Gennemse og tilføje kommentarer i Visio-diagrammer

Du kan bruge værktøjerne under fanen Gennemse i Visio til at tilføje og se kommentarer og håndskrevne anmærkninger i en tegning.

Kommentarer

Du kan føje kommentarer til figurer og til hele siden. Når du føjer kommentarer til en figur, vises de sammen med figuren – også hvis du flytter figuren. Kommentarerne vises også i browseren, når diagrammet gemmes som en webtegning i SharePoint.

 1. Markér den figur, du vil føje en kommentar til, eller klik på et tomt område på siden, så der ikke er noget, der er markeret, hvis du vil føje en kommentar til siden.

 2. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer, og skriv din kommentar.

Hvis du vil læse en kommentar, skal du holde musemarkøren over kommentarikonet ud for figuren eller i hjørnet af siden. Kommentaren åbnes. Du kan lukke kommentaren ved at klikke på et tomt område på siden.

Du kan slette kommentaren ved at klikke på ikonet Slet (X) i øverste højre hjørne.

Se alle kommentarer og svar

Åbn Kommentarrude for at holde kommentarer og svar åbne sammen med diagrammet.

 • Klik på Kommentarrude i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

Du kan redigere og besvare eksisterende kommentarer, og du kan tilføje nye kommentarer i Kommentarrude. I browseren kan du tilføje og redigere kommentarer i Kommentarrude – også selvom du ikke har Visio installeret på computeren.

Håndskrift

Brug værktøjerne under Håndskrift under fanen Gennemse for at oprette håndtegnede figurer og indsætte håndskrevne noter, mens du gennemser en tegning. Som andre Visio-figurer kan du kopiere, flytte og tilpasse størrelsen på håndskriftsfigurer, og du kan føje dem til brugerdefinerede stencils for at gøre dem tilgængelige for andre tegninger.

Når du har klikket på Håndskrift, åbnes fanen Penne på båndet i Visio. Brug indstillingerne under denne fane for at tilpasse udseendet på strøg. Du kan bruge værktøjet Viskelæder til strøg for at slette uønsket håndskrift.

Når du tegner, oprettes der en håndskriftsfigur ud fra dine pennestrøg. Du kan skifte pen eller ændre penindstillingerne og fortsætte med at tegne. Kort tid efter, at du stopper med at tegne, ændres den stiplede linje om håndskriften til en ubrudt linje, hvorefter den forsvinder. Når du fortsætter med at tegne, oprettes der en ny håndskriftsfigur i Visio.

Du kan tilpasse den periode, som Visio skal vente, inden der oprettes en ny figur.

 1. Klik på fanen Filer for at gå til Backstage-visningen.

 2. Klik på Indstillinger i margenen.

 3. Klik på Avanceret i margenen i dialogboksen Visio-indstillinger.

 4. Juster skyderen Hastighed for automatisk oprettelse under Værktøjet Håndskrift i sektionen Redigeringsindstillinger, og klik derefter på OK.

Hvis du manuelt vil styre, hvornår du opretter en ny håndskriftsfigur, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret håndskriftsfigurer automatisk under fanen Penne.

Du kan konvertere dine håndskriftstegninger til geometriske figurer (så de bliver som andre Visio-figurer), hvis du vil anvende Visio-stregformatering i figuren, eller du kan lade håndskriften forblive en håndskriftsfigur, så du kan dele den med andre programmer til håndskrift. I Visio kan du også konvertere håndskrift til tekst på tabletcomputere. Når figuren er konverteret til tekst, kan du tilpasse skriftstørrelsen, typografien og formateringen, som hvis du skrev teksten på tastaturet.

Hvor er Spor markering?

Hvis du har brugt Spor markering i gruppen, kan du tilføje funktionen på båndet.

 1. Klik på fanen Filer for at gå til Backstage-visningen.

 2. Klik på Indstillinger i margenen.

 3. Klik på Tilpas båndet i margenen i dialogboksen Visio-indstillinger.

 4. Klik på Kommandoer, der ikke er på båndet på rullelisten Vælg kommandoer fra.

 5. Rul ned ad listen, og vælg Spor markering.

 6. Vælg Gennemse under Tilpas båndet, og klik derefter på knappen Ny gruppe under listen.

 7. Vælg den nye gruppe (som standard kaldet Ny gruppe (brugerdefineret)), klik på knappen Omdøb, vælg et ikon, skriv et navn til gruppen på båndet, og klik derefter på OK.

 8. Klik på knappen Tilføj mellem listerne for at føje kommandoen Spor markering til din nye gruppe under fanen Gennemse.

 9. Klik på OK.

Den nye gruppe og kommandoen Spor markering vises under fanen Gennemse.

Gælder: Visio 2013, Visio 2016 PreviewVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog