Genvejstaster til OneNote 2010

Important: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne Hjælp-artikel beskriver tastaturgenveje til almindelige opgaver i Microsoft OneNote2010. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke Altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

Note: Du ser muligvis ikke den nyeste version af denne artikel. Hvis statuslinjen nederst i vinduet viser Offline, skal du slutte computeren til internettet. Klik derefter på knappen Offline i Hjælp-visningen, og klik på Vis indhold fra Office.com i genvejsmenuen. Du kan også besøge Office.com og finde siden med Hjælp til Microsoft OneNote 2010 & Sådan for at få de nyeste oplysninger.

Hurtige links

Tage og formatere noter

Organisere og vedligeholde notesbogen

Dele noter

Beskytte noter

Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Note: Tryk på CTRL+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

CTRL+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Slette ét tegn til venstre.

Tilbage

Slette ét tegn til højre.

DELETE

Slette ét ord til venstre.

CTRL+TILBAGE

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Del

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Hente genvejsmenuen til alle noter, faner eller andre objekter, der i øjeblikket har fokus.

Skift+F10

Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Formatere noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fremhæve markeret tekst med gult.

Ctrl+Skift+H
eller Ctrl+Alt+H

Indsætte et hyperlink.

CTRL+I

Kopiere formatering på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering til den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbne et hyperlink.

Note: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede hyperlinktekst.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning i den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

CTRL+BINDESTREG

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

CTRL+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

CTRL+PUNKTUM

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

CTRL+SKRÅSTREG

Anvende overskrifttypografi 1 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+1

Anvende overskrifttypografi 2 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+2

Anvende overskrifttypografi 3 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+3

Anvende overskrifttypografi 4 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+4

Anvende overskrifttypografi 5 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+5

Anvende overskrifttypografi 6 til den aktuelle note.

CTRL+ALT+6

Anvende normal typografi til den aktuelle note.

Ctrl+Skift+N

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+Højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst.

Ctrl+Skift+N

Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side.

CTRL+SKIFT+R

Føje elementer til en side

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

Indsætte et skærmklip.

Note: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

ALT+=

Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst.

Tab

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Note: Trykke på Enter en gang til for at afslutte tabellen.

Enter

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel.

CTRL+ENTER

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

ALT+ENTER

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+ALT+R

Oprette en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

CTRL+ALT+E

Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række).

Enter

Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken).

Del (tryk to gange)

Markere noter og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Note: Tryk på CTRL+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen).

Skift+pil ned

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annullere den markerede disposition eller side.

Esc

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning).

Alt+Skift+Venstre pil

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning).

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

CTRL+SKIFT+BINDESTREG

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den senest besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

CTRL+ALT+P

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

CTRL+ALT+S

Spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder tilbage.

CTRL+ALT+Y

Hurtigt spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder frem.

CTRL+ALT+U

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

CTRL+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

CTRL+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

CTRL+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

ALT+SKIFT+2

Udvide til niveau 3.

ALT+SKIFT+3

Udvide til niveau 4.

ALT+SKIFT+4

Udvide til niveau 5.

ALT+SKIFT+5

Udvide til niveau 6.

ALT+SKIFT+6

Udvide til niveau 7.

ALT+SKIFT+7

Udvide til niveau 8.

ALT+SKIFT+8

Udvide til niveau 9.

ALT+SKIFT+9

Udvide alle niveauer.

ALT+SKIFT+0

Øge indrykningen ét niveau.

Tab

Reducere indrykningen ét niveau.

SKIFT+TAB

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn

Angive sprogindstillinger

Note: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office 2010 Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

CTRL+HØJRE SKIFT

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tab

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

SKIFT+TAB

Toppen af siden

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

CTRL+SKIFT+[

Formindske bredden på sidens fanelinje.

CTRL+SKIFT+]

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

CTRL+ALT+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

CTRL+ALT+[

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

CTRL+ALT+]

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Markere alle emner.

Tryk på CTRL+A flere gange for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte indsætningspunktet til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige afsnit.

CTRL+PIL OP

Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

CTRL+ALT+PIL OP

Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

CTRL+ALT+VENSTREPIL

Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

CTRL+ALT+HØJREPIL

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den senest besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

ALT+CTRL+PLUSTEGN (på det numeriske tastatur)
– eller –
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSTEGN

Zoome ud.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastatur)
– eller –
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREG

Gemme ændringerne.

Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Åbne en sektion.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

CTRL+ALT+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

CTRL+ALT+G

Markere den aktuelle sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned eller Pil op for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Søge i noterne

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet til boksen Søg for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat og annullere Søg, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, Tab, mellemrum

Åbne ruden Søgeresultater.

Alt+O efter søgning

Kun søge på den aktuelle side.

Note: Du kan skifte mellem at søge overalt og kun søge på den aktuelle side ved at trykke på Ctrl+E eller Ctrl+F.

CTRL+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter eller F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

SKIFT+F3

Annullere Søg og vende tilbage til siden.

ESC

Toppen af siden

Dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

CTRL+SKIFT+E

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

CTRL+SKIFT+E

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+5

Åbne den markerede Outlook-opgave.

CTRL+SKIFT+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

CTRL+SKIFT+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

CTRL+SKIFT+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som Ulæst.

CTRL+Q

Toppen af siden

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

CTRL+ALT+L

Toppen af siden

Note: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×