Genvejstaster til Microsoft Office Word

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, vedrører det amerikanske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, ligesom der kan andre taster på tastaturet.

Bemærk: Denne artikel omhandler ikke tilpasning af genvejstaster eller oprettelse af genvejstaster til makroer. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på et link i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Finde og bruge genvejstaster

Grundlæggende i Microsoft Office

Navigere på Office Fluent-båndet

Oversigt for Microsoft Office Word

Referencer til funktionstaster

Finde og bruge genvejstaster

For genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+) i Microsoft Office Word 2007 Hjælp. For genvejstaster, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Bruge tastaturet til at udvide afsnit

 • Du kan udvide alle afsnittene i artiklen ved at trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, og derefter trykke på Enter. Tryk på Enter igen for at skjule alle afsnittene.

 • Du kan udvide et enkelt afsnit i artiklen ved at trykke på Tab, indtil afsnitsoverskriften og plustegnet er markeret, og derefter trykke på Enter. Tryk på Enter igen for at skjule afsnittet.

Søge i denne artikel

Vigtigt: Før du begynder at søge, skal du trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, og derefter trykke på Enter.

 1. Tryk på Ctrl+B.

  Dialogboksen Søg vises, og markøren er klar til, at du kan skrive.

 2. Skrive søgeteksten i feltet.

 3. Tryk på Enter.

Udskrive denne artikel

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

Toppen af siden

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne det aktive vindues størrelse, efter det har været maksimeret.

Alt+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Printscrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Printscrn

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet. Kan kun anvendes i dialogbokse som Søg og erstat, der understøtter denne funktion.

Alt+F6

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Markere en indstilling. Markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+ det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Vælg en mulighed på en rulleliste.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

Esc

Udføre den valgte kommando.

Enter

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

Ctrl+Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

Ctrl+Skift+Højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn.

Ctrl+F12 eller Ctrl+O

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Gå til den forrige mappe. Knapflade

Alt+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbne mappen et niveau over den åbne mappe.

Alt+2

Knappen Slet Knapflade : Slette den markerede mappe eller fil.

Delete

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Oprette en ny mappe.

Alt+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifte mellem mappevisninger.

Alt+5

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller Alt+I

Opdatere fillisten

F5

Fortryde og annullere fortrydelse af handlinger

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Annullere en handling.

Esc

Fortryde en handling.

Ctrl+Z

Annullere fortrydelse af eller gentage en handling.

Ctrl+Y

Få adgang til og bruge opgaveruder og gallerier

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

F6

Når en menu er aktiv, kan du flytte til en opgaverude (tryk eventuelt på Ctrl+Tab flere gange).

Ctrl+Tab

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Få vist alle kommandoer i opgaverudens menu.

Ctrl+Mellemrum

Udføre handlingen knyttet til den markerede knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

Skift+F10

Markere det første eller sidste element i et galleri.

Home eller End

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PgUp eller PgDn

Lukke en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+Mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Flytte en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+Mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

Tilpasse størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+Mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at tilpasse størrelsen på opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få vist genvejsmenuen til det valgte element.

Skift+F10

Få vist menuen eller meddelelsen for et i-mærke eller for knappen Autokorrekturindstillinger Knapflade eller knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade . I tilfælde af at der er flere i-mærker, kan du skifte til næste i-mærke og vise menuen eller meddelelsen for det.

Alt+Skift+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

Enter

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

Esc

Tip

 • Du kan bede om at få afspillet en lyd, når der vises et i-mærke. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office Sounds fra Microsoft Office Online-webstedet. Når du har installeret lydfilerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen under Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og tryk derefter på I for at åbne Program-indstillinger.

  2. Tryk på A for at markere Avanceret, og tryk derefter på Tab for at flytte til Avancerede indstillinger til arbejde med Program .

  3. Tryk på Alt+S to gange for at flytte til afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd, som findes under Generelt, og tryk derefter på Mellemrum.

  4. Tryk flere gange på Tab for at markere OK, og tryk derefter på Enter.

   Bemærk: Når du markerer eller fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, påvirker det alle Office-programmer, der understøtter lyd.

Toppen af siden

Navigere på Office Fluent-båndet

Få adgang til en kommando med nogle få tastetryk

Bemærk: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Med hurtigtaster kan du hurtigt anvende en kommando ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor i programmet du er. Hver kommando i Office Word 2007 kan benyttes vha. en hurtigtast. Du kan komme til de fleste kommandoer ved brug af to til fem tastetryk. Sådan bruges en hurtigtast:

 1. Tryk Alt

  Tastetip vise over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Bånd med viste tastetip

  Billedet ovenfor er hentet fra Microsoft Office-kurser.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, kan du få vist flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på I, vises fanen Indsæt sammen med tastetip for grupperne på fanen.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet i den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for gruppen, der indeholder den ønskede kommando.

  Bemærk: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Ændre tastaturfokus uden brug af musen

Du kan også bruge tastaturet i forbindelse med programmer og Office Fluent-båndet til at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Tryk på en af disse taster igen, når du vil flytte tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter trykke på Venstre pil eller Højre pil

Skjule eller vise båndet.

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen til den markerede kommando.

Skift+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Den aktive fane på båndet

 • En af de åbne opgaveruder

 • Statuslinjen nederst i vinduet

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud.

Tab eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil ned, Pil op, Venstre pil eller Højre pil

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

Mellemrum eller Enter

Åbn den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

Mellemrum eller Enter

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

Enter

Afslutte ændring af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet. Hvis der ikke findes noget emne i Hjælp vedrørende den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i Hjælp i stedet for.

F1

Toppen af siden

Oversigt for Microsoft Office Word

Almindelige opgaver i Microsoft Office Word

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et hårdt mellemrum.

Ctrl+Skift+Mellemrum

Indsætte en hård bindestreg.

Ctrl+Bindestreg

Skifte til fed skrift.

Ctrl+F

Skifte til kursiv skrift.

Ctrl+K

Skifte til understreget tekst.

Ctrl+U

Mindske skriftstørrelsen med en værdi.

Ctrl+<

Øge skriftstørrelsen med en værdi.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+[

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+]

Fjerne afsnits- eller tegnformatering.

Ctrl+Mellemrum

Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt.

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud.

Ctrl+X

Indsætte tekst eller et objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel

Ctrl+Alt+V

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Åbne dialogboksen Antal ord.

Ctrl+Skift+G

Arbejde med dokumenter og websider

Oprette, vise og gemme dokumenter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et ny dokument af samme type som det viste eller senest åbnede dokument.

Ctrl+N

Åbne et dokument.

Ctrl+O

Lukke et dokument.

Ctrl+W

Opdele dokumentvinduet.

Alt+Ctrl+S

Fjerne opdelingen af dokumentvinduet.

Alt+Skift+L

Gemme et dokument.

Ctrl+S

Søge efter, erstatte og gennemse tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Søge efter tekst, formatering og specielle elementer.

Ctrl+B

Gentage en søgning (efter at du har lukket vinduet Søg og erstat).

Alt+Ctrl+Y

Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer.

Ctrl+H

Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, tabel, kommentar, grafik eller et bestemt sted.

Ctrl+G

Skifte mellem de sidste fire steder, du har redigeret.

Alt+Ctrl+Z

Åbne en liste, hvor du kan vælge at søge efter elementer på forskellige måder. Du kan vælge en mulighed ved at bruge piletasterne og derefter trykke på Enter for at gennemse et dokument med den valgte indstilling.

Alt+Ctrl+Home

Flytte tilbage til stedet for den forrige redigering

Ctrl+PgUp

Flytte frem til stedet for den næste redigering

Ctrl+PgDn

Skifte til en anden visning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skift til visning af udskriftslayout.

Alt+Ctrl+P

Skifte til dispositionsvisning.

Alt+Ctrl+O

Skift til kladdevisning.

Alt+Ctrl+N

Dispositionsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+Venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+Højre pil

Sænke til brødtekst.

Ctrl+Skift+N

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Skift+Pil ned

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift+Plustegn

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+Minustegn

Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter.

Alt+Skift+A

Skjule eller vise tegnformatering.

Skråstregen (/) på det numeriske tastatur

Få vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten.

Alt+Skift+G

Få vist alle overskrifter med typografien Overskrift 1.

Alt+Skift+1

Få vist alle overskrifter indtil Overskrift n.

Alt+Skift+n

Indsætte et tabulatortegn.

Ctrl+Tab

Udskrive og se eksempler på dokumenter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udskrive et dokument.

Ctrl+P

Skifte til eller fra Vis udskrift.

Alt+Ctrl+I

Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind.

Piletaster

Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

PgUp eller PgDn

Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+Home

Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+End

Gennemse dokumenter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar.

Alt+Ctrl+M

Slå Registrer ændringer til eller fra.

Ctrl+Skift+E

Lukke Korrekturrude, hvis den er åben.

Alt+Skift+L

Visningen Fuldskærmslæsning

Bemærk: Nogle skærmlæsere er muligvis ikke kompatible med visningen Fuldskærmslæsning.

For at

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af dokumentet.

Home

Gå til slutningen af dokumentet.

End

Gå til side n.

n, Enter

Afslutte læselayoutvisningen.

Esc

Referencer, fodnoter og slutnoter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere en indgang til en indholdsfortegnelse.

Alt+Skift+O

Markere et citat til en citatsamling.

Alt+Skift+I

Markere et opslagsord til et indeks.

Alt+Skift+X

Indsætte en fodnote.

Alt+Ctrl+F

Indsætte en slutnote.

Alt+Ctrl+D

Arbejde med websider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et hyperlink.

Ctrl+I

Gå en side tilbage.

Alt+Venstre pil

Gå en side frem.

Alt+Højre pil

Opdatere.

F9

Redigere og flytte tekst og grafik

Slette tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette ét tegn til venstre.

Tilbage

Slette ét ord til venstre.

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn til højre.

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Del

Klippe markeret tekst til Udklipsholder.

Ctrl+X

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Kopiere og flytte tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Udklipsholder.

Alt+H for at flytte til fanen Startside og derefter trykke på F,O.

Kopiere den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+X

Indsætte den seneste tilføjelse til Office Udklipsholder.

Ctrl+V

Flytte tekst eller grafik en gang.

F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Kopiere tekst eller grafik en gang.

Skift+F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Åbne dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, når tekst eller et objekt er markeret.

Alt+F3

Få vist den tilknyttede genvejsmenu, når dokumentkomponenten – f.eks. SmartArt-grafik – er markeret.

Skift+F10

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet.

Alt+Skift+R

Indsætte specialtegn

For at indsætte

Skal du trykke på

Et felt

Ctrl+F9

Et linjeskift

Skift+Enter

Et sideskift

Ctrl+Enter

Et kolonneskift

Ctrl+Skift+Enter

En lang tankestreg (em dash)

Alt+Ctrl+Minustegn

En kort tankestreg (en dash)

Ctrl+Minustegn

En blød bindestreg

Ctrl+Bindestreg

En hård bindestreg

Ctrl+Skift+Bindestreg

Et hårdt mellemrum

Ctrl+Skift+Mellemrum

Copyright-symbolet

Alt+Ctrl+C

Et registreret varemærke-symbol

Alt+Ctrl+R

Et varemærkesymbol

Alt+Ctrl+T

En ellipse

Alt+Ctrl+Punktum

Et enkelt startanførselstegn

Ctrl+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)

Et enkelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt startanførselstegn

Ctrl+` (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Et autotekstelement

Enter (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises)

Indsætte tegn ved hjælp af tegnkoder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro ( Valutasymbolet for euro ), skal du skrive 20AC og derefter holde Alt nede, mens du trykker på X.

Tegnkoden, Alt+X

Finde Unicode-tegnet for det markerede tegn.

Alt+X

Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde Alt nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur.

Alt+tegnkoden (på det numeriske tastatur)

Markere tekst og grafik

Markér tekst ved at holde Skift nede og bruge piltasterne til at flytte markøren.

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå udvidelsestilstanden til.

F8

Markere det nærmeste tegn.

F8 og derefter trykke på Venstre pil eller Højre pil

Gøre et markeret område større.

F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.).

Gøre et markeret område mindre.

Skift+F8

Slå udvidelsestilstanden fra.

Esc

Udvide en markering et tegn til højre.

Skift+Højre pil

Udvide en markering et tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Udvide en markering til slutningen af et ord.

Ctrl+Skift+Højre pil

Udvide en markering til starten af et ord.

Ctrl+Skift+Venstre pil

Udvide en markering til slutningen af en linje.

Skift+End

Udvide en markering til starten af en linje.

Skift+Home

Udvide en markering en linje ned.

Skift+Pil ned

Udvide en markering en linje op.

Skift+Pil op

Udvide en markering til slutningen af et afsnit.

Ctrl+Skift+Pil ned

Udvide en markering til starten af et afsnit.

Ctrl+Skift+Pil op

Udvide en markering et skærmbillede ned.

Skift+PgDn

Udvide en markering et skærmbillede op.

Skift+PgUp

Udvide en markering til starten af et dokument.

Ctrl+Skift+Home

Udvide en markering til slutningen af et dokument.

Ctrl+Skift+End

Udvide en markering til slutningen af et vindue.

Alt+Ctrl+Skift+PgDn

Udvide en markering til at omfatte hele dokumentet.

Ctrl+A

Markere en lodret tekstblok

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Udvide en markering til et bestemt sted i et dokument.

F8+piletaster. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Markere tekst og grafik i en tabel

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle.

Tab

Markere indholdet i den forrige celle.

Skift+Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler.

Hold Skift nede, og tryk gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne.

Brug piletasterne til at flytte til kolonnes øverste eller nederste celle, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Skift+Alt+PgDn for at markere kolonne fra top til bund.

 • Tryk på Skift+Alt+PgUp for at markere kolonne fra bund til top.

Udvide en markering (eller blok).

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Markere en hel tabel.

Alt+5 på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra)

Flytte rundt i et dokument

For at flytte

Skal du trykke på

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et tegn til højre

Højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Et afsnit op

Ctrl+Pil op

Et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

En celle til venstre (i en tabel)

Skift+Tab

En celle til højre (i en tabel)

Tab

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Til slutningen af en linje

End

Til begyndelsen af en linje

Home

Til toppen af vinduet

Alt+Ctrl+PgUp

Til bunden af vinduet

Alt+Ctrl+PgDn

Et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Til begyndelsen af den næste side

Ctrl+PgDn

Til begyndelsen af forrige side

Ctrl+PgUp

Til slutningen af et dokument

Ctrl+End

Til begyndelsen af et dokument

Ctrl+Home

Til et tidligere indsætningspunkt

Skift+F5

Til den placering, hvor du arbejde da dokumentet blev lukket, efter at du har åbnet et dokument

Skift+F5

Flytte rundt i en tabel

For at flytte

Skal du trykke på

Til den næste celle i en række

Tab

Til den forrige celle i en række

Skift+Tab

Til den første celle i en række

Alt+Home

Til den sidste celle i en række

Alt+End

Til den første celle i en kolonne

Alt+PgUp

Til den sidste celle i en kolonne

Alt+PgDn

Til den forrige række.

Pil op

Til den næste række.

Pil ned

En række op

Alt+Skift+Pil op

En række ned

Alt+Skift+Pil ned

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Nye afsnit i en celle

Enter

Tabulatorer i en celle

Ctrl+Tab

Bruge overskrivningstilstand

Hvis du vil ændre indstillingerne for overskrivning, så du kan få adgang til overskrivningstilstand ved at trykke på Ins, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen under Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og tryk derefter på I for at åbne Word-indstillinger.

 2. Tryk på A for at markere Avanceret, og tryk derefter på Tab.

 3. Tryk på Alt+O for at flytte til afkrydsningsfeltet Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra.

 4. Tryk på Mellemrum for at markere afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter.

Slå overskrivningstilstand til eller fra ved at trykke på Insert.

Tegn- og afsnitsformatering

Kopiere formatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra tekst.

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst.

Ctrl+Skift+V

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Bemærk: Følgende genvejstaster virker ikke i tilstanden Fuldskærmslæsning.

For at

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+Y

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+<

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+[

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formateringen.

Ctrl+D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Formatere al tekst som store bogstaver.

Ctrl+Skift+A

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Understrege ord, men ikke mellemrum.

Ctrl+Skift+W

Formatere tekst med dobbelt understregning.

Ctrl+Skift+D

Anvende skjult tekst.

Ctrl+Skift+H

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Formatere tekst som kapitæler.

Ctrl+Skift+I

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Skift+0 (nul)

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Plustegn

Fjerne manuel tegnformatering.

Ctrl+Mellemrum

Ændre markeret tekst til skrifttypen Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Få vist og kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få vist tegn, som ikke udskrives.

Ctrl+Skift+* (stjernen på det numeriske tastatur virker ikke)

Gennemgå tekstformatering.

Skift+F1 (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå)

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Angive linjeafstanden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Angive enkelt linjeafstand.

Ctrl+1

Angive dobbelt linjeafstand.

Ctrl+2

Angive halvanden linjeafstand.

Ctrl+5

Tilføje eller fjerne én linjes afstand foran et afsnit.

Ctrl+0 (nul)

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte et afsnit mellem at være centreret og være venstrejusteret.

Ctrl+E

Skifte et afsnit mellem at have lige margener og være venstrejusteret.

Ctrl+J

Skifte et afsnit mellem at være højrejusteret og være venstrejusteret.

Ctrl+R

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Formindske en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

Ctrl+Q

Anvende afsnitstypografier

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne opgaveruden Anvend typografier.

Ctrl+Skift+S

Åbne opgaveruden Typografier.

Alt+Ctrl+Skift+S

Starte Autoformat.

Alt+Ctrl+K

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Skift+N

Anvende typografien Overskrift 1.

Alt+Ctrl+1

Anvende typografien Overskrift 2.

Alt+Ctrl+2

Anvende typografien Overskrift 3.

Alt+Ctrl+3

Lukke opgaveruden Typografier

 1. Tryk på F6 for at markere opgaveruden Typografier, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Tryk på Ctrl+Mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Indsætte og redigere objekter

Indsætte et objekt

 1. Tryk på Alt, N, J og derefter J for at åbne dialogboksen Objekt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker en objekttype ved at trykke på Pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, og skriv derefter navnet på objektet, du vil indsætte, eller brug Gennemse for at finde filen.

Redigere et objekt

 1. Marker objektet ved at trykke på Skift+Højre pil, mens markøren er placeret til venstre for objektet i dokumentet.

 2. Tryk på Skift+F10.

 3. Tryk på tasten Tab for at komme til Objektnavn-objektet, tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede grafiktype.

 3. Tryk på Tab, og brug derefter piletasterne til at markere den grafik, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Tab, og tryk derefter på Enter.

Brevfletning og felter

Udføre en brevfletning

Bemærk: Du skal være på fanen Forsendelser for at bruge disse genvejstaster.

For at

Skal du trykke på

Se et eksempel på et flettet brev.

Alt+Skift+K

Flette et dokument.

Alt+Skift+N

Udskrive det flettede dokument.

Alt+Skift+M

Redigere et dokument med data til brevfletning.

Alt+Skift+E

Indsætte et fletfelt.

Alt+Skift+F

Arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et DATE-felt.

Alt+Skift+D

Indsætte et LISTNUM-felt.

Alt+Ctrl+L

Indsætte et PAGE-felt.

Alt+Skift+P

Indsætte et TIME-felt.

Alt+Skift+T

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Microsoft Office Word-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Opdatere markerede felter.

F9

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Skifte mellem en markeret feltkode og dens resultat.

Skift+F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Gå til det næste felt.

F11

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Låse et felt.

Ctrl+F11

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Sprogpanelet

Håndskriftsgenkendelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem sprog eller tastaturlayout.

Venstre Alt+Skift

Få vist en liste over forskellige rettelsesmuligheder.

Knapflade +C

Slå håndskrift til eller fra.

Knapflade +H

Slå japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra.

Alt+~

Slå koreansk IME på 101-tastaturet til eller fra.

Højre Alt

Slå kinesisk IME på 101-tastaturet til eller fra.

Ctrl+Mellemrum

Tip

 • Du kan vælge tastekombinationen til skift mellem sprog eller tastaturlayout i dialogboksen Avancerede tasteindstillinger. For at åbne dialogboksen Avancerede tasteindstillinger skal du højreklikke på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på Indstillinger. Klik på Tasteindstillinger under Indstillinger.

 • Tasten med Windows-logoet Knapflade findes i den nederste række taster på de fleste tastaturer.

Toppen af siden

Referencer til funktionstaster

Funktionstaster

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få Hjælp eller besøge Microsoft Office Online.

F1

Flytte tekst eller grafik.

F2

Gentage seneste handling.

F4

Vælge kommandoen Gå til (fanen Startside).

F5

Gå til næste rude eller ramme.

F6

Vælge kommandoen Stavekontrol (fanen Gennemse).

F7

Udvide det markerede område.

F8

Opdatere de markerede felter.

F9

Få vist tastetip

F10

Gå til det næste felt.

F11

Vælge kommandoen Gem som (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

F12

Skift+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få hjælp til en bestemt sammenhæng eller se formatering.

Skift+F1

Kopiere tekst.

Skift+F2

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Gentage Søg eller Gå til.

Skift+F4

Gå til den seneste ændring.

Skift+F5

Gå til den forrige rude eller ramme (efter at have trykket på F6).

Skift+F6

Vælge kommandoen Synonymordbog (fanen Gennemse, gruppen Korrektur).

Skift+F7

Formindske det markerede.

Skift+F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Skift+F9

Få vist en genvejsmenu.

Skift+F10

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Vælge kommandoen Gem (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Skift+F12

Ctrl+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge kommandoen Vis udskrift (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Ctrl+F2

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Lukke vinduet.

Ctrl+F4

Gå til næste vindue.

Ctrl+F6

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Maksimere dokumentvinduet.

Ctrl+F10

Låse et felt.

Ctrl+F11

Vælge kommandoen Åbn (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Ctrl+F12

Ctrl+Skift+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Redigere et bogmærke.

Ctrl+Skift+F5

Gå til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Office Word 2007-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Udvide en markering eller blok.

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge en af piletasterne.

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Vælge kommandoen Udskriv (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Ctrl+Skift+F12

Alt+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det næste felt.

Alt+F1

Oprette en ny dokumentkomponent.

Alt+F3

Afslutte Office Word 2007.

Alt+F4

Gendanne programvinduets størrelse.

Alt+F5

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet. Kan kun anvendes i dialogbokse som Søg og erstat, der understøtter denne funktion.

Alt+F6

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Alt+F7

Afspille en makro.

Alt+F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Maksimere programvinduet.

Alt+F10

Få vist Microsoft Visual Basic-kode.

Alt+F11

Alt+Skift+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det forrige felt.

Alt+Skift+F1

Vælge kommandoen Gem (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Alt+Skift+F2

Få vist opgaveruden Opslag.

Alt+Skift+F7

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Få vist menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

Alt+Skift+F10

Ctrl+Alt+funktionstast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få vist Microsoft Systemoplysninger.

Ctrl+Alt+F1

Vælge kommandoen Åbn (Microsoft Office-knappen Office-knapflade ).

Ctrl+Alt+F2

Toppen af siden

Hvis denne artikel ikke besvarede dit spørgsmål, kan du få hjælp fra en OmniTech-supportmedarbejder. I en begrænset periode kan førstegangsbrugere få op til 15 minutters gratis support.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×