Genvejstaster i Outlook til Mac

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i Outlook 2016 til Mac. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen, og de er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i Outlook 2016 til Mac.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

  • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast, ved at se Mac Hjælp for din version af Mac-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

  • For at oprette dine egne tastaturgenveje i Office til Mac skal du læse Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office 2016 til Mac

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I en følgende tabel vises oftest anvendte genveje i Outlook 2016 til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gemme et element

KOMMANDO + S

Udskrive et element

KOMMANDO + P

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

KOMMANDO + Y

Minimere det aktive vindue

KOMMANDO + M

Oprette en ny mappe i navigationsruden

Skift+ KOMMANDO +N

Oprette en ny mail (i mailvisningen)

KOMMANDO + N

Skjule læseruden eller vise den til højre

KOMMANDO +omvendt skråstreg (\)

Skjule læseruden eller vise den nedenfor

Skift+ KOMMANDO +omvendt skråstreg (\)

Flytte det markerede element til en anden mappe

Skift+ KOMMANDO +M

Kopiere de markerede elementer til en anden mappe

Skift+ KOMMANDO +C

Markere alle elementer på elementoversigten, hvis elementoversigten er den aktive rude

KOMMANDO + A

Minimere eller udvide båndet

Indstillinger+ KOMMANDO +R

Skjule Outlook

KOMMANDO +H

Afslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Start diktering

Fn + Fn

Indsætte emoji

Control + KOMMANDO + mellemrumstast

Arbejd i vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til visningen Mail

KOMMANDO + 1

Gå til visningen Kalender

KOMMANDO + 2

Gå til visningen Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå til visningen Opgaver

KOMMANDO + 4

Gå til visningen Noter

KOMMANDO + 5

Åbne vinduet Synkroniseringsstatus eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 7

Åbne vinduet Synkroniseringsfejl eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 8

Åbne vinduet Søgning i kontaktpersoner

KOMMANDO + 0

Åbne dialogboksen Indstillinger i Outlook

KOMMANDO +komma (,)

Gå fremad gennem åbne vinduer

KOMMANDO +tilde (~)

Gå tilbage gennem åbne vinduer

Skift+ KOMMANDO +tilde (~)

Lukke det aktive vindue

KOMMANDO + W

Åbne det valgte element

KOMMANDO + O

Flytte fremad gennem kontrolelementer i et vindue

Tab

Flytte tilbage gennem kontrolelementer i et vindue

Skift + Tab

Brug af søgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Søg i den aktuelle mappe

Alternativ+ KOMMANDO +F

Foretage en avanceret søgning i Outlook (tilføj filteret Element indeholder for at søge)

Skift+ KOMMANDO +F

Finde tekst i et element

KOMMANDO + F

Finde næste forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + G

Finde forrige forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO +Skift+G

Sende og modtage mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny meddelelse

KOMMANDO + N

Sende den åbnede meddelelse

KOMMANDO +Retur

Sende alle meddelelser i udbakken og modtage alle indgående meddelelser

KOMMANDO + K

Sende alle meddelelserne i udbakken

Skift+ KOMMANDO +K

Gemme den åbnede meddelelse og gemme den i mappen Kladder

KOMMANDO + S

Tilføje en vedhæftet fil i en åbnet meddelelse

KOMMANDO + E

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

KOMMANDO +kolon (:)

Kontrollere modtagernavne i de åbnede meddelelser

Ctrl+ KOMMANDO +C

Svare afsenderen af meddelelsen eller svare en adresseliste, hvis meddelelsen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

Svare til alle

Skift+ KOMMANDO +R

Videresende meddelelsen

KOMMANDO + J

Åbne den valgte meddelelse i et separat vindue

KOMMANDO + O

Fjerne flaget ud for den valgte meddelelse

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

Markere den valgte meddelelse som uønsket mail

KOMMANDO +Skift+J

Markere den valgte meddelelse som ikke uønsket mail

KOMMANDO +Skift+Alternativ+J

Få vist forrige meddelelse

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Få vist næste meddelelse

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til forrige rude i visningen Mail

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til næste rude i visningen Mail

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Flytte den valgte meddelelse til en mappe

Skift+ KOMMANDO +M

Formindske tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO +bindestreg (-)

Øge tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO +plustegn (+)

Rulle ned til næste skærmbillede med tekst eller få vist den næste meddelelse, hvis du er ved slutningen af en meddelelse

Mellemrum

Rulle ned til forrige skærmbillede med tekst eller få vist den forrige meddelelse, hvis du er ved begyndelsen af en meddelelse

Skift+mellemrum

Slette den markerede meddelelse

Delete

Slette den markerede meddelelse permanent

Skift+Delete

Slette den aktuelle meddelelse og lukke den, hvis meddelelsesvinduet er åbent

KOMMANDO +Delete

Markere de valgte meddelelser som læst

KOMMANDO + T

Markere de valgte meddelelser som ulæst

Skift+ KOMMANDO +T

Markere alle meddelelser i en mappe som læst

Alternativ+ KOMMANDO +T

Bruge kalenderen

Hvis du vil

Tryk på denne/disse taster

Åbne vinduet Kalender

KOMMANDO +2

Oprette en ny aftale

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kalenderbegivenhed

KOMMANDO + O

Slette kalenderbegivenheden

Delete

Skifte visningen til at inkludere dags dato

KOMMANDO + T

Gå til den forrige dag i dagsvisning. Gå til den forrige uge i uge- og arbejdsugevisningen. Gå til den forrige måned i månedsvisning.

KOMMANDO +venstre piletast

Gå til den næste dag i dagsvisning. Gå til den næste uge i uge- og arbejdsugevisningen. Gå til den næste måned i månedsvisning.

KOMMANDO +højre piletast

Gå til forrige rude i visningen Kalender

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til næste rude i visningen Kalender

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Arbejd med personer og kontakter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kontakt

KOMMANDO + O

Slette kontakten

Delete

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den forrige kontakt

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den næste kontakt

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til forrige rude i visningen Personer

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til forrige næste rude i visningen Personer

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Administrere opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til vinduet Opgave

KOMMANDO +4

Oprette en opgave

KOMMANDO + N

Åbne den valgte opgave

KOMMANDO + O

Slette opgaven

Delete

Lukke den aktuelle opgave og åbne den forrige opgave i listen Opgaver

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle opgave og åbne den næste opgave i listen Opgaver

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til den forrige rude i visningen Opgaver

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til den næste rude i visningen Opgaver

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Brug noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til vinduet Noter

KOMMANDO +5

Oprette en ny note

KOMMANDO + N

Åbne den valgte note

KOMMANDO + O

Slette noten

Delete

Lukke den aktuelle note og åbne den forrige note i listen Noter

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle note og åbne den næste note i listen Noter

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til den forrige rude i visningen Noter

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til den næste rude i visningen Noter

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Sende en note som mail

KOMMANDO + J

Sende en note som en HTML-fil i en mail

Ctrl+ KOMMANDO +J

Først skal du anbringe fokus på noten på listen med noter.

Rediger og formatér tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO + X

Klippe en markering til Udklipsholder

KOMMANDO + C

Indsætte en markering fra Udklipsholder

KOMMANDO + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder og sikre overensstemmende destinationstypografi

Skift+Alternativ+ KOMMANDO +V

Gøre den markerede tekst fed

KOMMANDO + B

Gøre den markerede tekst kursiv

KOMMANDO + I

Understrege den markerede tekst

KOMMANDO + U

Gennemstrege den markerede tekst

Skift+ KOMMANDO +X

Indsætte et link

Ctrl+ KOMMANDO +K

Flytte markøren et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte markøren et tegn til højre

Højre pil

Flytte markøren en linje op

Pil op

Flytte markøren en linje ned

Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alternativ+pil op

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle afsnit

Alternativ+pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle ord

Alternativ + Venstre pil

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle ord

Alternativ + Højre pil

Formindsk indrykning

Slet +venstre klammeparentes ({)

Forøg indrykning

Slet +højre klammeparentes ({)

Slette tegnet til venstre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Slette tegnet til højre for markøren eller slette den valgte tekst

Slet

Hvis dit tastatur ikke har en Slet -tast, kan du bruge Fn+Delete.

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Flytte markøren til begyndelsen af linjen

KOMMANDO +venstre piletast

Flytte markøren til slutningen af linjen

KOMMANDO +højre piletast

Flytte markøren til toppen af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO +pil op

Flytte markøren til bunden af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO +pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den valgte tekst

KOMMANDO +Home

Flytte markøren til slutningen af den valgte tekst

KOMMANDO +End

Rulle op

PgUp

Rulle ned

PgDn

Markér mails, kontakter og opgaver til opfølgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I dag som Forfaldsdato

Ctrl+1

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I morgen som Forfaldsdato

Ctrl+2

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Denne uge som Forfaldsdato

Ctrl+3

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Næste uge som Forfaldsdato

Ctrl+4

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Ingen forfaldsdato

Ctrl+5

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en brugerdefineret Forfaldsdato

Ctrl+6

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en påmindelse

CTRL + lighedstegn (=)

Markere det valgte element som fuldført

Ctrl+nul (0)

Fjerne det valgte elements flag til opfølgning

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

I dette emne

Almindelige funktioner i Outlook

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte Outlook uden at køre tidsplaner eller forsøge at forbinde til en mailserver. Brug denne indstilling for at forhindre modtagerforbindelsesfejl, når du bruger Outlook, mens du ikke har forbindelse til netværket.

Skift (når du starter Outlook)

Åbn databaseværktøjet, mens Outlook er lukket

Hold Alt-tasten nede, og klik derefter på Outlook-ikonet på Docken.

Gemme et element

KOMMANDO + S

Udskrive et element

KOMMANDO + P

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

KOMMANDO + Y

Minimere det aktive vindue

KOMMANDO + M

Oprette en ny mappe i Navigationsrude

Skift + KOMMANDO + N

Skjule læseruden eller vise den til højre

KOMMANDO +\

Skjule læseruden eller vise den nedenfor

Skift + KOMMANDO + \

Flytte det markerede element til en anden mappe

Skift + KOMMANDO + M

Kopiere de markerede elementer til en anden mappe

Skift + KOMMANDO + C

Markere alle elementer på elementoversigten, hvis elementoversigten er den aktive rude

KOMMANDO + A

Minimere eller udvide båndet

Alt + KOMMANDO + R

Skjule Outlook

KOMMANDO +H

Afslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til visningen Mail

KOMMANDO + 1

Gå til visningen Kalender

KOMMANDO + 2

Gå til visningen Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå til visningen Opgaver

KOMMANDO + 4

Gå til visningen Noter

KOMMANDO + 5

Åbne Statusvinduet eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 7

Åbne fejlloggen eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 8

Åbne My Day

KOMMANDO + 9

Åbne vinduet Søgning i kontaktpersoner

KOMMANDO + 0

Åbne dialogboksen Indstillinger

KOMMANDO + , (komma)

Åbne mediebrowsewren

Crtl + KOMMANDO + M

Gå fremad gennem åbne vinduer

KOMMANDO + Tilde (~)

Gå tilbage gennem åbne vinduer

Skift + KOMMANDO + Tilde (~)

Lukke det aktive vindue

KOMMANDO + W

Åbne det valgte element

KOMMANDO + O

Flytte fremad gennem felter i en dialogboks

Tab

Flytte tilbage gennem felter i en dialogboks

Skift + Tab

Søg

Hvis du vil

Skal du trykke på

Foretage en grundlæggende søgning i Outlook

Alt + KOMMANDO + F

Foretage en avanceret søgning i Outlook

Skift + KOMMANDO + F

Finde tekst i et element

KOMMANDO + F

Finde næste forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + G

Finde forrige forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + Skift + G

Annullere en igangværende arbejdsproces

KOMMANDO + punktum

Mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny meddelelse

KOMMANDO + N

Sende den åbnede meddelelse

KOMMANDO + Enter

Sende alle meddelelser i udbakken og modtage alle indgående meddelelser

KOMMANDO + K

Sende alle meddelelserne i udbakken

Skift + KOMMANDO + K

Gemme den åbnede meddelelse og gemme den i mappen Kladder

KOMMANDO + S

Tilføje en vedhæftet fil i en åbnet meddelelse

KOMMANDO + E

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

KOMMANDO + Kolon (:)

Kontrollere modtagernavne i de åbnede meddelelser

Crtl + KOMMANDO + C

Svare afsenderen af meddelelsen eller svare en adresseliste, hvis meddelelsen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

Svare til alle

Skift + KOMMANDO + R

Videresende meddelelsen

KOMMANDO + J

Åbne den valgte meddelelse i et separat vindue

KOMMANDO + O

Fjerne flaget ud for den valgte meddelelse

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Markere den valgte meddelelse som uønsket mail

KOMMANDO + Skift + J

Markere den valgte meddelelse som ikke uønsket mail

KOMMANDO + Skift + Alt + J

Få vist forrige meddelelse

Crtl + [

Få vist næste meddelelse

Crtl + ]

Flytte den valgte meddelelse til en mappe

Skift + KOMMANDO + M

Formindske tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO + bindestreg (-)

Øge tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO + +

Rulle ned til næste skærmbillede med tekst eller få vist den næste meddelelse, hvis du er ved slutningen af en meddelelse

Mellemrum

Rulle ned til forrige skærmbillede med tekst eller få vist den forrige meddelelse, hvis du er ved begyndelsen af en meddelelse

SHIFT + MELLEMRUM

Slette den markerede meddelelse

Delete

Slette den aktuelle meddelelse og lukke den, hvis meddelelsesvinduet er åbent

KOMMANDO + Delete

Markere de valgte meddelelser som læst

KOMMANDO + T

Markere de valgte meddelelser som ulæst

Skift + KOMMANDO + T

Markere alle meddelelser i en mappe som læst

Alt + KOMMANDO + T

Kalender

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kalenderbegivenhed

KOMMANDO + O

Slette kalenderbegivenheden

Delete

Skifte visningen til at inkludere dags dato

KOMMANDO + T

Åbne datovælgeren Vis dato

Skift + KOMMANDO + T

Gå til den forrige dag i dagsvisning. Gå til den forrige uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den forrige måned i månedsvisning.

KOMMANDO + venstre pil

Gå til den næste dag i dagsvisning. Gå til den næste uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den næste måned i månedsvisning.

KOMMANDO + højre pil

Kontakter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

Gemme og lukke en kontakt

KOMMANDO + Enter

Åbne den valgte kontakt

KOMMANDO + O

Slette kontakten

Delete

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den forrige kontakt

Crtl + [

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den næste kontakt

Crtl + ]

Opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en opgave

KOMMANDO + N

Gemme og lukke en opgave

KOMMANDO + Enter

Åbne den valgte opgave

KOMMANDO + O

Slette opgaven

Delete

Lukke den aktuelle opgave og åbne den forrige opgave i listen Opgaver

Crtl + [

Lukke den aktuelle opgave og åbne den næste opgave i listen Opgaver

Crtl + ]

Noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny note

KOMMANDO + N

Åbne den valgte note

KOMMANDO + O

Slette noten

Delete

Lukke den aktuelle note og åbne den forrige note i listen Noter

Crtl + [

Lukke den aktuelle note og åbne den næste note i listen Noter

Crtl + ]

Sende en note som mail

KOMMANDO + J

Sende en note som en vedhæftet fil i en mail

Crtl + KOMMANDO + J

Redigere og formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe den markerede tekst til Scrapbog

KOMMANDO + X

Kopiere en markering til Scrapbog

KOMMANDO + C

Kopiere det markerede til Scrapbog

Crtl + Alt + C

Indsætte en markering fra Udklipsholder

KOMMANDO + V

Indsætte et klip fra Scrapbog

Crtl + Alt + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder og tilpasse den til med destinationstypografien

Skift + Alt + KOMMANDO + V

Gøre den markerede tekst fed

KOMMANDO + F

Gøre den markerede tekst kursiv

KOMMANDO + K

Understrege den markerede tekst

KOMMANDO + U

Gennemstrege den markerede tekst

Skift + KOMMANDO + X

Flytte markøren et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte markøren et tegn til højre

Højre pil

Flytte markøren en linje op

Pil op

Flytte markøren en linje ned

Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alt + pil op

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle afsnit

Alt + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle ord

Alt + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle ord

Alt + højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Slette tegnet til højre for markøren eller slette den valgte tekst

Slet

Hvis dit tastatur ikke har en Slet -tast, skal du bruge Fn + Delete.

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Flytte markøren til begyndelsen af linjen

KOMMANDO + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af linjen

KOMMANDO + højre pil

Flytte markøren til toppen af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO + pil op

Flytte markøren til bunden af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den valgte tekst

KOMMANDO + Home

Flytte markøren til slutningen af den valgte tekst

KOMMANDO + End

Rulle op

Page Up

Rulle ned

PgDn

Sætte flag ved meddelelser, kontakter og opgaver til opfølgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I dag som Forfaldsdato

Crtl + 1

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I morgen som Forfaldsdato

Crtl + 2

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Denne uge som Forfaldsdato

Crtl + 3

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Næste uge som Forfaldsdato

Crtl + 4

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Ingen forfaldsdato

Crtl + 5

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en brugerdefineret Forfaldsdato

Crtl + 6

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en påmindelse

Crtl + =

Markere det valgte element som fuldført

Crtl + 0

Fjerne det valgte elements flag til opfølgning

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Hjælp i Outlook

Shift + KOMMANDO + ?

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Up

Rulle mod slutningen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Down

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil op

Rul mod slutningen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil ned

Kopiere det markerede til Udklipsholder

KOMMANDO + C

Lukke Hjælp-vinduet.

KOMMANDO + W

Se også

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×