Gennemgang: Beregne normaliserede værdier for KPI'er

I forbindelse med beregning af et overordnet resultat for en målsætnings-KPI beregner PerformancePoint Monitoring Server et normaliseret, vægtet gennemsnit. Normalisering konverterer individuelle KPI-resultater til en fælles skala og gør det muligt at oprette overordnede resultatvurderinger for en gruppe af KPI'er, uanset hvor forskellige de individuelle KPI'er er.

I denne artikel findes en gennemgang af, hvordan du beregner det overordnede resultat for en målsætnings-KPI. Hvis du vil opsummere individuelle KPI-resultater i et normaliseret, vægtet gennemsnit for et målresultat, skal du følge disse trin.

Hvad ønsker du at gøre?

Trin 1 – Om scenarier til målsætnings-KPI'er

Trin 2 – Beregne de rå resultater

Trin 3 – Finde tærskelgrænser og værdiområder, der indeholder de rå resultater

Trin 4 – Konvertere tærskelværdierne

Trin 5 – Konvertere individuelle KPI-resultater

Trin 6 – Justere placeringen

Trin 7 – Beregne de normaliserede resultater

Her kan du finde flere oplysninger

Trin 1 – Om scenarier til målsætnings-KPI'er

Normalt indeholder en virksomheds scorecard flere KPI'er, der er grupperet i kategorier under en målsætnings-KPI. Målsætnings-KPI'en repræsenterer det overordnede resultat visuelt i form af indikatorgrafik.

  Problemet i forbindelse med målresultater

En KPI-målsætning opsummerer individuelle KPI-resultater til en værdi, der repræsenterer det overordnede resultat for en gruppe KPI'er. Men medmindre KPI-resultaterne repræsenterer de samme typer værdier, er resultatet for en målsætnings-KPI ubrugeligt.

Forestil dig f.eks. en målsætnings-KPI, der opsummerer følgende KPI-resultater:

KPI

Resultat

Løste kundeserviceforespørgsler.

76%

Antal serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder.

22

Antal serviceforespørgsler, der kræver eskalering.

3

Èt KPI-resultat, Løste kundeserviceforespørgsler, er en procentsats (76 %), og de andre KPI-resultater indikerer antallet af serviceforespørgsler. Da resultaterne består af forskellige typer værdier, kan vi ikke kombinere dem med henblik på at lave et estimat over det overordnede resultat.

Hvis det overordnede resultat skal evalueres, skal de individuelle resultater repræsentere de samme typer måleenheder. Når resultater repræsenterer de samme typer måleenheder, kan Monitoring Server beregne akkumulerede værdier og summariske resultatvurderinger.

  Sammenlignelige værdier for individuelle KPI'er

Med henblik på at oprette sammenlignelige værdier for KPI-resultater, konverterer Monitoring Server alle de rå KPI-resultater til en enkelt fælles skala. I økonomiprogrammer kaldes den proces, der konverterer tal til en fælles skala, for normalisering. Den skalerede, sammenlignelige værdi kaldes for et normaliseret resultat.

Når Monitoring Server har konverteret individuelle KPI-værdier til normaliserede resultater, kan der beregnes en meningsfuld oversigtsværdi for målsætningen. I forbindelse med beregningen foretages der i Monitoring Server en række justeringer af de relaterede værdier. Der foretages især justering af det rå KPI-resultat, men også af de tærskler, der udgør resultatmønsteret. Du kan få en forståelse af de værdier, som Monitoring Server viser i scorecardet, ved at benytte denne gennemgang for at få mere at vide om, hvordan du foretager disse beregninger manuelt. Du kan derefter bruge den pågældende viden til at planlægge og tilpasse konfigurationsindstillingerne for scorecardets KPI'er.

  Om scenariet til denne gennemgang

Denne gennemgang viser, hvordan du beregner normaliserede resultater i et scorecard, der repræsenterer en kundeserviceorganisations præstation.

Målsætnings-KPI'en er Kundeservice. Scorecardet bruger to individuelle KPI'er.

  • Løste kundeserviceforespørgsler.

  • Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder.

I nedenstående tabel vises de elementer, der kan forekomme i et scorecard i forbindelse med et sådant scenario. Det indeholder normaliserede resultater for individuelle KPI'er og viser et samlet resultat for målsætningen.

KPI

Faktisk

Mål

Normaliseret
resultat

Målsætning:
Kundeservice

--

--

97.72%

  » Løste kundeserviceforespørgsler

1759

1500

95.4%

  » Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder

1328

1000

100%

Toppen af siden

Trin 2 – Beregne de rå resultater

Det rå resultat er en simpel procentdel af værdien Faktisk sammenlignet med værdien Mål:

Råt resultat = 100* (Faktisk/Mål)

I følgende tabel vises de rå resultater:

KPI

Faktisk

Mål

Råt resultat

Løste kundeserviceforespørgsler

1759

1500

117.3%

Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder

1328

1000

132.8%

Toppen af siden

Trin 3 – Finde tærskelgrænser og værdiområder, der indeholder de rå resultater

Scorecards repræsenterer resultater ved at bruge en række forskellige grafiske indikatorer til at repræsentere den beregnede værdi for hvert KPI-resultat. Med henblik på at vælge den indikator, der repræsenterer et bestemt resultat, skal Monitoring Server bestemme, hvilket værdiområde der indeholder det pågældende resultat.

Et værdiområde er en række værdier mellem to slutpunkter, der kaldes for Tærskler. Når et KPI-resultat ligger mellem to tærskelværdier, kan Monitoring Server identificere det tilknyttede værdiområde.

Dette scenario har tre værdiområder:

  • Værdiområde 1     Dette værdiområde repræsenterer et dårligt resultat. KPI-resultater i dette værdiområde varierer fra Værst (0,0 %) til Tærskel 1 (50 %). I PerformancePoint Dashboard Designer er værdien Værst altid Tærskel 0.

  • Værdiområde 2     Dette værdiområde repræsenterer et moderat resultat. KPI-resultaterne i dette værdiområde har ikke nået målværdierne. Resultaterne i dette værdiområde varierer fra Tærskel (50 %) til Tærskel 2 (100 %).

  • Værdiområde 3      Dette værdiområde repræsenterer et fremragende resultat. KPI-resultaterne i dette værdiområde er lig med eller ligger over målværdien. Resultaterne i dette værdiområde varierer fra Tærskel 2 (100 %) til Bedst (120 %).

Bemærk: Hvis du vil angive tærskelværdier, herunder værdier for Bedst og Værst, skal du konfigurere et resultatmønster, når du vil Angive indikatortærskler for KPI-målværdier.

I følgende tabel vises værdiområdets placering for alle de rå KPI-resultater i dette scenario:

KPI

Råt resultat

Værdiområde
placering

Løste kundeserviceforespørgsler

 117.3

  3
Tærskel 2 (100 %) til Bedst (120 %)

Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder

 132.8

  3
Tærskel 2 (100 %) til Bedst (120 %)

Toppen af siden

Trin 4 – Konvertere tærskelværdierne

Med henblik på at konvertere værdiområdetærsklerne til en fælles skala beregner Monitoring Server en proportional justering for hver tærskel, der knytter de oprindelige værdier til en ny skala.

For hver KPI beregner Monitoring Server en tærskelfaktor til konverteringen. Denne faktor er længden af det værdiområde, der indeholder de rå KPI-resultater, multipliceret med det antal værdiområder, der findes i scenariet. Scorecardet i dette eksempel indeholder tre værdiområder. Den formel, der konverterer værdiområdetærsklerne, er derfor

Tærskelfaktor = (Øverste tærskel-laveste tærskel)* 3

I dette eksempel ligger begge KPI-resultater mellem Tærskel 2 (100 %) og Bedst (120 %). Derfor kræver begge KPI'er den samme tærskeljusteringsfaktor (0,6).

Toppen af siden

Trin 5 – Konvertere individuelle KPI-resultater

Hvis du vil konvertere individuelle KPI-resultater til en fælles skala, skal du første beregne, hvor langt det rå resultat ligger fra den laveste tærskel. Du skal derefter dele den længde med den tilknyttede tærskelfaktor. Til sidst skal du konvertere resultatet fra en procentværdi til et decimaltal.

I følgende formel vises den beregning, der konverterer de rå KPI-resultater til den nye skala.

Konverteret resultat = 0,01 * (Råt resultat-laveste tærskel)/(tærskelfaktor)

I følgende tabel vises de konverterede KPI-resultater for KPI'erne i dette eksempel.

KPI

Konverteret resultat (decimal)

Løste kundeserviceforespørgsler

0.2883

Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder

0.5467

Toppen af siden

Trin 6 – Justere placeringen

Det næste trin bestemmer, hvor meget det konverterede resultat skal justeres, så det har den rigtige placering i forhold til den lavest mulige værdi (værdien Værst). Omfanget af den krævede justering bestemmes ved først at bestemme, hvor mange værdiområder der adskiller det rå resultat fra den oprindelige værdi for Værst. Divider derefter denne værdi med det samlede antal værdiområder.

Da scorecardet i dette eksempel har tre værdiområder, ser formlen til beregning af værdiområdets justering således ud

Værdi for værdiområdejustering = (Antal værdiområder fra Værst)/3

Værdiområdejusteringen for KPI'erne i scorecardeksemplet er 0,667.

Toppen af siden

Trin 7 – Beregne de normaliserede resultater

Det sidste trin er at beregne de normaliserede resultater. Det normaliserede resultat er summen af det konverterede, rå resultat og værdien for værdiområdejustering divideret med antallet af værdiområder. Der er tre værdiområder.

I følgende formel vises beregningen for dette scorecard.

Normaliseret resultat = Konverteret resultat + værdi for værdiområdejustering

I følgende tabel vises de normaliserede resultater for KPI'erne i scorecardeksemplet. Vær opmærksom på, at når det normaliserede resultat overstiger 100 %, bruger Monitoring Server en værdi på 100 % i beregningen af målresultatet.

KPI

Konverteret resultat

Værdiområdejustering

Normaliseret resultat

Målsætning:
Kundeservice

---

---

97.72%.

 » Løste kundeserviceforespørgsler

0.2883

0.667

95.4%

 » Serviceforespørgsler løst på et kvarter eller derunder

0.5467

0.667

121.3%

Toppen af siden

Her kan du finde flere oplysninger

Oplysningerne i dette emne hjælper dig med at få en forståelse af, hvordan scorecards fungerer. Du kan finde flere baggrundsoplysninger om scorecards under Oversigt over scorecards.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger disse oplysninger i et scorecard, under Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×