Genvejstaster til Microsoft Office Project Web Access

Genvejstasterne, der er beskrevet i dette Hjælp-emne, refererer til layoutet på et amerikansk tastatur. Tasterne på andre layouts svarer muligvis ikke præcist til tasterne på et amerikansk tastatur.

Ved genvejstaster, hvor du trykker på to eller fra taster samtidig, er de taster, der skal trykkes på, adskilt af et plustegn (+) i Microsoft Office Project 2007 Hjælp. Ved genvejstaster, hvor du trykker på én tast og umiddelbart efter på en anden tast, er de taster, der skal trykkes på, adskilt af et komma (,).

Bemærk: Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at markere Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Online Hjælp

Brug af Hjælp-vinduet

Hjælp-vinduet giver adgang til al indholdet i Office-Hjælp. I Hjælp-vinduet vises emner og andet Hjælp-indhold.

I Hjælp-vinduet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Hjælp-vinduet

F1

Lukke Hjælp-vinduet

ALT+F4

Skifte mellem Hjælp-vinduet og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden for programnavn.

ALT+HOME

Vælge det næste element i Hjælp-vinduet.

TAB

Vælge det forrige element i Hjælp-vinduet.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det valgte element

ENTER

Vælge henholdsvis det næste eller det forrige emne i afsnittet Gennemse programnavn Hjælp i Hjælp-vinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Henholdsvis udvide eller skjule det valgte emne i afsnittet Gennemse programnavn Hjælp i Hjælp-vinduet.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink inklusive Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det valgte Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperlink.

ENTER

Gå tilbage til det forrige Hjælp-emne (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste Hjælp-emne (knappen Fremad).

ALT+HØJRE PIL

Rulle op eller ned i små trin i det Hjælp-emne, der aktuelt vises.

PIL OP eller PIL NED

Rulle op eller ned i større små trin i det Hjælp-emne, der aktuelt vises.

PAGE UP eller PAGE DOWN

Ændre om Hjælp-vinduet skal være forbundet med (side om side) eller adskilt fra (ikke side om side) det aktive program.

ALT+U

Få vist en menu med kommandoerne til Hjælp-vinduet. Dette kræver, at Hjælp-vinduet er aktiveret (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop).

ESC

Opdater vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle Hjælp-emne.

Bemærk: Hvis markøren ikke er i det aktuelle Hjælp-emne, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6 og derefter skal du klikke på PIL NED

Indtaste tekst i feltet Skriv de ord, der skal søges efter.

F6, og derefter skal du klikke på PIL NED

Skifte mellem områder i Hjælp-vinduet. Skift f.eks. mellem værktøjslinjen, feltet Skriv de ord, der skal søges efter og listen Søg.

F6

Vælge henholdsvis det næste eller det forrige emne i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Henholdsvis få vist eller skjule det valgte emne i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Microsoft Office Project Web Access

Navigere i Project Web Access

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte markeringen mellem hyperlinks i det øverste hyperlinkpanel.

ALT+J

Flytte markeringen fra webdel til webdel på sider, der bruger flere webdele.

ALT+W

Udvide rullelister.

ALT+PIL NED

Få adgang til menuelementer med tastaturet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Ny.

ALT+N

Åbne menuen Handlinger.

ALT+C

Åbne menuen Gå til.

ALT+G

Vælge kommandoen Visning.

ALT+W

Vælge kommandoen Indstillinger.

ALT+I

Vælge kommandoen Filter.

ALT+R

Vælge kommandoen Gruppe.

ALT+P

Vælge kommandoen Søg.

ALT+Q

Vælge det første emne i et faneinddelt afsnit.

ALT+B

Navigere i formularsider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge OK.

ALT+O eller ENTER

Vælge Send/Gem.

ALT+S

Vælge Annuller/Luk.

ALT+C

Vælge Slet.

ALT+X

Navigere i dialogboksen Importer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge OK.

ALT+O eller ENTER

Vælge Annuller/Luk.

ALT+C

Tilføje afbildning.

ALT+M

Hente den liste, der skal importeres.

ALT+G

Navigere på bestemte sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge feltet Tilgængelige grupper i afsnittet Sikkerhedsgrupper på siden Rediger ressource.

ALT+B

Vælge feltet Tilgængelige kategorier i afsnittet Sikkerhedskategorier på siden Rediger ressource.

ALT+G

Køre den markerede regel på siden Regler.

CTRL+R

Redigere den markerede anmodning på siden Statusrapporter.

ALT+I

Slette den markerede anmodning på siden Statusrapporter.

ALT+L

Gennemse svarene på den markerede anmodning på siden Statusrapporter.

ALT+W

Planlægge administrativ tid på siden Timeseddelcenter.

ALT+P

Oprette en ny erstatningstimeseddel på siden Timeseddelcenter.

ALT+S

Opdatere listen over timesedler på siden Timeseddelcenter.

ALT+R

Navigere i et gitterkontrolelement

Microsoft Office Project Web Access, der er webklienten til Microsoft Office Project Server 2007, bruger ActiveX- og HTML-gitterkontrolelementer til at få vist forskellige typer oplysninger.

Nogle af siderne i Office Project Web Access bruger et gitter, der er baseret på en HTML-tabel, til visning og redigering af oplysninger. F.eks. bruger siden Opgaver et gitter, der er baseret på en HTML-tabel. I HTML-gitre kan du bruge følgende genvejstaster:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste celle eller række.

HØJRE PIL eller TAB

Flytte til forrige celle eller række.

VENSTRE PIL eller SKIFT TAB

Flytte op.

PIL OP

Flytte ned

PIL NED eller ENTER

Navigere til URL-adressen i den valgte celle.

ENTER

Fjerne fokus fra den markerede celle.

ESC

Flytte til sidste celle eller række.

CTRL+END

Flytte til første celle eller række.

CTRL+HOME

Slå fremhævning af række til/fra.

CTRL+MELLEMRUM

Udvide eller formindske en gruppering.

CTRL+MELLEMRUM

Udvide en gruppe.

CTRL+PLUS

Skjule en gruppe.

CTRL+MINUS

Slå markering af afkrydsningsfelt til/fra

MELLEMRUM

Åbne en celle i en rulleliste.

ALT+PIL NED

Office Project Web Access bruger også ActiveX-gitterkontrolelementer til visning og redigering af oplysninger. Til siden Projektcenter bruges f.eks. et ActiveX-gitter. I ActiveX-gitre kan du bruge følgende genvejstaster:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste celle eller række.

HØJRE PIL

Flytte til forrige celle eller række.

VENSTRE PIL

Flytte op.

PIL OP

Flytte ned

PIL NED

Flytte til sidste celle eller række.

CTRL+END

Flytte til første celle eller række.

CTRL+HOME

Udvide eller formindske en gruppe.

CTRL+SKIFT+PLUS eller CTRL+SKIFT+MINUS

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×