Genvejstaster i OneNote Online

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du vil have et overblik over hjælp til handicappede i OneNote Online, skal du se Hjælp til handicappede i OneNote Online

Bruge tastaturgenveje til at oprette en præsentation

Tip!

  • Tryk på Ctrl+' (apostrof) som genvej til kommandoer for at gå til Fortæl mig det, og skriv derefter den ønskede kommando (kun muligt i redigeringsvisning). Brug pil op og pil ned til at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

  • OneNote Online kører i din webbrowser, så tastaturgenvejene er anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren ikke for OneNote Online.

  • Tastaturgenveje i OneNote Online ligner meget tastaturgenvejene i Microsoft OneNote. Du kan finde en liste over tastaturgenveje i andre versioner af OneNote i Flere tastaturgenveje i OneNote.

Tastaturkommandoer i læsevisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Spring fra navigation i notesbogen til browseren felter

F6

Aktivere en anden båndfane

Tab, Enter

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Tab

Udføre den valgte kommando på båndet

Enter

Rulle op eller ned på en side

PgUp eller PgDn

Navigationsrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Side frem i notesbogen

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion

Alt+PgUp

Gå til sidste side i en sektion

Alt+PgDn

Udvide en sektion

Enter på markeret sektion

Tastaturkommandoer i redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra den aktuelle side til båndet og derefter flytte rundt blandt kommandoerne.

Ctrl+F6, tab til båndet, tryk på Enter, tab for at vælge kommando.

Aktivere en anden båndfane

Tab, Enter

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Tab

Udføre den valgte kommando på båndet

Enter

Navigationsrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Side frem i notesbogen

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion

Alt+PgUp

Gå til sidste side i en sektion

Alt+PgDn

Ny sektion

Tab til en sektion, Skift+F10, pil ned (tre gange til kommandoen Ny sektion), Enter

Flytte aktuel side op eller ned

Alt+Skift+pil op, Alt+Skift+pil ned

Slette side

Tab til side, Skift+F10, Enter

Slette sektion

Tab til sektion, Skift+F10, pil ned (til kommandoen Slet), Enter

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fra titelområde til side

Tab eller Enter

Et tegn til højre

Højre pil

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Til starten af linjen

Home

Til slutningen af linjen

End

Starten på siden (inkluderer ikke titelområde)

Ctrl+Home

Til slutningen af siden

Ctrl+End

Titelområde

PgUp eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, indtil titlen er markeret

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+højre pil

Et tegn til venstre

Skift+venstre pil

Et tegn til højre

Skift+Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Skift+Ctrl+venstre pil

En linje op

Skift+pil op

En linje ned

Skift+pil ned

Et afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

Til starten af afsnittet

Skift+Home

Til slutningen af afsnittet

Skift+End

Til starten af dispositionen

Skift+Ctrl+Home

Til slutningen af dispositionen

Skift+Ctrl+End

Hele afsnit, derefter disposition, derefter side

Ctrl+A for hvert niveau af udvidelse

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte link

Ctrl+I

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Alt+F7

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Ny disposition

Ctrl+Skift+Q

Flytte fra en disposition til en anden

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Gemme ændringer

Bemærk  Når OneNote Online kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt

.

Ctrl+S

Tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny celle, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen

Tab

Indsætte en række herunder

Ctrl+Enter

Bemærk  Når en celle, en kolonne eller en række er markeret, gælder justering for indholdet i de markerede celler. Når en tabel er markeret, gælder justering for tabellen, men påvirker ikke justering i celler.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fed

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrege

Ctrl+U

Formatere som punktopstilling

Ctrl+punktum

Opstilling med tal eller bogstaver

Ctrl+skråstreg eller Ctrl+Skift+O

Juster til venstre

Ctrl+L

Juster til højre

Ctrl+R

Justere i midten

Ctrl+E

Forøge indrykning

Alt+Skift+højre pil

Formindske indrykning

Alt+Skift+venstre pil

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hvis du vil

Ctrl+1

Vigtigt!

Ctrl+2

Spørgsmål

Ctrl+3

Husk til senere

Ctrl+4

Definition

Ctrl+5

Fremhæve

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adresse

Ctrl+8

Telefonnummer

Ctrl+9

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

Backspace

Alt

Tilbage et ord ad gangen

End

Alt

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Enter

Alt

I Internet Explorer, vise sideegenskaber

Tab

Ctrl-Alt

Skifte opgaver

Home

Alt

Gå til startsiden

Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen

Venstre

Alt

I Internet Explorer, gå tilbage

Flytte til venstre et ord ad gangen

PgDn

Alt

Gå til næste side

Gå til næste side

PgUp

Alt

Gå til forrige side

Gå til forrige side

Højre

Alt

I Internet Explorer, gå fremad

Gå til højre et ord ad gangen

Tab

Alt

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Ned

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

End

Alt-Skift

Flytte til sidste side i sektionen

Flytte til sidste side i sektionen

Enter

Alt-Skift

I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning

Tab

Ctrl-Alt-Skift

Skifte opgaver

Home

Alt-Skift

Flytte til første side i sektionen

Flytte til første side i sektionen

Venstre

Alt-Skift

Fjerne et indrykningsniveau

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Højre

Alt-Skift

Indrykke

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Tab

Alt-Skift

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Op

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Backspace

Tilbage et ord ad gangen

Slet

Slette et ord ad gangen

Ned

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

End

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Home

Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)

Højre

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)

Tab

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Esc

⌘-Alt

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Home

⌘-Alt

I Safari, gå til startsiden i browseren

Venstre

⌘-Alt

I Chrome, skifte mellem browserfaner

Slet

⌘-Skift

I Firefox, rydde browserens cache

Ned

⌘-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

End

⌘-Skift

Markere til slutningen af dokumentet eller siden

Home

⌘-Skift

Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

⌘-Skift

Markere til begyndelsen af en linje

Højre

⌘-Skift

Markere til slutningen af en linje

Tab

⌘-Skift

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

⌘-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Esc

Ctrl-Skift

Åbne Jobliste

Højre

Ctrl-Skift

Markere mod højre, et ord ad gangen

Ned

Ctrl

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Venstre

Ctrl-Skift

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Esc

Ctrl

Åbne menuen Start eller startskærmbilledet

Slet

Ctrl-Alt

Åbne Lås skærm-menuen

Venstre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Vise et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

End

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

Tab

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

Backspace

Ctrl-Alt

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Home

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen

Ned

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

End

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul op

Højre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Op

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

Backspace

Ctrl-Alt-Skift

Tilbage et ord ad gangen

Tilbage et ord ad gangen

End

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul op

Esc

Alt

Minimere vinduet

Ned

Ctrl-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

Markere til slutningen af linjen

Esc

Alt-Skift

Minimere vinduet

Home

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Insert

Ingen

Starte overskrivningstilstand

PgDn

Ctrl-Skift

Skifte til næste side

PgUp

Ctrl-Skift

Skifte til forrige side

Tab

Ctrl-Skift

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Backspace

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Slet

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

End

Ingen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Enter

Ingen

Indsætte en ny linje

Indsætte en ny linje

Backspace

Ctrl

Tilbage et ord ad gangen

Home

Ingen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

PgDn

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

PgUp

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Højre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Tab

Ingen

Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle

Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel

Op

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Backspace

Skift

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Skift

Markere nedad, en linje ad gangen

Markere nedad, en linje ad gangen

End

Skift

Markere til slutningen af linjen

Markere til slutningen af linjen

Enter

Skift

Indsætte et blødt linjeskift

Indsætte et blødt linjeskift

Home

Skift

Markere til begyndelsen af linjen

Markere til begyndelsen af linjen

Venstre

Skift

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Højre

Skift

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Tab

Skift

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Op

Skift

Markere opad, en linje ad gangen

Markere opad, en linje ad gangen

Flere tastaturgenveje i OneNote

Tastaturgenvejene i OneNote Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft OneNote. De tastaturgenveje, der vises i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i OneNote Online. Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje i OneNote-skrivebordsprogrammet, skal du se:

Gælder: OneNote OnlineVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog