Gendanne eller slette en tidligere version af et element eller en fil

Hvis din liste eller dit bibliotek sporer versioner, kan du gendanne eller slette en tidligere version af et listeelement eller en fil.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Gendanne en tidligere version

Slette en tidligere version

Slette alle tidligere versioner

Slette alle underordnede versioner

Oversigt

Når du sporer versioner af elementer på en liste eller filer i et bibliotek, oprettes en versionshistorik. En versionshistorik gør det muligt for sig at se, hvordan en fil blev udviklet og at få vist, gendanne eller slette en tidligere version. Muligheden for at styre versionshistorikken giver fleksibilitet til måden, hvorpå dit team styrer dets forfatter- og redigeringsprocesser.

Hvis du f.eks. laver en fejl i den aktuelle version, kan du gendanne en tidligere version. Hvis du ved, at du ikke ønsker at beholde en bestemt version – hvis den f.eks. indeholder en fejl eller versionshistorikken bliver for lang – kan du slette den tidligere version. Du skal have tilladelse til at bidrage til en liste eller et bibliotek for at kunne slette versioner. Bemærk også, at en administrator kan oprette brugerdefinerede tilladelser til sletning af versioner.

Hvis dit team foretager mange ændringer af dets filer, kan versionshistorikken blive lang. Det kan optage meget plads på serveren at gemme mange versioner og gøre det vanskeligere at se vigtige ændringer i versionshistorikken. Du kan slette nogle versioner, som du ikke længere behøver, for at forenkle versionshistorikken. Hvis du ikke vil beholde nogen tidligere version, kan du slette dem alle samtidigt. Når du sletter en version, sendes den til papirkurven, hvorfra den kan gendannes af nogen med tilladelse til at gendanne elementer.

Lister og biblioteker kan også konfigureres til at begrænse antallet af versioner, der gemmes for hvert listeelement eller fil. Hvis din liste eller dit bibliotek har en versionsbegrænsning, vil dit team måske slette de versioner, som det ikke behøver, for at sikre, at det kan beholde de versioner, som det behøver.

Hvis overordnede versioner og underordnede versioner spores for listen eller biblioteket, kan du slette blot de underordnede versioner. Sletning af underordnede versioner kan hjælpe til med at spare plads på serveren og gøre det lettere at finde de vigtige versioner, som f.eks. den version, der blev sendt til granskning eller udgivet, så andre kunne se den. Når du sletter alle underordnede versioner, slettes alle versioner med et decimaltegn, som f.eks. 1.2 eller 2.3.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om versioner i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Gendanne en tidligere version

Brug denne fremgangsmåde til at vælge en tidligere version fra versionshistorikken og gendanne den version som din aktuelle version.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Peg på den version, som du vil gendanne, klik på pilen, der fremkommer, og klik derefter på Gendan.

 3. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil gendanne versionen som din aktuelle version.

Toppen af siden

Slette en tidligere version

Brug denne fremgangsmåde til at slette en tidligere version af en fil fra versionshistorikken.

Bemærk: Du kan ikke slette kun den aktuelle version af en fil uden permanent at slette filen og alle versioner af den. Hvis du laver en fejl i den seneste version, og du vil slette den, skal du først gendanne en tidligere version og derefter slette den version, der indeholder fejlen. Eller du kan, hvis du har filen tjekket ud, slette ændringerne i den aktuelle version ved at fortryde udtjekningen.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Peg på den version, som du vil slette, klik på pilen, der fremkommer, og klik derefter på Slet.

 3. Når du bliver bedt om at bekræfte sletningen, skal du klikke på OK.

  Når du sletter en version, sendes den til papirkurven, hvorfra den kan gendannes af nogen med tilladelse til at gendanne elementer.

Toppen af siden

Slette alle tidligere versioner

Når du sletter alle tidligere versioner af listeelementer eller filer, sendes alle versioner, foruden den aktuelle, til papirkurven. Hvis du sletter versioner i et bibliotek, der sporer både overordnede og underordnede versioner, og din aktuelle version er en underordnet version, beholdes den senest udgivne overordnede version også.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klik på Slet alle versioner.

 3. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette alle tidligere versioner, skal du klikke på OK.

Toppen af siden

Slette alle underordnede versioner

Denne fremgangsmåde er tilgængelig for biblioteker, der sporer overordnede og underordnede versioner af filer. Hvis din aktuelle version er en underordnet version (eller hvis der ikke findes nogen overordnet version), beholdes den aktuelle underordnede version, når du sletter alle underordnede versioner.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

  Peg på det element eller den fil, du vil styre versioner for, klik på den viste pil, og klik derefter på Versionshistorik.

  Versioner nummereres og angives i omvendt rækkefølge med den ældste version først.

 2. Klik på Slet underordnede versioner.

 3. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette alle underordnede versioner, skal du klikke på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×