Grundlæggende opgaver i Excel 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre i Microsoft Excel 2010.

Denne artikel indeholder

Hvad er Excel?

Finde og anvende en skabelon

Oprette en ny projektmappe

Gemme en projektmappe

Indtaste data i et regneark

Formatere tal

Anvende cellekanter

Oprette en Excel-tabel

Anvende celleskygge

Filtrere dine data

Sortere dine data

Oprette en formel

Lave diagrammer ud fra dine data

Udskrive et regneark

Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram

Hvad er Excel?

Excel er et regnearksprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruge Excel til at oprette og formatere projektmapper (en samling af regneark), så du kan analysere data og dermed træffe forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. Du kan mere specifikt bruge Excel til at spore data, opbygge modeller for at analysere data, skrive formler for at udføre beregninger på baggrund af disse data, pivotere data på en række forskellige måder og præsentere data i en række professionelt udseende diagrammer.

Følgende tabel indeholder en oversigt over almindelige scenarier, hvor Excel med fordel kan bruges.

Scenarie

Beskrivelse

Eksempler

Regnskab

Du kan bruge beregningsfunktionerne i Excel i mange finansielle regnskabsopgørelser.

 • Pengestrømsopgørelse

 • Resultatopgørelse

 • Driftsregnskab

Fakturering og salg

Excel er velegnet til administration af fakturaer og salgsdata, og du kan nemt oprette de formularer, du har brug for.

 • Salgsfaktura

 • Pakkeseddel

 • Indkøbsordre

Budgetlægning

Uanset om dine behov er private eller arbejdsrelaterede, kan du oprette en hvilken som helst type budget i Excel.

 • Budgetplan for marketing

 • Begivenhedsbudget

 • Pensionsbudget

Planlægning

Excel er et godt værktøj til oprettelse af professionelle planer eller nyttige planlægningskalendere.

 • Skoleskema

 • Researchplan for marketing

 • Momsplan for årsafslutning

 • Kalendere til at organisere måltider, fester eller ferie

Rapportering

Du kan oprette forskellige typer af rapporter i Excel, der afspejler din dataanalyse eller opsummerer dine data.

 • Rapporter, som måler projektydelse

 • Rapporter, som viser forskellen mellem de forventede og de faktiske resultater

 • Rapporter til prognosedata

Opfølgning

Du kan bruge Excel til at holde styr på data i en timeseddel eller på en liste.

 • Timeseddel til oversigt over arbejde

 • Lagerliste til at spore udstyr

Brug af kalendere

Excel er via sit gitteragtige arbejdsområde meget velegnet til oprettelse af en hvilken som helst type kalender.

 • Akademisk kalender til at registrere aktiviteter i løbet af et skoleår

 • Regnskabsårskalender til at registrere virksomhedens begivenheder og milepæle

Finde og anvende en skabelon

Med Excel 2010 kan du bruge indbyggede skabeloner, anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge i en lang række skabeloner på Office.com. Office.com tilbyder et stort udvalg af populære Excel-skabeloner, herunder budgetter.

Sådan finder du en skabelon i Excel 2010
 1. Vælg Filer > Nyt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tilgængelige skabeloner:

  • Hvis du vil genbruge en skabelon, som du har brugt for nyligt, skal du klikke på Senest åbnede skabeloner, klikke på den ønskede skabelon og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil bruge din egen skabelon, som du allerede har installeret, skal du klikke på Mine skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil finde en skabelon på Office.com, skal du klikke på en skabelonkategori under Office.com-skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på Hent for at downloade skabelonen fra Office.com til din computer.

Bemærk:  Du kan også søge efter skabeloner på Office.com inde i Excel. Skriv et eller flere søgeord i feltet Søg efter skabeloner på Office.com, og klik derefter på pileknappen for at søge.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan finde og anvende skabeloner, under Oprette en ny projektmappe.

Oprette en ny projektmappe

 1. Vælg Filer > Nyt.

 2. Vælg Tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

 3. Vælg Create.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en projektmappe, under Oprette en ny projektmappe.

Gemme en projektmappe

 1. Vælg Filer > Gem som.

 2. Vælg Excel-projektmappe på listen Filtype i dialogboksen Gem som

 3. Skriv et navn på projektmappen i feltet Filnavn.

 4. Vælg Gem for at afslutte.

Dialogboksen Gem som i Excel

Indtaste data i et regneark

 1. Vælg den celle, hvor du vil indtaste data.

 2. Indtast dataene i cellen.

 3. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du indtaster data, under Indtaste data i et regneark.

Formatere tal

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Vælg dialogboksstarteren i gruppen Tal ved siden af Tal på fanen Startside (eller tryk på Ctrl+1).
  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på det format, du vil bruge, på listen Kategori, og juster derefter de relevante indstillinger. Hvis du f.eks. bruger formaet Valuta, kan du vælge et andet valutasymbol, få vist flere eller færre decimaler eller ændre den måde, negative tal vises på.
  Dialogboksen Formatér celler

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du formaterer tal og tilgængelige talformater, under Formatere tal i et regneark.

Anvende cellekanter

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil tilføje en ramme.

 2. Klik på pilen ved siden af Kanter i gruppen Skrifttype under fanen Startside, og klik derefter på den ønskede kanttype.

  Excel Ribbon Image

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering i et regneark, under Formatere et regneark.

Oprette en Excel-tabel

 1. Markér det celleområde i et regneark, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Vælg Formater som tabel i gruppen Typografier under fanen Startside, og vælg derefter den ønskede tabeltypografi.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Hvis det markerede område indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere Tabellen indeholder overskrifter i dialogboksen Formater som tabel.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en tabel, under Oprette en Excel-tabel.

Anvende celleskygge

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil anvende celleskygger.

 2. Vælg pilen ud for Udfyldningsfarve i gruppen Skrifttype under fanen Startside Knapflade, og vælg derefter den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering i et regneark, under Formatere et regneark.

Filtrere dine data

 1. Markér de data, der skal sorteres.

 2. Klik på Filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 3. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan foretage filtervalg.

 4. Hvis du vil vælge værdier på listen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt). Det fjerner markeringen i alle afkrydsningsfelter. Markér derefter kun de værdier, du vil have vist, og klik på OK for at få vist resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, under Filtrere data ved hjælp af et autofilter.

Sortere dine data

Sådan sorterer du hurtigt dine data
 1. Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

 2. Markér en enkelt celle i den kolonne, hvor du vil sortere.

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

  Sorteringsknapper i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Sådan sorterer du efter specifikke kriterier
 1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.

 2. Vælg Sorter i gruppen Sorter og filtrer under fanen Data.

  Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.

 4. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.

 5. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sorterer data, under Sortere data ved hjælp af et autofilter.

Oprette en formel

 1. Skriv et lighedstegn (=) i en celle for at starte formlen.

 2. Brug en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.

 3. Brug musen til at markere andre celler (indsætte en operator imellem dem). Markér f.eks. B1, skriv derefter et plustegn (+), markér C1, skriv + og markér derefter D1.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig med indtastningen, for at færdiggøre formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en formel, under Oprette en formel.

Lave diagrammer ud fra dine data

 1. Markér de data, du vil have vist i et diagram.

 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, og klik derefter på en diagramundertype.
  Billede af Excel-båndet

 3. Brug Diagramværktøjer for at tilføje diagramelementer som f.eks. titler og dataetiketter og for at ændre diagrammets design, layout eller format.
  Diagramværktøjer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et diagram, under Lave diagrammer ud fra dine data.

Udskrive et regneark

 1. Vælg det eller de regneark, du vil have vist.

 2. Vælg Filer > Udskriv. (Du kan også trykke på Ctrl+P.)

  Bemærk: Eksempelvinduet vises i sort-hvid, uanset om dine regneark indeholder farve, medmindre du har konfigureret udskrivning på en farveprinter.

 3. Vælg Næste side og Forrige side nederst i vinduet Vis udskrift for at få vist et eksempel på næste og forrige side.

 4. Sådan angiver du udskriftsindstillinger:

  • Hvis du vil skifte printer, skal du bruge rullelisten under Printer og vælge den ønskede printer.

  • Hvis du vil ændre sideopsætningen, herunder at ændre sideretning, papirstørrelse og sidemargener, skal du vælge de ønskede indstillinger under Indstillinger.

  • Hvis du vil tilpasse hele regnearket, så det passer til en enkelt udskrevet side, skal du vælge den ønskede indstilling på rullelisten med skaleringsindstillinger under Indstillinger.

 5. Sådan udskriver du projektmappen:

  • Hvis du vil udskrive en del af regnearket, skal du vælge regnearket og markere det dataområde, du vil udskrive.

  • Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du vælge regnearket for at aktivere det.

 6. Klik på Udskriv.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udskriver, under Udskrive et regneark.

Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram

 1. Vælg Indstillinger på fanen Filer, og vælg derefter kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 2. Nederst i dialogboksen Excel-indstillinger skal du kontrollere, at Excel-tilføjelsesprogrammer er valgt i feltet Administrer, og derefter klikke på Skift.

 3. Markér afkrydsningsfelterne for de tilføjelsesprogrammer, du vil bruge, i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

  Hvis Excel viser en meddelelse om, at det ikke kan køre dette tilføjelsesprogram, og beder dig om at installere det, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tilføjelsesprogrammer, under Hurtig start: Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!