Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug kalenderen i Outlook 2016 med et tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at udføre essentielle basisopgaver. Du kan også bruge JAWS-skærmlæseren. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan konfigurere din kalender, så den viser et valgt antal dage, en arbejdsuge, en hel uge eller en måned. Du kan gøre det, så det passer nøjagtigt til din arbejdsmåde.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, f.eks. "Arbejdsugevisning".

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at vælge kalendervisningen:

  • Tryk på Alt+en taltast for at få vist en række dage fra 1 til 10 med start i dag. Tryk f.eks. på Alt+0 for at vise 10 dage.

  • Tryk på Ctrl+Alt+2 for at åbne arbejdsugevisningen.

  • Tryk på Ctrl+Alt+3 for at åbne visningen af hele ugen.

  • Tryk på Ctrl+Alt+4 for at åbne månedsvisningen.

Læs og rediger kalenderbegivenheder

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, f.eks. "Arbejdsugevisning" efterfulgt af antallet af begivenheder i visningen.

 2. Tryk på Ctrl+punktum (.) for at gennemse begivenhederne i den aktuelle visning. For hver begivenhed hører du dens navn, klokkeslæt og arrangør. Tryk på Ctrl+komma (,) for at gå til den forrige begivenhed.

 3. Brug følgende tastaturgenveje til at bevæge dig rundt i kalenderen:

  • Tryk på Ctrl+pil højre- eller pil venstre-tasten for at gå til næste eller forrige dag.

  • Tryk på Alt+pil ned- eller pil op-tasten for at gå til næste eller forrige uge.

  • Tryk på Alt+Page Down eller Page Up for at gå til næste eller forrige måned.

 4. Hvis du vil redigere den aktuelt markerede begivenhed, skal du trykke på Enter og så bruge følgende tastaturgenveje til at ændre dens detaljer:

  • Tryk på Alt+U for at flytte fokus til feltet Emne, og brug så tastaturet til at redigere teksten.

  • Tryk på Alt+I for at flytte fokus til feltet Placering, og brug så tastaturet til at redigere teksten.

  • Tryk på Alt+T for at flytte fokus til rækken Starttidspunkt. Du ændrer startdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen én dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Starttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

  • Tryk på Alt+D for at flytte fokus til rækken Slutttidspunkt. Du ændrer slutdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen en dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Sluttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

 5. Du redigerer beskrivelsen af begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Meddelelse, redigerer", og så bruge tastaturet til at redigere teksten. Med JAWS hører du: "Noter, rediger".

 6. Du gemmer dine ændringer ved at trykke på Alt+H, A og så V. Begivenhedsvinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til kalenderen.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne mailvisningen.

 2. Naviger til mødeindkaldelsen på meddelelseslisten.

 3. Tryk på F6 for at læse mødeindkaldelsen. Fokus flyttes til læseruden. Tryk på Caps Lock+M for at få Oplæser til at læse meddelelsen. Med JAWS skal du trykke på Insert+pil ned-tasten.

 4. Du accepterer mødeindkaldelsen ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Acceptér", og så trykke på Enter. Med JAWS hører du: "Værktøjslinje, knappen Acceptér". Du kan acceptere anmodningen på tre forskellige måder:

  • Tryk på E for at redigere svaret, før du sender det. Du hører "Meddelelseskompatibilitetstilstand, redigerer". Skriv dit svar, og tryk så på Alt+S for at sende.

  • Tryk på S for at sende svaret uden at redigere.

  • Tryk på D for at vælge ikke at sende et svar.

Tip: Hvis du vil afvise mødeindkaldelsen, efter du hører "Knappen Acceptér", skal du trykke på pil højre-tasten, indtil du hører "Knappen Afvis", og så trykke på Enter. De samme svarindstillinger er tilgængelige.

Planlægge et møde

Når du opretter et møde i Outlook, kan du kontrollere, om de personer, du vil invitere, er tilgængelige på dit valgte tidspunkt, så du ved, om du skal vælge et andet tidspunkt. Du kan også oprette et tilbagevendende møde, f.eks. for at have et hurtigt projektmøde hver ugedag på samme tid.

Opret et nyt møde

 1. Tryk på Ctrl+Skift+Q for at oprette en mødeinvitation fra hvor som helst i Outlook. Du hører "Ikke-navngivet, møde, til, redigerer", og fokus flyttes til feltet Til i den nye invitation. Med JAWS hører du: "Ikke-navngivet, bindestreg, møde, til redigering".

 2. Du inviterer personer til mødet ved at skrive deres mailadresse. Hvis du vil invitere mere end én person, skal du bruge et semikolon til at adskille adresserne.

 3. Du kan kontrollere, om de personer, du har inviteret, er tilgængelige, ved at trykke på Alt+H og så trykke på U for at åbne Planlægningsassistent. Du hører: "Alle deltagere, listefelt". Brug pil op- og pil ned-tasterne til at gennemse deltagerne og høre deres tilgængelighedsoplysninger, f.eks. "Ledig". Tryk på Alt+H, P og så P for at flytte fokus tilbage til mødeinvitationen efter at have kontrolleret tilgængeligheden.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du hører "Ingen oplysninger" efter en deltagers mailadresse, betyder det, at Outlook ikke kan hente personens kalenderoplysninger. Det kan ske, hvis personen hører til en anden organisation.

  • Planlægningsassistent fungerer kun med skærmlæseren Oplæser.

 4. Tryk på Tab-tasten for at gå til feltet Emne, og skriv så emnet for mødet.

 5. Tryk på Tab-tasten for at gå til feltet Placering, og skriv så placeringen.

 6. Du angiver varigheden af mødet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Startdato", indtaste datoen for mødet, f.eks. 15. juni 2017, og så trykke på Enter.

  Bemærk: Det kan tage et øjeblik for Outlook at konvertere den indtastede dato til det lokale format. Når du hører "Starttidspunkt", kan du fortsætte.

 7. Angiv starttidspunktet for mødet, og tryk så på Enter. Hvis du vil springe indstillingen for slutdatoen over (hvilket som standard er den samme som mødets startdato), skal du trykke to gange på Tab-tasten. Du hører "Sluttidspunkt".

 8. Indtast sluttidspunktet for mødet, og tryk så på Enter.

 9. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Meddelelse, redigerer", og brug så tastaturet til at skrive invitationen. Med JAWS hører du: "Noter, rediger".

 10. Du føjer et Skype for Business-link til dit møde ved at trykke på Alt+H, O og så M. Linket indsættes under den aktuelle placering af markøren.

  Bemærk: Du kan kun tilføje et link, hvis Skype for Business kører.

 11. Tryk på Alt+S for at sende mødeindkaldelsen. Vinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til den forrige visning.

Gør mødet til en tilbagevendende begivenhed

 1. Mens du har en mødeinvitation åben, kan du trykke på Alt+H, E for at åbne dialogboksen Tilbagevendende aftale. Du hører: "Tilbagevendende aftale, start". Du kan også høre starttidspunktet for mødet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til området Gentagelsesmønster i dialogboksen Tilbagevendende aftale, skal du trykke på Tab-tasten tre gange. Du hører navnet på det valgte mønster, f.eks. "Ugentligt".

 3. Brug følgende tastaturgenveje til at vælge gentagelsesmønsteret:

  • Tryk på Alt+D for at vælge indstillingen Dagligt. Tryk på Alt+K for at gentage mødet hver eneste ugedag.

  • Tryk på Alt+W for at vælge indstillingen Ugentligt.

  • Tryk på Alt+M for at vælge indstillingen Månedligt.

  • Tryk på Alt+Y for at vælge indstillingen Årligt.

 4. Tryk på Enter for at lukke dialogboksen Tilbagevendende aftale.

 5. Tryk på Alt+S for at sende mødeindkaldelsen. Vinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til den forrige visning.

Planlægge en aftale

Oprette en ny aftale

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, f.eks. "Arbejdsugevisning" efterfulgt af antallet af begivenheder i visningen.

 2. Tryk på Alt+H og så på N1 for at åbne et vindue med en tom aftale. Med JAWS skal du trykke på N og så trykke på 1. Fokus er i feltet Emne.

 3. Skriv emnet for aftalen, og tryk så på Tab-tasten for at flytte fokus til feltet Placering.

 4. Skriv en placering til aftalen, og tryk så på Tab-tasten for at flytte fokus til feltet Startdato.

 5. Du ændrer startdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen én dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Starttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Slutdato". Du ændrer slutdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen en dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Sluttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Meddelelse, redigerer", og brug så tastaturet til at skrive alle ønskede oplysninger til aftalen. Med JAWS hører du "Noter, rediger".

 8. Du gemmer din aftale ved at trykke på Alt+H, A og så V. Aftalevinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til kalenderen.

Gør folk opmærksomme på din tilgængelighed

Du kan føje en statusindikator til din aftale for at gøre andre personer opmærksomme på din tilgængelighed. Hvis en person forsøger at oprette et møde med dig, kan vedkommende se, om du er tilgængelig eller optaget.

 1. Åbn en aftale, og tryk så på Alt+H, B for at åbne menuen Vis som.

 2. Tryk på pil op- eller pil ned-tasten for at gennemse indstillingerne for tilgængelighed:

  • Ledig

  • Arbejder et andet sted

  • Foreløbig

  • Optaget

  • Ikke til stede

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling, og luk menuen Vis som.

 3. Du gemmer dine ændringer ved at trykke på Alt+H, A og så V. Aftalevinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til kalenderen.

Udskriv din begivenhed

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, f.eks. "Arbejdsugevisning" efterfulgt af antallet af begivenheder i visningen.

 2. Tryk på Ctrl+punktum (.) for at gennemse begivenhederne i den aktuelle visning. For hver begivenhed hører du dens navn, klokkeslæt og arrangør. Tryk på Ctrl+komma (,) for at gå til den forrige begivenhed.

 3. Brug følgende tastaturgenveje til at bevæge dig rundt i kalenderen:

  • Tryk på Ctrl+pil højre- eller pil venstre-tasten for at gå til næste eller forrige dag.

  • Tryk på Alt+pil ned- eller pil op-tasten for at gå til næste eller forrige uge.

  • Tryk på Alt+Page Down eller Page Up for at gå til næste eller forrige måned.

 4. Tryk på Enter for at åbne den aktuelt markerede begivenhed.

 5. Tryk på Alt+F, og tryk så på P. Menuen Udskriv åbnes.

 6. Du vælger, hvilken printer, du vil bruge, ved at trykke på I, du finder printeren ved at bruge pil op- og pil ned-tasterne og så trykke på Enter.

 7. Du kan udskrive begivenheden ved at trykke på Alt+P og så trykke på P.

 8. Hvis du vil udskrive til en fil, f.eks. for at konvertere begivenheden til PDF-format, skal du skrive et filnavn og så trykke på Enter for at oprette filen.

  Menuen Udskriv lukkes, og fokus skifter tilbage til begivenhedsvinduet.

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Tastaturgenveje til navigation i kalenderen i Outlook

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug kalenderen i Outlook 2016 til Mac med VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at udføre essentielle basisopgaver. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan konfigurere din kalender, så den viser en valgt dag, en arbejdsuge, en hel uge eller en måned. Du kan gøre det, så det passer nøjagtigt til din arbejdsmåde.

 1. I Outlook skal du trykke på Command+2 for at åbne kalenderen. Du hører den viste tidsramme.

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at vælge kalendervisningen:

  • Tryk på Control+Command+1 for at åbne visningen for én dag.

  • Tryk på Control+Command+2 for at åbne visningen for en arbejdsuge.

  • Tryk på Control+Command+3 for at åbne visningen for en hel uge.

  • Tryk på Control+Command+4 for at åbne visningen for en måned.

Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder

Du kan hurtigt læse og redigere begivenhedsdetaljer for at holde styr på din travle tidsplan.

Bemærk: Du kan kun redigere begivenheder, du selv har oprettet. Du kan f.eks. ikke redigere mødeanmodninger, du har modtaget fra andre.

 1. I Outlook skal du trykke på Command+2 for at åbne kalenderen. Du hører tidsperioden og eventuelle planlagte begivenheder.

 2. Afhængig af visningen skal du gøre ét af følgende for at flytte rundt i kalenderen:

  • Du flytter til næste dag, uge eller måned ved at trykke på Command+pil højre-tasten.

  • Du flytter til forrige dag, uge eller måned ved at trykke på Command+pil venstre-tasten.

 3. Hvis du i enhver visning trykker på Tab-tasten eller Skift+Tab, kan du gennemse begivenhederne for den viste tidsperiode. Mens du flytter rundt, læser VoiceOver begivenhederne som "<dato>, <timer>, <begivenhedsemne>, <begivenhedsplacering>".

 4. Tryk på mellemrumstasten for at gennemse begivenhed nærmere. Begivenheden åbnes i et nyt vindue. Tryk på Esc for at lukke vinduet.

 5. Du kan åbne og redigere begivenheden ved at trykke på Command+O. Begivenhedsvinduet åbnes, og du hører: "Nu i <begivenhedsemne>, <aftale/møde>".

 6. Du kan gennemse begivenhedsdetaljerne og indstillingerne ved at trykke på Tab-tasten. VoiceOver oplæser detaljerne og indstillingerne, mens du flytter.

 7. Gør et af følgende, når du er færdig:

  • Hvis du redigerer et møde, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send opdatering", og så trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du redigerer en aftale, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gem og luk", og så trykke på mellemrumstasten.

 8. Begivenheden er ændret, og fokus flyttes til Kalender.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Kalender i Outlook 2016 til Mac. VoiceOver oplæser nye mødeanmodninger, når de modtages.

 1. Naviger til mødet, som angivet i Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder, og tryk så på Command+O.

 2. Du kan svare på invitationen ved at gøre ét af følgende:

  • Du accepterer ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Menuknappen Acceptér", og så trykke på mellemrumstasten.

  • Du afviser ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Menuknappen Afvis", og så trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du ikke er sikker på, om du kan deltage, kan du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Menuknappen Foreløbig", og så trykke på mellemrumstasten.

 3. Der åbnes en liste over svarmuligheder. Gør ét af følgende:

  • Tryk på pil ned-tasten for at svare med kommentarer. Du hører: "Svar med kommentarer". Tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge. Der åbnes et svarvindue, hvor fokus er i tekstfeltet til kommentarer. Skriv kommentarerne, og tryk så på Command+Enter. Svaret sendes.

  • Hvis du vil svare uden kommentarer, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Svar uden kommentarer", og tryk så på mellemrumstasten. Svaret sendes.

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. Tryk på Control+Option+M i Outlook. Du hører: "Menulinje Apple." Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil". Tryk på Ctrl+Option+mellemrumstasten for at åbne menuen Filer.

 2. Du åbner undermenuen Ny ved at trykke på pil ned-tasten og så på Control+Option+mellemrumstast.

 3. Gør et af følgende:

  • Du opretter en ny aftale ved at trykke på pil ned-tasten, indtil du hører "Aftale", og så trykke på Enter. Der åbnes et nye aftalevindue med fokus i tekstfeltet Emne.

  • Du kan oprette et nyt møde ved at trykke på pil ned-tasten, indtil du hører "Møde", og så trykke på Enter. Der åbnes et nyt mødevindue med fokus i tekstfeltet Til:.

 4. Du kan gennemse aftale- eller mødeindstillingerne ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

  • Hvis du opretter et møde, kan du skrive kontakterne i tekstfeltet Til:.

  • Du kan give begivenheden et navn ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Emne, rediger tekst", og så skrive et navn til begivenheden.

  • Du kan angive en placering for mødet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Placering rediger tekst", og så skrive den ønskede placering.

  • Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører standardværdierne. Du kan ændre værdierne ved at indtaste nye.

   Tip: Du opretter en heldagsbegivenhed ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Heldagsbegivenhed, ikke-markeret afkrydsningsfelt", og så trykke på mellemrumstasten.

  • Du kan indstille påmindelsestiden for begivenheden ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Pop op-knappen Påmindelse", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på mellemrumstasten.

  • Du kan tilføje flere oplysninger om begivenheden, f.eks. en mødedagsorden, ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Dokumenttekst", og så skrive de ønskede detaljer.

 5. Gør ét af følgende, når du er færdig med at tilføje begivenhedsdetaljerne:

  • Hvis du opretter en aftale, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gem og luk", og så trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du opretter et møde, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send", og så trykke på mellemrumstasten.

 6. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter tilbage til den forrige Outlook-visning.

Gør det tilbagevendende

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt omdanne mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke, at tilføje et separat møde for hver uge.

 1. I begivenhedsvinduet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gentagelse", og tryk så på mellemrumstasten. Der åbnes et nyt vindue, hvori du kan vælge indstillingerne for den tilbagevendende begivenhed og med fokus på pop op-knappen Gentages.

 2. Du kan vælge mødefrekvensen ved at trykke på mellemrumstasten og så trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører den frekvens, som du vil have aftalen til at gentage (Dagligt, Ugentligt, Månedligt, Årligt). Du vælger ved at trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vil gennemse andre indstillinger, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab. Når du er færdig, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "OK-standardknap", og så trykke på mellemrumstasten.

Vis tilgængelighed

Vis andre din tilgængelighed på tidspunktet for en begivenhed.

 1. I begivenhedsvinduet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører den aktuelle tilgængelighedsstatus (f.eks. "Optaget") og "Vis som, pop op-knap", og så trykke på mellemrumstasten.

 2. Du vælger tilgængeligheden ved at trykke på mellemrumstasten og så trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører den tilgængelighed, du vil have vist. Du vælger ved at trykke på mellemrumstasten.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I aftalevinduet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Invitation", og så trykke på mellemrumstasten for at oprette det som et møde.

 2. Fokus flyttes til det nyoprettede tekstfelt Til, og du kan skrive de kontakter, du vil invitere til mødet.

 3. Når du er færdig, skal du for at sende invitationerne trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send", og så trykke på mellemrumstasten.

Kontrollér den inviteredes tilgængelighed

Når du har skrevet navnene i en mødeinvitation, kan du kontrollere, hvornår de er tilgængelige.

 1. I mødevinduet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Planlægger, ikke-markeret afkrydsningsfelt", og så trykke på mellemrumstasten for at åbne visningen Planlægning.

 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Tabel over deltagendes status, række 1 af (...), <arrangørnavn>, <status>". Tryk på pil ned-tasten for at gennemse den inviteredes status. VoiceOver oplæser navnet på den inviterede og tilgængelighed, mens du flytter.

 3. Du kommer tilbage til visningen Aftale ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Aftale, ikke-markeret afkrydsningsfelt", og så trykke på mellemrumstasten.

Gør det til et Skype-møde

Du kan let gøre dit møde til et online Skype-møde.

 1. I mødevinduet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Onlinemøde, menuknap", og tryk så på mellemrumstasten.

 2. Du opretter et Skype-mødelink ved at trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 3. Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

Udskriv din kalender

Udskriv en valgt dag, uge eller kalendermåned i Outlook.

 1. I Outlook skal du trykke på Command+2 for at åbne kalenderen. Du hører den viste tidsperiode og eventuelle planlagte begivenheder.

 2. Åbn den visning i kalenderen, som du vil udskrive (Dag, Arbejdsuge, Uge eller Måned). Gå så til den dag, uge eller måned, du vil have udskrevet.

 3. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen til udskrivning. Dialogboksen åbnes. Du hører navnet på standardprinteren.

 4. Du vælger en printer ved at trykke på mellemrumstasten, og så trykke på pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den printer, du vil bruge. Du vælger den ved at trykke på mellemrumstasten.

 5. Tryk på Tab-tasten eller Skift+Tab for at gennemse andre udskriftsindstillinger. Når du er færdig, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Udskriv-standardknap", og så trykke på mellemrumstasten. Kalenderen udskrives.

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængeligshedsfunktioner

Brug kalenderen i Outlook til iOS med VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at udføre essentielle basisopgaver. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Hjælp til handicappede i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan vælge mellem tre indstillinger for visning af kalenderen: Visningen Dagsorden, Dag eller 3 dage. Standardindstillingen er Dagsorden.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den aktuelle visning, f.eks. "Vis Dagsorden", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Der vises en liste over visningsindstillinger. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder

Du kan hurtigt læse og redigere begivenhedsdetaljer for at holde styr på din travle tidsplan.

Bemærk: Du kan kun redigere begivenheder, du selv har oprettet. Du kan f.eks. ikke redigere mødeanmodninger, du har modtaget fra andre.

 1. I alle visninger kan du stryge til højre, indtil du hører den første begivenhed for dagen. Stryg opad for at gennemse andre senere begivenheder. VoiceOver oplæser titlen på begivenheden, datoen og klokkeslættet, placeringen og varigheden, mens du går gennem begivenhederne.

 2. Du kan gennemse begivenheden nøjere ved at dobbelttrykke på skærmen, mens begivenheden vises. Begivenheden åbnes i et nyt vindue.

 3. Hvis du vil høre detaljerne for begivenheden, skal du stryge til venstre eller højre eller lade en finger glide ned over vinduet med begivenhedsdetaljerne.

 4. Du kan redigere begivenheden ved i vinduet med begivenhedsdetaljerne at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Rediger", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Rediger begivenhed åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du hører de begivenhedsdetaljer, du vil redigere, og dobbelttryk så på skærmen, og foretag de ønskede ændringer.

 6. Når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Kalender i Outlook til iOS. VoiceOver oplæser nye mødeanmodninger, når de modtages.

 1. Åbn og læs begivenheden, som angivet i Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder.

 2. Du kan svare på invitationen ved i vinduet med begivenhedsdetaljerne at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen S.u.", og så dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en liste over svarmuligheder.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du kan ændre dit svar ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Rediger S.u.", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til den nye indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Opret en begivenhed", og dobbelttryk så på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes, fokus er i feltet Titel, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv et navn til begivenheden.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standardværdierne. Hvis du vil ændre værdierne, skal du dobbeltklikke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den indstilling, du vil ændre, og stryg så op eller ned, indtil du hører den ønskede værdi. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Hele dagen, skifteknap, fra", og så dobbeltklikke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Begynd at indtaste placeringen. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du kan vælge en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan indstille påmindelsestidspunktet for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Påmindelse, <værdi af aktuel påmindelse>", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f.eks. en mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Beskrivelse", og så dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 7. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Knappen Personer", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Vinduet Personer åbnes, fokus er i et redigerbart tekstfelt, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Begynd at indtaste et navn på en kontaktperson. Listen over foreslåede kontaktpersoner opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Gør det til et Skype-møde

Du kan let gøre dit møde til et online Skype-møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Skype-opkald, skifteknap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du kan gemme ændringerne ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

 3. Hvis du vil deltage i et Skype-møde, skal du åbne begivenheden, og så stryge til højre, indtil du hører "Knappen Deltag", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængeligshedsfunktioner

Brug kalenderen i Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at udføre essentielle basisopgaver. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan vælge mellem tre indstillinger for visning af kalenderen: Dagsorden, Dag eller 3 dage. Standardindstillingen er Dagsorden.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Skift væk fra <aktuel visning>", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Der vises en liste over visningsindstillinger. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder

Du kan hurtigt læse og redigere begivenhedsdetaljer for at holde styr på din travle tidsplan.

Bemærk: Du kan kun redigere begivenheder, du selv har oprettet. Du kan f.eks. ikke redigere mødeanmodninger, du har modtaget fra andre.

 1. I alle visninger kan du lade en finger glide hen over skærmen, indtil du hører titlen på den begivenhed, du vil åbne, og så dobbelttrykke på skærmen. Begivenheden åbnes i et nye vindue med alle detaljer om begivenheden.

 2. Du kan få oplæst titlen på begivenheden, dagen, datoen, klokkeslættet, placeringen og andre oplysninger ved at stryge til venstre eller højre eller lade en finger glide ned over vinduet med begivenhedsdetaljer.

 3. Du kan redigere begivenheden ved i vinduet med begivenhedsdetaljerne at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Rediger", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Rediger begivenhed åbnes med skærmtastaturet klar til brug.

  Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den begivenhedsdetalje, du vil redigere, og dobbelttryk så på skærmen. Foretag de ønskede ændringer. Når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du lukker vinduet med begivenhedsdetaljerne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og så dobbelttrykke på skærmen.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Kalender i Outlook til Android. Du hører en lyd, når der modtages en ny mødeindkaldelse.

 1. Åbn og læs begivenheden, som angivet i Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder.

 2. Du kan svare på invitationen ved i vinduet med begivenhedsdetaljerne at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen S.u.", og så dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en liste over svarmuligheder.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du kan ændre dit svar ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Rediger S.u.", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til den nye indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Tilføj en begivenhed", og dobbelttryk så på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes, fokus er i feltet Titel, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv et navn til begivenheden.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standardværdierne. Du kan ændre værdierne ved at dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og så dobbelttrykke på skærmen. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen OK", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Heldagsbegivenhed", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil skrive navnet på den placering, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen og begynde at skrive. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du kan vælge en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du bruger flere kalendere, kan du angive den kalender, du vil føje den nye begivenhed til. Stryg til højre, indtil du hører "Kalender, <den aktuelle kalenderkonto>", og dobbelttryk så på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede kalender, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Du kan indstille påmindelsestidspunktet for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Påmindelse, <værdi af aktuel påmindelse>", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 7. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f.eks. en mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "Beskrivelse", og så dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet vises i nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne. Når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 8. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Personer", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Vinduet Tilføj personer åbnes, fokus er i et redigerbart tekstfelt, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Begynd at indtaste et navn på en kontaktperson. Listen over foreslåede kontakter opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Gør det til et Skype-møde

Du kan let gøre dit møde til et online Skype-møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Skype", "Skype-møde", eller "Slukknap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du gemmer ændringerne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

 3. Hvis du vil deltage i et Skype-møde, skal du åbne begivenheden, stryge til højre, indtil du hører beskrivelsen og derefter URL-adressen til Skype-mødet, og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i din mail i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængeligshedsfunktioner

Brug Outlook Kalender med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at udføre essentielle basisopgaver. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan vælge mellem fem indstillinger for visning af kalenderen: Dagsorden, Dag, Uge, Måned eller År. Standardindstillingen er Dagsorden.

 1. Stryg op eller ned på skærmen med bare én finger, indtil du hører "Elementer", og stryg så til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Vist skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Der vises en liste over visningsindstillinger. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder

Du kan hurtigt læse og redigere begivenhedsdetaljer for at holde styr på din travle tidsplan.

Bemærk: Du kan kun redigere begivenheder, du selv har oprettet. Du kan f.eks. ikke redigere mødeanmodninger, du har modtaget fra andre.

 1. I visningen Dagsorden skal du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du hører "Elementer", og så stryge til højre eller venstre, indtil du hører den første begivenhed. Stryg til højre for at gennemse andre senere begivenheder. Oplæser meddeler titlen på begivenheden, datoen og klokkeslættet, placeringen og arrangør, mens du går gennem begivenhederne.

 2. Du kan gennemse begivenheden nøjere ved at dobbelttrykke på skærmen, mens begivenheden vises. Begivenheden åbnes i et nyt vindue.

 3. Stryg til højre eller venstre for at høre detaljerne om begivenheden.

 4. Du kan redigere begivenheden ved i vinduet med begivenhedsdetaljerne at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Rediger", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til venstre, indtil du hører de begivenhedsdetaljer, du vil redigere, og dobbelttryk så på skærmen, og foretag de ønskede ændringer.

 5. Gør et af følgende, når du er færdig:

  • Hvis du redigerer et møde, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Send opdatering", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du redigerer et møde, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Gem og luk", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Begivenheden er ændret, begivenhedsvinduet lukkes, og fokus flyttes til visningen Dagsorden.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Outlook Kalender.

 1. Åbn og læs begivenheden, som angivet i Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder.

 2. Du kan svare på invitationen ved at gøre ét af følgende:

  • Du accepterer ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Acceptér skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Du accepterer ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Afvis skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du ikke er sikker på, om du kan deltage, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Foreløbig skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Du sender svaret ved at stryge til højre, indtil du hører "Send svaret nu", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Svaret er sendt, begivenhedsvinduet lukkes, og fokus flyttes til visningen Dagsorden.

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. Uanset visningen skal du stryge op eller ned på skærmen med bare én finger, indtil du hører "Elementer", stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Ny", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet med den nye begivenhed åbnes.

 2. Du kan navngive begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Begivenhedsnavn", dobbelttrykke på skærmen og så skrive navnet på begivenheden ved hjælp af skærmtastaturet.

  Tip: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. Oplæser meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 3. Du kan indstille en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Placering redigerbar tekst", dobbelttrykke på skærmen og så skrive placeringen ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standarddatoen eller -klokkeslættet. Hvis du vil ændre værdierne, skal du dobbeltklikke på skærmen. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede dato eller det ønskede klokkeslæt, og dobbelttryk så på skærmen.

  Tip: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Ikke-markeret afkrydsningsfeltet for Heldagsbegivenhed", og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, skal du stryge til højre, indtil du hører "Beskrivelse af begivenhed", og så dobbelttrykke på skærmen. Skriv herefter de ekstra oplysninger ved hjælp af skærmtastaturet.

 6. Hvis du opretter et møde, skal du for at invitere personer stryge til højre, indtil du hører "Inviter nogen, redigerbar tekst", og så dobbelttrykke på skærmen. Du kan tilføje en kontakt ved at indtaste kontakten ved hjælp af skærmtastaturet, stryge til højre, indtil du hører "Enter", og så dobbelttrykke på skærmen.

 7. Du kan indstille påmindelsestiden for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger skjult", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Påmindelse", dobbelttryk på skærmen, og stryg så til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede indstilling. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 8. Gør ét af følgende, når du er færdig med at tilføje begivenhedsdetaljerne:

  • Hvis du opretter en aftale, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Gem og luk", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du opretter et møde, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

 9. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter tilbage til kalendervisningen.

Gør det tilbagevendende

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt omdanne mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke, at tilføje et separat møde for hver uge.

 1. I begivenhedsvinduet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger skjult", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Fra, gentag", og dobbelttryk så på skærmen. Der åbnes en ny fane, hvorpå du kan vælge indstillingerne for den tilbagevendende begivenhed.

 2. Du kan vælge mødehyppigheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Gentagelsesmønster ugentligt". Hvis du ønsker en anden hyppighed end Ugentligt, skal du dobbelttrykke på skærmen og så stryge til højre eller venstre, indtil du hører den hyppighed, som du have møderne til at finde sted. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre eller venstre for at gennemse andre indstillinger. Oplæser læser indstillingerne højt, mens du flytter.

Vis tilgængelighed

Vis andre din tilgængelighed på tidspunktet for en begivenhed.

 1. I begivenhedsvinduet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger skjult", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Vis som", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Vis som åbnes.

 2. Du kan vælge tilgængeligheden ved at stryge til højre eller venstre, indtil du hører den tilgængelighed, du vil have vist. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører, "Inviter nogen, redigerbar tekst", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du kan tilføje en kontakt ved at indtaste kontakten ved hjælp af skærmtastaturet, stryge til højre, indtil du hører "Enter", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil tilføje flere kontakter, skal du gentage for andre inviterede.

 3. Du sender invitationerne ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Udskriv din kalender

Udskriv en valgt dag, uge eller kalendermåned i Outlook Kalender.

 1. Uanset kalendervisningen skal du stryge op eller ned på skærmen med bare én finger, indtil du hører "Elementer", stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Udskriv", og dobbelttryk så på skærmen. Dialogboksen Visning af udskrift åbnes med fokus på indstillingen for udskriftsvisning. Du hører "<valg af aktuel visning>, skrivebeskyttet kombinationsfelt".

 3. Du vælger udskriftsvisning ved at dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører den ønskede visning, og så dobbelttrykke for at vælge.

 4. Du vælger de datoer, visningen starter, ved at stryge til højre, indtil du hører "Fra" og standarddatoen, og så dobbelttrykke på skærmen for at åbne rullekalenderen. Stryg til højre eller venstre for at gennemse datoerne, og dobbelttryk så på skærmen for at vælge.

 5. Du åbner udskrivningsdialogboksen ved at stryge til højre, indtil du hører "Vis udskrift", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre for at gennemse udskriftsindstillingerne. Når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Udskriv", og så dobbelttrykke på skærmen. Kalenderen udskrives.

Se også

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug mail i Outlook på internettet med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, for at udføre essentielle basisopgaver. Du kan oprette nye begivenheder i kalenderen, læse og svare på mødeindkaldelser og meget mere.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Fordi Outlook på internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Outlook på internettet.

I dette emne

Konfigurer din kalendervisning

Du kan konfigurere din kalender, så den viser en valgt dag, en arbejdsuge, en hel uge eller en måned. Du kan gøre det, så det passer nøjagtigt til din arbejdsmåde.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen. Oplæser meddeler: "Indlæste <antal begivenheder> begivenheder i én valgt kalender".

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at vælge kalendervisningen:

  • Tryk på Skift+Alt+1 for at åbne dagsvisningen.

  • Tryk på Skift+Alt+2 for at åbne visningen for en arbejdsuge.

  • Tryk på Skift+Alt+3 for at åbne visningen for en hel uge.

  • Tryk på Skift+Alt+4 for at åbne visningen for en måned.

Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder

Du kan hurtigt læse og redigere begivenhedsdetaljer for at holde styr på din travle tidsplan.

Bemærk: Du kan kun redigere begivenheder, du selv har oprettet. Du kan f.eks. ikke redigere mødeanmodninger, du har modtaget fra andre.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen. Du hører: "Indlæste <antal begivenheder> begivenheder i én valgt kalender".

 2. Afhængig af visningen skal du gøre ét af følgende for at flytte rundt i kalenderen:

  • Du flytter til næste dag, uge eller måned ved at trykke på Ctrl+Skift+pil højre-tasten.

  • Du flytter til forrige dag, uge eller måned ved at trykke på Ctrl+Skift+pil venstre-tasten.

 3. Hvis du i enhver visning trykker på Tab-tasten eller Skift+Tab, kan du gennemse begivenhederne for den viste tidsperiode. Mens du flytter, meddeler Oplæser begivenhederne som "Begivenhed fra <dato>, <timer>, <begivenhedstitel>, <placering for begivenhed>, <Arrangør>".

 4. Du kan gennemse begivenheden nøjere eller åbne den for at redigere den ved at trykke på Enter. Vinduet Detaljer for begivenheden åbnes. Du hører: "Tilføj en titel for begivenheden".

 5. Du kan gennemse detaljerne om og indstillinger for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten. Oplæser læser detaljerne og indstillingerne højt, mens du flytter.

 6. Gør et af følgende, når du er færdig:

  • Hvis du redigerer et møde, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send", og så trykke på Enter.

  • Hvis du redigerer en aftale, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gem", og så trykke på mellemrumstasten.

   Hvis du ikke ændrede noget i begivenheden, skal du trykke på Esc for at lukke vinduet Detaljer for begivenheden.

 7. Begivenheden er ændret, og fokus flyttes til Kalender.

Læs, og svar på mødeindkaldelser

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Kalender i Outlook på internettet.

 1. Naviger til mødet, som angivet i Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder, og tryk så på Enter. Vinduet Detaljer for mødet åbnes.

 2. Du kan svare på invitationen ved at gøre ét af følgende:

  • Du accepterer ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Acceptér skjult", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "Send svaret nu", og tryk så på mellemrumstasten.

  • Du kan afvise invitationen ved at trykke på pil højre-tasten, indtil du hører "Knappen Afslå skjult". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører "Send svaret nu", og tryk så på mellemrumstasten.

  • Hvis du ikke er sikker på, om kan deltage, kan du trykke på Skift+Tab og så på pil højre-tasten. Du hører: "Knappen Foreløbig skjult". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "Send svaret nu", og tryk så på mellemrumstasten.

  • Du kan sende et mere detaljeret svar ved at trykke på Skift+Tab, og så trykke på pil højre-tasten, indtil du hører "Knappen Svar skjult". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Der åbnes et svarvindue med fokus i tekstfeltet med brødteksten. Skriv den meddelelse, du vil sende, tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Send", og tryk så på mellemrumstasten.

 3. Svaret er sendt, og fokus flytter tilbage til Kalender.

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen. Du hører "Indlæste <antal begivenheder> begivenheder i én valgt kalender".

 2. Tryk på Ctrl+N for at oprette en ny begivenhed. Vinduet Detaljer åbnes for en ny begivenhed med fokus i tekstfeltet til begivenhedstitel. Du hører: "Tilføj en titel for begivenheden".

 3. Hvis du vil gennemse begivenhedsindstillingerne, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

  • Du kan navngive begivenheden ved at skrive et navn i tekstfeltet med begivenhedstitlen.

  • Tryk på Tab-tasten, hvis du opretter et møde. Du hører: "Tilføj personer, redigerer". Du tilføjer en kontakt ved at skrive kontakten og så trykke på Enter.

  • Du kan angive en placering til mødet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Redigering", og så skrive den ønskede placering.

  • Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører standardværdierne. Du kan ændre datoen ved med åben start- eller slutdato at trykke på mellemrumstasten for at åbne rullekalenderen, bruge piletasterne til at gennemse rullekalenderen og så trykke på Enter for at vælge. Du ændrer timer ved at skrive nye værdier.

  • Du kan tilføje flere oplysninger om begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Begivenhedstekst, redigerer", og så skrive de ønskede detaljer.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send" (for et møde) eller "Knappen Gem" (for en aftale), og så trykke på mellemrumstasten.

 5. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter til Kalender.

Inviter andre personer til et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I vinduet Detaljer for aftalen skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører: "Tilføj personer, redigerer".

 2. Du tilføjer en kontakt ved at skrive eller indsætte mailadressen på en deltager og så trykke på Enter. Gentag dette for andre deltagere.

Kontrollér den inviteredes tilgængelighed

Når du har indtastet navnene i en mødeinvitation, kan Outlook hjælpe dig med at vælge et tidspunkt, hvor hver inviterede er tilgængelig.

 1. I vinduet Detaljer for mødet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører et forslag til et mødetidspunkt. Oplæser meddeler: "Foreslået mødetidspunkt den <begivenhedsdato>, fra <timer>".

 2. Du kan gennemse flere foreslåede tidspunkter ved at trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede foreslåede tidspunkt. Oplæser læser de foreslåede tidspunkter højt, mens du flytter rundt. Tryk på mellemrumstasten for at vælge et tidspunkt.

 3. Hvis du ikke kan finde noget tilgængeligt tidspunkt på den pågældende dag, kan du kontrollere deltagendes tilgængelighed for en anden dag. Hvis du vil gennemse for andre dage, kan du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Åbn månedsvælger, knap skjult", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører den aktuelt valgte dag, og brug så piletasterne til at gennemse dagene. Tryk på Enter for at vælge en dag.

Gør det til et Skype-møde

Du kan let gøre dit møde til et online Skype-møde.

 1. I vinduet Detaljer for mødet skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send".

 2. Tryk på pil højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Tilføj Skype-møde". Tryk på mellemrumstasten for at oprette et Skype-møde.

 3. Outlook tilføjer detaljerne om onlinemødet og linket i begivenhedsbrødteksten, når invitationen er sendt.

Angiv indstillinger for din kalender

I indstillingerne for kalender kan du ændre udseendet af din kalender eller vælge at modtage meddelelser. Du kan også ændre dine ikke til stede-meddelelser, og hvordan du vil sende dem.

 1. I Outlook skal du åbne ruden Indstillinger. Det gør du ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Brug pil ned-tasten for at bruge ruden Indstillinger", og så trykke på pil ned-tasten.

 2. Du kan navigere mellem de tilgængelige indstillinger i ruden ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab. Oplæser læser indstillingerne højt, mens du navigerer gennem ruden.

 3. Du vælger en indstilling eller åbner yderligere indstillinger fra en indstilling ved at trykke på Enter. Tryk på Tab-tasten eller Skift+Tab for at bevæge dig mellem indstillingerne.

 4. Når du er færdig, kan du lukke ruden Indstillinger ved at trykke på Esc.

Udskriv din kalender

Udskriv en valgt dag, uge eller kalendermåned i Outlook.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen.

 2. Vælg den kalendervisning, du vil udskrive

 3. I hovedvinduet Kalender skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører: "Knappen Ny skjult". Tryk derefter på pil højre-tasten, indtil du hører "Knappen Udskriv", og tryk så på mellemrumstasten. Der åbnes en udskriftsvisning, og der høres: "Udskriv".

 4. Tryk på mellemrumstasten for at åbne udskrivningsdialogboksen. Dialogboksen åbnes med fokus i kombinationsfeltet Printer.

 5. Du vælger en printer ved at trykke på mellemrumstasten, og så trykke på pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den printer, du vil bruge. Du vælger den ved at trykke på mellemrumstasten.

 6. Tryk på Tab-tasten eller Skift+Tab for at gennemse andre udskriftsindstillinger. Når du er færdig, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Udskriv", og så trykke på mellemrumstasten. Kalenderen udskrives.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i din mail i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×