Genvejstaster til Access

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan benytte genvejstasterne til hurtigt at få adgang til ofte anvendte kommandoer eller handlinger. I afsnittene nedenfor vises de genvejstaster, der findes i Microsoft Office Access 2007. Du kan også benytte genvejstaster i stedet for musen, hvis du vil flytte fokus til en menu, en kommando eller et kontrolelement.

Generelle genvejstaster

Globale Access-genvejstaster

Åbne databaser

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne en ny database

CTRL+N

Åbne en eksisterende database

CTRL+O

Udskrive og gemme

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udskrive det aktuelle eller markerede objekt

CTRL+P

Åbne dialogboksen Udskriv fra Vis udskrift

D eller Ctrl+P

Åbne dialogboksen Sideopsætning fra Vis udskrift

S

Annullere Vis udskrift eller Vis layout

L eller ESC

Gemme et databaseobjekt

CTRL+S eller SKIFT+F12

Åbne dialogboksen Gem som

F12

Brug en kombinationsboks eller et listefelt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne en kombinationsboks

F4 eller ALT+PIL NED

Opdatere indholdet af en Opslagsfelt eller -kombinationsboks

F9

Flytte en linje ned

PIL NED

Flytte en side ned

PGDN

Flytte en linje op

PIL OP

Flytte en side op

PGUP

Afslutte kombinationsboksen eller listen

TAB

Søge efter og erstatte tekst eller data

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Søg i dialogboksen Søg og erstat (kun dataarkvisning og formularvisning)

CTRL+B

Åbne fanen Erstat i dialogboksen Søg og erstat (kun dataarkvisning og formularvisning)

CTRL+H

Finde den næste forekomst af den tekst, der er angivet i dialogboksen Søg og erstat, når dialogboksen lukkes (kun dataarkvisning og formularvisning).

SKIFT+F4

Arbejde i designvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand i et dataark. Når du arbejder i en formular eller rapport, skal du trykke på ESC, hvis du vil forlade navigeringstilstand.

F2

Skifte til egenskabsarket (designvisning i formularer og rapporter i såvel Access-databaser som Access-projekter)

F4

Skifte til formularvisning fra designvisning

F5

Skifte mellem øverste og nederste dele af et vindue (designvisning af forespørgsler og vinduet Avanceret filter/Sorter)

F6

Flytte gennem feltgitteret, feltegenskaber, navigationsrude, hurtigtaster i tastaturadgangssystemet, zoomkontrolelementer og sikkerhedslinje (designvisning af tabeller)

F6

Åbne dialogboksen Vælg generator (vindue med formularer og rapporter i designvisning)

F7

Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport

F7

Skifte fra Visual Basic Editor tilbage til formularens eller rapportens designvisning

SKIFT+F7 eller ALT+F11

Redigere kontrolelementer i formularer og rapporters designvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder

CTRL+C

Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder

CTRL+X

Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit

CTRL+V

Flytte det markerede kontrolelement mod højre (undtagen kontrolelementer, der er del af et layout)

HØJRE PIL eller CTRL+HØJRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement mod venstre (undtagen kontrolelementer, der er del af et layout)

VENSTRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement op

PIL OP eller CTRL+PIL OP

Flytte det markerede kontrolelement ned

PIL NED eller CTRL+PIL NED

Øge højden på det markerede kontrolelement

SKIFT+PIL NED

Øge bredden af det markerede kontrolelement.

Bemærk!: Hvis det anvendes sammen med kontrolelementer i et layout, tilpasses størrelsen på hele layoutet

SKIFT+HØJRE PIL

Reducere højden på det markerede kontrolelement

SKIFT+PIL OP

Reducere bredden af det markerede kontrolelement

Bemærk!: Hvis det anvendes sammen med kontrolelementer i et layout, tilpasses størrelsen på hele layoutet

SKIFT+VENSTRE PIL

Vindueshandlinger

Bemærk!: Som standard vises Microsoft Office Access 2007 databaser som dokumenter med faner. Bruge dokumenter med vinduer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger. Klik på Aktuel Database i dialogboksen Access-indstillinger og under Indstillinger for dokumentvindue, skal du klikke på Overlappende vinduer.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå navigationsruden til og fra

F11

Flytte mellem åbne vinduer

CTRL+F6

Gendanne det valgte minimerede vindue, når alle vinduer er minimerede

ENTER

Aktivere det aktive vindue, når det ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet

CTRL+F8

Have vist kontrolmenuen

ALT+MELLEMRUM

Have vist genvejsmenuen

SKIFT+F10

Lukke det aktive vindue

CTRL+W eller CTRL+F4

Skifte mellem Visual Basic Editor og det forrige aktive vindue

ALT+F11

Arbejde med guider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte fokus fremad mellem kontrolelementer i guiden

TAB

Flytte til næste side i guiden

ALT+N

Flytte til forrige side i guiden

ALT+T

Fuldføre guiden

ALT+F

Diverse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist hele hyperlinkadressen for et valgt hyperlink

F2

Foretage stavekontrol

F7

Åbne boksen Zoom for bedre at kunne indtaste udtryk og andre tekster i små inputområder

SKIFT+F2

Have vist et egenskabsark i designvisning

ALT+ENTER

Afslutte Access

ALT+F4

Starte en generator

CTRL+F2

Skifte fremad mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular, rapport, side, pivottabelliste, pivotdiagramrapport, gemt procedure eller Access-projektfunktion (.adp). Hvis der er flere visninger tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk til den næste tilgængelige visning.

CTRL+ HØJREPIL eller CRTL+ KOMMA (,)

Skifte tilbage mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular, rapport, side, pivottabelliste, pivotdiagramrapport, gemt procedure eller .adp-funktion. Hvis der er flere visninger tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk til den forrige visning.

Bemærk!: CTRL+PUNKTUM (.) fungerer ikke under alle omstændigheder med alle objekter.

CTRL+ VENSTREPIL eller CRTL + PUNKTUM (.)

Genvejstaster i navigationsruden

Redigere og navigere i listen Objekt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Omdøbe et markeret objekt

F2

Flytte en linje ned

PIL NED

Flytte et vindue ned

PGDN

Flytte til sidste objekt

END

Flytte en linje op

PIL OP

Flytte et vindue op

PGUP

Flytte til første objekt

HOME

Navigere og åbne objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne den markerede tabel eller forespørgsel i dataarkvisning

ENTER

Åbne den markerede formular eller rapport

ENTER

Afspille den markerede makro

ENTER

Åbne den markerede tabel, forespørgsel, formular, rapport, dataadgangsside, makro eller det markerede modul i designvisning

CTRL+ENTER

Have vist vinduet Immediate i Visual Basic Editor

CTRL+G

Arbejde med menuer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist genvejsmenuen

SKIFT+F10

Have vist hurtigtasterne

ALT eller F10

Have vist programikonmenuen (på programtitellinjen)

ALT+MELLEMRUM

Vælge næste eller forrige kommando med menuen eller undermenuen synlig

PIL OP eller PIL NED

Vælge menuen til venstre eller højre eller skifte mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er synlig.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen

HOME eller END

Lukke den synlige menu og undermenu på samme tid

ALT

Lukke den synlige menu eller lukke en undermenu, hvis undermenuen er synlig

ESC

Arbejde med vinduer og dialogbokse

Bruge et programvindue

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til det næste program

ALT+TAB

Skifte til det forrige program

ALT+SKIFT+TAB

Have vist menuen Start i Windows

CTRL+ESC

Lukke det aktive databasevindue

CTRL+W

Skifte til det næste databasevindue

CTRL+F6

Skifte til det forrige databasevindue

CTRL+SKIFT+F6

Gendanne det valgte minimerede vindue, når alle vinduer er minimerede

ENTER

Bruge en dialogboks

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til den næste fane i en dialogboks

CTRL+TAB

Skifte til den forrige fane i en dialogboks

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks

SKIFT+TAB

Flytte mellem indstillinger på den valgte rulleliste eller mellem flere indstillinger i en gruppeboks

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt.

MELLEMRUM

Flytte til indstillingen ved hjælp af det første bogstav i navnet på indstillingen på rullelisten.

Bogstavtasten for det første bogstav i navnet på den ønskede indstilling (når en rulleliste er valgt)

Vælge indstillingen eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt ved hjælp af det bogstav, som er understreget i indstillingens navn

ALT+bogstavtast

Åbne den valgte rulleliste

ALT+PIL NED

Lukke den valgte rulleliste

ESC

Udføre den handling, som er tildelt til standardknappen i dialogboksen

ENTER

Annullere kommandoen og lukke dialogboksen

ESC

Redigere i et tekstfelt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af indtastningen

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen

END

Flytte et tegn til venstre eller højre

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre eller højre

CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL

Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen

SKIFT+HOME

Markere fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen

SKIFT+END

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod højre

SKIFT+HØJRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod venstre

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod højre

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Arbejde med dialogboksene Åbn, Ny Database og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe ( Knapflade )

Alt+1

Åbne mappen et niveau op fra den åbne mappe (Et niveau op knappen Knapflade )

Alt+2

Slet den markerede mappe eller fil (slette knappen Knapflade )

DEL

Oprette en ny undermappe i den åbne mappe (Opret ny mappe knappen Knapflade )

ALT+4

Skifte mellem miniaturer, ikoner med filoplysninger, ikoner, oplysninger, egenskaber og eksempelvisninger

ALT+5

Have vist menuen Funktioner (knappen Funktioner)

ALT+K

Arbejde med egenskabsark

Brug af et egenskabsark med en formular eller rapport

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte fane for egenskabsarket

F4

Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets rulleliste, ét element ad gangen

PIL OP eller PIL NED

Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets rulleliste, fem elementer ad gangen

PAGE DOWN eller PAGE UP

Flytte til egenskabsarkets faner fra kontrolelementets rulleliste

TAB

Flytte mellem egenskabsarkets faner, hvor der er valgt en fane, men ingen egenskab

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte én egenskab ned på en fane, hvor der allerede er valgt en egenskab

TAB

Flytte én egenskab op på en fane eller, hvis der allerede er flyttet til toppen, flytte til kontrolelementets rulleliste, hvor der er valgt en egenskab

SKIFT+TAB

Skifte frem mellem faner, når en egenskab er markeret

CTRL+TAB

Skifte tilbage mellem faner, når en egenskab er markeret

CTRL+SKIFT+TAB

Brug af et egenskabsark med en tabel eller forespørgsel

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte fane for egenskabsarket

F4

Flytte mellem egenskabsarkets faner, hvor der er valgt en fane, men ingen egenskab

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte til egenskabsarkets faner, når der ikke er valgt en egenskab

CTRL+TAB

Flytte til første egenskab under en fane, når der ikke er valgt en egenskab

TAB

Flytte én egenskab ned under en fane

TAB

Flytte én egenskab op under en fane eller markere selve fanen, hvis du allerede er placeret øverst

SKIFT+TAB

Skifte frem mellem faner, når en egenskab er markeret

CTRL+TAB

Skifte tilbage mellem faner, når en egenskab er markeret

CTRL+SKIFT+TAB

Arbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå ruden Feltliste til og fra

ALT+F8

Føje det markerede felt til formularens eller rapportens detaljesektion

ENTER

Flytte op eller ned i ruden Feltliste

PIL OP eller PIL NED

Flytte til øverste Feltliste-rude fra den nederste rude

SKIFT+TAB

Flytte til nederste Feltliste-rude den øverste rude

TAB

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den næste skjulte tekst eller det næste hyperlink eller Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink eller knappen Browservisning i toppen af en artikel på et websted for Microsoft Office

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for markeringen: Vis alt, Skjul alt eller den skjulte tekst eller et hyperlink

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp

ALT+VENSTRE PIL

Flytte frem til det næste emne i Hjælp

ALT+HØJRE PIL

Åbne dialogboksen Udskriv

CTRL+P

Rulle små mængder op og henholdsvis ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp

PIL OP og PIL NED

Rulle store mængder op og henholdsvis ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp

PGUP og PGDN

Viser en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Funktionen forudsætter, at vinduet Hjælp er det aktive vindue (klik på et element i vinduet).

SKIFT+F10

Sende e-mails

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende det aktive databaseobjekt (det objekt, der er markeret i navigationsruden) som en e-mailmeddelelse

ALT+F+E

Åbne adressekartoteket fra Outlook

CTRL+SKIFT+A

Kontrollere navnene i boksene Til, Cc og Bcc i forhold til adressekartoteket

ALT+K eller CTRL+K

Markere den næste boks i e-mailhovedet eller meddelelsens brødtekst, når den sidste boks i e-mailhovedet er aktiv

TAB

Markere det forrige felt eller den forrige knap i e-mail-brevhovedet

SKIFT+TAB

Taster til arbejde med tekst og data

Markere tekst og data

Markere tekst i et felt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod højre

SKIFT+HØJRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod højre

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod venstre

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Vælge et felt eller en post

Hvis du vil annullere en markering, skal du anvende den modsatte piletast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere næste felt

TAB

Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand i et dataark. Når du arbejder i en formular eller rapport, skal du trykke på ESC, hvis du vil forlade navigationstilstand.

F2

Skifte mellem at markere den aktuelle post og det første felt i den aktuelle post i navigationstilstand

SKIFT+MELLEMRUM

Udvide markeringen til den forrige post, hvis den aktuelle post markeres

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen til den næste post, hvis den aktuelle post markeres

SKIFT+PIL NED

Markere alle poster

CTRL+A eller CTRL+SKIFT+MELLEMRUM

Hvis du vil udvide en markering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til udvidelsestilstand (i dataarkvisning, Udvidet markering vises i nederste højre hjørne i vinduet). Hvis du trykker flere gange på F8, udvides markeringen til at omfatte ordet, feltet, posten og alle poster

F8

Udvide en markering til tilgrænsende felter i den samme række i dataarkvisning

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Udvide en markering til tilgrænsende rækker i dataarkvisning

PIL OP eller PIL NED

Fortryde den forrige udvidelse

SKIFT+F8

Annullere udvidelsestilstand

ESC

Markere og flytte en kolonne i dataarkvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Nøjes med at markere den aktuelle kolonne eller kun annullere kolonnevalget i navigationstilstand

CTRL+MELLEMRUM

Markere kolonnen til højre, hvis den aktuelle kolonne markeres

SKIFT+HØJRE PIL

Markere kolonnen til venstre, hvis den aktuelle kolonne markeres

SKIFT+VENSTRE PIL

Gå til flyttetilstand. Tryk på HØJRE PIL eller VENSTRE PIL for at flytte den eller de markerede kolonner til højre eller venstre.

CTRL+SKIFT+F8

Redigere tekst og data

Hvis indsætningspunktet ikke er synligt, kan du trykke på F2 for at få det vist

Flytte indsætningspunktet i et felt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet ét tegn mod højre

HØJRE PIL

Flytte indsætningspunktet ét ord mod højre

CTRL+HØJRE PIL

Flytte indsætningspunktet ét tegn mod venstre

VENSTRE PIL

Flytte indsætningspunktet ét ord mod venstre

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet, i felter med enkeltlinjer; eller flytte det til slutningen af linjen i felter med flere linjer

END

Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet, i felter med flere linjer

CTRL+END

Flytte indsætningspunktet til starten af feltet, i felter med enkeltlinjer; eller flytte det til starten af linjen i felter med flere linjer

HOME

Flytte indsætningspunktet til starten af feltet, i felter med flere linjer

CTRL+HOME

Kopiere, flytte eller slette tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere det markerede til Udklipsholder

CTRL+C

Klippe det markerede ud og kopiere det til Udklipsholder

CTRL+X

Indsætte indholdet af Udklipsholderen ved indsætningspunktet

CTRL+V

Slette det markerede eller tegnet til venstre for indsætningspunktet

TILBAGE

Slette det markerede eller tegnet til højre for indsætningspunktet

DELETE

Slette alle tegn til højre for indsætningspunktet

CTRL+DELETE

Fortryde ændringer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryde en indtastning

CTRL+Z eller ALT+TILBAGE

Fortryde ændringer i det aktuelle felt eller den aktuelle post. Hvis begge er ændret, skal du trykke på ESC to gange for at fortryde ændringerne, først i det aktuelle felt derefter i den aktuelle post.

ESC

Indtaste data i visningen Dataark eller Formular

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte dags dato

CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Indsætte klokkeslæt

CTRL+SKIFT+PUNKTUM (.)

Indsætte standardværdien for et felt

CTRL+ALT+MELLEMRUM

Indsætte værdien fra samme felt i den forrige post

CTRL+APOSTROF (')

Tilføje en ny post

CTRL+PLUSTEGN (+)

Slette den aktuelle post i et dataark

CTRL+MINUSTEGN (-)

Gemme ændringer i den aktuelle post

SKIFT+ENTER

Skifte mellem værdierne i et afkrydsningsfelt eller i en alternativknap

MELLEMRUM

Indsætte en ny linje

CTRL+ENTER

Opdatere felter med aktuelle data

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Beregne felterne i vinduet igen

F9

Forespørge om de underliggende tabeller igen. I en underformular genforespørges kun om den underliggende tabel om underformularen.

SKIFT+F9

Opdatere indholdet af en Opslagsfelt eller -kombinationsboks

F9

Taster til navigation mellem poster

Navigere i designvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand

F2

Skifte egenskabsark

F4

Skifte til formularvisning fra designvisning

F5

Skifte mellem øverste og nederste dele af et vindue (designvisning af makroer, forespørgsler og vinduet Avanceret filter/sortering). Brug F6, hvis TAB ikke fører dig til den del af skærmen, du ønsker.

F6

Skifte frem mellem designvindue, egenskaber navigationsrude, hurtigtaster og zoomkontrolelementer (designvisning af tabeller, formularer og rapporter)

F6

Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport

F7

Åbne ruden Feltliste i en formular, rapport eller dataadgangsside. Hvis ruden Feltliste allerede er åben, flyttes fokus til ruden Feltliste.

ALT+F8

Skifte fra Visual Basic Editor til formularens eller rapportens designvisning, når et kodemodul er åbent

SKIFT+F7

Skifte fra et kontrolelements egenskabsark i en formular eller rapport i designvisning til designoverfladen uden at ændre kontrolelementets fokus

SKIFT+F7

Få vist egenskabsarket

ALT+ENTER

Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder

CTRL+C

Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder

CTRL+X

Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit

CTRL+V

Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel langs sidens gitter

HØJRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel langs sidens gitter

VENSTRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel langs sidens gitter

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

PIL OP

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel langs sidens gitter

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

PIL NED

Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel (uanset sidens gitter)

CTRL+HØJRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel (uanset sidens gitter)

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel (uanset sidens gitter)

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

CTRL+PIL OP

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel (uanset sidens gitter)

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

CTRL+PIL NED

Øge bredden på det markerede kontrolelement (til højre) med en pixel

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, øges bredden af hele layoutet

SKIFT+HØJRE PIL

Mindske bredden på det markerede kontrolelement (til venstre) med en pixel

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, mindskes bredden af hele layoutet

SKIFT+VENSTRE PIL

Mindske højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel

SKIFT+PIL OP

Øge højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel

SKIFT+PIL NED

Navigere i dataarkvisning

Gå til en bestemt post

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en postnummerboks. Skriv derefter postnummeret, og tryk på ENTER

F5

Flytte mellem felter og poster

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til næste felt

TAB eller HØJRE PIL

Flytte til det sidste felt i den aktuelle post i navigationstilstand

END

Flytte til forrige felt

SKIFT+TAB, eller VENSTRE PIL

Flytte til det første felt i den aktuelle post i navigationstilstand

HOME

Flytte til det aktuelle felt i den næste post

PIL NED

Flytte til det aktuelle felt i den sidste post i navigationstilstand

CTRL+PIL NED

Flytte til det sidste felt i den sidste post i navigationstilstand

CTRL+END

Flytte til det aktuelle felt i den forrige post

PIL OP

Flytte til det aktuelle felt i den første post i navigationstilstand

CTRL+PIL OP

Flytte til det første felt i den første post i navigationstilstand

CTRL+HOME

Navigere til en anden skærm med data

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et skærmbillede ned

PGDN

Flytte et skærmbillede op

PGUP

Flytte et skærmbillede til højre

CTRL+PGDN

Flytte et skærmbillede til venstre

CTRL+PGUP

Navigere i underdataark

Gå til en bestemt post

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra underdataarket til postnummerboksen. Skriv derefter postnummeret, og tryk på ENTER.

ALT+F5

Vise og skjule underdataark

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra dataarket for at udvide postens underdataark

CTRL+SKIFT+PIL NED

Skjule underdataarket

CTRL+SKIFT+PIL OP

Navigere mellem dataarket og underdataark

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte underdataarket fra det sidste felt i den forrige post i dataarket

TAB

Indsætte underdataarket fra det første felt i den følgende post i dataarket

SKIFT+TAB

Afslutte underdataarket og flytte til det første felt i den næste post i dataarket

CTRL+TAB

Afslutte underdataarket og flytte til det sidste felt i den forrige post i dataarket

CTRL+SKIFT+TAB

Indsætte det næste felt i dataarket fra det sidste felt i underdataarket

TAB

Ignorere underdataarket og flytte fra dataarket til den næste post i dataarket

PIL NED

Ignorere underdataarket og flytte fra dataarket til den forrige post i dataarket

PIL OP

Du kan flytte mellem felter og poster i et underdataark med de samme genvejstaster, der bruges i dataarkvisning

Navigere i formularvisning

Gå til en bestemt post

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en postnummerboks. Skriv derefter postnummeret, og tryk på ENTER.

F5

Flytte mellem felter og poster

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til næste felt

TAB

Flytte til forrige felt

SKIFT+TAB

Flytte til sidste kontrolelement i formularen og forblive i den aktuelle post, i navigationstilstand

END

Flytte til sidste kontrolelement i formularen og indstille fokus på den sidste post, i navigationstilstand

CTRL+END

Flytte til første kontrolelement i formularen og forblive i den aktuelle post, i navigationstilstand

HOME

Flytte til første kontrolelement i formularen og indstille fokus på den første post i navigationstilstand

CTRL+HOME

Flytte til det aktuelle felt i den næste post

CTRL+PGDN

Flytte til det aktuelle felt i den forrige post

CTRL+PGUP

Navigere i formularer med mere end én side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte en side ned. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den næste post.

PGDN

Flytte en side op. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den forrige post.

PGUP

Flytte mellem hovedformularen og underformular

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til underformularen fra det foregående felt i hovedformularen

TAB

Gå til underformularen fra det følgende felt i hovedformularen

SKIFT+TAB

Afslutte underformularen og flytte til det næste felt i hovedformularen eller den næste post

CTRL+TAB

Afslutte underformularen og flytte til det forrige felt i hovedformularen eller den forrige post

CTRL+SKIFT+TAB

Navigere i Vis udskrift og Layoutvisning

Dialogboks og vindueshandlinger

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Udskriv

P (for formularer og rapporter) eller CTRL+P (for dataark, formularer og rapporter)

Åbne dialogboksen Sideopsætning (kun formularer og rapporter)

S

Zoome ind og ud på en del af en side

Z

Annullere Vis udskrift eller Vis layout

L eller ESC

Vise forskellige sider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til sidetalsboksen. Skriv derefter sidetallet, og tryk på ENTER.

ALT+F5

Have vist den næste side (når Tilpas til vindue markeres)

PGDN eller PIL NED

Have vist den forrige side (når Tilpas til vindue markeres)

PGUP eller PIL OP

Navigere i Udskriv og Vis Layout

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Rulle ned i mindre ryk

PIL NED

Rulle en fuld skærm ned

PGDN

Flytte til bunden af siden

CTRL+PIL NED

Rulle op i mindre ryk

PIL OP

Rulle en fuld skærm op

PGUP

Flytte til toppen af siden

CTRL+PIL OP

Rulle til højre i små ryk

HØJRE PIL

Flytte til højre sidekant

END

Flytte til det nederste højre hjørne af siden

CTRL+END

Rulle til venstre i små ryk

VENSTRE PIL

Flytte til venstre sidekant

HOME

Flytte til øverste venstre hjørne af siden

CTRL+HOME

Flytte rundt i vinduet databasediagram i en Access-projekt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra en tabelcelle til tabellens titellinje

ESC

Flytte fra en tabels titellinje til den celle, du sidst har redigeret

ENTER

Flytte fra titellinje til titellinje i en tabel eller
fra celle til celle inde i en tabel

TAB

Udvide en liste i en tabel

ALT + PIL NED

Rulle gennem elementerne i en rullelisten fra øverst til nederst

PIL NED

Flytte til det forrige element på en liste

PIL OP

Vælge et element på en liste og flytte til den næste celle

ENTER

Ændre indstillingen i et afkrydsningsfelt

MELLEMRUM

Gå til den første celle i rækken eller
til starten af den aktuelle celle

HOME

Gå til den sidste celle i rækken eller
til slutningen af den aktuelle celle

END

Rulle til den næste "side" i en tabel eller
til den næste "side" i diagrammet

PGDN

Rulle til den forrige "side" i en tabel eller
til den forrige "side" i diagrammet

PGUP

Navigere i Forespørgselsdesigner i en Access-projekt

Enhver rude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem ruderne i forespørgselsdesign

F6, SKIFT+F6

Diagramrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem tabeller, visninger og funktioner (og til joinlinjer, hvis de findes)

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte mellem kolonnerne i en tabel, visning eller funktion

Piletaster

Vælge den markerede datakolonne til output

MELLEMRUM eller "+"

Fjerne den markerede datakolonne fra forespørgselsresultatet

MELLEMRUM eller "-"

Fjerne den markerede tabel, visning, funktion eller joinlinje fra forespørgslen

DELETE

Bemærk!: Hvis du markerer flere elementer, påvirkes alle de markerede elementer, hvis du trykker på MELLEMRUM. Marker flere elementer ved at holde SKIFT nede, mens du klikker på dem. Skift mellem markeret og ikke-markeret for et enkelt element ved at holde CTRL nede og klikke på det.

Gitterrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem celler

Piletaster, tabulatorstop eller SKIFT+tabulatorstop

Flytte til den sidste række i den aktuelle kolonne

CTRL+PIL NED

Flytte til den første række i den aktuelle kolonne

CTRL+PIL OP

Flytte til cellen øverst til venstre i den synlige del af gitteret

CTRL+HOME

Flytte til den nederste højre celle

CTRL+END

Flytte ind på en rulleliste

PIL OP eller PIL NED

Vælge en hel gitterkolonne

CTRL+MELLEMRUM

Skifte mellem redigeringstilstand og cellemarkeringstilstand

F2

Kopiere den markerede tekst i cellen til Udklipsholder (i redigeringstilstand)

CTRL+C

Klippe den markerede tekst i cellen og placere den i Udklipsholder (i redigeringstilstand)

CTRL+X

Indsætte tekst fra Udklipsholder (i redigeringstilstand)

CTRL+V

Skifte mellem at indsætte og overskrive, når du redigerer i en celle

INS

Skift til afkrydsningsfeltet i kolonnen OutputNote    , hvis flere elementer, der er markeret, trykke på det vigtigste påvirker alle de markerede elementer.

MELLEMRUM

Slette det markerede indhold af en celle

DELETE

Fjerne række, der indeholder markerede datakolonne fra forespørgslen Note    , hvis flere elementer er markeret, trykke på denne vigtige påvirker alle markerede elementer.

DELETE

Slette alle værdierne for en markeret gitterkolonne

DELETE

Indsætte en række mellem eksisterende rækker

INS (når du har markeret gitterrækken)

Tilføje en kolonne af typen Or…

INS (når du har markeret en kolonne af typen Or ...)

SQL-rude

Du kan bruge standardtasterne til redigering i Windows, når du arbejder i SQL-ruden, f.eks. CTRL+ piletaster til at flytte mellem ord, og kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind i menuen Rediger.

Bemærk!: Du kan kun indsætte tekst. Det er ikke muligt at overskrive.

Arbejde med pivottabelvisninger

Pivottabelvisning

Taster til at vælge elementer i pivottabelvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte markeringen fra venstre mod højre og derefter ned

TAB

Flytte markeringen fra øverst til nederst og derefter mod højre

ENTER

Markere cellen til venstre. Hvis den aktuelle celle er cellen yderst til venstre, markeres den sidste cellen i den foregående række med SKIFT+TAB.

SKIFT+TAB

Markerer cellen over den aktuelle celle. Hvis den aktuelle celle er den øverste celle, markerer SKIFT+ENTER den sidste celle i den forudgående kolonne.

SKIFT+ENTER

Markere detaljecellerne for det næste element i rækkeområdet

CTRL+ENTER

Markere detaljecellerne for det foregående element i rækkeområdet

SKIFT+CTRL+ENTER

Flytte markeringen i pilens retning. Hvis du har markeret et række- eller kolonnefelt, skal du trykke på PIL NED for at flytte det første dataelement i feltet og derefter trykke på en piletast for at flytte det næste eller foregående element eller tilbage til feltet. Hvis du har markeret et detaljefelt, skal du trykke på PIL NED eller HØJRE PIL for at flytte den første celle i detaljeområdet.

Piletaster

Udvide eller reducere markeringen i pilens retning

SKIFT+piletaster

Flytte markeringen til den sidste celle i pilens retning

CTRL+piletaster

Flytte det markerede element i pilens retning

SKIFT+ALT+piletaster

Markere cellen yderst til venstre i den aktuelle række

HOME

Markere cellen yderst til højre i den aktuelle række

END

Markere cellen yderst til venstre i den første række

CTRL+HOME

Markere den sidste celle i den sidste række

CTRL+END

Udvide markeringen til cellen yderst til venstre i den første række

SKIFT+CTRL+HOME

Udvide markeringen til den sidste celle i den sidste række

SKIFT+CTRL+END

Markere feltet for det aktuelt markerede data-, total- eller detaljeelement

CTRL+MELLEMRUM

Markere hele den række, der indeholder den aktuelt markerede celle

SKIFT+MELLEMRUM

Markere hele Visningen Pivottabel

CTRL+A

Have vist det næste skærmbillede

PGDN

Have vist det foregående skærmbillede

PGUP

Udvide markeringen med et skærmbillede ned

SKIFT+PGDN

Reducere markeringen med et skærmbillede

SKIFT+PGUP

Have vist det næste skærmbillede til højre

ALT+PGDN

Have vist det næste skærmbillede til venstre

ALT+PGUP

Udvide markeringen til siden til højre

SKIFT+ALT+PGDN

Udvide markeringen til siden til venstre

SKIFT+ALT+PGUP

Taster til udførelse af kommandoer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist Hjælp-emner

F1

Have vist genvejsmenuen for det markerede element i pivottabelvisning. Brug genvejsmenuerne til at udføre kommandoer i pivottabelvisningen.

SKIFT+F10

Udføre en kommando i genvejsmenuen

Understreget bogstav

Lukke genvejsmenuen uden at udføre en kommando

ESC

Have vist dialogboksen Egenskaber

ALT+ENTER

Annullere en igangværende opdatering

ESC

Kopiere de markerede data fra pivottabelvisning til Udklipsholder

CTRL+C

Eksportere indholdet af pivottabelvisningen til Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Taster til at vise, skjule, filtrere eller sortere data

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule udvidelsessymbolerne ( Plusboks og Minusfelt bokse) ud for elementer

CTRL+8

Udvide det aktuelt markerede element

CTRL+PLUSTEGN (på det numeriske tastatur)

Skjule det aktuelt markerede element

CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastatur)

Åbne listen for det aktuelt markerede felt

ALT+PIL NED

Flytte skiftevis til det senest markerede element, knappen OK og knappen Annuller på rullelisten for et felt

TAB

Flytte til det næste element på rullelisten for et felt

Piletaster

Markere eller fjerne markeringen for det aktuelle element på rullelisten for et felt

MELLEMRUM

Lukke rullelisten for et felt og gemme eventuelle foretagne ændringer

ENTER

Lukke rullelisten for et felt uden at gemme ændringerne

ESC

Slå Autofilter til eller fra

CTRL+T

Sortere data i det markerede felt eller den markerede total i stigende rækkefølge (A – Å 0 – 9)

CTRL+SKIFT+A

Sortere i det markerede felt eller den markerede total i faldende rækkefølge (Å – A 9 – 0)

CTRL+SKIFT+Z

Flytte det markerede medlem op eller til venstre

ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+VENSTRE PIL

Flytte det markerede medlem ned eller til højre

ALT+SKIFT+PIL NED eller ALT+SKIFT+HØJRE PIL

Taster til at tilføje felter og totaler og ændring af layoutet for en pivottabelvisning

Taster til arbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Se ruden Feltliste eller aktivere den, hvis den allerede er synlig

CTRL+L

Flytte til det næste element i ruden Feltliste

Piletaster

Flytte til det foregående element og medtage det i markeringen

SKIFT+PIL OP

Flytte til det næste element og medtage det i markeringen

SKIFT+PIL NED

Flytte til det foregående element, men ikke medtage det i markeringen

CTRL+PIL OP

Flytte til det næste element, men ikke medtage det i markeringen

CTRL+PIL NED

Fjerne elementet fra markeringen, hvis det element, der har fokus, er omfattet af markeringen og omvendt

CTRL+MELLEMRUM

Udvide det aktuelle element i ruden Feltliste for at se dets indhold eller udvide totaler for at få vist de tilgængelige totalfelter.

PLUSTEGN  (numerisk tastatur)

Skjule det aktuelle element i ruden Feltliste for at skjule dets indhold eller skjule totaler for at skjule de tilgængelige totalfelter.

MINUSTEGN (numerisk tastatur)

Flytte skiftevis mellem det senest markerede element, knappen Føj til og listen ud for knappen Føj til i ruden Feltliste.

TAB

Åbne rullelisten ud for knappen Føj til i ruden Feltliste. Du skal bruge piletasterne til at flytte til det næste element på listen og derefter trykke på ENTER for at markere et element

ALT+PIL NED

Føje det felt, der er fremhævet i ruden Feltliste, til det område i pivottabelvisningen, som vises på listen Føj til

ENTER

Taster til tilføjelse af felter og totaler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Sum

CTRL+SKIFT+S

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Antal

CTRL+SKIFT+C

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Min

CTRL+SKIFT+M

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Maks

CTRL+SKIFT+X

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Middel

CTRL+SKIFT+E

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Standardafvigelse

CTRL+SKIFT+D

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Standardafvigelsespopulation

CTRL+SKIFT+T

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Varians

CTRL+SKIFT+V

Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Varianspopulation

CTRL+SKIFT+R

Slå subtotaler og hovedtotaler til eller fra for det markerede felt i pivottabelvisning

CTRL+SKIFT+A

Tilføje et beregnet detaljefelt

CTRL+B

Taster til ændring af layoutet

Bemærk!: Følgende fire genveje fungerer ikke, hvis du benytter tasterne 1, 2, 3 eller 4 på det numeriske tastatur.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte det markerede felt i pivottabelvisning til rækkeområdet

CTRL+1

Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til kolonneområdet

CTRL+2

Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til filterområdet

CTRL+3

Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til detaljeområdet

CTRL+4

Flytte det markerede række- eller kolonnefelt i pivottabelvisning til et højere niveau

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte det markerede række- eller kolonnefelt i pivottabelvisning til et lavere niveau

CTRL+HØJRE PIL

Taster til formatering af elementer i pivottabelvisning

Hvis du skal bruge følgende genveje, skal du først markere et detaljefelt eller en datacelle for et totalfelt.

De første syv genvejstaster ændrer talformatet for det markerede felt.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende standardtalformatet på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+SEMIKOLON (;)

Anvende valutaformatet med to decimaler og negative tal i parenteser på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+$

Anvende procentformatet uden decimaler på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+%

Anvende eksponentielt talformat med to decimaler på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+^

Anvende datoformatet med dagen, måneden og året på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+3

Anvende klokkeslætsformatet med timer, minutter og AM eller PM på værdier i det markerede total- eller detaljefelt

CTRL+SKIFT+@

Anvende det numeriske format med to decimaler, tusindtalsseparator og et minustegn for negative værdier på værdier i det markerede total- eller detaljefelt.

CTRL+SKIFT+!

Gøre teksten fed i det markerede felt i pivottabelvisning

CTRL+B

Understrege teksten i det markerede felt i pivottabelvisning

CTRL+U

Gøre teksten med kursiv i det markerede felt i pivottabelvisning

CTRL+I

Pivotdiagramvisning

Taster til at markere elementer i et diagram

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det næste element i diagrammet

HØJRE PIL

Markere det foregående element i diagrammet

VENSTRE PIL

Markere den næste gruppe elementer

PIL NED

Markere den forrige gruppe elementer

PIL OP

Taster til arbejde med egenskaber og indstillinger

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist dialogboksen Egenskaber

ALT+ENTER

Når dialogboksen Egenskaber er aktiv, markeres det næste element under den aktive fane

TAB

Markere den næste fane, når en fane i dialogboksen Egenskaber er aktiv

HØJRE PIL

Markere den foregående fane, når en fane i dialogboksen Egenskaber er aktiv

VENSTRE PIL

Have vist en liste eller palet, når der markeres en knap, som indeholder en liste eller palet

PIL NED

Have vist genvejsmenuen

SKIFT+F10

Udføre en kommando i genvejsmenuen

Understreget bogstav

Lukke genvejsmenuen uden at udføre en kommando

ESC

Taster til arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen for det aktuelt markerede felt

ALT+PIL NED

På rullelisten for et felt skiftevis flyttes til det seneste markerede element, knappen OK og knappen Annuller

TAB

Flytte til det næste element på rullelisten for et felt

Piletaster

Markere eller fjerne markeringen for det aktuelle element på rullelisten for et felt

MELLEMRUM

Lukke rullelisten for et felt og gemme eventuelle foretagne ændringer

ENTER

Lukke rullelisten for et felt uden at gemme ændringerne

ESC

Taster til arbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Se ruden Feltliste eller aktivere den, hvis den allerede er synlig

CTRL+L

Flytte til det næste element i ruden Feltliste

Piletaster

Flytte til det foregående element og medtage det i markeringen

SKIFT+PIL OP

Flytte til det næste element og medtage det i markeringen

SKIFT+PIL NED

Flytte til det foregående element, men ikke medtage det i markeringen

CTRL+PIL OP

Flytte til det næste element, men ikke medtage det i markeringen

CTRL+PIL NED

Fjerne elementet fra markeringen, hvis det element, der har fokus, er medtaget i markeringen og omvendt

CTRL+MELLEMRUM

Udvide det aktuelle element i ruden Feltliste for at se dets indhold eller udvide totaler for at få vist de tilgængelige totalfelter

PLUSTEGN  (numerisk tastatur)

Skjule det aktuelle element i ruden Feltliste for at skjule dets indhold eller skjule totaler for at skjule de tilgængelige totalfelter

MINUSTEGN (numerisk tastatur)

Flytte skiftevis til det senest valgte element i ruden Feltliste, knappen Føj til og listen ud for knappen Føj til

TAB

Åbne rullelisten ud for knappen Føj til i ruden Feltliste. Du skal bruge piletasterne til at flytte til det næste element på listen og derefter trykke på ENTER for at markere et element

ALT+PIL NED

Føje det felt, der er fremhævet i ruden Feltliste, til det placeringsområde, der vises på listen Føj til

ENTER

Microsoft Office Fluent-bånd

Office Fluent-båndet

 1. Tryk på ALT.

  Der vises et tastetip over hver af de funktioner, der er tilgængelige i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Office Word 2007.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykkede på, vises der evt. yderligere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på I, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet i den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for gruppen, der indeholder den ønskede kommando.

  Hvis du vil annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene, skal du trykke på og slippe ALT-tasten.

Online Hjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

F1

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden i Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

Tab

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle i toppen af et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller skjult hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis et lille stykke op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn eller PgDn

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, tryk F6 og tryk derefter CTRL+P.

CTRL+P

Skifte forbindelsestilstand

F6, og tryk derefter på ENTER for at åbne listen over valgmuligheder

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

PIL OP, PIL NED

Henholdsvis udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Du skal måske trykke på F6 flere gange.

Bemærk!: Hvis ikke du får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at aktivere menulinjen eller Microsoft Office Fluent-båndet og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Skifte til det næste vindue, når mere end ét vindue er åbent

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Udføre kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement for vinduet), når et dokumentvindue ikke er aktiveret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og tryk på Enter, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun for nogle programmer i Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Printscrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Printscrn

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste titel eller pladsholder til brødtekst i Microsoft Office PowerPoint 2007. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes der et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

Ctrl+Enter

Gentage den sidste Find-handling.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en fane i en celle

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst på siden.

TAB ved slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang)

Bemærk!: Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu- eller værktøjslinje er aktiv (Du skal muligvis trykke på CTRL+TAB mere end én gang)

CTRL+TAB

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise hele kommandosættet i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu eller flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OP

Åbne den markerede menu eller udføre handlingen for den valgte knap eller kommando.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu eller åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

SKIFT+F10

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME eller END

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifter til næste i-mærke og viser den tilhørende menu eller meddelelse, hvis der er mere end ét i-mærke.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

Enter

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

Esc

Tip

 • Du kan bede om at få afspillet en lyd, når der vises et i-mærke. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office-lyde fra webstedet Microsoft Office Online. Når du har installeret lydfilerne, skal du gøre følgende i Access, Office Excel 2007 og Office Word 2007:

  1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Programindstillinger.

  2. Klik på Avanceret.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd under Generelt, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Når du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, påvirkes alle Office-programmer, der understøtter brugen af lydfiler.

Tilpasse størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk flere gange på CTRL+TAB for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piltasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piltasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil fjerne forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED flere gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, skal du trykke på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt ovre i venstre eller højre side.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen med én pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.

 4. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Vælge en indstilling eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+ det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Søg på World Wide Web knappen Knapflade : for at lukke dialogboksen og åbne websiden til søgning

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×