Genvejstaster, der kan bruges, mens du opretter en præsentation i PowerPoint 2010

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oversigt over tastaturgenveje

De tastaturgenveje, der beskrives i dette Hjælp-emne, svarer til et amerikansk tastatur. Tasterne på andre tastaturer svarer måske ikke helt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

Alt+Tab

Gå tilbage til PowerPoint Hjælp og indholdsfortegnelsen med trinvise vejledninger.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

Vælge det næste eller forrige element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Udvide eller skjule det valgte element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+venstre pil eller Tilbage

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn eller PgDn

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

Skift+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Tryk på F6, og tryk derefter på CTRL+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P

Ændre forbindelsesmåden. Måske skal du trykke flere gange på F6.

F6 (indtil boksen Skriv de ord, som du vil søge efter er aktiv), TAB, PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, som du vil søge efter. Måske skal du trykke flere gange på F6.

F6

Skifte mellem forskellige områder i Hjælp-vinduet, f.eks. mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL OP, PIL NED

Udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue.

Alt+Tab, Tab

Skifte til det forrige vindue.

Alt+Skift+Tab, Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Udsende en åben præsentation for en fjernmålgruppe ved hjælp af PowerPoint-webprogrammet.

Ctrl+F5

Gå til den næste opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du trykke på Alt for at skifte fokus til båndet og derefter trykke på Ctrl+tabulator for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste PowerPoint-vindue, når der er flere åbne PowerPoint-vinduer.

CTRL+F6

Skifte til forrige PowerPoint-vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Bemærk: Markøren skal være i et tekstfelt, hvis du vil bruge disse genvejstaster.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

CTRL+SKIFT+F

Ændre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Søg og erstat

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn dialogboksen Søg.

CTRL+B

Åbn dialogboksen Erstat.

CTRL+H

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte en tabulering i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytter til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange.

F6

Markere den næste eller forrige indstilling i en opgaverude, når opgaveruden er aktiv.

TAB, SKIFT+TAB

Få vist alle kommandoerne i opgaverudens menu.

Ctrl+Pil ned

Flytte mellem valg i en markeret undermenu. Flytte mellem bestemte indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu. Åbne en rullemenu for et markeret gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

HOME, END

Rulle op eller ned i den markerede galleriliste.

PAGE UP, PAGE DOWN

Flytte op i toppen eller ned i bunden af den markerede galleriliste.

HOME, END

Close a task pane.

CTRL+SPACEBAR, C

Åbne Udklipsholder.

Alt+H, F, O

Ændre en opgaverudes størrelse

 1. Tryk på Ctrl+mellemrumstast i opgaverude for at få vist en menu med flere kommandoer.

 2. Brug VENSTRE PIL til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

Tryk på Esc, når du er færdig med at ændre størrelse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Flytte til den næste fane i en dialogboks. Der skal allerede være valgt en fane i en åben dialogboks.

PIL NED

Flytte til den forrige fane i en dialogboks. Der skal allerede være valgt en fane i en åben dialogboks.

PIL OP

Åbne en markeret rulleliste.

Pil ned, Alt+pil ned

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til et ønsket punkt på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Pil op, pil ned

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markere eller fjerne markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

MELLEMRUM

Markere et punkt. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Det understregede bogstav i et punkt

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du f.eks. kan angive eller indsætte brugernavnet eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen.

SKIFT+HOME

Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen.

SKIFT+END

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn

Alt+F og derefter O

Åbne dialogboksen Gem som

Alt+F og derefter A

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger

Piletaster

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

TAB

Åbne rullemenuen med stien til filen

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Navigere på båndet

Få adgang til en kommando med nogle få tastetryk

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vise over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Genvejstaster på fanen Filer

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den pågældende kommando. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, skal du trykke på Alt+H, F, S for at åbne listen Størrelse i gruppen Skrifttype.

  Tryk på Alt for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene.

Ændre tastaturfokus uden brug af musen

Du kan også bruge tastaturet i forbindelse med båndet til at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Tryk på en af disse taster igen, når du vil flytte tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Få vist genvejsmenuen for den valgte kommando.

Skift+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Den aktive fane på båndet

 • En af de åbne opgaveruder

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus frem eller tilbage mellem de forskellige kommandoer på båndet.

Tab, Skift+Tab

Flytte ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil op, pil ned, venstre pil, højre pil

Aktivere den valgte kommando eller det valgte kontrolelement på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

ENTER

Afslutte redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

ENTER

Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet. Hvis der ikke findes noget emne i Hjælp vedrørende den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i Hjælp i stedet for.

F1

Almindelige opgaver i Microsoft Office PowerPoint

Flytte mellem ruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte med uret mellem ruder i normal visning.

F6

Flytte mod uret mellem ruder i normal visning.

SKIFT+F6

Skifte mellem fanerne Dias og Disposition i ruden Disposition og dias i normal visning.

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde i en disposition

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Have vist overskriftsniveau 1.

ALT+SKIFT+1

Udvide tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N, derefter S og derefter H for at vælge Figurer.

 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den ønskede figur.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte den valgte figur.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, tryk på N og derefter på X.

 2. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte tekstfeltet.

Indsætte et objekt

 1. Tryk og slip Alt, derefter N, derefter J for at vælge Objekt.

 2. Bruge piletasterne til at rulle gennem objekterne.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte det ønskede objekt.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på ENTER.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå bagud) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere, hvis du vil markere en enkelt figur.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og derefter trykke på Ctrl+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere den pågældende gruppe og derefter trykke på Ctrl+Skift+G.

Vise eller skjule et gitter eller hjælpelinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule gitteret.

SKIFT+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

Alt+F9

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Markere tekst og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere tegnet til venstre for markøren.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere en linje op (med markøren i starten af en linje).

SKIFT+PIL OP

Markere en linje ned (med markøren i starten af en linje).

SKIFT+PIL NED

Markere et objekt (når teksten i objektet er markeret).

ESC

Markere et andet objekt (når ét objekt er markeret).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

ENTER

Markere alle objekter.

CTRL+A (under fanen Dias)

Markere alle dias.

CTRL+A (i diassorteringsvisning)

Markere al tekst.

Ctrl+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette ét tegn til venstre.

TILBAGE

Slette ét ord til venstre.

CTRL+TILBAGE

Slette ét tegn til højre.

DELETE

Slette ordet til højre for markøren.

Bemærk: Markøren skal være mellem to ord for at gøre dette.

CTRL+DEL

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

CTRL+V

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

CTRL+Y

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Åbne dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Flytte for at gentage den seneste søgning.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte en tabulering i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Brug pil ned, indtil objektet regneark er valgt, tryk på højre pil for at vælge Rediger, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk: Navnet på kommandoen i genvejsmenuen afhænger af typen af integreret eller sammenkædet objekt. Et integreret Microsoft Office Excel-regneark har f.eks. kommandoen Regnearksobjekt, mens en integreret Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio-objekt.

Formatere og justere tegn og afsnit

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Bemærk: Du skal først markere den tekst, du vil ændre, for at bruge tastaturgenveje.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

CTRL+SKIFT+F

Øge skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+, (komma)

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnformateringen.

CTRL+T

Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver.

SKIFT+F3

Anvende fed formatering.

CTRL+F

Anvende understregning.

CTRL+U

Anvende kursiv.

CTRL+K

Anvende sænket skrift (automatisk linjeafstand).

CTRL+PLUSTEGN (+)

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

CTRL+SKIFT+PLUSTEGN (+)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

CTRL+MELLEMRUM

Insert a hyperlink.

CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrere et afsnit

CTRL+E

Give et afsnit lige margener

CTRL+J

Venstrejustere et afsnit.

CTRL+L

Højrejustere et afsnit

CTRL+R

Køre en præsentation

Du kan bruge følgende genvejstaster, mens du viser præsentationen i Disasshowvisning.

Tastaturgenveje til diasshow

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte en præsentation forfra.

F5

Udføre den næste animation eller gå til det næste dias.

N, ENTER, PAGE DOWN, HØJRE PIL, VENSTRE PIL eller MELLEMRUM

Udføre den forrige animation eller gå til det forrige dias.

P, Page Up, venstre pil, pil op eller mellemrumstast

Gå til diasnummer.

Tal+Enter

Få vist et tomt, sort dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, sort dias.

B eller punktum

Få vist et tomt, hvidt dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, hvidt dias.

W eller komma

Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation.

S

Afslutte en præsentation.

Esc eller bindestreg

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Gå til det næste dias, hvis det næste dias er skjult.

H

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

Bruge klik med musen til at fortsætte med afprøvningen.

M

Indspille indtaling og tidsindstilling igen

R

Vende tilbage til det første dias.

Trykke på og holde højre og venstre museknap nede i to sekunder

Få vist eller skjule pilemarkøren

A eller =

Ændre markøren til en pen

CTRL+P

Ændre markøren til en pil

CTRL+A

Ændre markøren til et viskelæder

Ctrl+E

Få vist eller skjule en markering

Ctrl+M

Skjule markøren og navigationsknappen med det samme.

Ctrl+H

Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder.

CTRL+U

Få vist dialogboksen Alle dias

Ctrl+S

Få vist computerens proceslinje

Ctrl+T

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Gå til det første eller næste hyperlink på et dias.

TAB

Gå til det sidste eller forrige hyperlink på et dias.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink.

Enter (når et hyperlink er markeret)

Mediegenvejstaster under en præsentation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Standse afspilning af medier

Alt+Q

Skifte mellem afspilning og pause.

Alt+P

Gå til næste bogmærke

Alt+End

Gå til forrige bogmærke

Alt+Home

Øge lydstyrken

Alt+Pil op

Reducere lydstyrken

Alt+Pil ned

Søge fremad

Alt+Skift+Page Down

Søge bagud

Alt+Skift+Page Up

Slå lyden fra

Alt+U

Du kan trykke på F1 under en præsentation for at få vist en liste over kontrolelementer.

Gennemse webpræsentationer

Følgende taster kan bruges til at gennemse webpræsentationer i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå fremad gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks.

TAB

Gå tilbage gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink.

ENTER

Gå til det næste dias.

Mellemrum

Bruge valgruden

Bruge følgende tastaturgenveje i valgruden.

Hvis du vil starte valgruden, skal du trykke på Alt, derefter H, derefter S, derefter L og derefter P.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

PIL OP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

VENSTREPIL

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

HØJREPIL

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Markere et element, der er i fokus.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Annullere markering af et element, der er i fokus.

SKIFT+MELLEMRUM eller SKIFT+ENTER

Flytte et markeret element frem.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et markeret element tilbage.

CTRL+SKIFT+A

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

CTRL+SKIFT+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

Tab eller Skift+Tab

Skjule alle grupper.

Bemærk: Fokus skal være i trævisningen i valgruden, hvis du vil bruge denne genvejstast.

ALT+SKIFT+1

Udvide alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tildele genvejstaster til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×