Genvejstaster til Picture Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Tryk på TAB for at vælge Vis alt, tryk på ENTER, og tryk derefter på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Almindelige opgaver i Microsoft Office Picture Manager

Flytte mellem ruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flyt med uret gennem ruderne i normal visning

F6

Flyt mod uret gennem ruderne i normal visning

SKIFT+F6

Skifte visninger i indholdsruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Miniaturevisning

Ctrl+T

Enkeltbilledvisning

Ctrl+G

Billedserievisning

Ctrl+F

Zoome ind eller ud på billeder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Zoome ind

+

Zoome ud

-

Tilpas til indhold

=

Markere alle billeder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle billeder

CTRL+A

Markere flere billeder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Et billede mod højre

SKIFT+HØJRE PIL

Et billede mod venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

En række op

Skift+Pil op

En række ned

Skift+Pil ned

Slette og kopiere billeder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sletter de markerede billeder

Delete

Klipper de markerede billeder

Ctrl+X

Kopierer de markerede billeder

Ctrl+C

Sætter udklippede eller kopierede billeder ind

Ctrl+V

Fortryde den seneste handling

Ctrl+Z

Sende et billede i en e-mail

Brug følgende taster, når e-mail-brevhovedet er aktivt. Tryk på SKIFT+TAB det nødvendige antal gange for at aktivere e-mail-brevhovedet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sender det aktuelle billede som en e-mail

Alt+S

Åbner adressekartoteket

Ctrl+Skift+F

Kontrollerer navnene på linjerne Til, Fra, Cc, og Bcc mod adressekartoteket.

ALT+K

Markere den næste boks i e-mailhovedet eller meddelelsens brødtekst, når den sidste boks i e-mailhovedet er aktiv

TAB

Markere det forrige felt eller den forrige knap i e-mail-brevhovedet

SKIFT+TAB

Farve, lysstyrke og kontrast

Hvis du vil

Skal du trykke på

Farve, lysstyrke og kontrast

Ctrl+Q

Brug af Hjælp-ruden og Hjælp-vinduet

Hjælp-ruden er en opgaverude, der giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. Da Hjælp-ruden er en opgaverude vises den som en del af det aktive program. Hjælp-vinduet viser emner og andet indhold i Hjælp og vises som et vindue ved siden af, men adskilt fra det aktive program.

I Hjælp-ruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Viser Hjælp-ruden

F1

Skifter mellem Hjælp-ruden og det aktive program

F6

Markerer det næste element i Hjælp-ruden

Tab

Markerer det forrige element i Hjælp-ruden

SKIFT+TAB

Udfører handlingen på det markerede element

ENTER

I en indholdsfortegnelse, vælges henholdsvis næste og forrige element

PIL OP eller PIL NED

I en indholdsfortegnelse henholdsvis vises og skjules det markerede element

VENSTREPIL OG HØJREPIL

Flytte tilbage til den forrige opgaverude

Alt+Venstre pil

Flytter frem til næste opgaverude

ALT+HØJRE PIL

Åbner menuen med indstillinger for ruden

CONTROL+MELLEMRUM

Lukker og genåbner den aktuelle opgaverude

CONTROL+F1

Udvider en +/--liste

CONTROL+HØJREPIL

Skjuler en +/--liste

CONTROL+VENSTREPIL

I vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den næste skjulte tekst eller det næste hyperlink eller Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

TAB

Markerer tidligere skjult tekst eller hyperlink eller knappen Vis i Browser øverst i en Microsoft Office-online-webstedsartikel.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for markeringen: Vis alt, Skjul alt eller den skjulte tekst eller et hyperlink

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp

ALT+VENSTRE PIL

Flytte frem til det næste emne i Hjælp

ALT+HØJRE PIL

Udskriver det aktuelle Hjælp-emne.

CONTROL+P

Ruller henholdsvis frem og tilbage i små intervaller inden for det Hjælp-emne, der aktuelt vises

PIL OP OG PIL NED

Ruller henholdsvis frem og tilbage i større intervaller inden for det Hjælp-emne, der aktuelt vises

PAGE UP OG PAGE DOWN

Angiver, hvorvidt Hjælp-vinduet skal vises sammen med (side om side) eller adskilt fra (ikke side om side) det aktive program

ALT+U

Viser en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Funktionen forudsætter, at vinduet Hjælp er det aktive vindue (klik på et element i vinduet).

SKIFT+F10

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytter til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange.

Bemærk: Hvis ikke du får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på tasten ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på tasterne CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytter til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. Du skal måske trykke på CTRL+TAB flere gange.

CTRL+TAB

Markerer den næste eller forrige indstilling i en opgaveruden, når opgaveruden er aktiv

TAB eller SKIFT+TAB

Viser alle kommandoerne i opgaverudens menu

CTRL+PIL NED

Flytter mellem valgmulighederne i en markeret undermenu. Flytter mellem visse indstillinger i en gruppe med indstillinger

PIL NED eller PIL OP

Åbner den markerede menu eller udfører handlingen, der er tildelt den markerede knap

MELLEMRUM eller ENTER

Åbner en genvejsmenu. Åbner en rullemenu for et markeret gallerielement

Skift+F10

Markerer den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu

HOME eller END

Ruller op eller ned i en markeret galleriliste

PGUP eller PGDN

Flytter op i toppen eller ned i bunden af en markeret galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Tilpasse størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

Hvis du vil

 1. Tryk flere gange på CTRL+TAB for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM, når du står på værktøjslinjen, for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Marker kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM, når du står på værktøjslinjen, for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Marker kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen. Tryk flere gange på PIL NED for at ophæve forankringen af værktøjslinjen. Tryk på VENSTREPIL eller HØJREPIL for at forankre værktøjslinjen lodret langs den venstre eller højre side, når værktøjslinjen er kommet helt ud til venstre eller højre.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM, når du står i opgaveruden, for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM, når du står i opgaveruden, for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.

 3. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller ændre størrelse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks

SKIFT+TAB

Skifte til den næste fane i en dialogboks

CTRL+TAB

Skifte til den forrige fane i en dialogboks

CTRL+SKIFT+TAB

Flytter mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt.

MELLEMRUM

Åbner listen, hvis den er lukket, og flytter til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markerer et punkt. Markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt

ALT+ det understregede bogstav i et punkt

Åbner en markeret rulleliste

ALT+PIL NED

Lukker en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks

ESC

Udfører den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks

ENTER

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller sti til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af indtastningen

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen

END

Flytte et tegn til venstre eller højre

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytter ét ord til venstre

CTRL+VENSTRE PIL

Flytter ét ord til højre

CTRL+HØJRE PIL

Markerer eller fjerner markeringen af et tegn til venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Markerer eller fjerner markeringen af et tegn til højre

SKIFT+HØJRE PIL

Markerer eller fjerner markeringen af et ord til venstre

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markerer eller fjerner markeringen af et ord til højre

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen

SKIFT+HOME

Markere fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen

SKIFT+END

Bruge dialogboksen Gem som.

Dialogboksen Gem som understøtter standardtastaturgenveje i dialogbokse. (Oplysninger om standardgenvejstaster i dialogbokse findes i afsnittene Bruge dialogbokse og Bruge redigeringsbokse i dialogbokse i hovedemnet om tastaturgenveje). Disse dialogbokse understøtter også genvejene i det følgende.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe Button image

ALT+1

Et niveau op Button image knappen: åbne mappen ét niveau over den åbne mappe

ALT+2

Søg på World Wide Web knappen Button image : for at lukke dialogboksen, og Åbn din Web TE000127564

ALT+3

Slette knappen Button image : Slet den markerede mappe eller fil

ALT+4

Opret ny mappe knappen Knapflade : oprette en ny mappe

ALT+5

Visninger Button Image knappen: skifte mellem tilgængelige mapper med visninger

Alt+6

Knappen Funktioner viser menuen Funktioner

ALT+7 eller ALT+K

Viser en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil

Skift+F10

Flytter mellem punkter eller områder i dialogboksen

Tab

Åbner listen Søg i

F4 eller ALT+Ø

Opdaterer fillisten

F5

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×