Gendanne et slettet objekt fra en SharePoint-papirkurv

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du sletter et objekt i SharePoint, vil de fleste typer objekter blive flyttet til en af to papirkurve: en papirkurv for webstedet eller arbejdsområdet eller en papirkurv for hele gruppen af websteder. Papirkurvene fungerer som et sikkerhedsobjekt, som slettede objekter kan gendannes fra.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan gendanne SharePoint-objekter fra papirkurvene. Du kan lære mere om, hvordan du sletter objekter fra papirkurvene permanent, i artiklen Slette et objekt fra en SharePoint-papirkurv.

Vigtigt: Hvis du vil gendanne websteder, arbejdsområder og grupper af websteder direkte (i stedet for fra en sikkerhedskopi), skal du være administrator for en gruppe af websteder og arbejde i Microsoft SharePoint Server 2010 med Service Pack 1. Dette krav gælder ikke gendannelse af objekter fra et websted eller arbejdsområde – lister, biblioteker, mapper, dokumentgrupper og de filer og andre elementer, de indeholder.

Hvad vi mener af et objekt    I denne artikel, vi bruge word objekt som et generisk udtryk for en hvilken som helst objekt i SharePoint – en fil eller et listeelement, en mappe eller dokumentgruppe, en liste eller et bibliotek, et websted, en gruppe af websteder, og så videre. De fleste typer objekter kan indeholde andre objekter. (Et websted kan indeholde lister og biblioteker, for eksempel og et bibliotek kan indeholde mapper, filer og dokumentgrupper.) Når vi taler om et objekts 'beholder', mener vi blot det objekt, der indeholder det – som selv kan være omfattet inden for endnu et andet objekt.

Gendanne element, liste, websted eller en gruppe af websteder

1. Gendanne en fil, et element, en mappe eller en dokumentgruppe.

Gendanne en liste eller et bibliotek.

Gendanne et websted eller arbejdsområde.

Gendanne en gruppe af websteder.

Vigtigt: 

 • Gendannelse af hele grupper af websteder    Når du sletter en gruppe af websteder, flyttes den ikke til nogen af papirkurvene, men hvis du har SharePoint Server 2010 med Service Pack 1, kan det stadig være muligt at gendanne den direkte. Du kan få mere at vide om, hvordan en administrator af en gruppe af websteder kan gendanne en gruppe af websteder ved hjælp af Windows PowerShell, i TechNet-artiklen "Gendanne en slettet gruppe af websteder" (artiklen er muligvis på engelsk).

 • Hvis papirkurven ikke vises    Papirkurven er muligvis deaktiveret. Kontakt din farm- eller serveradministrator.

 • SharePoint, ikke Windows    Denne artikel omhandler papirkurvene i SharePoint, som ikke er det samme som papirkurven i Windows. Du kan finde oplysninger om papirkurven i Windows i Hjælp til Windows.

I dette afsnit får du en oversigt over, hvordan de to typer papirkurve i SharePoint fungerer.

Forskellige typer objekter placeres forskellige steder, når du sletter dem i SharePoint:

Objekter slettet inde fra et websted eller arbejdsområde   
Når du sletter en liste, et bibliotek, en mappe, dokumentgruppe, en fil, en filversion eller et listeelement inde fra et websted eller arbejdsområde:

 • Det slettede objekt flyttes til papirkurven for webstedet eller arbejdsområdet (også kaldet papirkurven for første trin eller papirkurven for slutbrugeren), hvor det bevares i et angivet antal dage, eller indtil du sletter det manuelt. Derefter flyttes objektet til papirkurven for gruppen af websteder (også kaldet papirkurven for andet trin eller papirkurven for administration af en gruppe af websteder).

 • I papirkurven for en gruppe af websteder bliver det slettede objekt igen bevaret i et angivet antal dage, eller indtil du sletter det manuelt. Denne gang bliver objektet dog slettet permanent.
  Som standard bevares et element i 30 dage i hver papirkurv, men denne indstilling kan ændres i Central administration. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte farm‑ eller serveradministratoren.

Slettede websteder og arbejdsområder   
Når du sletter et helt websted eller arbejdsområde, flyttes det direkte til papirkurven for grupper af websteder. Papirkurven for det enkelte websted eller arbejdsområde vil ikke længere være tilgængelig, da den også slettes.

Vigtigt: Dette gælder kun i Microsoft SharePoint Server 2010 med Service Pack 1. I tidligere versioner af SharePoint blev et slettet websted eller arbejdsområde ikke flyttet til nogen af papirkurvene.

Slettede grupper af websteder   
Når du sletter en hel gruppe af websteder, flyttes de alle til en anden placering – fordi papirkurven for gruppen af websteder slettes sammen med gruppen af websteder.

Bidragydere, ejere og administratorer af grupper af websteder kan få adgang til papirkurven for et separat websted eller arbejdsområde, hvor de kan gendanne eller slette objekter. Under standardindstillingerne i SharePoint:

 • En bidragyder eller ejer kan kun få vist, gendanne og slette de objekter, som vedkommende har slettet fra webstedet eller arbejdsområdet.

 • Administratorer af en gruppe af websteder kan få vist, gendanne og slette alle objekter.

Under standardindstillingerne i SharePoint er det kun administratorer af grupper af websteder, der har adgang til papirkurven for en gruppe af websteder, og det er derfor kun dem, der kan få vist, gendanne og slette objekter der.

I det efterfølgende vises en grafisk version af den grundlæggende proces for begge papirkurve samt en tabel over, hvem der kan slette og gendanne objekterne. Begge er baseret på standardindstillingerne i SharePoint.

Processen for objekter mellem websted og papirkurve

Hvem kan gøre det?

Slette og gendanne

Bidragyder

Ejer

Administrator af gruppe af websteder

På et websted eller i et arbejdsområde

Slet objekter på lister og i biblioteker

X

X

X

Slet hele lister og biblioteker

X

X

Slet hele webstedet eller arbejdsområdet

X

X

I papirkurven for et websted eller et arbejdsområde

Få vist/gendan/slet de objekter, som de slettede *

X

X

X

Få vist/gendan/slet alle objekter på webstedet

X

I papirkurven for gruppen af websteder

Få vist/gendan/slet alle objekter på webstedet

X

Få vist/gendan/slet websteder og arbejdsområder **

X

Når en gruppe af websteder er blevet slettet

Gendan grupper af websteder (ved hjælp af PowerShell) **

X

* Undtagelserne er de websteder og arbejdsområder, som flyttes direkte til papirkurven for gruppen af websteder.

** Direkte gendannelse af websteder, arbejdsområder og grupper af websteder kræver SharePoint Server med Service Pack 1.

Dette afsnit omhandler gendannelsen af de objekter, der er indeholdt i et websted eller arbejdsområde. Hvis du vil gendanne hele webstedet eller arbejdsområdet, skal du gå til afsnittet Gendanne et helt websted eller arbejdsområde i denne artikel. Du kan få mere at vide om, hvordan en administrator af en gruppe af websteder kan gendanne en gruppe af websteder ved hjælp af Windows PowerShell, i TechNet-artiklen "Restore a deleted site collection" (artiklen er på engelsk).

Først lidt grundlæggende oplysninger om gendannelse:

 • Objekter, der kan sikres, bringer alt deres indhold tilbage sammen med dem    Når du gendanner et objekt, der kan sikres (ethvert objekt, hvor adgangen til objektet kan kontrolleres), gendannes det sammen med alle de objekter, det indeholdt, da det blev slettet.
  Eksempel    Hvis du gendanner en liste, et bibliotek, en mappe eller en dokumentgruppe, vil den gendannede version indeholde alle de dokumenter og andre elementer, som objektet indeholdt, da det blev slettet. Hvis du gendanner en fil eller et andet element, der har flere versioner, indeholder den gendannede fil eller det gendannede element alle de versioner, objektet indeholdt, da det blev slettet.

 • De fleste objekter kan ikke gendannes, hvis deres beholderobjekter ikke er til stede    Hvis du sletter et objekt og derefter sletter det objekt, der indeholdt det, skal du gendanne beholderen, før du kan gendanne objektet.
  Eksempel    Hvis du sletter en fil og derefter sletter det bibliotek, hvor den var gemt, skal du gendanne biblioteket, før du kan gendanne filen. Hvis du sletter en tidligere version af en fil og derefter sletter den aktuelle version af selve filen, skal du gendanne selve filen, før du kan gendanne den tidligere version.

 • Undtagelse: Et objekt, der slettes fra en mappe, kan gendannes uden først at gendanne mappen    Mappen gendannes automatisk på sin tidligere placering, men indeholder nu kun det objekt, du har gendannet. Du kan også gendanne mappen manuelt fra Papirkurv. I så fald bliver den gendannet med alt det indhold, den havde, da den blev slettet.

Bidragydere, ejere og administratorer af grupper af websteder kan udføre denne procedure

Sådan gendanner du en liste, et bibliotek, en mappe, en dokumentgruppe, en fil, en filversion eller et listeelement, som du selv har slettet:

 1. Klik på Papirkurv i Hurtig start.

  Bemærk: Hvis Papirkurv ikke vises, kan den være deaktiveret. Kontakt din farm- eller serveradministrator.

 2. Find det objekt, du vil gendanne.

  Bemærk: Hvis objektet ikke findes, er det muligvis allerede blevet flyttet manuelt eller automatisk fra webstedet eller arbejdsområdet til papirkurven eller papirkurven for gruppen af websteder. Du kan finde oplysninger om at gendanne objekter fra papirkurven for gruppen af websteder i afsnittet Gendanne et slettet).

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for det objekt, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan markeringen.

Det er kun administratorer af grupper af websteder, der kan udføre denne procedure.

Sådan gendanneset slettet objekt fra Papirkurv:

 1. Klik på Papirkurv i Hurtig start.

  Bemærk: Hvis Papirkurv ikke vises, kan den være deaktiveret. Kontakt din farm- eller serveradministrator.

 2. Klik på linket Papirkurv for gruppe af websteder oven over listen over slettede objekter på siden Papirkurv for websted eller arbejdsområde.
  Linket Papirkurv for gruppe af websteder

 3. På siden Papirkurv for administration af grupper af websteder skal du under Vælg en visning kontrollere, at Elementer i slutbrugerens papirkurv er markeret.
  Elementer markeret i slutbrugerens papirkurv

 4. Find det objekt, du vil gendanne.

  Bemærk: Hvis objektet ikke findes, er det muligvis allerede blevet flyttet manuelt eller automatisk fra webstedets eller arbejdsområdets papirkurv til papirkurven for gruppen af websteder. Hvis du vil have vist elementer i papirkurven for gruppen af websteder, skal du i stedet vælge visningen Slettet fra slutbrugerens papirkurv. Hvis du stadig ikke kan se objektet, er det muligvis allerede slettet permanent – enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørgsmål om indstillingerne for automatisk sletning, skal du kontakte farm- eller serveradministratoren.

 5. Markér afkrydsningsfeltet ud for det objekt, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan markeringen.

I tidligere versioner af SharePoint var det kun muligt at gendanne et slettet websted eller arbejdsområde ved at gendanne det fra en sikkerhedskopi.

I SharePoint Server 2010 med Service Pack 1 bevares slettede websteder og arbejdsområder i papirkurven for gruppen af websteder. Derfra kan en administrator for gruppen af websteder gendanne hele det slettede websted eller arbejdsområde direkte til objektets gruppe af websteder.

Inden du gendanner, skal du være opmærksom på følgende:

 • Alle de typer indhold, der er blevet tilføjet, mens et websted eller arbejdsområde har været placeret i papirkurven, føjes ikke til det websted eller arbejdsområde. Det medfører, at feltdefinitionerne muligvis ikke er opdaterede.

 • Installation af indhold påvirker ikke et slettet websted eller arbejdsområde i papirkurven. Du kan løse problemet ved at køre en målrettet installation for webstedet eller arbejdsområdet, efter at du har gendannet det.

 • Når der installeres opdateringspakker, herunder Microsoft QFE-opdateringer (quick fix engineering), bliver opdateringspakkerne ikke anvendt på et websted eller arbejdsområde i papirkurven. Du kan løse problemet ved manuelt at opgradere gruppen af websteder ved hjælp af cmdlet'en Upgrade-SPContentDatabase på den indholdsdatabase, der indeholder gruppen af websteder.

Du kan finde flere oplysninger om papirkurven for gruppen af websteder i en af følgende TechNet-artikler: Konfigurere indstillinger for Papirkurv (SharePoint Server 2010) eller Konfigurere indstillinger for Papirkurv (SharePoint Foundation) (artiklerne er muligvis på engelsk). Hvis du stadig har spørgsmål, kan du kontakte farm- eller serveradministratoren.

Vigtigt: Det er kun administratorer af en gruppe af websteder, der kan udføre denne procedure, og proceduren kræver SharePoint Server 2010 med Service Pack 1. Du kan få mere at vide om, hvordan en administrator af en gruppe af websteder kan gendanne en gruppe af websteder ved hjælp af Windows PowerShell i TechNet-artiklen "Gendanne en slettet gruppe af websteder" (artiklen er muligvis på engelsk).

Sådan gendanner du et slettet websted eller arbejdsområde direkte fra papirkurven for gruppen af websteder:

 1. Klik på Papirkurv i Hurtig start.

  Bemærk: Hvis Papirkurv ikke vises, kan den være deaktiveret. Kontakt din farm- eller serveradministrator.

 2. Klik på linket Papirkurv for gruppe af websteder på siden Papirkurv for Navn på websted over listen af slettede objekter.
  Linket Papirkurv for gruppe af websteder

 3. Kontrollér, at Slettet fra slutbrugerens papirkurv er markeret under Vælg en visning på siden Papirkurv for administration af gruppe af websteder.
  Slettet fra slutbrugerens papirkurv er markeret

 4. Find det websted eller arbejdsområde, du vil gendanne.

  Bemærk: Hvis det websted eller arbejdsområde, du vil slette, ikke vises, er det muligvis allerede blevet slettet permanent – enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørgsmål om indstillingerne for automatisk sletning, skal du kontakte farm‑ eller serveradministratoren.

 5. Markér afkrydsningsfeltet ud for det websted eller arbejdsområde, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan markeringen.

Ved hjælp af Windows PowerShell og Microsoft SharePoint Server 2010 med Service Pack 1 kan en administrator af en gruppe af websteder også gendanne en hel gruppe af websteder, der er blevet slettet. Du kan finde flere oplysninger i TechNet-artiklen "Gendanne en slettet gruppe af websteder" (artiklen er muligvis på engelsk).

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×