Grundlæggende opgaver i Excel Online med en skærmlæser

Grundlæggende opgaver i Excel Online med en skærmlæser

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Basale opgaver, f.eks. at indtaste, sammenlægge og formatere dine data, er nemme at udføre med en skærmlæser, f.eks. Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, i Excel Online.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Excel Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

I dette emne

Oprette en ny projektmappe

Du kan oprette en ny projektmappe via en skabelon eller fra bunden.

Opret en projektmappe, når du starter Excel Online

Når du starter Excel Online for første gang, indeholder venstre rude de senest anvendte projektmapper, og højre rude indeholder skabeloner. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på en af de senest anvendte projektmapper. Fortsæt med at trykke på tabulatortasten for at høre flere navne på projektmapper. Tryk på tabulatortasten for at angive skabelonruden. Når du trykker på tabulatortasten i skabelonruden, læser skærmlæseren navnene på de tilgængelige skabeloner op, blandt andet Ny tom projektmappe.

Tryk på mellemrumstasten for at vælge en projektmappe eller for at vælge en skabelon og oprette en ny projektmappe på basis af den.

Opret en projektmappe, mens du arbejder i Excel Online

For at kunne oprette en ny projektmappe skal du være i redigeringstilstand. Du kan se, om du er i redigeringstilstand, ud fra indstillingerne i menuen Filer. De er kun tilgængelige i redigeringstilstand. Du kan skifte til redigeringstilstand ved at vælge Rediger i Excel i værktøjslinjen under fanen.

 1. Tryk på Alt+Q for at åbne dialogboksen Søg. Du kan høre "Fortæl mig, hvad du vil gøre".

 2. Tryk på Ny, og tryk derefter på Enter. Resultatlisten vises.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Ny" (det første punkt på listen), og tryk derefter på højre piletast. Der vises en undermenu.

  • Tryk på tabulatortasten for at oprette en ny tom projektmappe. Du kan høre "Knappen Tom projektmappe". Tryk på Ctrl+mellemrum.

  • Fortsæt med at trykke på tabulatortasten for at oprette en ny projektmappe ud fra en skabelon. Du kan høre beskrivelser af de tilgængelige skabeloner. Tryk på Ctrl+mellemrumstasten for at vælge en skabelon til din nye projektmappe.

Angive dine data

Tip!: Hvis et regneark åbnes i Excel Online-læsevisning, fungerer redigeringskommandoerne ikke. Hvis du vil skifte til redigeringstilstand, skal du flytte fokus ud af regnearket ved at trykke på F6 eller Ctrl+F6. I Internet Explorer skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Værktøjslinje", og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til listen Rediger projektmappe. Tryk på mellemrumstasten, tryk på pil ned, og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge Rediger i Excel Online.

 1. Tryk på piletasterne for at bevæge dig mellem cellerne. Skærmlæseren læser cellernes navne op, i takt med at du bevæger dig mellem dem. Der refereres til celler efter deres række- og kolonneplacering i regnearket, så celle A1 er i den første række i kolonne A. Hvis cellen indeholder tekst, læser skærmlæseren teksten højt.

 2. Hvis du vil angive eller udskifte tekst i en celle, skal du angive teksten, tallet eller formlen.

 3. Tryk på Enter eller tabulatortasten for at gå videre til næste celle.

Brug Sum til at addere dine data

Når du har angivet tal i dit ark, kan det være, at du vil lægge dem sammen.

 1. Flyt til cellen til højre for eller lige under de tal, du vil addere.

 2. Skriv =Sum(, og tryk derefter på venstre piletast eller på pil op for at gå til den første celle, der indeholder et tal, som du vil medtage i totalen.

 3. Markér det komplette sæt celler, du vil beregne en total for. Du kan markere celler ved at trykke på Skift+piletasterne, indtil du når slutningen af rækken. (Du kan finde flere metoder til at markere celler under Tastaturgenveje i Excel Online.)

 4. Tryk på Enter for at udføre beregningen.

Excel Online lægger dataene sammen og viser resultatet i den markerede celle.

Oprette en simpel formel

Excel Online kan udføre mange andre beregninger end bare at lægge tal sammen. Her er en vejledning i at oprette simple formler, som kan addere, subtrahere, multiplicere eller dividere dine tal.

 1. Flyt til cellen til højre for eller lige under de tal, du vil beregne.

 2. Skriv et lighedstegn (=). (JAWS viser "Plus," i stedet for "er lig med".) Det giver Excel Online besked om, at denne celle skal indeholde en formel.

 3. For at oprette formlen skal du skrive en kombination af tal og beregningsoperatorer, f.eks. plustegnet (+) for addition, minustegnet (-) for subtraktion, stjerne (*) for multiplikation eller skråstreg (/) for division. Du kan f.eks. angive =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 4. Tryk på Enter.

Excel Online udfører beregningen og viser resultatet i cellen.

Anvende et talformat

Du kan få vist forskellige taltyper i Excel Online ved at anvende et format, f.eks. Valuta, Procent eller Dato.

 1. Markér den eller de celler, du vil formatere. (Hvis du vil markere en række celler, skal du trykke på Skift+piletasterne.)

 2. Tryk på F6 eller Ctrl+F6 for at flytte fokus ud af regnearket og til båndet Startside. I Internet Explorer kan høre URL-adressen blive læst op. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Startside". Tryk på mellemrumstasten.

 3. Du kan åbne menuen Formatér celler ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Talredigering, talformat". Tryk på pil ned.

 4. Tryk på pil ned for at markere et format. Skærmlæseren læser de tilgængelige formater, f.eks. Valuta eller Dato. Tryk på mellemrumstasten for at vælge et.

Placere dine data i en tabel

En nem metode til at få adgang til effektiviteten i Excel Online er at placere dine data i en tabel, så du hurtigt kan filtrere eller sortere dine data.

 1. Markér de celler, som du vil medtage i tabellen, i Excel Online. (Hvis du vil markere en række celler, skal du trykke på Skift+piletasterne.)

 2. Tryk på Ctrl+L for at åbne dialogboksen Opret tabel.

 3. I dialogboksen Opret tabel skal du trykke på Skift+tabulatortasten for at gå til afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ud fra, om du vil have, at den øverste række skal bruges som tabeloverskrift eller ej).

  Vigtigt!: Der skal angives tabeloverskrifter for at gøre en tabel tilgængelig for skærmlæsere. Skærmlæsere bruge overskriftsoplysninger til at forstå, hvordan cellerne i tabellen skal findes.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Sorter og filtrér din tabel

Bemærk!: Denne fremgangsmåde fungerer med skærmlæseren Oplæser, men p.t. ikke med skærmlæseren JAWS.

 1. Tryk på Alt+pil ned for at åbne rullemenuen for filtrering. Tryk på pil ned for at bevæge dig gennem felterne og anvende en sortering eller et filter.

  • Du kan sortere data ved at flytte fokus, indtil du hører Sortér stigende eller Sortér faldende, og derefter trykke på Enter.

  • Du kan anvende et simpelt filter ved at trykke på pil ned, indtil du hører "Filtrér". Tryk derefter på Enter. Dialogboksen Filtrér vises. Tryk på pil ned for at markere elementer, der skal filtreres efter, og tryk derefter på mellemrumstasten for at markere et element.

  • Du kan anvende et avanceret filter ved at trykke på pil ned, indtil du hører "Tekstfiltre". Tryk derefter på Enter. Menuen med filtre vises. Tryk på pil ned for at høre navnene på filternavnene. Tryk derefter på Enter for at vælge et filter. Udfyld den dialogboks, der vises, tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Excel Online anvender din sortering eller filtrering.

Vis beregninger af dine tal

Bemærk!: Denne fremgangsmåde fungerer med skærmlæseren Oplæser, men p.t. ikke med skærmlæseren JAWS.

 1. I den celle, hvor totalen skal vises, skal du skrive et lighedstegn (=).

 2. Begynd at skrive den formel eller den funktion, du vil bruge. Fokus flyttes til formellinjen.

  • Hvis du vil bruge en funktion, skal du skrive det første bogstav i den pågældende funktion, f.eks. "S" for sum eller "G" for gennemsnit. Der åbnes en menu med funktioner, og du kan høre navnet på den første funktion. Tryk på pil ned for at høre navnene på andre funktioner. Tryk på tabulatortasten for at vælge en funktion.

  Excel Online åbner et tekstfelt og medtager automatisk det forventede celleområde (de celler, du sandsynligvis vil bruge til totalen).

 3. Du kan fuldføre funktionen ved at angive eventuelle celleområder eller andre påkrævede tal og derefter trykke på Enter.

Fokus flyttes tilbage til arket og den celle, der indeholder den funktion, du lige har tilføjet.

Gemme dit arbejde

Excel Online gemmer automatisk dit arbejde, men du kan ændre placeringen eller filnavnet, og du kan downloade en kopi af filen.

 1. Tryk på F6 eller Ctrl+F6 for at flytte fokus ud af regnearket og til båndet Filer. I Internet Explorer kan høre URL-adressen blive læst op. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører “Fanen Filer,” og tryk derefter på mellemrumstasten. Menuen Filer åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Fanen Gem som er markeret", og tryk derefter på højre piletast. Fokus er i menuen Gem som.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede indstilling for Gem, og tryk derefter på Enter.

  • Indstillingen Gem en kopi online giver dig mulighed for at gemme filen på en anden placering og med et andet navn, hvis du ønsker det. Der vises en dialogboks. Du kan bevæge dig gennem dialogboksen og udfylde felterne ved at bruge tabulatortasten og trykke på Skift+tabulatortasten. Brug derefter tabulatortasten til at komme til knappen Gem, og tryk på Enter.

  • Indstillingen Omdøb denne projektmappe giver dig mulighed for at omdøbe filen, når du gemmer på den samme placering. Når du vælger denne indstilling, vises en dialogboks. Du kan bevæge dig gennem dialogboksen og udfylde felterne ved at bruge tabulatortasten og trykke på Skift+tabulatortasten. Brug derefter tabulatortasten til at komme til knappen Gem, og tryk på Enter.

  • Indstillingen Download en kopi giver dig mulighed for at gemme en kopi af filen på din lokale computer. Filen downloades til mappen Overførsler på din computer, og meddelelseslinjen åbnes i din browser. Du kan bevæge dig til meddelelseslinjen ved at trykke på F6 og derefter flytte mellem knapperne (Åbn, Gem, Annuller eller Luk) ved at trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten. Tryk på Enter for at vælge en knap.

Udskrive dit arbejde

 1. Tryk på F6 eller Ctrl+F6 for at flytte fokus ud af regnearket og til båndet Filer. I Internet Explorer kan høre URL-adressen blive læst op. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører “Fanen Filer,” og tryk derefter på mellemrumstasten. Menuen Filer åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Fanen Udskriv er markeret", og tryk derefter på højre piletast. Du kan høre "Udskriv, Vis en printervenlig visning", og fokus er på knappen Udskriv.

 3. Tryk på Enter. Dialogboksen Udskriftsindstillinger åbnes, og fokus er på knappen Udskriv i dialogboksen.

 4. Som standard udskriver Excel Online hele arket. Hvis du har markeret en del af arket til udskrivning, kan du trykke på Skift+tabulatortasten for at gå til udskriftsindstillingerne. Tryk derefter på pil op for at markere Aktuel markering. Brug tabulatortasten til at komme til knappen Udskriv, og tryk derefter på Enter.

 5. Der åbnes et nyt vindue til udskrivning. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører “Knappen Print”, og tryk derefter på Enter. Standarddialogboksen Udskriv åbnes.

 6. Du kan fuldføre udskrivningen ved at bruge dialogboksen til at ændre de nødvendige indstillinger og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Udskriv. Tryk herefter på Enter.

Se også

Gør dine Excel-regneark handicapvenlige

Tastaturgenveje i Excel Online

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×