Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Bruge den OneNote digitale notesbog med tastaturet og en skærmlæser til at udføre grundlæggende notetagning opgaver såsom at åbne en notesbog, tilføje sider og sektioner og skrive tekst. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du kan også Lær at tilføje formatering på tekst, foretage stavekontrol eller udskrive dine sider.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn OneNote

Tryk på Windows-tasten + Skift+N for at åbne OneNote.

Log på OneNote

Du skal muligvis logge på igen, når du har åbnet OneNote.

 1. Tryk på Alt+F for at gå til menuen Filer. I Oplæser hører du: "Menuen Filer." I JAWS hører du: "Backstage-visning. Fanen Filoplysninger".

 2. Tryk på Y2 for at gå til konti i menuen. Du hører: "Konto tab".

 3. Tryk på S for at logge på din konto. I Oplæser hører du: "Vinduet Konti. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer." I JAWS hører du: "Konto. Log på Office."

 4. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer, og tryk på Enter. I Oplæser hører du: "Pinkode til logon. Adgangskode, redigerer tekst." I JAWS hører du: "Adgangskode, rediger. Skriv tekst."

 5. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

Åbne en notesbog i OneNote

 1. Tryk på Ctrl+G i OneNote for at åbne notesbogsnavigationen.

 2. Flyt mellem notesbøger ved hjælp af pil op og pil ned. Tryk på Enter for vælge en notesbog.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny notesbog i navigation i notesbøger, skal du trykke på Skift + Tab flere gange, indtil du høre: "Tilføj notesbog knappen".

Oprette en sektion

 1. Hvis ud vil oprette en ny sektion i en notesbog, skal du trykke på Ctrl+T:

 2. Sektionen oprettes, og markøren placeres på sektionsfanen, hvorefter du kan angive et navn til sektionen.

 3. Tryk på Enter, når du er færdig.

  Afsnittet navngives, og markøren flyttes til sidetitelfeltet.

Tilføje en side

 1. Hvis du har mere end én sektion i en notesbog, skal du trykke på Ctrl+Skift+G for at gå til sektionsnavigationen. Brug piletasterne til at flytte mellem sektionerne. Oplæser læser sektionsnavnene op, mens du flytter rundt. Tryk på Enter for at gå til en sektion.

 2. Hvis du vil tilføje en side i slutningen af sektionen, skal du trykke på Ctrl+N.

 3. Der oprettes en ny side, markøren placeres i sidetitelfeltet, og du kan skrive en titel.

Tilføje tekst

I en notesbog kan du tilføje eller åbne en sektion eller en side og begynde at skrive.

Tip!: Tryk på Ctrl+G for at åbne notesbogsnavigationen. Tryk på Ctrl+Skift+G for at åbne sektionsnavigationen. Tryk på Ctrl+Alt+G for at åbne sidenavigationen. Brug piletasterne til at flytte mellem elementerne, og tryk på Enter for at vælge.

Redigere tekst

Formateret tekst indeholder flere oplysninger og er ofte nemmere at læse end almindelig tekst. Følgende opgaver beskriver, hvordan du kan bruge den grundlæggende tekstformatering i OneNote, hvordan du kan rette stavefejl i teksten, samt hvilke tastaturkommandoer du skal bruge til nogle af de grundlæggende tekstredigeringsopgaver.

Formatere tekst

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H for at åbne menuen Hjem.

 3. Vælg en formateringsindstilling, f.eks.:

  • F, F for skrifttype

  • F, S som skriftstørrelse

  • P til afsnitsformatering, f.eks. indstillinger for tekstjustering og linjeafstand

  • 1 for fed skrift

  Hvis du vil gennemse indstillingerne, Brug tasten Tab eller piletasterne. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Tryk på Ctrl+Z for at fortryde en handling.

Tryk på Ctrl+Y for at annullere fortrydelsen af en handling.

Kopiér og indsæt indhold

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil kopiere.

 2. Tryk på Ctrl+C for at kopiere.

 3. Tryk på Ctrl+V for at indsætte det kopierede indhold.

Ret stavefejl

 1. Tryk på Alt + R, S for at åbne ruden Stavekontrol i OneNote.

 2. I ruden Stavekontrol skal du trykke på Skift + tabulatortasten gentagne gange, indtil du hører et forslag til stavemåde.

 3. Brug piletasterne til at lede stavekontrol forslag. Din skærmlæser læser forslag, når du flytter.

 4. Tryk på Enter for at vælge en indstilling. Det forkert stavede ord rettes, og du flyttes til den næste stavefejl, hvis der er nogen.

 5. Når stavekontrollen er fuldført, kan du høre: "OK knappen". Tryk på mellemrum for at markere.

Udskriv en side

 1. Tryk på Ctrl+P på den side, vil du udskrive.

 2. Dialogboksen Udskriv åbnes, og Oplæser læser det aktuelle printervalg højt. Brug piletasterne til at skifte printer.

  Tip!: Hvis du vil ændre indstillinger for udskrivning, f.eks. dobbeltsidet udskrivning eller udskriftslayout eller papirretning, skal du trykke på Alt+R for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger.

 3. Tryk på Alt+P i dialogboksen Udskriv for at starte udskrivningen.

  Hvis du har valgt en printerenhed, udskrives siden.

  Hvis du har valgt at udskrive til en fil, åbnes dialogboksen Gem udskrift som. Markøren placeres i feltet Filnavn.

  • Skriv et filnavn til udskriften.

  • Hvis du vil ændre, hvor udskriften gemmes, kan du bruge Skift + tabulatortasten og bruge tabulatortasten til at flytte frem og tilbage i dialogboksen.

   Tryk på Enter for at åbne en mappe eller vælge en placering eller en knap i dialogboksen.

  • Når du er klar, skal du trykke på Alt+S for at gemme. Siden udskrives til en fil.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows

Konfigurer din enhed for at bruge Hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge den OneNote til Mac digitale notesbog med VoiceOver, de indbyggede macOS skærmlæser, for at udføre grundlæggende notetagning opgaver såsom at åbne en notesbog, tilføje sider og sektioner og skrive tekst. Mens du er på din egen måde, kan du også vil tilføje formatering på tekst, foretage stavekontrol eller udskrive dine sider.

OneNote til Mac er udviklet specielt til personer, der bruger skærmlæsere. Med det nye udseende og ny funktionalitet kan du navigere gennem notesbøger, sektioner og sider, nemt og effektivt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i OneNote til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Åbn OneNote

 1. Du åbner OneNote ved at trykke på Command+F og skrive onenote.

 2. Tryk på tasten Tab. Du hører: "Microsoft OneNote-program."

 3. Hvis du vil starte programmet, skal du trykke på Command+Piletast ned.

  Bemærk!: Hvis du har mere end ét sproglayout for tastaturet, og ønsker du at få adgang til OneNote, skal du trykke på Command+Shift+A. I Programmerskal du trykke på M og derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Microsoft OneNote." Tryk derefter på Command+piletast ned for at åbne appen.

 4. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 5. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "OneNote-menuen." Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Log på", og tryk derefter på Enter.

 6. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer, og tryk på Enter. Du hører: "Adgangskode, sikker redigeringstekst."

 7. Skriv din adgangskode, og tryk derefter på Enter. Du hører: “Begynd at bruge OneNote-knappen.”

 8. Tryk på mellemrumstasten. OneNote åbner i redigeringstilstand.

  Bemærk!: Hvis du bruger en organisationskonto, som ikke er en Microsoft-konto, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

Åbne en notesbog i OneNote

 1. Tryk på Control+G i OneNote for at åbne notesbogsnavigationen.

 2. Du kan bevæge dig frem og tilbage mellem notesbøger ved at trykke på piletast ned for at angive listen over notesbøger. Tryk på Ctrl+Option+Skift+piletast ned eller op for at bevæge dig rundt i listen. Hvis du vil markere en notesbog, skal du trykke på Enter eller CTRL+Option+mellemrum.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny notesbog, skal du trykke på CTRL+Command+N.

Oprette en sektion

 1. Hvis du vil oprette en ny sektion i en notesbog, skal du trykke på Command+T.

 2. Sektionen oprettes, og markøren placeres på sektionsfanen, hvorefter du kan skrive navnet på sektionen.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Enter. Afsnittet navngives.

Tilføje en side

 1. Hvis du har mere end én sektion i en notesbog, skal du trykke på Ctrl+Skift+G for at gå til sektionsnavigation.

 2. Brug pil op eller pil ned for at flytte mellem sektionerne. VoiceOver læser sektion navnene, når du flytter.

  Bemærk!: Hvis den sektion, hvor du vil tilføje en side er placeret i en sektionsgruppe, skal du trykke på mellemrumstasten for at udvide gruppen afsnit. Derefter Brug pil op eller pil ned for at gå til den højre sektion.

 3. Når du er i den sektion, hvor du vil tilføje en side, skal du trykke på Command+N.

 4. Der oprettes Side uden titel. Markøren placeres i sidetitelfeltet, og du kan skrive en titel.

Tilføje tekst

I en notesbog kan du tilføje eller åbne en sektion eller en side og begynde at skrive.

Bemærk!: Et redigerbart tekstområde på en side er defineret som en "OneNote-sideflade", der indeholder en "sidetitel", en "sidedato" og en "indholdsblok" under titlen.

Tip!: For at åbne navigation i notesbøger, skal du trykke på CTRL + G. Tryk på CTRL + SKIFT + G for at åbne sektionen navigation. For at åbne Sidenavigation skal du trykke på CTRL + kommando + G. For at navigere mellem notesbøger og sider, skal du trykke på pil ned for at angive listen over notesbøger eller sider, og derefter trykke på Ctrl + Alt + Skift + pil op eller pil ned for at flytte på listen. For at navigere mellem sektioner, skal du bruge op eller pil ned, og tryk på Enter for at vælge.

Redigere tekst

Formateret tekst indeholder flere oplysninger og er ofte nemmere at læse end almindelig tekst. Følgende opgaver beskriver, hvordan du kan bruge den grundlæggende tekstformatering i OneNote, hvordan du kan rette stavefejl i teksten, samt hvilke tastaturkommandoer du skal bruge til nogle af de grundlæggende tekstredigeringsopgaver.

Formatere tekst

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil formatere. Markér tekst ved at holde Skift nede og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Format."

 4. Tryk på piletast op eller ned, indtil du hører det valg, du ønsker, og tryk derefter på CTRL+Option+mellemrum.

 5. Tryk på Esc for at gå tilbage til siden, indtil du hører: "Sidelærred, <sideoplysninger>, du befinder dig i øjeblikket i et område, der kan rulles i."

Tip!: Du kan hurtigt formatere teksten ved at bruge tastaturgenveje, når du har markeret teksten. Brug f.eks. følgende genveje:

 • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Command+B.

 • Hvis du vil anvende kursivering, skal du trykke på Command+I.

 • Hvis du vil anvende understreget formatering, skal du trykke på Command+U.

 • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du trykke på Command+L.

 • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du trykke på Command+R.

Tip!: For at rydde al formatering i en markeret del af teksten, skal du i menulinjen trykke på højre pil, indtil du hører "Rediger", og derefter trykke på CTRL+Option+mellemrum. Tryk på piletast op eller ned, indtil du hører: "Ryd al formatering", og tryk derefter på CTRL+Option+mellemrum.

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

 • Tryk på Command+Z for at fortryde en handling.

 • Tryk på Command+Y for at annullere Fortryd.

Kopiér og indsæt indhold

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil kopiere.

 2. Tryk på Command+C for at kopiere.

 3. Tryk på Command+V for at indsætte det kopierede indhold.

Ret stavefejl

 1. Hvis du vil kontrollere stavning på en hel side, skal du trykke på Skift+Command+L for at åbne opgaveruden Stavekontrol.

 2. Tryk på tasten Tab til at navigere indstillingerne i ruden Stavekontrol, og gør et af følgende:

  • Vælg Ignorer for at springe den aktuelt markerede tekst over og flytte til det næste punkt.

  • Vælg Tilføj for at føje den aktuelt markerede tekst til ordbogen, så OneNote ikke registrerer ordet som en fejl fremover.

  • Vælg en af forslagene stavekontrol i tabellen Word forslag. Brug pil op eller pil ned for at gennemse stavekontrol forslag. VoiceOver læser forslag, når du flytter. Når du vil bruge på et forslag, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører: "Knappen Skift".

 3. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en indstilling. Det forkert stavede ord rettes, og du flyttes til den næste stavefejl, hvis der er nogen.

 4. Når stavekontrollen er fuldført, meddeler VoiceOver: "Stavekontrollen er fuldført."

 5. Hvis du vil fortsætte med at skrive dine noter, skal du trykke på Enter.

  Bemærk!: Når du skriver et ord, læser VoiceOver det ord, du lige har skrevet. Hvis OneNote registrerer en stavefejl, hører du også "forkert stavet" inden ordet.

Udskriv en side

 1. Tryk på Command+P på den side, du ønsker at udskrive.

 2. Dialogboksen Udskriv åbnes og VoiceOver læser "Udskrive". Fokus er placeret på indstillingen for den aktuelle printer. Hvis du vil ændre printeren, brug pil op eller pil ned. Tryk på mellemrum for at markere.

 3. Tryk på TAB for at ændre udskriftsindstillinger, som udskrivning på begge sider eller omvendt sideretning, indtil du høre: "Vis detaljer". Tryk derefter på mellemrum. For at gå indstillingerne, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre den ønskede indstilling. Hvis du vil markere, skal du trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på TAB for at starte med at udskrive, indtil du høre: "Udskriv standardknap". Tryk på mellemrum for at starte med at udskrive.

 5. Hvis du vil udskrive en PDF-fil i dialogboksen Udskriv, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "PDF-menuknap". Tryk på mellemrum for at udvide menuen. Brug pil ned til at gennemse for at gemme som PDF …. Der åbnes en dialogboks. Markøren er placeret i feltet filnavn. Vælge Gem placering, gå til hvor pop op-knappen. Tryk på kommando + S for at gemme.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote 2016

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug VoiceOver, den indbyggende skærmlæser i iOS, til at udforske og opleve OneNote til iOS. Tag dine noter med dig, uanset hvor du er, og skriv dine fantastiske, nye idéer ned, straks du får dem.

OneNote til iOS er udviklet specielt til personer, der bruger skærmlæsere. Med det nye udseende og ny funktionalitet kan du navigere gennem notesbøger, sektioner og sider, nemt og effektivt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Åbn OneNote

 1. På startskærmen på din telefon skal du stryge til venstre eller højre med én finger, indtil du hører: "OneNote."

 2. Dobbelttryk på skærmen, for at åbne appen. Du hører: "OneNote, knappen Indstillinger." Fokus er på knappen Indstillinger på listen Notesbøger.

Bemærk!: Hvis du skal logge på OneNote, skal du angive dine legitimationsoplysninger, når du bliver bedt om det.

Du finder en vejledning i åbning af en notesbog i OneNote til iOS, under Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote.

Tip!: Hvis du vil åbne notesbogen i OneNote-klienten fra OneNote Online i din browser, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Rediger i OneNote-knappen." Dobbelttryk derefter på skærmen, og følg anvisningerne på skærmen.

Tilføje en side

Tilføj en ny side til dine idéer, og begynd at oprette indhold i din notesbog.

Bemærk!: Naviger til listen Sider fra sidelærredet, og stryg til venstre, indtil du hører: "Tilbage til sidelisten for <sektionsnavn>, knappen Tilbage." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus er nu på knappen Tilbage i listevisningen Sider.

Tilføj en uformateret side

 1. I listen Sider i en sektion skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Ny side".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Ny side, sidetitel, disposition, tekstfelt."

 3. Dobbelttryk på skærmen og skriv navnet på siden.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Gå tilbage", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til sidelærredet. Du hører: "Indholdsblok".

Tilføj en side med en liste

 1. I listen Sider i en sektion skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Ny side med liste" og dobbelttrykke på skærmen. Fokus er i tekstfeltet for det første listeelement på siden.

 2. Hvis du vil navngive siden, så stryg til venstre indtil du hører: "Ikke-navngivet listeoverskrift", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Skriv navnet på siden, og stryg derefter til højre, indtil du hører: "Udført". Dobbelttryk på skærmen.

Tilføj en side med et foto

 1. I listen Sider i en sektion skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Ny side med billede" og dobbelttryk derefter på skærmen. Vinduet Indsæt billede åbnes.

 2. Gør et af følgende:

  Tilføj et billede fra Fotos-appen

  1. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Fra biblioteket." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  2. I Fotos skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på det album du vil vælge, og dobbelttrykke på skærmen.

  3. I listen af fotos skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på det foto du vil vælge, hvorefter du dobbelttrykker på skærmen.

  4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Udført." Dobbelttryk på skærmen.

  5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Tilføj." Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til den nye side.

  6. For at navngive den nye side skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidetitel", hvorefter du dobbelttrykker på skærmen.

  7. Skriv navnet, og stryg derefter til højre, indtil du hører: "Gå tilbage". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tag og tilføj et billede

  1. For at tilføje et nyt billede direkte fra din telefons kamera skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tag billede."

  2. Dobbelttryk på skærmen. Kamera-appen åbner.

  3. For at tage et billede skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tag billede", hvorefter du dobbelttrykker på skærmen.

  4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Brug", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til den nye side.

  5. For at navngive den nye side, skal du stryge til højre indtil du hører: "Sidetitel", hvorefter du dobbelttrykker på skærmen. Skriv navnet. Stryg derefter til højre, indtil du hører: "Gå tilbage", og dobbelttryk på skærmen.

Oprette en sektion

For at organisere indhold eller oprette en ny blok med noter i din notesbog, kan du oprette en ny sektion.

 1. I listen sektioner i din notesbog skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Ny sektion". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Skriv navnet på den nye sektion, og stryg derefter til højre indtil du hører: "Udført". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Bemærk!: For at navigere til listen Sektioner fra enten listen Sider eller et sidelærred, skal du stryge til venstre indtil du hører: "Tilbage til <forrige liste>, tilbageknap" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette, indtil du hører "<Notebogsnavn> tilbage til listen over notesbøger knappen tilbage." Fokus er nu på knappen Tilbage i listevisningen Sektioner. Du kan også bruge dine fingre til at stryge en z-formet figur, for at gå tilbage til den forrige liste.

Tilføje og redigere tekst

Skriv teksten, eller brug forudsigelige tekstinput til hurtigt at nedfælde noter eller foretage ændringer i din tekst.

 1. Stryg derefter til venstre eller højre på en side, indtil du hører: "Indholdsblok, disposition, ny linje, tekstfelt." Dobbelttryk på skærmen. Du kan nu tilføje eller redigere tekst i indholdsblokken.

 2. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul tastatur."

Formatere tekst

Hvis du vil gøre teksten lettere at læse, kan du bruge de grundlæggende tekstformateringsindstillinger i menulinjen Hurtige handlinger. Du kan f.eks tilføje ordnede opstillinger med punkttegn, anvende fed, kursiv og understreget formatering og tilføje hyperlinks samt vedhæftede filer.

 1. Naviger til den indholdsblok, hvor du vil redigere tekst, og dobbelttryk på skærmen. Indholdsblokken er nu markeret, og tastaturet med menulinjen Hurtige handlinger popper op.

  Tip!: For at vælge tekst kan du vælge en af følgende muligheder:

  • Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Stryg derefter til højre, indtil du hører "Markér" eller "Markér alle", og dobbelttryk på skærmen med én finger.

  • Drej VoiceOver-rotoren til "Rediger", og stryg derefter op eller ned, indtil du hører: "Markér" eller "Markér alle", og dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre på indholdsblokken, indtil du hører den formateringsindstilling, du vil markere, f.eks. "Knappen Fed". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Rediger standardskrifttypen eller skriftstørrelsen

 1. Naviger til listen Notesbøger som forklaret i Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote. Fokus flyttes til knappen Indstillinger i listevisningen Notesbøger.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Rediger og vis", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:

  Rediger standardskrifttypen

  1. Stryg til højre, indtil du hører: "Standardskrifttype <aktuel standardskrifttype>", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  2. I listen med skrifttyper skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den skrifttype, du gerne vil vælge, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Markeret, <skrifttypen>."

  3. Du forlader skrifttypelisten ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Rediger standardskriftstørrelsen

  1. Stryg til højre, indtil du hører: "Standardstørrelse <aktuel standardstørrelse>."

  2. Stryg op eller ned med en finger for at indstille størrelsen.

 5. Du forlader indstillingerne Rediger og vis ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage." Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til hovedmenuen Indstillinger.

 6. Du forlader Indstillinger ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Luk," og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til knappen Indstillinger på listevisningen Notesbøger.

Ret stavefejl

Du kan hurtigt få øje på og rette stavefejl i OneNote og være sikker på, at dine sider er klar til at blive delt med andre. Aktivér stavekontrollen, og hør din skærmlæser læse stavefejl op, mens du skriver eller læser indholdsblokke.

Aktivér stavekontrollen

 1. Naviger til listen Notesbøger som forklaret i Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote. Fokus flyttes til knappen Indstillinger i listevisningen Notesbøger.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Rediger og vis", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Udfør stavekontrol, afbryder, fra."

  Bemærk!: Hvis stavekontrollen allerede er slået til, hører du: "Udfør stavekontrol, afbryder, til." Du kan fortsætte til det sidste trin.

  Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Til."

 5. Stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Knappen Luk". Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes tilbage til knappen Indstillinger i listevisningen Notesbøger.

Find og ret stavefejl

 1. Når du skriver, meddeler stavekontrollen stavefejl. Du kan høre: "<Det skrevne ord> er stavet forkert."

  Tip!: Du kan også dreje VoiceOver-rotoren til Ord og stryge nedad i indholdsblokken for at finde ord med stavefejl.

 2. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Markér menupunkt", og dobbelttryk på skærmen med én finger. Det forkert stavede ord er nu markeret.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Vis flere punkter", og dobbelttryk derefter på skærmen med én finger.

 5. Stryg til venstre, indtil du hører: "Erstat ellipserne", og dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. En liste med forslag til rettelse åbnes.

 6. For at gennemse listen skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører det rigtige ord, og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: For at lukke genvejsmenuen skal du gnide frem og tilbage på skærmen med to fingre.

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Hvis du lige har formateret teksten, og du fortryder det, skal du blot ryste din telefon for at fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling.

 1. Ryst din telefon, og du hører: "Besked, fortryd".

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du fortryder en handling, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fortryd", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du ønsker at annullere Fortryd, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Annuller Fortryd", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Kopiér og indsæt indhold

Hvis du har brug for at flytte et stykke tekst til en anden placering, kan du kopiere teksten og indsætte den et andet sted.

Kopiér og indsæt tekst

 1. På den indholdsblok, hvorfra du ønsker at kopiere teksten, skal du dobbelttrykke på skærmen med to fingre. Der åbnes en genvejsmenu.

 2. Du vælger teksten ved at stryge til venstre eller til højre, indtil du hører: "Markér" eller "Markér alle". Dobbelttryk på skærmen med én finger.

 3. Stryg til venstre eller til højre, indtil du hører: "Kopiér", og dobbelttryk på skærmen med én finger.

 4. Flyt til den indholdsblok, hvor du ønsker at indsætte det kopierede indhold, og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk på skærmen med én finger.

  Tip!: For at lukke genvejsmenuen skal du gnide på skærmen med to fingre.

Kopiér og indsæt et billede

 1. På indholdsblokken skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører VoiceOver nævne billedet.

 2. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Der åbnes en genvejsmenu.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kopiér", og dobbelttryk på skærmen med én finger.

 4. Flyt til den indholdsblok, hvor du ønsker at indsætte det kopierede indhold, og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk på skærmen med én finger.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge den digitale notesbog i OneNote med Talkback, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udføre grundlæggende notetagningsopgaver såsom at åbne en notesbog, tilføje sider og sektioner og indtaste tekst.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • Sørg for, at du slår TalkBack til, før du starter OneNote til Android.

I dette emne

Åbn OneNote

Bemærk!: Du skal bruge en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto til at logge på OneNote.

 1. På din telefon skal du stryge mod højre eller venstre med to fingre for at gå til startskærmen, hvor OneNote til Android-appen findes.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "OneNote", og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Angiv mail, telefon eller Skype-navn, redigeringsfelt." Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

 3. Brug skærmtastaturet til at indtaste mailadressen på den konto, du vil bruge.

 4. Naviger til Næste-tasten i det nederste højre hjørne af skærmtastaturet, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Opretter forbindelse."

 5. Stryg til højre, indtil du hører enten "Adgangskode, redigeringsfelt" eller "Adgangskode, angiv adgangskode", afhængigt af din kontotype, og dobbelttryk på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 7. Naviger til Gå til-tasten i det nederste højre hjørne af skærmtastaturet, og dobbelttryk på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du hører: "Giv OneNote adgang til dine kontakter", skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tillad, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du hører: "OneNote, badge", skal du stryge til højre, indtil du hører: "Senere, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 8. Når du hører: "Naviger op, knap", ved du, at logon blev udført, og OneNote har åbnet en liste over dine noter. Dobbelttryk på skærmen for at flytte fokus til den primære visning af OneNote til Android-appen.

Åbn en notesbog

For at åbne en nylig anvendt notesbogside eller sektion skal du i den primære visning stryge til højre, indtil du hører: "Vælg seneste noter, på listen", og dobbelttrykke på skærmen. Stryg derefter til højre, indtil du hører det ønskede indhold, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne den.

For at åbne en bestemt notesbog skal du i den primære visning stryge til højre, indtil du hører: "Notesbøger, overskrift". Fortsæt med at stryge til venstre, indtil du finder den relevante notesbog. Dobbelttryk derefter på skærmen.

Opret en sektion

Organiser dine notesbøger ved at inddele dem i sektioner.

 1. Når du åbner en notesbog, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Ny sektion, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Opret en ny sektion, sektionsnavn, redigeringsfelt".

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive et navn for sektionen.

 3. Naviger til Udført-tasten i det nederste højre hjørne af skærmtastaturet, og dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Opret, knap", og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Sektion oprettet, OneNote."

  Den nye sektion tilføjes som den sidste sektion i notesbogen. Den har en ikke-navngivet side.

 5. Du går tilbage til den primære visning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Naviger op, knap". Dobbelttryk på skærmen.

Føj tekst til en side

 1. Når du har åbnet en notesbog, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på sektionen, hvor du vil skrive. Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder siden, hvor du vil skrive tekst. Dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knap", og stryg derefter til højre endnu en gang. Dobbelttryk på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive tekst på siden.

 5. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 6. Du går tilbage til sektionsvisningen ved at stryge til højre, indtil du hører: "Naviger op, knap". Dobbelttryk på skærmen. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til notesbogvisningen.

Tilføj en side

Føj flere sider til en sektion i stedet for at gøre den første side meget lang.

 1. Når du har åbnet en notesbog, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på sektionen, hvor du vil tilføje en side. Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ny tekstside, knap", og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Ny side tilføjet."

 3. Fokus er på den side, du lige har tilføjet. Brug skærmtastaturet til at skrive tekst på siden.

 4. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 5. Du går tilbage til sektionsvisningen ved at stryge til højre, indtil du hører: "Naviger op, knap". Dobbelttryk på skærmen. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til notesbogvisningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Læs, hvordan du navigerer i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote digitale notesbog med tastaturet og en skærmlæser til at udføre grundlæggende notetagning opgaver såsom at åbne en notesbog, tilføje sider og sektioner og skrive tekst. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal også Lær at føje formatering til tekst, eller du kan udskrive dine sider.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn OneNote

 1. Sørg for at logge på din Microsoft-konto på din enhed.

 2. Tryk på Windows-tasten, og skriv onenote for at åbne OneNote til Windows 10. Tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører: "OneNote. Microsoft Store-app, der er tillid til." Tryk så på Enter.

Åbne en notesbog

 1. Tryk på Ctrl+G i OneNote for at åbne notesbogsnavigationen.

 2. Flyt mellem notesbøger ved hjælp af pil op og pil ned. Tryk på Enter for vælge en notesbog.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny notesbog i notesbogsnavigationen, skal du trykke på Skift+tabulatortasten gentagne gange, indtil du hører: “Knappen Ny notesbog”.

Oprette en sektion

 1. I en notesbog skal du, hvis du vil oprette en ny sektion, trykke på Ctrl+G for at åbne notesbogsnavigation, og derefter skal du trykke på Ctrl+T.

 2. Sektionen oprettes. Markøren er placeret på feltet ny sektion. Du hører: "Sektion i tekstfeltet kanalnavn."

 3. Angiv et navn for sektionen.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig. Afsnittet navngives, og markøren flyttes til sidenavigationen.

Tilføje en side

 1. Hvis du har mere end én sektion i en notesbog, skal du trykke på Ctrl + Skift + G for at gå til afsnittet navigationen. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre navnet på en sektion. Brug pil op eller pil ned for at flytte mellem afsnittene derefter. Sektionen navnene er offentliggjort, når du flytter.

 2. Hvis du vil tilføje en side i slutningen af sektionen, skal du trykke på Ctrl+N. Der oprettes en ny side uden titel.

 3. Tryk på Enter to gange for at gå til siden titelfeltet og skrive en sidetitel. Du hører: "Sidetitel."

Tilføje tekst

I en notesbog kan du tilføje eller åbne en sektion eller en side og begynde at skrive.

Bemærk!: På siderne identificeres titlen som "sidetitel", og noterne nedenfor er identificeres som "indholdsblok."

Tip!: For at åbne navigation i notesbøger, skal du trykke på Ctrl + G. Tryk på Ctrl + Skift + G for at åbne sektionen navigation. For at åbne Sidenavigation, tryk på Ctrl + Alt + G. Brug op eller pil ned for at skifte mellem elementerne, og tryk på Enter for at vælge. Du kan også bruge F6 til at flytte mellem områder i vinduet OneNote.

Redigere tekst

Formateret tekst indeholder flere oplysninger og er ofte nemmere at læse end almindelig tekst. Følgende opgaver beskriver, hvordan du kan bruge den grundlæggende tekstformatering i OneNote til Windows 10, samt hvilke tastaturkommandoer du skal bruge til nogle af de grundlæggende tekstredigeringsopgaver.

Formatere tekst

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil formatere. Markér tekst ved at holde Skift nede og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Tryk på Alt+H for at åbne menuen Hjem.

 3. Tryk på pil ned for at vælge en formateringsindstilling, og brug derefter piletasterne til at gennemse indstillingerne. Tryk på mellemrum for at udvide en indstilling eller for at vælge. Du kan også bruge tastaturgenveje til at hurtigt anvende formatering på tekst:

  • Tryk på Ctrl + Skift + venstre vinkelparentes (>) til at øge størrelse.

  • Tryk på Ctrl + Skift + Højre vinkel kantparentes (<) for at reducere størrelsen.

  • Tryk på Ctrl + B for at anvende med fed tekst.

  • Tryk på Ctrl + k for at anvende kursiv tekst.

  • Tryk på Ctrl + u for at anvende understreget tekst.

  • Tryk på Ctrl + Shift + H for at fremhæve teksten i gul.

  • Tryk på Ctrl + Skift + lighedstegn (=) til at anvende formatering med hævet skrift.

  • Tryk på Ctrl + L venstrejusteres eller Ctrl + R for at justere teksten.

Tip!: Hvis du vil rydde al formatering i en markeret del af teksten, skal du trykke på Ctrl+Skift+N.

Fortryde en handling

Tryk på Ctrl+Z for at fortryde en handling.

Kopiér og indsæt indhold

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil kopiere.

 2. Tryk på Ctrl+C for at kopiere.

 3. Tryk på Ctrl+V for at indsætte det kopierede indhold.

Udskriv en side

 1. Tryk på Ctrl+P på den side, vil du udskrive.

 2. Dialogboksen Udskriv åbnes, og indstillingen til den aktuelle printer er fundet. Hvis du vil ændre printeren, brug pil op eller pil ned.

 3. Hvis du vil ændre papirretningen Stående eller liggende, tryk på tasten Tab og brug pil op eller pil ned.

 4. Tryk på TAB for at starte med at udskrive, i dialogboksen Udskriv, indtil du høre: "Udskriv". Tryk derefter på mellemrum.

 5. Hvis du har valgt en printerenhed, udskrives siden.

  Hvis du har valgt at udskrive til en fil, åbnes dialogboksen Gem udskrift som. Markøren placeres i feltet Filnavn.

  • Skriv et filnavn til udskriften.

  • Hvis du vil ændre, hvor udskriften gemmes, kan du bruge Skift + tabulatortasten og bruge tabulatortasten til at flytte frem og tilbage i dialogboksen. Tryk på Enter for at åbne en mappe eller vælge en placering eller en knap i dialogboksen.

  • Når du er klar, skal du trykke på Alt+S for at gemme. Siden udskrives til en fil.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Brug OneNote Online i din webbrowser med tastaturet og en skærmlæser til at oprette, åbne, redigere og formatere de OneNote notesbøger, som du har oprettet på en skyen server med en af dine enheder. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Hvis din organisation eller på skolen har en Office 365-plan eller et SharePoint websted, kan du begynde at bruge OneNote Online ved at oprette eller dele notesbøger i biblioteker på dit websted.

OneNote Online er udviklet specielt til personer, der bruger skærmlæsere. Med det nye udseende og ny funktionalitet kan du navigere gennem notesbøger, sektioner og sider, nemt og effektivt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger OneNote Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da OneNote Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for OneNote Online.

 • Tryk på Alt + Q for at gå til feltet Fortæl mig søgning som en genvej til kommandoer, og skriv derefter den kommando, du vil (kun tilgængelig i visningen redigering ). For at navigere i listen over søgeresultater, skal du trykke på op eller PIL-tasten nede, og vælg en kommando, skal du trykke på Enter.

I dette emne

Åbn OneNote

Udforsk og oplev OneNote Online, og tag dine noter med dig, uanset hvor du er. Skriv dine fantastiske, nye idéer ned, straks du får dem.

 1. Gå til onenote.comi din browser.

 2. På siden Log på skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Log på", og tryk på Enter. Logge på med din arbejds- eller skolekonto legitimationsoplysninger, eller brug din Microsoft-konto.

 3. Du logger på med din Microsoft-konto ved at trykke på Alt+A. Du logger på med din arbejds- eller skolekonto ved at trykke på Alt+N.

Åbne en notesbog

Du kan hurtigt åbne de senest brugte notesbøger for at fortsætte arbejdet, hvor du slap. Du kan også undersøge og åbne private og delte notesbøger.

Når du logger på OneNote Online, åbnes appen i visningen Notesbøger, og du får vist en liste over dine seneste notesbøger.

 1. Hvis du vil åbne en notesbog, skal du trykke på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre navnet på den notesbog, du vil åbne. Tryk på Enter.

  Tip!: Hvis du allerede arbejder i en notesbog i visningen redigering og vil åbne en anden notesbog, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre "Brug denne panel til at vælge notesbøger, sektioner og sider.", og tryk derefter på Enter. Du hører navnet på en notesbog. Tryk på pil ned, indtil du høre den notesbog, du vil, og tryk derefter på Enter.

Tip!: Hvis det er muligt at oprette en ny notesbog i visningen notesbøger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Mine notesbøger", og tryk derefter på Enter. Tryk på tasten Tab i Mine notesbøger, indtil du høre: "Ny, kæde." Tryk på Enter.

Bemærk!: Hvis du bruger en arbejds- eller skolekonto-konto, kan trinnene være en smule anderledes.

Åbne en notesbog i den fulde version af OneNote

Den komplette pc-version af OneNote giver dig mange flere indstillinger, når du arbejder med dine filer. Det er nemt at åbne den fulde version fra OneNote Online.

 1. Åbn den notesbog, du vil bruge i den komplette pc-version af OneNote i OneNote Online.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre "Hjem tab element" og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre "Åbn i OneNote, knappen", og tryk på mellemrumstasten.

 3. Den mente du mellem apps? meddelelse dialogboksen åbnes. Tryk på tasten venstre pil, indtil du høre "Ja", og tryk derefter på mellemrum.

 4. Hvis en Sikkerhedsmeddelelse fra Microsoft OneNote-dialogboks åbnes, skal du trykke på Y. Log på dialogboksen åbnes.

 5. Skriv din mail eller telefonnummer tal, og tryk på Enter. Du hører: "Log på pinkode. Adgangskode, tekstredigering."

 6. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

  Bemærk!: Hvis du bruger en organisationskonto, som ikke er en Microsoft-konto, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

  Notesbogen åbnes i OneNote.

Oprette en sektion

For at organisere indhold eller oprette en ny blok med noter i din notesbog, kan du oprette en ny sektion.

 1. I en notesbog, trykke på Alt + Windows-tasten + N, S. Du hører: "Navn" sektion.

 2. Skriv et navn til den nye sektion, og tryk derefter på Enter.

  Sektionen hedder, og flytter fokus til den nye titel. Du hører: "Side titel, redigeringsområdet, titel."

Tilføje en side

For at nedfælde dine nye ideer eller noter kan du tilføje en side til dem.

 1. Tryk på Ctrl + F6 for at gå til den sektion, du vil tilføje en ny side, indtil du høre: "Brug denne panel til at vælge notesbøger, sektioner og sider".

 2. Tryk på TAB, indtil du høre "Sektion liste" efterfulgt af navnet på et afsnit. Vælg en sektion, brug pil op eller pil ned, indtil du høre navnet på den sektion, du vil tilføje en ny side. Tryk på Enter.

 3. I det valgte afsnit, trykke på Alt + Windows-tasten + N, N. Der oprettes en ny ikke-navngivet side og flytter fokus til titelfeltet for siden.

 4. Skriv en titel til den nye side.

Tilføje tekst

Når du gennemser sider, meddeler Oplæser titlen som "sidetitel" og indholdet nedenfor som "indholdsblok."

 1. Tryk på Ctrl + F6 for at gå til den side, hvor du vil tilføje tekst, indtil du høre: "Brug denne panel til at vælge notesbøger, sektioner og sider".

 2. Tryk på TAB, indtil du høre "Sideliste" efterfulgt af et sidenavn. Brug pil op eller pil ned, indtil du høre navnet på den side, du vil, og tryk derefter på Enter for at vælge en side.

 3. Fokus flyttes til titelfeltet for siden, og du høre: "Side titel, redigeringsområdet, titel." Tryk på TAB for at flytte til indhold blokering og tilføje tekst, og begynd at skrive dine noter.

Rediger og formatér tekst

Hvis du vil gøre teksten lettere at læse, kan du bruge de grundlæggende tekstformateringsindstillinger i OneNote Online ved hjælp af tastaturet.

 1. Du markerer den tekst, som du vil formatere, ved at holde Skift nede og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Brug de nedenstående tastaturgenveje for hurtigt at anvende en formateringsindstilling:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv skrift, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

  • Hvis du vil oprette en punktopstilling, skal du trykke på Ctrl+Punktum.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver, skal du trykke på Ctrl+Skråstreg eller Ctrl+Skift+O.

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du trykke på Ctrl+L.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du trykke på Ctrl+R.

  • For at øge tekstindrykning skal du trykke på Alt+Skift+højre pil.

  • For at mindske tekstindrykning skal du trykke på Alt+Skift+venstre pil.

 3. Hvis du vil søge efter flere formateringsindstillinger, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Faneelementet Hjem". Tryk på Enter. Fanen Hjem åbnes.

  Hvis du vil gennemse indstillingerne på fanen, skal du trykke på TAB eller Skift + Tab. Din skærmlæser læser indstillingerne, når du flytter. For at udvide indstillingerne med undermenuer, skal du trykke på Enter. Hvis du vil flytte i indstillingen undermenuer, skal du trykke på TAB eller Skift + Tab.

  På fanen Hjem kan du f.eks ændre skrifttype, skriftfarve eller tilføje forudformaterede typografier i teksten.

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Du kan nemt fortryde eller annullere Fortryd ved hjælp af tastaturet. Hvis du lige har formateret teksten, og du fortryder det, skal du trykke på Ctrl+Z for at fortryde formateringen. Tryk på Ctrl+Y for at annullere fortrydelsen af en handling.

Kopiér og indsæt indhold

Hvis du har brug for at flytte et stykke tekst til en anden placering, kan du kopiere teksten og indsætte den et andet sted.

 1. På en OneNote-side skal du markere det indhold, du vil kopiere, som beskrevet i Rediger og formatér tekst.

 2. Du kopierer markeringen ved at trykke på Ctrl+C.

 3. Tryk på Ctrl+V for at indsætte det kopierede indhold.

Foretage stavekontrol

Du kan hurtigt få øje på og rette stavefejl og være sikker på, at dine sider er klar til at blive delt med andre.

 1. På en OneNote-side skal du trykke på Alt+F7. Et forkert stavet ord er fremhævet i teksten. Fokus flyttes til en genvejsmenu med forslag til korrekt stavemåde.

 2. Tryk på tabulatortasten for at flytte gennem forslag. Når du høre et forslag, du vil bruge, skal du trykke på Enter.

  Hvis du ikke vil ændre den aktuelle stavekontrol, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Ignorer når", og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil flytte til den næste stavefejl, skal du trykke på Alt+F7.

Udskriv en side

Hvis du gerne vil have en papirversion af en side, kan du udskrive den. Du kan også udskrive en side til en fil og gemme filen på din enhed.

 1. Tryk på Ctrl+P på den side, vil du udskrive.

 2. Dialogboksen Udskriv åbnes, og indstillingen til den aktuelle printer er fundet. Hvis du vil ændre printeren, tryk på op eller pil ned.

 3. For at ændre sideretningen til Stående eller liggende, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Retning, stående, kombinationsfelt", og tryk derefter på Enter.

  Tryk på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre indstillingen du gerne vil markere.

 4. Tryk på TAB for at starte med at udskrive, i dialogboksen Udskriv, indtil du høre: "Udskriv". Tryk på Enter.

  Hvis du har valgt en printerenhed, udskrives siden.

  Hvis du har valgt udskrivning til en fil, åbnes dialogboksen Udskriftsoutput filtype. Markøren er placeret i feltet filnavn. Skriv et filnavn til udskrive publikationen. Hvis du vil ændre, hvor udskrive publikationen skal gemmes, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + Tab og Tab for at gå frem eller tilbage i dialogboksen. Åbn en mappe, eller tryk på Enter for at vælge en placering eller en knap i dialogboksen. Når du er klar, skal du trykke på Alt + S for at gemme. Siden udskrives til en fil.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Genvejstaster i OneNote Online

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×