Office
Log på

Gennemtving Office 365-identitet for Yammer-brugere

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når Yammer bliver en grundlæggende tjeneste for organisationen, vil brugerne skal kunne logge ind på den problemfrit, ligesom andre Office 365-tjenesten. Desuden kan vil du sandsynligvis til at bevare en enkelt identitet for alle Office 365-brugere for nemmere brugeradministration. Du kan opnå begge disse mål ved at gennemtvinge Office 365 identitet i Yammer. Ved aktivering af Office 365 identitet i Yammer og konfiguration af synkronisering af adgangskoder hash-, pass-through-godkendelseeller medlem af organisationsnetværket identitet til Office 365, kan administratorer opnå enkelt enkeltlogon (SSO)-funktioner for alle tjenester i Office 365 herunder Yammer.

Sådan fungerer gennemtvingelse af Office 365-identiteter i Yammer

Følgende rutediagram viser, hvad sker der, når en bruger logger på Yammer.

Når en bruger logger på, skal brugeren først angive sin mailadresse. Hvis en Office 365-identitet gennemtvinges, logger brugeren på med sin Office 365-identitet. Hvis den ikke gennemtvinges, men brugerens mail er i Office 365, logger brugeren på med sin Office 365-identitet. Hvis det er n

Nedenfor er brugerens logonoplevelse, når Office 365-identitet gennemtvinges og ikke gennemtvinges for Yammer:

 1. En bruger forsøger at logge på Yammer og får vist en dialogboks til logon.

 2. Brugeren indtaster sin mailadresse.

 3. Når Office 365-identitet gennemtvinges, bliver brugeren bedt om at logge på med sin Office 365-identitet. Hvis kunden har implementeret identitetsmodellen i organisationsnetværket i Office 365, skal brugeren logge på med enkeltlogon.

 4. Når Office 365-identitet ikke gennemtvinges (dette er standardindstillingen), bliver brugeren bedt om at logge på med sin Office 365-identitet, hvis der er en Office 365-konto, der svarer til brugerens mailadresse.

 5. Når Office 365-identitet ikke gennemtvinges (dette er standardindstillingen), bliver brugeren bedt om at logge på med sin Yammer-identitet (mail og adgangskode), hvis der ikke er nogen Office 365-konto, der svarer til brugerens mailadresse.

Den følgende tabel sammenligner brugerens logonmåde, når Office 365-identitet gennemtvinges eller ikke gennemtvinges. Bemærk, at Office 365-identitet ikke gennemtvinges som standard.

Gennemtvinges Office 365-identitet?

Er der en Office 365-konto for brugerens mailadresse?

Hvad sker der, når brugeren logger på:

Ja

Ja

Brugeren bliver bedt om at logge på med sin Office 365-identitet.

Nej

Ja

Brugeren bliver bedt om at logge på med sin Office 365-identitet.

Nej

Nej

Brugeren bliver bedt om at logge på med sin Yammer-identitet (mailadresse og adgangskode).

Begynde at gennemtvinge Office 365-identitet i Yammer

Du skal kun udføre nogle få trin for at begynde at gennemtvinge Office 365-identiteter i Yammer. Aktivering af denne indstilling kan dog utilsigtet afbryde brugeres adgang til Yammer. Så før du begynder, skal du gøre følgende for at sikre dig, at dine Yammer-brugere kan fortsætte med at arbejde uden problemer:

 • Sørg for, at alle aktuelle Yammer-brugere har en tilhørende Office 365-identitet.    Når du gennemtvinger Office 365-identiteter for Yammer, vil alle brugere uden en tilhørende Office 365-identitet være låst ude af Yammer. Så før du begynder, skal du kontrollere, at alle dine aktuelle Yammer-brugere har tilhørende Office 365-identiteter. En metode til at kontrollere dette på er at gå til siden Eksportér brugere i Yammer og eksportere alle brugere. Sammenlign derefter den pågældende liste med listen over brugere i Office 365, og foretag de nødvendige ændringer.

 • Fortæl dine brugere om denne ændring.    Vi anbefaler kraftigt, at du fortæller brugerne, at du skifter til at gennemtvinge Office 365-identiteter, da det kan forstyrre deres daglige brug af Yammer. Vi har oprettet en eksempelmail, som du kan bruge i indstillingerne nedenfor.

Du skal være en global administrator på Office 365, som var synkroniseret med Yammer som en bekræftet administrator, for at udføre disse trin. Du kan kontrollere, om din konto blev synkroniseret, ved at gå til siden Netværksadministrator på Yammer og undersøge afsnittet Administratorer. Globale administratorer synkroniseres kun med Yammer, hvis brugerens hovednavn (UPN) i Office 365 stemmer overens med et domæne på Yammer. Følgende skærmbillede viser, hvordan en synkroniseret administrator ser ud på siden Administratorer i Yammer.

Skærmbillede, der viser en bekræftet administratorkonto, der er synkroniseret som global administrator i Office 365

Følg nedenstående trin, hvis du er klar til at gennemtvinge Office 365-identitet i Yammer.

Til Begynd aktivering af Office 365 identitet i Yammer

 1. I Yammer skal du gå til afsnittet Netværksadministrator og vælge Sikkerhedsindstillinger.

 2. På siden Sikkerhedsindstillinger skal du gå til afsnittet Gennemtving Office 365-identitet og vælge Gennemtving Office 365-identitet.

  Du skal være begge Yammer bekræftet administrator og Office 365-global administrator for at få vist i dette afsnit.

  Skærmbillede, der viser afkrydsningsfeltet Gennemtving Office 365-identitet i Yammer på siden med sikkerhedsindstillinger for Yammer. Du skal være godkendt administrator i Yammer og global Office 365-administrator for at få vist denne indstilling.
 3. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, der beder dig om at vælge det mest passende niveau af gennemtvingelse: 

  • Anvendt håndhævelse: Vælg denne indstilling, hvis alle dine Yammer-brugere allerede har en konto med Azure Active Directory (AAD).

   Vigtigt!: Når du gemmer denne ændring, du kan ikke fortryde den, og dine brugere vil ikke kunne logge på med deres Yammer brugernavne og adgangskoder længere.

  • Midlertidig 7-dages gennemtvingelse Vælg denne indstilling, hvis du afprøver gennemtvingelse af Office 365-identitet på dit netværk og måske skal stille det tilbage. Når du gemmer denne ændring, indledes en midlertidig gennemtvingelsesperiode på syv dage, og dine brugere vil ikke længere kunne logge på med deres Yammer-brugernavne og -adgangskoder. Efter syv dage vil dit netværk automatisk anvende Office 365-identitetsgennemtvingelse.

  Skærmbillede af bekræftelsesdialogboksen, der viser gennemtvingelsesniveauet for Office 365-logon.
 4. Hvis du vil, kan du automatisk logge alle aktuelle brugere ud, så du kan være sikker på, at alle, der bruger Yammer-tjenesten, er logget på med deres Office 365-identiteter. Hvis du vælger at gøre dette, skal du markere afkrydsningsfeltet Log alle aktuelle brugere af. Hvis du vælger at gøre dette, anbefaler vi, at du kommunikerer denne ændring til dine brugere ved at benytte følgende prøvemail.

  Emnelinje: [Handling påkrævet] Log på Yammer igen 

  Hej,

  Du har modtaget denne mail for at informere dig om, at [NAVN PÅ ORGANISATION] foretager en ændring i måden, hvorpå vi alle opnår adgang til Yammer på. Hvis du aktuelt bruger Yammer, kan du midlertidigt blive afbrudt ved, at vi logger dig af. Det er nødvendigt for os at konfigurere Office 365-logon til Yammer. 

  Du kan genoptage dit arbejde med det samme ved at logge på Yammer med dit brugernavn og din adgangskode til Office 365.  

  Vi har foretaget denne ændring, så du kan få adgang til hele Office 365 med en enkelt identitet. Hvis du ikke kan logge ind med dit Office 365-brugernavn og -adgangskode, skal du kontakte din netværksadministrator.

  Tak,

  [SIGNATUR]

 5. Vælg OK, hvis du er klar til at starte gennemtvingelsen af denne indstilling. Hvis du gør det, åbnes siden Sikkerhedsindstillinger, hvor du nu markerer afkrydsningsfeltet Gennemtving Office 365-identitet i Yammer.

  Bemærk!: Du kan også vælge Bloker Office 365-brugere uden Yammer licenser for at sikre, at kun brugere med Yammer licenser kan logge på Yammer..

 6. Vælg Gem for at gemme alle dine indstillinger på siden.

  Hvis du ikke vælger Gem, men i stedet går væk fra siden, træder dine indstillinger ikke i kraft.

Ophøre med at gennemtvinge Office 365-identitet i Yammer

Vigtigt!: Du kan kun stoppe sikres Office 365 identiteter i Yammer, når du er i den midlertidige 7-dages aktivering periode.

Når du ophører med at gennemtvinge Office 365-identiteter i Yammer:

 • Brugere, der allerede logger på Yammer med deres Office 365-identiteter, vil ikke blive påvirket af denne ændring.

 • Andre brugere kan deltage i dit netværk ved tilmelding med deres arbejdsmail og bekræfte den.

Hvis du ikke længere vil gennemtvinge Office 365-identiteter, kan du følge nedenstående trin for at stoppe. Du skal være både bekræftet Yammer-administrator og global Office 365-administrator for at udføre disse trin.

Stoppe med at gennemtvinge Office 365 identitet i Yammer

 1. I Yammer skal du gå til afsnittet Netværksadministrator og vælge Sikkerhedsindstillinger.

 2. På siden Sikkerhedsindstillinger skal du gå til afsnittet Gennemtvingelse af Office 365-identitet og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gennemtving Office 365-identitet.

  Du ser en bekræftelsesmeddelelse, så du kan bekræfte, at du er klar til at stoppe gennemtvingelse af Office 365-identitet.

  Skærmbillede af bekræftelsesdialogboksen, hvor gennemtvingelse af Office 365-identiteter i Yammer stoppes. Den meddeler, at Yammer SSO genstarter, hvis programmet blev konfigureret tidligere, og at brugere, som normalt logger på Yammer med Office 365-identiteter, ikke påvirkes.
 3. Vælg OK for at bekræfte dit valg.

  Det bringer dig til siden Sikkerhedsindstillinger, hvor afkrydsningsfeltet Gennemtving Office 365-identitet i Yammer nu er ryddet.

 4. Vælg Gem for at gemme alle dine indstillinger på siden.

  Hvis du ikke vælger Gem, men i stedet går væk fra siden, træder dine indstillinger ikke i kraft.

Ofte stillede spørgsmål

Sp: Hvorfor kan jeg ikke nulstille gennemtvingelse af Office 365-identitet, efter jeg har indstillet det til “Bekræftet gennemtvingelse”? 

Sv: Når din organisation har bekræftet gennemtvingelsen af Office 365-identitet og har en Office 365-lejer, der er knyttet til et enkelt Yammer-netværk, vil tilsluttede grupper være aktiveret for dette netværk. Med en sådan konfiguration vil der også blive oprettet en tilsluttet Office 365-gruppe, når der oprettes en gruppe i Yammer, og brugere kan drage fordel af værktøjer som SharePoint, Planner og OneNote, som er sluttet til gruppen. På dette tidspunkt vil nulstilling af indstillingen “Gennemtving Office 365-identitet” være forstyrrende for brugeroplevelsen, fordi brugere, der logger på med deres brugernavne og adgangskoder, ikke længere kan få adgang til disse tilsluttede ressourcer.

Sp: Hvordan påvirker ændringen gæster og eksterne brugere?

A: gæster og eksterne brugere vil fortsat skal du følge logon-indstillinger og deres hjemmenetværk krav og, påvirkes ikke.

Sp: Hvor lang tid tager det, inden denne indstilling anvendes?

Sv: Gennemtvingelse af Office 365-identitet anvendes, umiddelbart efter at indstillingen er angivet.

Sp: Vi bruger den samme ADFS-konfiguration i Yammer og Office 365. Skal vi logge brugere af under overgangen?

Sv: Ja. Aflogning sikrer, at alle brugere, der logger på derefter, er knyttet til deres Office 365-id, som forbinder brugere til styring af brugerlivscyklus fra Office 365 og også giver en ensartet oplevelse for dem, med ting som navigation i Office 365-pakken.

Sp: Hvad er oplevelsen for brugere, der logges af, når Office 365-identiteter gennemtvinges?

Sv: Brugere vil straks blive logget af deres web- og mobilsessioner og skal logge på alle deres enheder og browsersessioner igen, denne gang med konfigurationen af deres Office 365-identitet og legitimationsoplysninger.

Sp: Hvordan kan jeg overvåge og rydde op i Yammer-brugere sammenlignet med Office 365 og Azure AD?

Sv: Du kan overvåge Yammer-brugere på netværk, der har forbindelse til Office 365, og udføre relevante handlinger baseret på det. Du kan finde flere oplysninger og eksempler under Sådan overvåges Yammer-brugere i netværk, der er forbundet til Office 365.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×