Genvejstaster til Microsoft Office Project 2007

De genvejstaster, der beskrives i dette emne i Hjælp, henviser til layoutet på et dansk tastatur. Taster på andre tastaturer svarer muligvis ikke fuldstændig til tasterne på et dansk tastatur.

Når et tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidig, adskilles de taster, du skal trykke på, af et plustegn (+) i Microsoft Office Project 2007 Hjælp. Når en tastaturgenvej kræver, at du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma (,).

Bemærk: Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Online Hjælp

Bruge Hjælp-vinduet

Hjælp-vinduet giver adgang til alt indholdet i Office Hjælp. I Hjælp-vinduet vises emner og andet indhold i Hjælp.

I Hjælp-vinduet

Handling

Tryk på

Åbne Hjælp-vinduet.

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

ALT+F4

Skifte mellem Hjælp-vinduet og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden for Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

TAB

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

Markere det næste eller forrige element i sektionen Gennemse Programnavn Hjælp i Hjælp-vinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise eller skjule det valgte element i sektionen Gennemse Programnavn Hjælp i Hjælp-vinduet.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, den skjulte tekst eller det skjulte hyperlink.

ENTER

Flytte til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Flytte til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle opad eller nedad lidt ad gangen inden for det aktuelle emne i Hjælp.

PIL OP eller PIL NED

Rulle opad eller nedad en side ad gangen inden for det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Angive, om Hjælp-vinduet skal vises knyttet til (side om side) eller adskilt fra (ikke side om side) det aktive program.

ALT+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, PIL NED

Indtast tekst i feltet Skriv de ord, som du vil søge efter.

F6, PIL NED

Skifte mellem områderne i Hjælp-vinduet, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse med trævisning.

PIL OP eller PIL NED

Vise eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse med trævisning.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Handling

Tryk på

Skifte til næste vindue.

ALT+TAB

Skifte til forrige vindue.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at du har maksimeret det.

CTRL+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Du skal måske trykke på F6 flere gange.

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at aktivere menulinjen eller båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet), og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte opgaveruden.

F6

Flytte til en rude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når flere vinduer er åbne.

CTRL+F6

Skifte til det forrige vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Udføre kommandoen Flyt (i vinduets kontrolmenu), når dokumentvinduet ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F7

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), når dokumentvinduet ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at tilpasse vinduets størrelse, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (virker kun i nogle Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et valgt vindue.

CTRL+F10

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

PRINT SCREEN

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINT SCREEN

Ændre eller tilpasse skrifttypen

Handling

Tryk på

Tilpasse skrifttypen.

CTRL+SKIFT+F

Tilpasse skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Forøge den markerede tekst skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+X

Formindske den markerede teksts skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte rundt i tekst eller celler

Handling

Tryk på

Flytte et tegn mod venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn mod højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje opad.

PIL OP

Flytte en linje nedad.

PIL NED

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til starten af en linje.

HOME

Flytte et afsnit opad.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit nedad.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til starten af en tekstboks.

CTRL+HOME

Gentage den sidste Søg-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Handling

Tryk på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række nederst i tabellen.

TAB i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge opgaveruder

Handling

Tryk på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. (Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang).

Bemærk: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

CTRL+TAB

Markere den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når opgaveruden er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise hele kommandosættet i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem menupunkterne i en markeret undermenu. Flytter mellem visse indstillinger i en gruppe med indstillinger i en dialogboks.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Åbne en genvejsmenu eller åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

SKIFT+F10

Vælge den første eller sidste kommando i en menu eller undermenu, når menuen eller undermenuen er synlig.

HOME eller END

Rulle op- eller nedad i den valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åbne opgaveruden Opslag.

ALT+Klik

Åbne og bruge i-mærker

Handling

Tryk på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Hvis der er mere end ét mærke, skal du skifte til næste i-mærke og åbne undermenuen eller meddelelsen.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element i en menu med i-mærker.

PIL NED

Markere det forrige element i en menu med i-mærker.

PIL OP

Udføre handlingen for det markerede element i en menu med i-mærker.

ENTER

Lukke menuen eller meddelelsen med i-mærker.

ESC

Tip!

 • Du kan angive, at du vil have besked i form af en lyd, når der vises et i-mærke. Du skal have et lydkort for at kunne høre lyde. Desuden skal Microsoft Office-lyde være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office-lyde på webstedet Microsoft Office Online.

Ændre størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk på CTRL+TAB flere gange for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ en piletast for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at placere værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen. Tryk flere gange på PIL NED for at ophæve forankringen af værktøjslinjen. Tryk på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er placeret helt til venstre eller højre, hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side.

  Ændre størrelsen på en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ en piletast for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude 

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ en piletast for at flytte en pixel ad gangen.

 4. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte opgaveruden eller ændre dens størrelse.

Bruge dialogbokse

Handling

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe af indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe af indstillinger.

SKIFT+TAB

Flytte til den næste fane i en dialogboks. 

CTRL+TAB

Flytte til den forrige fane i en dialogboks. 

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markere eller fjerne markeringen i det markerede afkrydsningsfelt.

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et element på en rulleliste

Vælge en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

ALT+ det understregede bogstav i en indstilling

Åbne den valgte rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke den valgte rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er en tom boks, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Handling

Tryk på

Flytte til begyndelsen af boksen.

HOME

Flytte til slutningen af boksen.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller ophæve markeringen et tegn mod venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller ophæve markeringen et tegn mod højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller ophæve markeringen et ord mod venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller ophæve markeringen et ord mod højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af teksten.

SKIFT+HOME

Markere fra indsætningspunktet til slutningen af teksten.

SKIFT+END

Bruge dialogboksene Åbn og Gem som

Handling

Tryk på

Gå til den forrige mappe Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Knappen Søg på World Wide Web Knapflade : Lukker dialogboksen og åbner websøgesiden.

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen. 

TAB

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Microsoft Office Project

Bruge visningen Netværksdiagram

Handling

Tryk på

Flytte til en anden netværksdiagramboks.

Piletaster

Føje netværksdiagrambokse til markeringen.

SKIFT+piletaster

Flytte en netværksdiagramboks.

Bemærk: Manuel placering skal indstilles først. Klik på Layout i menuen Formater, og klik derefter på Tillad manuel placering af en boks.

CTRL+piletaster

Flytte til den øverste netværksdiagramboks i visningen eller projektet.

CTRL+HOME eller SKIFT+CTRL+HOME

Flytte til den nederste netværksdiagramboks i projektet.

CTRL+END eller SKIFT+CTRL+END

Flytte til netværksdiagramboksen længst til venstre i projektet.

HOME eller SKIFT+HOME

Flytte til netværksdiagramboksen længst til højre i projektet.

END eller SKIFT+END

Flytte et vindue opad.

PGUP eller SKIFT+PGUP

Flytte et vindue nedad.

PGDN eller SKIFT+PGDN

Flytte et vindue til venstre.

CTRL+PGUP eller SKIFT+CTRL+PGUP

Flytte et vindue til højre.

CTRL+PGDN eller SKIFT+CTRL+PGDN

Vælg det næste felt i netværksdiagramboksen.

ENTER

Vælge det forrige felt i netværksdiagramboksen.

SKIFT+ENTER

Navigere i visninger og vinduer

Handling

Tryk på

Aktivere kontrolmenuen.

ALT+MELLEMRUM

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller ALT

Aktivere projektstyringsmenuen.

ALT+BINDESTREG

Aktivere delelinjen.

SKIFT+F6

Lukke programvinduet.

ALT+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Kolonnedefinition.

ALT+F3

Åbne et nyt vindue.

SKIFT+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

SKIFT+TILBAGE

Nulstille sorteringsrækkefølgen til ID-rækkefølgen.

SKIFT+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

SKIFT+F2

Vise ressourceoplysninger.

SKIFT+F2

Vise tildelingsoplysninger.

SKIFT+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

SKIFT+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

CTRL+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

Flytte til venstre, højre, opad eller nedad for at få vist forskellige sider i vinduet Vis udskrift.

ALT+Piletaster

Oprette en disposition for et projekt

Handling

Tryk på

Skjule underopgaver.

ALT+SKIFT+BINDESTREG eller ALT+SKIFT+MINUS (minustegn på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ind.

ALT+SKIFT+HØJRE PIL

Vise underopgaver.

ALT+SKIFT+ = eller ALT+SKIFT+PLUS (plustegn på det numeriske tastatur)

Vise alle opgaver.

ALT+SKIFT+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ud.

ALT+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere og redigere i en dialogboks

Handling

Tryk på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

ALT+1 (venstre) eller ALT+2 (højre)

Flytte til den næste opgave eller ressource.

ENTER

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

SKIFT+ENTER

Markere og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Handling

Tryk på

Annullere en indtastning.

ESC

Rydde eller nulstille det markerede felt.

CTRL+DELETE

Kopiere de markerede data.

CTRL+C

Klippe de markerede data ud.

CTRL+X

Slette de markerede data.

DELETE eller CTRL+MINUS (på det numeriske tastatur)

Udfylde nedad.

CTRL+D

Vise dialogboksen Søg.

CTRL+B eller SKIFT+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

SKIFT+F4

Bruge kommandoen Gå til (menuen Rediger).

F5

Sammenkæde opgaver.

CTRL+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

CTRL+V

Reducere markeringen til ét felt.

SKIFT+TILBAGE

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

CTRL+SKIFT+F2

Flytte rundt i en visning

Handling

Tryk på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

ALT+HOME

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

ALT+END

Flytte tidsskalaen til venstre.

ALT+VENSTRE PIL

Flytte tidsskalaen til højre.

ALT+HØJRE PIL

Flytte til det første felt i en række.

HOME eller CTRL+VENSTRE PIL

Flytte til den første række.

CTRL+PIL OP

Flytte til det første felt i den første række.

CTRL+HOME

Flytte til det sidste felt i en række.

END eller CTRL+HØJRE PIL

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

CTRL+END

Flytte til den sidste række.

CTRL+PIL NED

Flytte rundt i sideruden

Handling

Tryk på

Flytte fokus mellem sideruden og visningen til højre.

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Vælge forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis sideruden er aktiv.

TAB

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis sideruden er aktiv.

MELLEMRUM

Opdatere projektguiden.

CTRL+R

Markere i en visning

Handling

Tryk på

Udvide markeringen nedad med en side.

SKIFT+PGDN

Udvide markeringen opad med en side.

SKIFT+PGUP

Udvide markeringen nedad med en række.

SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen opad med en række.

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen til det første felt i en række.

SKIFT+HOME

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

SKIFT+END

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

CTRL+SKIFT+HOME

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

CTRL+SKIFT+END

Udvide markeringen til den første række.

CTRL+SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen til den sidste række.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

CTRL+SKIFT+HOME

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

CTRL+SKIFT+END

Markere alle rækker og kolonner.

CTRL+SKIFT+MELLEMRUM

Markere en kolonne.

CTRL+MELLEMRUM

Markere en række.

SKIFT+MELLEMRUM

Flytte et felt nedad i en markering.

ENTER

Flytte et felt opad i en markering.

SKIFT+ENTER

Flytte et felt til højre i en markering.

TAB

Flytte et felt til venstre i en markering.

SKIFT+TAB

Markere og redigere på indtastningslinjen

Handling

Tryk på

Acceptere en indtastning.

ENTER

Annullere en indtastning.

ESC

Slette et tegn mod venstre.

TILBAGE

Slette et tegn mod højre.

DELETE

Slette et ord mod højre.

CTRL+DELETE

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

SKIFT+END

Udvide markeringen til starten af teksten.

SKIFT+HOME

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

INS

Bruge en tidsskala

Handling

Tryk på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

ALT+PGUP

Flytte tidsskalaen en side til højre.

ALT+PGDN

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

ALT+HOME

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

ALT+END

Rulle tidsskalaen til venstre.

ALT+VENSTRE PIL

Rulle tidsskalaen til højre.

ALT+HØJRE PIL

Vise mindre tidsenheder.

CTRL+ / (skråstreg på det numeriske tastatur)

Vise større tidsenheder.

CTRL+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×