Godkende eller afvise elementer eller filer på en liste eller i et bibliotek på et websted

Nogle lister og biblioteker på websteder er konfigureret, så det kun er godkendte elementer eller filer, der kan publiceres i dem. Blogge er et godt eksempel. De fleste organisationer tjekker omhyggeligt blogindlæg, så de kan slette upassende sprog, krænkende sprogbrug eller uopfordrede kommercielle e-mails.

Hvis en person sender et element eller en fil til en liste eller et bibliotek med denne konfiguration, vil elementet eller filen få statussen Afventer, indtil den godkendes af en person med de relevante tilladelser. Statussen Afventer bibeholdes, så længe elementet eller filen venter på godkendelse, eller når elementet eller filen er blevet afvist. Når et element eller en fil har statussen Afventer, vil det som regel kun være den person, der har oprettet elementet eller filen, og de personer, der har tilladelse til at administrere lister og biblioteker, der kan se elementet eller filen. Elementet eller filen bliver først synligt for andre, når statussen ændres fra Afventer til Godkendt. Afviste elementet og filer bliver i listen eller biblioteket, indtil de slettes af en person med de nødvendige tilladelser, eller indtil de slettes af den person, der oprettet dem.

Vigtigt:  Hvis sikkerheden i biblioteket er konfigureret til at tillade, at andre brugere kan læse elementer, kan alle, der har læsetilladelse til webstedet, se alle elementer på listen eller biblioteket, uanset om elementerne har statussen Godkendt eller ej.

Hvad vil du foretage dig?

Godkende eller afvise elementer eller filer på en liste eller i et bibliotek på et websted

Godkende et element eller en fil

Afvise et element eller en fil

Godkende eller afvise elementer eller filer på en liste eller i et bibliotek på et websted

Der kun personer med tilladelserne Fuld kontrol eller Design, der kan godkende eller afvise de elementer eller filer på en liste eller i et bibliotek, som afventer godkendelse. Andre brugere af webstedet kan kun se det, de har tilladelse til at få vist, eller det, som de selv har overført.

Vigtigt:  Godkendelse eller afvisning af elementer eller filer på lister eller i biblioteker skal gøres ét element eller én fil ad gangen. Du kan ikke godkende eller afvise flere elementer eller filer på en gang.

Godkende et element eller en fil

 1. Gå til det bibliotek eller den liste, hvor elementet eller filen med statussen Afventer er placeret.

  SharePoint-bibliotek, som indeholder en fil, der afventer godkendelse

 2. Peg på elementet, klik på pilen, og vælg derefter Godkend/Afvis på rullelisten ud for elementet eller filen.

  Rullelisten Godkend/Afvis

 3. Vælg Godkendt i sektionen Godkendelsesstatus i den dialogboks, der åbnes.

 4. Skriv en kommentar til, hvorfor elementet blev godkendt, i sektionen Kommentar. Dette er valgfrit, men det anbefales af hensyn til historikken.

  Dialogboksen Godkend/Afvis, hvor Godkendt er valgt, og der er skrevet en kommentar

 5. Klik på OK. Når dialogboksen Godkend/Afvis lukkes, ændres Godkendelsesstatus for filen til Godkendt.

  SharePoint-bibliotek med en godkendt fil

Afvise et element eller en fil

 1. Gå til det bibliotek eller den liste, hvor elementet eller filen er placeret.

 2. Peg på elementet, klik på pilen, og vælg derefter Godkend/Afvis på rullelisten ud for elementet eller filen.

 3. Vælg Afvist i sektionen Godkendelsesstatus i den dialogboks, der åbnes.

 4. Skriv en kommentar om, hvorfor elementet eller filen blev afvist, i sektionen Kommentar. Dette er valgfrit, men anbefales af hensyn til historikken – dette kan især være vigtigt, når et element eller en fil afvises.

  Dialogboksen Godkend/Afvis, hvor Afvist er valgt, og der er skrevet en kommentar

 5. Klik på OK. Når dialogboksen Godkend/Afvis lukkes, ændres Godkendelsesstatus for elementet eller filen til Afvist.

  Dokumentbibliotek, der indeholder en afvist fil og nogle godkendte filer

  Bemærk:  Det element eller den fil, der blev afvist, slettes ikke automatisk. Det er kun de personer, der har oprettet eller afvist elementet eller filen, der kan slette.

  Sådan slettes en fil i et webstedsbibliotek    Vælg rullelisten ud for filen, og vælg Slet, eller markér afkrydsningsfeltet ud for filikonet, og vælg Slet dokumentet under fanen Dokumenter på båndet.

  Sådan slettes et element på en webstedsliste    Vælg Slet element på rullelisten ud for navnet på elementet, eller markér afkrydsningsfeltet ud for elementikonet, og klik på Slet element under fanen Elementer.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×