Genvejstaster i OneNote Online

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil have at spare tid og bruge et eksternt tastatur til at navigere og arbejde i OneNote Online, kan du bruge tastaturgenveje. Tastaturet genveje nedenfor er til almindelige opgaver ved hjælp af en amerikanske tastaturlayout. Du kan få forskellige resultater, hvis du bruger et andet tastatur.

Du kan finde en oversigt over Hjælp til handicappede i OneNote Online, Hjælp til handicappede i OneNote Online.

Tip!: 

  • Tryk på Ctrl+' (apostrof) som genvej til kommandoer for at gå til Fortæl mig det, og skriv derefter den ønskede kommando (kun muligt i redigeringsvisning). Brug pil op og pil ned til at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

  • OneNote Online kører i din webbrowser, så tastaturgenvejene er anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren ikke for OneNote Online.

  • Tastaturgenveje i OneNote Online ligner meget de tastaturgenveje i OneNote-appen. Du kan finde en liste over tastaturgenveje i andre versioner af OneNote, flere tastaturgenveje i OneNote.

Tastaturkommandoer i læsevisning

Tastaturkommandoer i redigeringsvisning

Læsevisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Spring fra navigation i notesbogen til browseren felter

Skift+F6

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Fane

Udføre den valgte kommando på båndet

>Ente

Rulle op eller ned på en side

PgUp eller PgDn

Toppen af siden

Navigationsrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Side frem i notesbogen (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion

Alt+PgUp

Gå til sidste side i en sektion

Alt+PgDn

Udvide en sektion

Enter på markeret sektion

Toppen af siden

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra den aktuelle side til båndet og derefter flytte rundt blandt kommandoerne.

CTRL + F6 for at få adgang til listen over sider. Når der, tab for at sætte fokus på forskellige sider. Tryk på Enter for at vælge en side.

Aktivere en anden båndfane

CTRL + F6, og derefter tab til at fokusere på forskellige båndfaner, Enter.

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Fane

Udføre den valgte kommando på båndet

>Ente

Toppen af siden

Navigationsrude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Side frem i notesbogen (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion

Alt+PgUp

Gå til sidste side i en sektion

Alt+PgDn

Ny sektion

CTRL + F6, og derefter tab til en sektion, Skift + F10, pil ned for at kommandoen Ny sektion, Enter

Flytte aktuel side op eller ned

Alt+Skift+pil op, Alt+Skift+pil ned

Slette side

Tab til side, Skift + F10, pil ned for at slette kommandoen, Enter

Slette sektion

Tab til sektion, Skift + F10, pil ned for at slette kommandoen, Enter

Toppen af siden

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fra titelområde til side

Tab eller Enter

Et tegn til højre

Højre pil

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Til starten af linjen

Startside

Til slutningen af linjen

End

Starten på siden (inkluderer ikke titelområde)

Ctrl+Home

Til slutningen af siden

Ctrl+End

Titelområde

PgUp eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, indtil titlen er markeret

Toppen af siden

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+højre pil

Et tegn til venstre

Skift+venstre pil

Et tegn til højre

Skift+Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Skift+Ctrl+venstre pil

En linje op

Skift+pil op

En linje ned

Skift+pil ned

Et afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

Til starten af afsnittet

Skift+Home

Til slutningen af afsnittet

Skift+End

Til starten af dispositionen

Skift+Ctrl+Home

Til slutningen af dispositionen

Skift+Ctrl+End

Hele afsnit, derefter disposition, derefter side

Ctrl+A for hvert niveau af udvidelse

Toppen af siden

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte link

Ctrl+I

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Ny disposition

Ctrl+Skift+F

Flytte fra en disposition til en anden

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Gemme ændringer

Bemærk: Mens der kører OneNote Online, gemmes dine noter automatisk, hver gang du ændrer dem. Manuelt gemme noter ikke er nødvendigt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny celle, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen

Tabulatortast

Indsætte en række herunder

Ctrl+Enter

Bemærk: Når en celle, en kolonne eller en række er markeret, gælder justering for indholdet i de markerede celler. Når en tabel er markeret, gælder justering for tabellen, men påvirker ikke justering i celler.

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fed

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrege

Ctrl+U

Formatere som punktopstilling

Ctrl+punktum

Opstilling med tal eller bogstaver

Ctrl+skråstreg eller Ctrl+Skift+O

Juster til venstre

Ctrl+L

Juster til højre

Ctrl+R

Justere i midten

Ctrl+E

Forøge indrykning

Alt+Skift+højre pil

Formindske indrykning

Alt+Skift+venstre pil

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hvis du vil

Ctrl+1

Vigtigt!

Ctrl+2

Spørgsmål

Ctrl+3

Husk til senere

Ctrl+4

Definition

Ctrl+5

Fremhæve

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adresse

Ctrl+8

Telefonnummer

Ctrl+9

Toppen af siden

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

Tilbage

Alt

Tilbage et ord ad gangen

End

Alt

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

>Ente

Alt

I Internet Explorer, vise sideegenskaber

Tabulatortast

Ctrl-Alt

Skifte opgaver

Startside

Alt

Gå til startsiden

Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen

Venstre

Alt

I Internet Explorer, gå tilbage

Flytte til venstre et ord ad gangen

PgDn

Alt

Gå til næste side

Gå til næste side

PgUp

Alt

Gå til forrige side

Gå til forrige side

Højre

Alt

I Internet Explorer, gå fremad

Gå til højre et ord ad gangen

Tabulatortast

Alt

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Ned

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

End

Alt-Skift

Flytte til sidste side i sektionen

Flytte til sidste side i sektionen

>Ente

Alt-Skift

I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning

Tabulatortast

Ctrl-Alt-Skift

Skifte opgaver

Startside

Alt-Skift

Flytte til første side i sektionen

Flytte til første side i sektionen

Venstre

Alt-Skift

Fjerne et indrykningsniveau

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Højre

Alt-Skift

Indrykke

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Tabulatortast

Alt-Skift

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Op

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Tilbage

Tilbage et ord ad gangen

Slet

Slette et ord ad gangen

Ned

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

End

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Startside

Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)

Højre

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)

Tabulatortast

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Esc

⌘-Alt

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Startside

⌘-Alt

I Safari, gå til startsiden i browseren

Venstre

⌘-Alt

I Chrome, skifte mellem browserfaner

Slet

⌘-Skift

I Firefox, rydde browserens cache

Ned

⌘-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

End

⌘-Skift

Markere til slutningen af dokumentet eller siden

Startside

⌘-Skift

Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

⌘-Skift

Markere til begyndelsen af en linje

Højre

⌘-Skift

Markere til slutningen af en linje

Tabulatortast

⌘-Skift

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

⌘-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Esc

Ctrl-Skift

Åbne Jobliste

Højre

Ctrl-Skift

Markere mod højre, et ord ad gangen

Ned

Ctrl

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Venstre

Ctrl-Skift

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Esc

Ctrl

Åbne menuen Start eller startskærmbilledet

Slet

Ctrl-Alt

Åbne Lås skærm-menuen

Venstre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Vise et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

End

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

Tabulatortast

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

Tilbage

Ctrl-Alt

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Startside

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen

Ned

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

End

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Startside

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul op

Højre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Op

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

Tilbage

Ctrl-Alt-Skift

Tilbage et ord ad gangen

Tilbage et ord ad gangen

End

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul op

Esc

Alt

Minimere vinduet

Ned

Ctrl-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

Markere til slutningen af linjen

Esc

Alt-Skift

Minimere vinduet

Startside

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Indsæt

Ingen

Starte overskrivningstilstand

PgDn

Ctrl-Skift

Skifte til næste side

PgUp

Ctrl-Skift

Skifte til forrige side

Tabulatortast

Ctrl-Skift

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Tilbage

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Slet

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

End

Ingen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

>Ente

Ingen

Indsætte en ny linje

Indsætte en ny linje

Tilbage

Ctrl

Tilbage et ord ad gangen

Startside

Ingen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

PgDn

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

PgUp

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Højre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortast

Ingen

Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle

Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel

Op

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Tilbage

Skift

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Skift

Markere nedad, en linje ad gangen

Markere nedad, en linje ad gangen

End

Skift

Markere til slutningen af linjen

Markere til slutningen af linjen

>Ente

Skift

Indsætte et blødt linjeskift

Indsætte et blødt linjeskift

Startside

Skift

Markere til begyndelsen af linjen

Markere til begyndelsen af linjen

Venstre

Skift

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Højre

Skift

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortast

Skift

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Op

Skift

Markere opad, en linje ad gangen

Markere opad, en linje ad gangen

Toppen af siden

Flere tastaturgenveje i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote Online ligner meget de tastaturgenveje i OneNote på computeren. De tastaturgenveje, der er angivet i denne artikel er for de mest almindelige opgaver i OneNote Online. Se en liste over tastaturgenveje i din OneNote på computeren:

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×