Grundlæggende om typografier i Word

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Office Word 2007 gør det nemt at udnytte typografier uden at kende meget til dem. Du vil måske imidlertid gerne vide, hvordan typografier grundlæggende fungerer, eller du vil måske gerne vide, nyhederne i typografier i Office Word 2007.

I denne artikel beskrives, hvordan typografier er med til at spare tid og få dokumentet til at se flot ud. I artiklen beskrives også relationen mellem typografier og to andre funktioner i Word 2007: Hurtige typografier og temaer.

Denne artikel indeholder

Typografier sparer tid og får dokumentet til at se flot ud

Et udvalg af typografityper

Typografier, hurtige typografisæt og temaer: lægge stykkerne sammen

Tilpassede typografier

Typografier sparer tid og får dokumentet til at se flot ud

En af de gode ting ved at bruge et tekstbehandlingsprogram er, at du kan oprette dokumenter, som ser ud, som om de er blevet lavet af en professionel.

 • Overskrifter er i en anden skrifttype end brødteksten.

 • Afsnit er adskilt med lige præcis nok afstand.

 • Elementer som punktopstillinger er indrykket.

 • Fremhævet tekst er i en anden farve.

Dokumentet kan endda indeholde særlige elementer som en indholdsfortegnelse.

Word-dokument

Brug af direkte formatering

Word indeholder flere forskellige muligheder for at opnå hver af disse effekter i dokumentet. Hvis du f.eks. vil formatere overskrifter, kan du markere teksten, anvende fed formatering og derefter anvende en lidt større skrifttype end den størrelse, du bruger til brødteksten.

Anvendelse af formatering på den måde kaldes direkte formatering. Processen med at anvende direkte formatering kan være tidskrævende. Det er nemt at lave fejl, og du får måske ikke et dokument, der ser godt ud. I eksemplet i forrige afsnit skal du gentage den direkte formatering for hver overskrift, og du skal huske at vælge den samme skriftstørrelse hver gang.

Hvis du vil bruge underoverskrifter, skal du beslutte, hvordan du kan skelne mellem underoverskrifterne fra overskrifterne (mindre størrelse? kursiv?), og gentage den direkte formatering for hver underoverskrift. Hvis du ikke har ekspertise i design eller typografi, kan det tage lidt tid, før du får et udseende, du synes om.

Dokumenter, der er formateret med direkte formatering, er desuden svære at opdatere. Hvis du vil ændre udseendet af dokumentet, skal du vælge hvert element og anvende de nye formateringsvalg.

Anvende typografier

I stedet for kan du bruge typografier til at formatere dokumentet, så du hurtig og nemt kan anvende et sæt formateringsvalg ensartet gennem hele dokumentet.

En typografi er et sæt formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve, afsnitsjustering og linjeafstand. Nogle typografier indeholder endda kanter og skyggeeffekter.

I stedet for f.eks. at gøre hele tre ting for at formatere en overskrift med en skriftstørrelse på 16, fed og Cambria, kan du opnå det samme resultat ved blot at anvende den indbyggede typografi Overskrift 1. Du behøver ikke at huske på egenskaberne for typografien Overskrift 1. Du skal blot klikke på hver enkelt overskrift i dokumentet (du behøver endda ikke at markere teksten) og derefter klikke på Overskrift 1i galleriet med typografier.

Anvende Overskrift 1

Hvis du beslutter, at du vil bruge underoverskrifter, kan du bruge den indbyggede typografi Overskrift 2, som er designet til at se flot ud sammen med typografien Overskrift 1.

Billede af båndet

1. De Hurtig formatering-typografier, som vises i galleriet med typografier, er designet til at fungere sammen. Overskrift 2 er f.eks. designet til at se underordnet ud i forhold til Overskrift 1.

2. Brødteksten i dokumentet formateres automatisk med typografien Normal.

3. Hurtig formatering-typografier kan anvendes på afsnit, men du kan også anvende dem på enkelte ord og tegn. Du kan f.eks. fremhæve en sætning ved at anvende typografien Fremhævning.

4. Når du formaterer tekst som en del af en liste, formateres alle elementer på listen automatisk med Hurtig formatering-typografien Listeafsnit.

Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at overskrifterne skal se anderledes ud, kan du ændre typografierne Overskrift 1 og Overskrift 2, og alle forekomster af disse typografier opdateres derefter automatisk i Word. Du kan også anvende et andet Hurtig formatering-sæt eller et andet tema for at ændre udseendet af overskrifterne, uden at du behøver at ændre typografierne.

Indbyggede typografier slår tidsbesparende funktioner til

De indbyggede typografier (Overskrift 1, Overskrift 2 osv.) giver også andre fordele. Hvis du bruger de indbyggede overskriftstypografier, kan der oprettes en indholdsfortegnelse automatisk i Word. De indbyggede overskriftstypografier bruges også i Word til at oprette dokumentoversigten, som er en praktisk funktion til at navigere gennem lange dokumenter.

Tip!: Prøv det. Hvis du har et dokument, som bruger de indbyggede overskriftstypografier, skal du åbne det og derefter markere afkrydsningsfeltet Dokumentoversigti gruppen Vis/skjulunder fanen Vis. Klik på en overskrift i dokumentoversigten for at gå til den tilsvarende del af dokumentet.

Øverst på siden

Et udvalg af typografityper

Der findes flere forskellige typografityper i Word:

 • Tegn- og afsnitstypografier bestemmer, hvordan det meste af teksten i et dokument ser ud. Nogle typografier fungerer som både tegn- og afsnitstyper, og disse typografier er kendt som sammenkædede typografier.

 • Listetypografier bestemmer, hvordan lister ser ud, herunder egenskaber som punkttegn eller nummereringsskema, indrykning og eventuel etikettekst.

 • Tabeltypografier bestemmer, hvordan tabeller ser ud, herunder egenskaber som tekstformateringen i overskriftsrækken, gitterlinjer og kontrastfarver for rækker og kolonner.

Du arbejder sandsynligvis med forskellige typer af typografier i forskellige situationer, så denne artikel omhandler tegn, afsnit og sammenkædede typografier i én sektion, og den dækker tabellen og listen over typografier i forskellige sektioner.

Tegn- og afsnitstypografier og sammenkædede typografier

Tegn- og afsnitstypografier og sammenkædede typografier vises i gruppen Typografierunder fanen Startside. Du kan hurtigt anvende en typografi fra galleriet med typografier. Du kan finde flere oplysninger om hver enkelt typografi ved at klikke på dialogboksstarteren Typografier.

Dialogboksstarteren Typografier

Opgaveruden Typografier åbnes.

Opgaveruden Typografier

1. Afsnitstypografier er markeret med et afsnitssymbol: . Du kan se afsnitssymbolet i galleriet Hurtig formatering og i opgaveruden Typografier. Klik et vilkårligt sted i et afsnit for at anvende typografien på hele afsnittet.

2. Tegntypografier er markeret med et tegnsymbol: a. Klik på et vilkårligt sted i et ord for at anvende typografien på hele ordet. Eller du kan markere flere ord for at anvende typografien på flere ord.

3. Sammenkædede typografier er markeret med både et afsnitssymbol og et tegnsymbol: ¶a. Klik på et vilkårligt sted i et afsnit for at anvende typografien på hele afsnittet. Eller markér et eller flere ord for at anvende typografien på de ord, du har markeret.

Tegntypografier

Tegntypografier indeholder formateringsegenskaber, som kan anvendes på tekst, f.eks. skrifttypenavn, størrelse, farve, fed, kursiv, understregning, kanter og skygger.

Tegntypografier indeholder ikke formatering, som påvirker afsnitsegenskaber, f.eks. linjeafstand, tekstjustering, indryk og tabulatorstop.

I Word findes der flere forskellige indbyggede tegntypografier, f.eks. Fremhævning, Svag fremhævning og Kraftig fremhævning. Hver af disse indbyggede typografier kombinerer formatering som fed, kursiv og kontrastfarver for at levere et koordineret sæt typografiske designs. Hvis du f.eks. anvender tegntypografien Fremhævning, formateres teksten med fed, kursiv og i en kontrastfarve.

Hvis du vil anvende en tegntypografi, skal du markere den tekst, du vil formatere, og derefter skal du klikke på den tegntypografi, du vil bruge.

Tegntypografi

1. Klik på det ord, du vil formatere.

2. Flyt markøren hen over Hurtig formatering-typografierne for at få vist et eksempel på formateringen i dokumentet. Når du peger på en tegntypografi, er det kun det ord, du klikker på, der formateres. Når du peger på en afsnitstypografi eller en sammenkædet typografi, formateres hele afsnittet. Klik på den tegntypografi, du vil bruge.

3. Det ord, du markerer, formateres med egenskaberne for den typografi, du valgte.

Tilbage til listen over typografityper

Afsnitstypografier

En afsnitstypografi indeholder alt, som en tegntypografi indeholder, men den styrer også alle aspekter af et afsnits' udseende, f.eks. tekstjustering, tabulatorstop, linjeafstand og kanter.

Du kan f.eks. have en tegntypografi, der hedder Advarsel, som formaterer tekst med fed og rød. Derudover kan du have en afsnitstypografi, der hedder Overskrift, som formaterer tekst med fed og rød. Men afsnitstypografien Overskrift centrerer også teksten vandret og tilføjer 24 pkt. afstand over teksten.

Hvis du i denne situation markerer et afsnit og derefter anvender typografien Advarsel, formateres al tekst i afsnittet med fed og rød, men der er ikke andet i afsnittet, der ændres. Men hvis du markerer afsnittet og derefter anvender typografien Overskrift, formateres teksten med fed og rød, der indsættes ekstra afstand før afsnittet, og det centreres mellem venstre og højre margen.

Word indeholder to indbyggede afsnitstypografier: Normal og Listeafsnit. Når du har et tomt, nyt dokument, er det som standard afsnitstypografien Normal, der anvendes på teksten. På samme måde anvendes afsnitstypografien Listeafsnit på elementer på en liste, f.eks. hvis du bruger kommandoen Opstilling med punkttegn til at oprette en punktopstilling.

Hvis du vil anvende en afsnitstypografi, skal du markere de afsnit, du vil formatere, og derefter skal du klikke på den afsnitstypografi, du vil bruge.

Bemærk!: Hvis du vil markere et enkelt afsnit for at anvende en afsnitstypografi, kan du klikke på et vilkårligt sted i afsnittet. Hvis du vil markere mere end ét afsnit, skal du klikke på et vilkårligt sted i det første afsnit og trække til et vilkårligt sted i det sidste afsnit, du vil markere. Du behøver ikke at markere hele afsnittet.

Tilbage til listen over typografityper

Sammenkædede typografier

En sammenkædet typografi fungerer som en tegn- eller en afsnitstypografi. Det afhænger af dit valg. Hvis du klikker på et afsnit eller markerer et afsnit og derefter anvender en sammenkædet typografi, anvendes typografien som en afsnitstypografi. Hvis du imidlertid markerer et ord eller en sætning i afsnittet og derefter anvender en sammenkædet typografi, anvendes typografien som en tegntypografi, uden at det har nogen indvirkning på afsnittet som helhed.

Hvis du f.eks. markerer eller klikker på et afsnit og derefter anvender typografien Overskrift 1, formateres hele afsnittet med tekst- og afsnitsegenskaberne i typografien Overskrift 1. Men hvis du markerer et ord eller en sætning og derefter anvender Overskrift 1, formateres den tekst, du markerede, med tekstegenskaberne i typografien Overskrift 1, men ingen af afsnitsegenskaberne anvendes.

Sammenkædet typografi

1. Når du markerer eller klikker på et afsnit og anvender en sammenkædet typografi, anvendes typografien på hele afsnittet.

2. Når du markerer et ord eller en sætning og anvender en sammenkædet typografi, anvendes typografien kun på den markerede tekst.

Hvorfor er dette praktisk? Overvej situationen ovenfor, hvor tegntypografien Advarsel og afsnitstypografien Overskrift hver især formaterer teksten med fed og rød. Hvis typografien Overskrift var en sammenkædet typografi i stedet for en afsnitstypografi, ville du ikke have brug for en separat tegntypografi til formatering af ord eller sætninger. Hvis du ville tilføje en overskrift i dokumentet (fed, rød, centreret og med ekstra afstand ovenfor), ville du blot skulle markere et afsnit og anvende den sammenkædede typografi. Hvis du ville tilføje en advarsel, ville du blot skulle markere et ord eller en sætning og anvende den samme sammenkædede typografi.

Word indeholder mange indbyggede sammenkædede typografier, især overskriftstypografierne (Overskrift 1, Overskrift 2 osv.).

Tip!: Det kan være, at du vil have, at nogle af de første ord i et afsnit skal passe til formateringen af overskrifterne i dokumentet. Denne type af formatering er nem at anvende ved hjælp af sammenkædede typografier. Markér nogle få ord i begyndelsen af et afsnit, og anvend derefter en overskriftstypografi.

Overskrift i afsnit

1. Markér nogle få ord i begyndelsen af et afsnit, og klik derefter på en overskriftstypografi for at oprette en overskrift i afsnittet.

2. Klik på et afsnit, og klik derefter på en overskriftstypografi for at oprette en overskrift.

Tilbage til listen over typografityper

Liste over typografier

En opstillingstypografi anvender egenskaber for formatering af en liste. En liste kan omfatte niveauer i hierarkiet, f.eks. en disposition, der kan være angivet med indrykning og nummereringsskemaer. Niveau et i en opstilling kan f.eks. justeres mod margenen og kan starte med et arabertal efterfulgt af et punktum. Niveau to være indrykket lidt fra margenen og kan begynde med et lille alfabetisk tegn efterfulgt af en højreparentes. Her er et eksempel på en opstilling på to niveauer:

1. Dette er det første element på niveau 1.
   a) Dette er det første element på niveau to, inden for det første element på niveau 1.
   b) Dette er det andet punkt på niveau 2, inden for det første element på niveau 1.
2. Dette er det andet punkt på niveau 1.
   a) Dette er det første element på niveau to, inden for det andet punkt på niveau 1.
3. Dette er det tredje element på niveau 1.
   a) Dette er det første element på niveau 2, inden for det første element på niveau 1.
   b) Dette er det andet punkt på niveau 2, inden for det første element på niveau 1.
   c) Dette er det tredje element på niveau 2 inden for det tredje element på niveau 1.

En opstillingstypografi kan definere formatering for op 9 niveauer af en liste. Formateringsskemaet kan omfatte afsnitsindrykning for hvert niveau i listen, etikettekst (f.eks., "Element" eller "Kapitel") og den nummerering eller de punktopstillingstegn, som skal bruges på listen.

I modsætning til andre typer typografier (afsnit, tegn-sammenkædet, og tabel) er foruddefinerede typografier er ikke tilgængelige, når du opretter et dokument i Word.

Bemærk!: Et dokument kan indeholde listetypografier, hvis du modtager fra en person, der har oprettet sine egne typografier. Hvis dokumentet indeholder listetypografier, vises de under overskriften Listetypografier i galleriet med opstillinger. Klik på Opstilling i flere niveauer i gruppen Afsnit under fanen Startside for at få vist galleriet.

Listetypografier

Liste over bibliotek: udgangspunktet for listetypografier

I stedet for foruddefinerede typografier indeholder Word flere opstillinger i flere skabeloner, der vises under overskriften Listebibliotek i galleriet med opstillinger. Disse forudformaterede design kan anvendes til lister i dit dokument, og de kan også fungere som et praktisk udgangspunkt for at oprette dine egne typografier.

Gør følgende, hvis du overvejer at oprette din egen opstillingstypografi:

 • Skift listeformatering i hele dokumentet    Når listetypografierne er defineret og anvendt, kan de ændres. Ændringer påvirker alle forekomster, hvor opstillingstypografien bruges i dokumentet.

 • Bruge kompleks listeformatering, der varierer fra én opstilling i flere design til en anden    Listetypografier giver stor fleksibilitet, og hver af dem er navngivet separat, hvilket gør det lettere at skelne mellem dem på listen over typografier.

 • Anvende formatering på en opstilling ved hjælp af en tastaturgenvej    Du kan tildele tastaturgenveje til listen over de typografier, du opretter, men ikke til de forudformaterede opstilling i flere skabeloner.

Tip!: Hvis du bruger de indbyggede overskriftstypografier i dit dokument (Overskrift 1, Overskrift 2 osv.), kan du bruge skabeloner for opstilling i flere niveauer til at anvende et nummerskema til dine overskrifter. Hvis du f.eks. vil nummerere overskrifter så overskrifter på øverste niveau (overskrift 1 afsnit) nummereres 1, 2, 3, og niveau 2-overskrifter (Overskrift 2 afsnit) nummereres 1.1, 1.2, 1.3 og osv., skal du klikke i den første overskrift 1-afsnit og derefter klikke på 1 Overskrift 1, Overskrift 2, 1.1 1.1.1 overskrift 3 under Listebibliotek. Skabeloner til opstilling i flere niveauer, som nummererer overskrifter, er markeret i listegalleriet med Overskrift i grå tekst.

Listetypografier for nummereret overskrift

Oprette din egen opstillingstypografi

Den nemmeste måde at oprette en opstillingstypografi på er at starte med en af de forudformaterede skabeloner til opstilling i flere niveauer.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Klik på pilen ved siden af Opstilling i flere niveauer i gruppen Afsnit under fanen Startside.

 3. Klik på det design, der passer bedst til, hvordan din opstillingstypografi skal se ud, under Listebibliotek.

 4. Klik på Opstilling i flere niveauer igen, og klik derefter på Definer ny opstillingstypografi.

 5. Foretag eventuelle ændringer til de forudformaterede design.

 6. Skriv et navn på din opstillingstypografi i boksen Navn.

 7. Hvis din opstillingstypografi skal være tilgængelig for alle nye dokumenter, du opretter, skal du klikke på Nye dokumenter baseret på skabelonen.

Tilbage til listen over typografityper

Tabeltypografier

En tabeltypografi giver et ensartet udseende til kanter, skygger, justering og skrifttyper i tabeller.

Hvis du vil anvende en tabeltypografi, skal du vælge den tabel, du vil formatere, og derefter klikke på en tabeltypografi i galleriet med tabeltypografier på fanen Design på den kontekstafhængig fane Tabelværktøjer. I en tabelcelle kan du bruge typografier og direkte formatering til at formatere indholdet af cellen. Den formatering, du anvender på denne måde, tilsidesætter den formatering, der kommer fra tabeltypografien.

Hvis du med andre ord bruger en typografi eller direkte formatering til at formatere indholdet i en tabelcelle og derefter skifter til en anden tabeltypografi, opdateres det indhold, du har formateret med typografien eller direkte formatering, ikke, så den passer til den nye tabeltypografi.

Tabeltypografier

1. Du kan anvende formatering på indholdet af en tabel, f.eks ændre kolonneoverskriften til blå.

2. Når du skifter til en anden tabeltypografi, forbliver kolonneoverskriften blå.

Tip!: Du kan ændre valget af tabeltypografier i galleriet ved at markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne i sektionen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Design, før du åbner i galleriet med tabeltypografier. Hvis tabellen f.eks. ikke har en kolonneoverskrift, og rækkerne ikke skal have en alternativ skygge, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Kolonneoverskrift og Stribede rækker. Når du åbner i galleriet med tabeltypografier, vises der eksempler, som ikke omfatter formatering af overskriftsrækker eller stribede rækker.

Øverst på siden

Typografier, hurtige typografisæt og temaer: sætte stykkerne sammen

Når du bruger typografier til at formatere dokumentet, kan typografidefinitionerne kombineres med Hurtig formatering-sættene og temaindstillingerne for at give mange kombinationer af sammenhængende og professionelle designs.

Når du har anvendt typografier, kan du hurtigt ændre udseendet af et dokument, så det passer til dine behov, ved at vælge det Hurtig formatering-sæt, du kan lide. Du kan tilpasse udseendet af dokumentet yderligere ved at vælge et tema, du kan lide. I Hurtig formatering- og temaparametrene kan du også finindstille justeringerne til farven og skrifttypeskemaerne.

Hvis du ikke har brugt typografier særligt meget i tidligere versioner af Word, vil du sætte pris på, hvor let det er at bruge det hurtige typografisæt og temaerne til hurtigt at tilpasse udseendet af hele dokumentet.

Hvis du imidlertid er bekendt med brug af typografier i tidligere versioner af Word, bliver du overrasket over at se, at formatering i et bestemt afsnit ændres, afhængigt af det hurtige typografisæt, temaet, farveskemaet eller skrifttypeskemaet.

Hvis du bruger det hurtige typografisæt i Word 2007, er Overskrift 1 defineret som 14 punkt fed Cambria. Det kan være forvirrende at skifte til det markant hurtige typografisæt og se, at teksten uventet skifter til 16-punkt normal Calibri (med kapitæler, ikke mindre), der stadig er defineret som overskrift 1. Du kan føle, at du ikke har ret meget kontrol over formateringen af dokumentet.

Hurtige typografisæt, temaer og farve- og skrifttypeskemaer giver dig stadigvæk kontrol, men de giver en stor fleksibilitet, samt nogle effektive funktioner til dokumentdesign. Nøglen er med at forstå, hvordan de passer sammen.

Hurtig formatering-sættene gør typografier endnu mere praktiske

Tidligere versioner af Word indeholdt et sæt indbyggede typografier, som var designet, så de passede godt sammen. Men det var kun ét sæt. Hvis overskrifterne skulle være centreret i nogle dokumenter, men venstrejusterede i andre, var du enten nødt til at bruge forskellige skabeloner eller oprette forskellige typografier for hver slags formatering.

I Word 2007 kan du bruge den samme dokumentskabelon og de samme typografier til forskellige typer af dokumenter. Til et dokument med centrerede overskrifter kan du bruge Hurtig formatering-sættet Formel, og til dokumenter med venstrejusterede overskrifter kan du bruge et andet Hurtig formatering-sæt, f.eks. Word 2007. Når du skifter Hurtig formatering-sæt, opdateres formateringen af alle typografierne i dokumentet automatisk.

Du kan se effekten af et Hurtig formatering-sæt ved at pege på de forskellige typografisæt, før du klikker på et. Klik på Skift typografieri gruppen Typografierunder fanen Startside, peg på Typografisæt, og peg derefter på de forskellige navne på typografisættene.

Hurtig formatering-sæt

1. Et dokument med typografien Word 2007 anvendt. Typografierne Titel og Overskrift 1 er blevet brugt til at formatere titlen og overskrifterne.

2. Det samme dokument med de samme Titel- og Overskrift 1-typografier ser helt anderledes ud, når typografisættet Formel anvendes.

Temaer indeholder skrifttype- og farveskemaer for Hurtig formatering-sættene

Når du anvender et tema, anvender du samtidig et skrifttypeskema, et farveskema og et sæt grafiske effekter. Skrifttype- og farveskemaet fra det samme tema videreføres til Hurtig formatering-sættene.

Hvis Office-temaet, som er standardtemaet, f.eks. anvendes på dokumentet, bruger alle Hurtig formatering-sættene Cambria til overskrifter Cambria, Calibri til brødtekst og Office-farveskemaet. Hvis du skifter til temaet Metro, skifter alle Hurtig formatering-sættene — og teksten i dokumentet — til Consolas til overskrifter, Corbel til brødtekst og Metro-farveskemaet.

Temaer

1. Et dokument, hvor Office-temaet er anvendt.

2. Det samme dokument, hvor temaet Metro er anvendt, skifter til et andet skrifttype- og farveskema.

Hvis du vil anvende et tema, skal du klikke på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

billede af båndet i excel

Du behøver ikke at anvende alt i et tema. Du kan anvende det skrifttype- og farveskema, du vil bruge, uafhængigt af hinanden.

Hvis du f.eks. kan lide farveskemaet og de grafiske effekter i temaet Officiel, men du ikke vil bruge Georgia som skrifttypen i overskrifter og brødteksten, kan du anvende et andet skrifttypeskema. Gå til fanen Startside, gå til gruppen Typografier, peg på Skift typografier, og peg derefter på Skrifttyper.

Skrifttypeskemaer

1. Temaet Officiel bruger et rødt farveskema til overskrifter og bruger Georgia som skrifttypen til overskrifter og brødtekst.

2. Temaet Officielt findes stadig, men dets skrifttypeskema tilsidesættes ved at anvende skrifttypeskema fra temaet Aspekt. Verdana bruges nu til overskrifter og brødtekst.

Hvis du på samme måde f.eks. kan lide skrifttypeskemaet og grafiske effekter på et tema, men du foretrækker at bruge andre farver, kan du anvende et andet farveskema. Peg på Skift typografier på fanen Startside i gruppen Typografier, og peg derefter på Farver.

Hvis du på samme måde f.eks. kan lide skrifttypeskemaet og grafiske effekter på et tema, men du foretrækker at bruge andre farver, kan du anvende et andet farveskema. Peg på Skift typografier på fanen Startside i gruppen Typografier, og peg derefter på Farver.

Farveskemaer

1. Temaet Officiel bruger et rødt farveskema til overskrifter og bruger Georgia som skrifttypen til overskrifter og brødtekst.

2. Temaet Officielt findes stadig, men dets farveskema tilsidesættes ved at anvende farveskema fra temaet Kontor. Blå bruges nu til overskrifter.

Anvende brugerdefinerede skrifttypevalg

Når du anvender et tema eller et skrifttypeskema, definerer det skrifttyper for overskrifter og brødtekst, som er designet til at passe sammen. Skrifttyperne forbliver de samme, uanset hvilket Hurtig formatering-sæt du vælger, indtil du skifter til et andet tema eller skrifttypeskema.

Hvis du vil angive, at tekst vises i en bestemt skrifttype, uanset temaet eller skrifttypeskemaet, skal du oprette en brugerdefineret typografi. Du kan også bruge direkte formatering ved at markere tekst og anvende den skrifttype, du vil bruge.

Bemærk!: Hvis skrifttypen ikke skal opdateres, når temaet eller skrifttypeskemaet opdateres, skal du sørge for at formatere teksten med en skrifttype, hvor navnet ikke er efterfulgt af (Overskrifter)eller (Tekst). Disse er angivet som Temaskrifttyperi galleriet med skrifttyper.

Skrifttyper

1. De skrifttyper, som du vælger blandt Temaskrifttyper, opdateres til et andet skrifttypeskema, hvis du anvender et andet tema eller skrifttypeskema på dokumentet.

2. Klik på en skrifttype blandt Senest brugte skrifttyper eller Alle skrifttyper for hurtigt at anvende en skrifttype, som ikke vil ændre temaet eller skrifttypeskemaet.

Anvende brugerdefinerede farvevalg

Du kan anvende et farveskema, som er designet som et afstemt sæt farver. Når du definerer farven på tekst, kan du vælge en af temafarverne, eller du kan vælge mellem en lang række forskellige standardfarver og brugerdefinerede farver.

Hvis du vælger en temafarve, kan farven ændres, hvis du skifter til et andet farveskema eller tema. Men hvis du vælger en standardfarve eller brugerdefineret farve, vises teksten i den farve, uanset det farveskema eller tema, du anvender på dokumentet.

Skriftfarve

1. De farver, du vælger i Temafarver, opdateres til et andet farveskema, hvis du anvender et andet tema eller farveskema på dokumentet.

2. De farver, du vælger i Standardfarver, ændres ikke, selvom du anvender et andet tema eller farveskema på dokumentet.

3. Klik på Flere farver for at vælge mellem en række forskellige farver. Disse farver ændres heller ikke, selvom du anvender et andet tema eller farveskema på dokumentet.

Palet med valg til anvendelse af lag af formatering

Lad os samle alle disse formateringsvalg. Tænk på temaer som paletter, der indeholder skrift- og farveskemaer, og Hurtig formatering-sæt er som samlinger af pensler, som du bruger til at anvende formatering på dokumentet. Paletterne hedder ting som Office, Apex og Aspekt. Samlingen af pensler hedder ting som Word 2007, Manuskript og Traditionel. Hver penselsamling indeholder pensler med navne som Normal, Overskrift 1, Fremhævelse osv.

Effekten af at anvende de enkelte pensler afhænger af, hvilken samling (Hurtig formatering-sæt) den tilhører, og hvilken palet (tema) der bruges.

Paletter med valg

Når du anvender penselstrøg (typografier) på dokumentet, anvendes formateringen i lag i Word. Hvert lag tilsidesætter det forrige lag, hvilket giver en stigende grad af finjustering og en faldende grad af fleksibilitet.

Det nederste lag er afsnitstypografien Normal. Den tekst, der er formateret med Normal, kan automatisk ændre udseende, når du skifter temaer eller Hurtig formatering-sæt. Det øverste lag er direkte formatering. Hvis du markerer et ord og anvender den røde standardfarve på det, forbliver ordet rødt, uanset anvendt tema, Hurtig formatering-sæt eller typografi.

Lag af formatering

Bemærk!: Du kan få vist lagene af formatering ved hjælp af Typografiinspektion. Klik på dialogboksstarteren Typografier i gruppen Typografier på fanen Startside. Klik på Typografiinspektion nederst i opgaveruden Typografier.
Opgaveruden Typografier
Felter i Typografiinspektion viser dig den typografi og direkte formatering, der er anvendt på teksten på det sted, hvor markøren er placeret. Du kan klikke på knapperne Nulstil til normal afsnitstypografi, Ryd afsnitsformatering, Ryd tegntypografi eller Ryd tegnformatering for at fjerne formatering fra teksten, et lag ad gangen.
Typografiinspektion

Fremhævet eller kursiv?

Hvis du f.eks. bruger Hurtig formatering-sættet Word 2007, og du vil fremhæve et ord i et afsnit, kan du markere det og derefter gøre en af to ting:

 • Formatere det med Hurtig formatering-typografien Fremhæv.

 • Formatere det med kursiv (f.eks. ved at trykke på Ctrl+I).

Det valg, du foretager, afhænger af, om du vil fremhæve tekst eller gøre det kursiv. Fremhævede tekst skiller sig ud fra den omgivende tekst, men den behøver nødvendigvis ikke at være kursiv. Derimod kan du overveje at bruge kursiv, hvis teksten er en bogtitel.

Når du bruger Hurtig formatering-sættet Word 2007, formaterer typografien Fremhæv teksten med kursiv. Hvis du derimod skifter til Hurtig formatering-sættet Smart, vises brødteksten med kursiv, og den tekst, der er formateret med typografien Fremhæv, vises i en kontrastfarve med skraveret baggrund. Hvis du skifter til Hurtig formatering-sættet Elegant, vises den tekst, der er formateret med typografien Fremhæv, med fed og små bogstaver.

Typografien Fremhæv er et designelement i Hurtig formatering-sættet, ikke et eksplicit format.

Øverst på siden

Tilpassede typografier

Hvis du vil bruge formatering, som ikke findes i de indbyggede typografier, Hurtig formatering-sæt og temaer, kan du oprette brugerdefinerede typografier, der passer efter dine behov.

Den nemmeste måde at oprette brugerdefinerede typografier på, er ved at ændre en indbygget typografi og derefter gemme den som en ny typografi.

Det kan f.eks. være, at du vil formatere et afsnit med et citat med et indryk på 2 cm fra venstre og højre margen og med enkelt linjeafstand. Der er ikke nogen indbygget typografi, der kan gøre dette, men du kan oprette en brugerdefineret typografi ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på det afsnit, du vil formatere.

 2. On the Hometab, click the ParagraphDialog Box Launcher.

  Billede af båndet

 3. Gå til sektionen Indrykning, skriv 0,5" i felterne Venstre og Højre.

 4. Klik på Enkeltpå listen Linjeafstandi sektionen Afstand.

 5. Klik på OK.

 6. Højreklik på afsnittet, peg på Typografier, og klik derefter på Gem markeringen som en ny hurtig formatering.

 7. Skriv et navn på typografien i feltet Navn, f.eks. Citat.

 8. Hvis typografien skal inkluderes i galleriet med typografier under fanen Startside, og hvis typografien skal være en sammenkædet typografi, skal du klikke på OK.

 9. Hvis typografien ikke skal inkluderes i galleriet, eller hvis typografien skal være enten en afsnits- eller tegntypografi, skal du klikke på Rediger og benytte en eller begge af følgende fremgangsmåder:

  • Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Føj til listen over hurtig formateringnederst i dialogboksen.

  • Klik på Afsniteller Tegnpå listen Type.

Hvis du skifter til et andet Hurtig formatering-sæt, skal du muligvis justere indstillingerne for den brugerdefinerede typografi. Hvis du i dette eksempel opretter typografien Citat, mens Hurtig formatering-sættet Word 2007 er anvendt, og du derefter skifter til Hurtig formatering-sættet Traditionel, kan du ændre typografien Citat, så indrykningen af den første linje, som indsættes af Hurtig formatering-sættet Traditionel, fjernes. Hvis du vil ændre en typografi, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på Citatblok i gruppen Typografier under fanen Startside, og klik derefter på Rediger.

 2. Klik på Formatér, og klik derefter på Afsnit.

 3. Klik på (ingen)på listen Specieli sektionen Indrykning.

Jo flere egenskaber du angiver for typografien, jo mindre påvirkes typografien af, at du skifter Hurtig formatering-sæt eller temaer.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×