Grundlæggende om animationer til præsentationer

Du kan bruge animation til at gøre en Microsoft PowerPoint 2010-præsentation mere dynamisk og gøre det nemmere at huske oplysningerne. De mest almindelige typer Animer omfatter indgange og udgange. Du kan også tilføje lyd ved at øge intensiteten af animationseffekterne. Se under Animere din SmartArt-grafik, hvis du vil anvende en animationseffekt på SmartArt.

Tip!:  Mange eksperter i præsentation anbefaler, at der kun i begrænset omfang bruges animationer og lydeffekter. Animation kan være nyttig, når en præsentation skal gøres mere dynamisk og til at fremhæve nogle pointer, men det kan være distraherende, hvis der er for meget animation. Sørg for, at animation og lyd ikke fjerner fokus fra det, du siger.

Denne artikel indeholder

Anvende animationseffekter med indgange og udgange

Anvende lydeffekter på animeret tekst og animerede objekter

Anvende en bevægelsessti på tekst eller et objekt

Anvende animationseffekter med indgange og udgange

Se denne korte video om, hvordan du tilføjer animationseffekter i form af indgange og udgange. De anvendte animationer er eksempler – du kan bruge den samme fremgangsmåde til at anvende de tilgængelige animationer på tekst eller objekter.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Benyt følgende fremgangsmåde til at føje animation til tekst eller et objekt:

 1. Vælg den tekst eller det objekt, som du vil animere.

 2. Klik på en animationseffekt i galleriet i gruppen Animation under fanen Animationer. Klik på pilen Mere for at se flere indstillinger.

  Bemærk!:  I galleriet er indgangseffekter farvet grønne, fremhævelseseffekter er farvet gule, og udgangseffekter er farvet røde.

 3. Hvis du vil ændre, hvordan den markerede tekst animeres, kan du klikke på Effektindstillinger og derefter klikke på, hvad animationen skal vise.

  Bemærk!:  Det er ikke alle animationseffekter, der har samme valgmuligheder for Effektindstillinger.

 4. Du kan angive tidsindstillingen af effekterne ved at bruge kommandoerne i gruppen Tidsindstilling under fanen Animationer. Se også Angive tidsindstilling af animationer eller indstillinger for effekter, hvis du ønsker flere oplysninger.

Toppen af siden

Anvende lydeffekter på animeret tekst og animerede objekter

Du kan fremhæve animeret tekst eller animerede objekter yderligere ved at anvende lydeffekter.

Benyt følgende fremgangsmåde til at føje lyd til animeret tekst eller objekt:

 1. Klik på Animationsrudei gruppenAvanceret Animation under fanen Animationer. Animationsrude åbnes i samme side som arbejdsområdets rude, og rækkefølgen, typen og varigheden af animationseffekter, der er anvendt på tekst eller objekter på et dias, vises.

 2. Find den effekt, du vil føje lyd til, klik på pil ned, og klik derefter på Effektindstillinger.
  Animationsrude, føje effektindstillinger til en effekt

  Bemærk!: I dialogboksen Effektindstillinger vises forskellige indstillinger, alt efter hvilken type animation der er valgt.

 3. Klik på pilen i feltet LydunderForbedringer under fanen Effektfor at åbne listen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på en lyd på listen, og klik derefter på OK.

  • Hvis du tilføje en lyd fra en fil, skal du klikke på Anden lydpå listen, finde den lydfil, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn.

   Klik på en lyd på listen under fanen Effekter
   Når du klikker på OK eller Åbn, vises der et diaseksempel på animationen, hvor lyden er tilføjet. Hvis du vil ændre lydstyrken på eksempellyden, skal du klikke på Lyd Feltet til indstillinger for lyd i animationseffekter og flytte skyderen op eller ned. Du kan slå eksempellyden fra ved at markere afkrydsningsfeltet Slå fra.

 4. Gentag dette for hvert punkttegn med tekst, der skal føjes lydeffekt til.

 5. Du kan vise et eksempel på hele den anvendte animation og lyd på et dias ved at klikke på Afspil i Animationsrude.

Toppen af siden

Anvende en bevægelsessti på tekst eller et objekt

Du kan tilføje mere komplekse eller brugerdefinerede animationsbevægelser til tekst eller et objekt. Se denne korte demonstration for at få vist nogle eksempler.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klik på det objekt eller den tekst, du vil føje en bevægelsessti til. Den anvendte sti efterfølges af midten af objektet eller tekstpunkttegnet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Bevægelsesstier i gruppen Animationer under fanen Animationer:

 3. Klik påLinjer, Buer, Drejninger, FigurerellerLøkker. Den valgte sti vises som en stiplet linje på det valgte objekt eller tekstobjekt.
  Den grønne pil bruges til at angive stiens begyndelse, mens den røde pil angiver dens afslutning.

 4. Klik på Brugerdefineret sti. Når du klikker der, hvor bevægelsesstien skal begynde, bliver markøren til en pen Blyant, der bruges til at tegne tabeller .
  Sådan tegnes en sti med lige linjer, der er forbundet    Klik der, hvor bevægelsesstien skal begynde. Flyt markøren, og klik der, hvor linjen skal afsluttes. Tegn den næste forbundne linje ved at klikke der, hvor den skal slutte. Dobbeltklik ved bevægelsens slutpunkt.
  Sådan tegnes en uregelmæssig sti    Klik der, hvor bevægelsen skal begynde. Hold venstre museknap nede, og bevæg markøren langs den sti, som bevægelsesstien skal følge. Dobbeltklik på bevægelsens endelige slutpunkt.

 5. Du kan se hele animationen og lyden for diasset ved at klikke på Eksempel i gruppen Eksempel under fanen Animationer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil flytte hele bevægelsesstien, skal du klikke på den, så markøren bliver til en krydspil Excel-flyttemarkør og derefter trække bevægelsesstien til det ønskede sted.

  • Stierne Figurer og Løkker er lukket, hvilket betyder, at objektet vender tilbage til udgangspunktet. Hvis du vil gå tilbage til udgangspunktet med en åben sti, f.eks. Linjer , Buer , Drejninger eller Brugerdefineret sti , skal du højreklikke på stien og derefter klikke på Luk sti . Der føjes en lineær sti fra det tidligere slutpunkt til startpunktet.

  • Du kan ændre figuren af en bevægelsessti ved at højreklikke på stien og derefter klikke på Rediger punkter . Der vises sorte håndteringshåndtag på stien. Træk i et af håndtagene for at flytte den del af stien.

  • Alle dele af stien, herunder start- eller slutpunktet, kan fungere uden for diasset

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×