Grundlæggende opgaver i Excel 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre i Microsoft Excel 2010.

I denne artikel

Hvad er Excel?

Find og anvend en skabelon

Opret en ny projektmappe

Gem en projektmappe

Indtast data i et regneark

Formatér tal

Anvend cellekanter

Opret en Excel-tabel

Anvend celleskygger

Filtrer dine data

Sortér dine data

Opret en formel

Lav diagrammer ud fra dine data

Udskriv et regneark

Aktivér og brug et tilføjelsesprogram

Hvad er Excel?

Excel er et regnearksprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruge Excel til at oprette og formatere projektmapper (en samling af regneark) for at analysere data og træffe bedre forretningsmæssige beslutninger. Du kan især bruge Excel til at spore data, opbygge modeller for at analysere data, skrive formler for at udføre beregninger på dataene, pivotere dataene på mange måder og præsentere data i en række forskellige diagrammer med professionelt udseende.

Følgende tabel indeholder en oversigt over almindelige scenarier for brug af Excel.

Scenarie

Beskrivelse

Eksempler

Regnskabsførelse

Du kan bruge de avancerede beregningsfunktioner i Excel i mange finansielle regnskabsopgørelser.

 • Pengestrømsopgørelse

 • Resultatopgørelse

 • Driftsregnskab

Fakturering og salg

Excel er velegnet til administration af fakturaer og salgsdata, og det er nemt at oprette de formularer, du skal bruge.

 • Salgsfaktura

 • Følgeseddel

 • Indkøbsordre

Budgettering

Uanset om dine behov er personlige eller forretningsrelaterede, kan du oprette enhver form for budget i Excel.

 • Budgetplan for marketing

 • Budget for begivenheder

 • Pensionsbudget

Planlægning

Excel er velegnet til at oprette professionelle planer eller nyttige planlægningskalendere.

 • Skoleskema

 • Researchplan for marketing

 • Momsplan for årsafslutning

 • Planlægningskalendere til organisering af måltider, fester eller ferier

Rapportering

Du kan oprette forskellige rapporttyper i Excel, der afspejler din dataanalyse eller opsummerer dine data.

 • Rapporter, der måler projektresultater

 • Rapporter, der viser afvigelsen mellem forventede og faktiske resultater

 • Rapporter med prognosedata

Sporing

Du kan bruge Excel til at holde styr på data på en timeseddel eller på en liste.

 • Timeseddel til at holde styr på arbejde

 • Lagerliste til at holde styr på udstyr

Brug af kalendere

På grund af det gitteragtige arbejdsområde er Excel velegnet til oprettelse af en hvilken som helst type kalender.

 • Skolekalender til at holde styr på aktiviteter i løbet af et skoleår

 • Kalender for regnskabsåret til at holde styr på virksomhedens begivenheder og milepæle

Find og anvend en skabelon

I Excel 2010 kan du anvende indbyggede skabeloner, anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge i en lang række skabeloner på Office.com. Office.com indeholder et stort udvalg af populære Excel-skabeloner, herunder budgetter.

Sådan finder du en skabelon i Excel 2010
 1. Vælg Filer > Ny.

 2. Gør et af følgende under Tilgængelige skabeloner:

  • Hvis du vil genbruge en skabelon, du har brugt for nylig, skal du klikke på Seneste skabeloner, klikke på den ønskede skabelon og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil bruge din egen skabelon, som du allerede har installeret, skal du klikke på Mine skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på OK.

  • Du kan finde en skabelon på Office.com ved at klikke på en skabelonkategori under Office.com-skabeloner, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på Download for at downloade skabelonen fra Office.com til din computer.

Bemærk:  Du kan også søge efter skabeloner på Office.com fra Excel. I feltet Søg efter skabeloner på Office.com skal du skrive et eller flere søgeord og derefter klikke på pileknappen for at søge.

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan finde og anvende skabeloner, under Opret en ny projektmappe.

Oprette en ny projektmappe

 1. Vælg Filer > Ny.

 2. Under Tilgængelige skabeloner skal du vælge Tom projektmappe.

 3. Vælg Create.

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan oprette en projektmappe, under Opret en ny projektmappe.

Gemme en projektmappe

 1. Vælg Filer > Gem som.

 2. Vælg Excel-projektmappe på listen Filtype i dialogboksen Gem som

 3. Angiv navnet på din projektmappe i feltet Filnavn.

 4. Vælg Gem for at afslutte.

Dialogboksen Gem som i Excel

Indtast data i et regneark

 1. Vælg den celle, hvor du vil angive data.

 2. Indtast dataene i cellen.

 3. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indtaster data, under Indtast data i et regneark.

Formatere tal

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Vælg dialogboksstarteren ud for Tal i gruppen Tal under fanen Hjem (eller tryk bare på Ctrl+1).
  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. På listen Kategori skal du klikke på det format, du vil bruge, og derefter justere indstillinger, hvis det er nødvendigt. Hvis du f.eks. bruger valutaformatet, kan du vælge et andet valutasymbol, få vist flere eller færre decimaler eller ændre den måde, negative tal vises på.
  Dialogboksen Formatér celler

Du kan få mere at vide om, hvordan du formaterer tal og tilgængelige talformater, under Formatér tal i et regneark.

Anvend cellekanter

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil tilføje en ramme.

 2. Under fanen Hjem skal du klikke på pilen ud for Kanter i gruppen Skrifttype og derefter klikke på den kanttypografi, du vil bruge.

  Billede af Excel-båndet

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du formaterer et regneark, under Formatér et regneark.

Oprette en Excel-tabel

 1. Markér det celleområde i et regneark, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Under fanen Hjem skal du vælge Formatér som tabel i gruppen Typografier.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Hvis det markerede område indeholder data, du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du vælge Tabellen indeholder overskrifter i dialogboksen Formatér som tabel.

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan oprette en tabel, under Opret en ny tabel.

Anvend celleskygger

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil anvende celleskygger.

 2. Vælg pilen ud for Fyldfarve Knapflade i gruppen Skrifttype under fanen Hjem, og vælg derefter den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du formaterer et regneark, under Formatér et regneark.

Filtrer dine data

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Klik på Filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 3. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan foretage filtervalg.

 4. Hvis du vil markere efter værdi, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alle) på listen. Derved fjernes markeringen i alle afkrydsningsfelter. Vælg derefter kun de værdier, du vil se, og klik på OK for at få vist resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, under Filtrer data ved hjælp af et Autofilter.

Sortér dine data

Sådan sorterer du hurtigt dine data
 1. Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

 2. Markér en enkelt celle i den kolonne, hvor du vil sortere.

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

  Sorteringsknapper i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Sådan sorterer du efter bestemte kriterier
 1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.

 2. Vælg Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data i Excel

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.

 4. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.

 5. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sorterer data, under Sortér data ved hjælp af et Autofilter.

Opret en formel

 1. Skriv et lighedstegn (=) i en celle for at starte formlen.

 2. Brug en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.

 3. Brug musen til at markere andre celler (indsætte en operator imellem dem). Markér f.eks. B1, skriv derefter et plustegn (+), markér C1, skriv + og markér derefter D1.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig med at skrive, for at fuldføre formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan oprette en formel, under Opret en formel.

Lave diagrammer ud fra dine data

 1. Markér de data, du vil have vist i et diagram.

 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, og klik derefter på en diagramundertype.
  Billede af Excel-båndet

 3. Brug Diagramværktøjer til at tilføje diagramelementer, f.eks. titler og datanavne, og til at ændre design, layout eller format af dit diagram.
  Diagramværktøjer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan oprette et diagram, under Lav diagrammer ud fra dine data.

Udskrive et regneark

 1. Markér regnearket, eller vælg de regneark, du vil have vist.

 2. Vælg Filer > Udskriv. Du kan også trykke på Ctrl+P.

  Bemærk: Eksempelvinduet vises i sort-hvid, uanset om dine regneark indeholder farve, medmindre du har konfigureret udskrivning på en farveprinter.

 3. Du kan få vist et eksempel på næste og forrige side ved at vælge Næste side og Forrige side nederst i vinduet Vis udskrift.

 4. Hvis du vil angive udskriftsindstillinger, skal du gøre følgende:

  • Hvis du vil skifte printer, skal du bruge rullelisten under Printer og vælge den ønskede printer.

  • Hvis du vil ændre sideopsætningen, herunder at ændre sideretning, papirstørrelse og sidemargener, skal du vælge de ønskede indstillinger under Indstillinger.

  • Hvis du vil skalere hele regnearket, så det passer til en enkelt udskrevet side, skal du klikke på den ønskede indstilling på rullelisten for skalaindstillinger under Indstillinger.

 5. Gør et af følgende for at udskrive projektmappen:

  • Hvis du vil udskrive en del af et regneark, skal du markere regnearket og derefter vælge det dataområde, du vil udskrive.

  • Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du markere regnearket for at aktivere det.

 6. Klik på Udskriv.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udskriver, under Udskriv et regneark.

Aktivér og brug et tilføjelsesprogram

 1. Under fanen Filer skal du vælge Indstillinger og derefter vælge kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 2. Nederst i dialogboksen Excel-indstillinger skal du kontrollere, at Excel-tilføjelsesprogrammer er valgt i feltet Administrer, og derefter klikke på Skift.

 3. I dialogboksen Tilføjelsesprogrammer skal du markere afkrydsningsfelterne for de tilføjelsesprogrammer, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

  Hvis Excel viser en meddelelse om, at dette tilføjelsesprogram ikke kan køres, og beder dig om at installere det, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tilføjelsesprogrammer, under Hurtig start: Aktivér og brug et tilføjelsesprogram.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×