre den måde, negative tal vises på.
  Dialogboksen Formatér celler

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du formaterer tal og tilgængelige talformater, under Formatere tallene i et regneark eller Tilgængelige talformater.

Toppen af siden

Anvende cellekanter

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil tilføje en ramme.

 2. Klik på pilen ved siden af Kanter i gruppen Skrifttype under fanen Startside, og klik derefter på den ønskede kanttype.

  Billede af båndet i Excel

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering i et regneark, under Formatere et regneark.

Toppen af siden

Oprette en Excel-tabel

 1. Markér det celleområde i et regneark, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Klik på Formatér som tabel i gruppen Typografier under fanen Startside, og klik derefter på den ønskede tabeltypografi.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Hvis det markerede område indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter i dialogboksen Formatér som tabel.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en tabel, under Oprette en Excel-tabel.

Toppen af siden

Anvende celleskygge

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil anvende celleskygger.

 2. Klik på pilen ud for Fyldfarve Knapflade i gruppen Skrifttype under fanen Startside, og klik derefter på den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering i et regneark, under Formatere et regneark.

Toppen af siden

Filtrere dine data

 1. Markér de data, der skal filtreres.

 2. Klik på Filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 3. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan foretage filtervalg.

 4. Hvis du vil vælge værdier på listen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alle). Dette fjerner markeringen i alle afkrydsningsfelter. Markér derefter kun de værdier, du vil have vist, og klik på OK for at se resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, under Filtrere data ved hjælp af et autofilter.

Toppen af siden

Sortere dine data

Benyt denne fremgangsmåde for hurtigt at sortere dine data:

 1. Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

 2. Markér en enkelt celle i den kolonne, hvor du vil sortere.

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

  Sorteringsknapper i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Benyt denne fremgangsmåde for at sortere efter bestemte kriterier:

 1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere efter, på listen Sortér efter.

 4. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.

 5. Vælg den rækkefølge, du vil anvende til sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller mindste til største eller største til mindste for tal).

Du kan finde flere oplysninger om at sortere data under Sortere data ved hjælp af et autofilter.

Toppen af siden

Oprette en formel

 1. Skriv et lighedstegn (=) i en celle for at starte formlen.

 2. Brug en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.

 3. Brug musen til at markere andre celler (indsætte en operator imellem dem). Markér f.eks. B1, skriv derefter et plustegn (+), markér C1, skriv + og markér derefter D1.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig med indtastningen, for at færdiggøre formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en formel, under Oprette en formel.

Toppen af siden

Oprette diagrammer ud fra dine data

 1. Markér de data, du vil have vist i et diagram.

 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, og klik derefter på en diagramundertype.
  Billede af båndet i Excel

 3. Brug Diagramværktøjer til at tilføje diagramelementer som f.eks. titler og dataetiketter og til at ændre diagrammets design, layout og format.
  Diagramværktøjer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et diagram, under Oprette diagrammer ud fra dine data.

Toppen af siden

Udskrive et regneark

 1. Klik på regnearket, eller vælg de regneark, du vil have vist.

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

  Genvejstast – Du kan også trykke på Ctrl+P.

  Bemærk!    Eksempelvinduet vises i sort-hvid, uanset om dine regneark indeholder farve, medmindre du har konfigureret udskrivning på en farveprinter.

 3. Hvis du vil have vist et eksempel på næste og forrige side, kan du klikke på Næste side og Forrige side nederst i vinduet Vis udskrift.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde for at angive udskriftsindstillinger:

  • Hvis du vil skifte printer, skal du klikke på rullelisten under Printer og vælge den ønskede printer.

  • Hvis du vil ændre sideopsætningen, herunder ændre sideretning, papirstørrelse og sidemargener, skal du vælge de ønskede indstillinger under Indstillinger.

  • Hvis du vil tilpasse hele regnearket, så det passer til en enkelt udskrevet side, skal du vælge den ønskede indstilling på rullelisten med skaleringsindstillinger under Indstillinger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at udskrive projektmappen:

  • Hvis du vil udskrive en del af regnearket, skal du klikke på regnearket og markere det dataområde, du vil udskrive.

  • Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du klikke på regnearket for at aktivere det.

 6. Klik på Udskriv.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udskriver, under Udskrive et regneark.

Toppen af siden

Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 3. Nederst i dialogboksen Excel-indstillinger skal du kontrollere, at Excel-tilføjelsesprogrammer er valgt i feltet Administrer, og derefter klikke på Skift.

 4. Markér afkrydsningsfelterne for de tilføjelsesprogrammer, du vil bruge, i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

 5. Hvis Excel viser en meddelelse om, at det ikke kan køre dette tilføjelsesprogram, og beder dig om at installere det, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tilføjelsesprogrammer, under Hurtig start: Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram.

Toppen af siden

Gælder: Excel 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog