Gendane slettede elementer i en brugers postkasse – hjælp til administratorer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel gælder for administratorer. Forsøger du at gendanne slettede elementer i din egen postkasse?

Prøv Outlook 2013 eller 2016 | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook på internettet | Outlook.com

Har en bruger slettet elementer permanent fra sin Outlook postkasse? Brugeren vil have dem tilbage, men kan ikke gendanne dem. Du kan muligvis gendanne slettede elementer, hvis de ikke har været fjernet permanent fra brugerens postkasse. Det gør du ved hjælp af værktøjet Direkte eDiscovery i Exchange Online til at lede efter slettet mail og andre elementer – og f.eks. kontakter, kalenderaftaler og opgaver – i en brugers postkasse. Hvis du finder de slettede elementer, kan du eksportere dem til en PST-fil (også kaldet en Outlook-datafil), som brugeren derefter kan bruge til at gendanne elementerne i sin postkasse.

Her er trinnene til at genoprette slettede elementer i en brugers postkasse. Hvor lang tid tager det? Den første gang kan det tage 20 eller 30 minutter at gennemføre alle trinnene, afhængigt af, hvor mange elementer du forsøger at gendanne.

Bemærk: Du skal være global administrator i Office 365 for at udføre trinnene i denne artikel.

Det første trin er at tildele dig selv de nødvendige tilladelser i Exchange Online, så du kan bruge værktøjet Direkte eDiscovery til at lede efter en brugers postkasse. Det behøver du kun at gøre én gang. Skal du lede efter en anden postkasse senere, kan du springe dette trin over.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Markér ikonet til appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og klik på Administration.

 3. Udvid administrator i venstre navigationsrude i Office 365 administration, og derefter klikke på Exchange. Skærmen skal se ud som et af følgende:

  Office 365 Administration
 4. I Exchange Administration skal du klikke på tilladelser og derefter klikke på Administratorroller.

 5. Vælg i listevisningen Søgeresultatsadministration, og klik derefter på Redigér Ikonet Rediger .

  Føj dig selv til rollegruppen Discovery Management i EAC
 6. I Rollegruppe under Medlemmer skal du klikke på Tilføj Ikonet Tilføj .

 7. I Vælg medlemmer vælger du dig selv på listen over navne, klikker på Tilføj og klikker derefter på OK.

  Bemærk: Du kan også tilføje en gruppe, som du er medlem af, f.eks. Organisationsadministration eller LejerAdministration. Hvis du tilføjer en gruppe, tildeles andre medlemmer af gruppen de nødvendige tilladelser til at køre værktøjet Direkte eDiscovery.

 8. I Rollegruppe skal du klikke på Gem.

 9. Log ud af Office 365.

  Du skal logge af, før du starter det næste trin, så de nye tilladelser kan træde i kraft.

Advarsel: Medlemmer af rollegruppen Søgeresultatsadministration kan få adgang til fortroligt meddelelsesindhold. Dette omfatter søgningen i alle postkasser i din organisation, visning af søgeresultater (og andre postkasseelementer), kopiering af resultater til en postkasse til en søgeresultatspostkasse og eksport af søgeresultater til en PST-fil.

Tilbage til toppen

Når du laver en Direkte eDiscovery-søgning, medtages mappen med genoprettelige elementer i den postkasse, du søger i, automatisk i din søgning. Mappen med genoprettelige elementer er det sted, hvor permanent slettede elementer gemmes, indtil de bliver fjernet (permanent fjernet) fra postkassen. Så hvis et element ikke er blevet slettet, bør du kunne finde det ved hjælp af værktøjet Direkte eDiscovery.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Markér ikonet til appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og klik på Administration.

 3. I den venstre navigation i Office 365 administration skal du udvide Administrator og derefter klikke på Exchange.

 4. I Exchange Administration skal du klikke på Styring af overholdelse, klikke på Direkte eDiscovery og Hold og derefter klikke på Ny Ikonet Tilføj .

  I EAC på siden til administration af overholdelse skal du klikke på Direkte eDiscovery og hold
 5. På siden Navn og beskrivelse skal du skrive et navn på søgningen (f.eks. navnet på den bruger, du gendanner mail for), en valgfri beskrivelse og derefter klikke på Næste.

 6. På siden Postkasser skal du klikke på Angiv postkasser for at søge og derefter klikke på Tilføj Ikonet Tilføj .

  Klik på Angiv postkasser for at søge efter en specifik postkasse
 7. Find og vælg navnet på den bruger, du gendanner den slettede mail for, klik på Tilføj og klik derefter på OK.

 8. Klik på Næste.

  Siden Søgeforespørgsel vises. Det er her, du definerer de søgekriterier, der kan hjælpe dig med at finde de manglende elementer i brugerens postkasse.

 9. På siden Søgeforespørgsel udfylder du følgende felter:

  • Medtag alt indhold    Vælg denne indstilling for at medtage alt indhold i brugerens postkasse i søgeresultaterne. Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive flere søgekriterier.

  • Filtrer baseret på kriterier   Vælg denne indstilling til at angive søgekriterierne, herunder nøgleord, start- og slutdatoer, afsenderens og modtagerens mailadresser og meddelelsestyper.

   Opbygge en søgning ud fra kriterier som f.eks. nøgleord, datoområde, modtagere og meddelelsestyper

   Felt

   Brug dette til at...

   Tallet 1 i en lyserød cirkel

   Angive nøgleord, datoområde, modtagere og meddelelsestyper.

   Tallet to i en lyserød cirkel.

   Søg efter meddelelser med nøgleord eller udtryk, og brug logiske operatorer som f.eks. AND eller OR.

   Tallet tre i en lyserød cirkel.

   Søg efter meddelelser, som er sendt eller modtaget inden for et datoområde.

   Tallet 4 i en lyserød cirkel.

   Søg efter meddelelser, der er modtaget fra eller sendt til bestemte personer.

   Tallet fem i en lyserød cirkel.

   Søg efter alle meddelelsestyper, eller udvælg bestemte typer.

   Tip!: Her er nogle tip til, hvordan du opbygger en søgeforespørgsel til at finde manglende elementer. Forsøg at indhente så mange oplysninger som muligt fra brugeren som hjælp til at oprette en søgeforespørgsel, så du kan finde det, du leder efter.

   • Hvis du ikke er sikker på, hvordan du finder en manglende meddelelse, skal du overveje at bruge indstillingen Medtag alt indhold. Søgeresultaterne indeholder alle elementer fra mappen med brugerens genoprettelige elementer, herunder den skjulte mappe (med mappenavnet Fjernet), som indeholder elementer, der er blevet fjernet af brugeren. Derefter kan du gå til trin 3, kopiere resultaterne til en postkasse med søgeresultatet og kigge på meddelelsen i den skjulte mappe.

   • Hvis du ved, omtrent hvornår den manglende meddelelse oprindeligt blev sendt eller modtaget af brugeren, kan du bruge indstillingerne Angiv startdato og Angiv slutdato til at angive et datoområde. Dette returnerer alle meddelelser, der er sendt eller modtaget af brugeren, inden for det pågældende datoområde. At angive et datoområde er en god metode til at indsnævre søgeresultaterne med.

   • Hvis du ved, hvem der har sendt den manglende mail, kan du bruge feltet Fra til at angive den pågældende afsender.

   • Hvis du vil indsnævre søgeresultaterne for forskellige typer af elementer i postkassen, skal du klikke på Vælg meddelelsestyper, klikke på Vælg meddelelsestyper, der skal søges efter og derefter vælge en bestemt meddelelsestype, der skal søges efter. Du kan f.eks. søge kun efter kalenderelementer eller kontakter. Her er et skærmbillede af de forskellige meddelelsestyper, du kan søge efter. Standardindstillingen er søgning efter alle meddelelsestyper.

    Søg efter bestemte meddelelsestyper

  Klik på Næste, når du har fuldført siden Søgeforespørgsel.

 10. På siden med indstillinger for Direkte hold skal du klikke på Udfør for at starte søgningen. Hvis du vil gendanne slettede mails, er der ingen grund til at placere brugerens postkasse i venteposition.

  Når du begynder søgningen, vil Exchange vise et skøn over den samlede størrelse og antallet af elementer, der vil blive returneret af søgningen, hvilket er baseret på de kriterier, du har angivet.

 11. Vælg den søgning, du lige har oprettet, og klik på Opdater opdatér for at opdatere de oplysninger, der vises i detaljeruden. Status for Vurdering lykkedes indikerer, at søgningen er færdig. Exchange viser også et skøn over det samlede antal elementer (og deres størrelse), som blev fundet via søgningen, hvilket er baseret på de søgekriterier, du angav i trin 9.

 12. I detaljeruden skal du klikke på Vis søgeresultaterne for at få de elementer vist, der blev fundet. Dette kan hjælpe dig med at identificere de elementer, du leder efter. Hvis du finder det eller de elementer, du forsøger at gendanne, skal du gå til trin 4 for at eksportere søgeresultaterne til en PST-fil.

  Klik på Vis søgeresultaterne for at få vist det element, du forsøger at genoprette
 13. Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan du ændre dine søgekriterier ved at klikke på søgningen, klikke på Redigér Ikonet Rediger og derefter klikke på Søgeforespørgsel. Tilpas søgekriterierne, og foretag derefter søgningen igen.

Tilbage til toppen

Hvis du ikke kan finde et element ved at gennemse søgeresultaterne, eller hvis du vil se, hvilke elementer der ligger i brugerens mappe med genoprettelige elementer, kan du kopiere søgeresultaterne til en særlig postkasse (kaldet en postkasse med søgeresultater) og derefter åbne den pågældende postkasse i Outlook på internettet for at få vist de faktiske elementer. Søgeresultaterne kopieres hovedsageligt for at få vist elementerne i brugerens mappe med genoprettelige elementer. Det element, du forsøger at gendanne, er sandsynligvis placeret i undermappen Fjernet.

 1. I Exchange Administration skal du gå til Administration af overholdelse > Direkte eDiscovery og Hold.

 2. Vælg søgningen, du oprettede i Trin 2, på listen over søgninger.

 3. Klik på Søg Søg og klik derefter på Kopiér søgeresultater fra rullelisten.

  Klik på Søg, og klik derefter på Kopiér søgeresultater
 4. På siden Kopiér søgeresultater skal du klikke på Gennemse.

  Lad afkrydsningsfelter være fravalgte, når du gendanner slettede elementer
 5. Under Vist navn skal du klikke på postkassen Fremsøgning og derefter klikke på OK.

  Kopiér søgeresultaterne til standardsøgepostkassen i Discovery

  Bemærk: Postkassen Fremsøgning er en standardpostkasse for søgeresultater, der oprettes automatisk i din Office 365 organisation.

 6. Tilbage på siden Kopiér søgeresultater skal du klikke på Kopiér for at starte processen med kopiering af søgeresultater til postkassen Fremsøgning.

  Klik på Kopiér for at kopiere søgeresultaterne til standardpostkassen i Discovery
 7. Klik på Opdater opdatér for at opdatere oplysningerne om den kopieringsstatus, der vises i detaljeruden.

 8. Klik på Åbn for at åbne postkassen Fremsøgning for at få vist søgeresultaterne, når kopieringen er udført.

  Klik på Åbn for at gå til Discovery-søgepostkassen for at få vist søgeresultaterne

  De søgeresultater, som er blevet kopieret til postkassen Fremsøgning, er placeret i en mappe med samme navn som den Direkte eDiscovery-søgning. Du kan klikke på en mappe for at få vist elementerne i den pågældende mappe.

  Søgeresultaterne i Discovery-søgepostkassen, elementer i mappen for fjernede elementer kan kun gendannes af en administrator

  Når du laver en søgning, søges der også i brugerens mappe med genoprettelige elementer. Det betyder, at hvis elementer i mappen med genoprettelige elementer opfylder søgekriterierne, er de medtaget i søgeresultaterne. Elementer i mappen med slettede elementer, som brugeren har slettet permanent (ved at slette et element fra mappen Slettet post eller ved at markere det og trykke på Skift+Slet. En bruger kan bruge værktøjet Gendan slettede elementer i Outlook eller Outlook på internettet til at gendanne elementer i mappen med slettede elementer. Elementer i mappen Fjernet er elementer, som brugeren har fjernet ved hjælp af værktøjet Gendan slettede elementer eller elementer, som er blevet slettet automatisk af en politik, der anvendes på postkassen. I begge tilfælde er det kun en administrator, der kan gendanne elementer i mappen Fjernet.

  Tip: Hvis en bruger ikke kan finde et slettet element ved hjælp af værktøjet Genoprettelige elementer, men dette element stadig er genopretteligt (dvs. at det ikke er blevet fjernet permanent fra postkassen), er det højst sandsynligt placeret i mappen Fjernet. Du skal derfor kigge i mappen Fjernet efter det slettede element, du forsøger at gendanne til en bruger.

Tilbage til toppen

Når du har fundet elementet, du forsøger at gendanne for en bruger, er næste trin at eksportere resultaterne fra søgningen, som du foretog i trin 2, til en PST-fil. Brugeren vil bruge denne PST-fil i det næste trin til at gendanne det slettede element i sin postkasse.

 1. I Exchange Administration skal du gå til Administration af overholdelse > Direkte eDiscovery og Hold

 2. Vælg søgningen, du oprettede i Trin 2, på listen over søgninger.

 3. Klik på Eksportér til en PST-fil.

  Klik på Eksportér til en PST-fil
 4. Hvis du bliver bedt om at installere eksportværktøjet til eDiscovery, skal du klikke på Kør.

 5. I PST-eksportværktøjet til eDiscovery skal du klikke på Gennemse for at angive det sted, hvorfra du vil hente PST-filen.

  Værktøjet til PST-eksport i eDiscovery

  Du kan ignorere mulighederne for at aktivere fjernelse af dubletter og medtage ikke-søgbare elementer.

 6. Klik på Start for at hente PST-filen til din computer.

  Værktøjet til pst.-eksport i eDiscovery viser statusoplysninger om eksportprocessen. Når eksporten er fuldført, har du adgang til filen på det sted, hvor den blev hentet.

Tilbage til toppen

Det sidste trin er at bruge den pst.-fil, der er eksporteret i trin 4, til at gendanne de gendannede elementer i brugerens postkasse. Når du har sendt pst.-filen til brugeren, udføres resten af dette trin af brugeren selv, som skal åbne pst.-filen og derefter flytte de gendannede elementer til en anden mappe i brugerens postkasse. For trinvise instruktioner kan du også sende brugeren et link til dette emne: Åbn Outlook-datafiler (.pst). Eller du kan sende brugeren et link til afsnittet Gendan slettede elementer i en postkasse ved hjælp af en pst.-fil nedenfor og bede vedkommende om at udføre disse trin.

Send pst.-filen til brugeren

Det sidste trin, du skal udføre, er at sende pst.-filen, som blev eksporteret i trin 4, til brugeren. Du kan udføre dette på flere :

 • Vedhæft en pst.-fil til en mail. Hvis Outlook er konfigureret til at blokere pst.-filer, bliver du nødt til at pakke filen som en zip.-fil og derefter vedhæfte den til meddelelsen. Sådan gør du:

  1. Gå til pst.-filen i Windows Explorer eller Stifinder.

  2. Højreklik på filen, og vælg derefter Send til > Komprimeret (zippet) mappe. Windows opretter en ny zip-fil og giver den samme navn som pst.-filen.

  3. Vedhæft den komprimerede pst.-fil til en mail, og send den til de relevante brugere, som derefter kan pakke file ud ved blot at klikke på den.

 • Kopiér pst.-filen til en delt mappe, som brugeren har adgang til og kan hente den fra.

Trinnene i det næste afsnit udføres af brugeren til at gendanne de slettede elementer i brugerens postkasse.

Gendan slettede elementer i en postkasse ved hjælp af en pst-fil

Du skal bruge Outlook skrivebordsappen til at gendanne et slettet element ved hjælp af en pst-fil. Du kan ikke bruge Outlook Web App eller Outlook på internettet til at åbne en pst.-fil.

 1. I Outlook 2013 eller Outlook 2016 skal du under fanen klikke på Fil.

 2. Klik på Åbn og eksportér, og klik derefter på Åbn Outlook-datafil.

 3. Gå til den placering, hvor du har gemt .pst-filen, som du modtog fra din administrator.

 4. Markér pst.-filen, og klik derefter på Åbn.

  Pst.-filen vises i den venstre navigationslinje i Outlook.

  PST-filen vises i den venstre navigationslinje i Outlook
 5. Klik på pilene for at udvide pst.-filen og dens mapper for at finde det element, du vil gendanne.

  Søg efter det element, du vil gendanne, i mappen for fjernede elementer

  Tip: Kig i mappen Fjernet efter det element, du vil gendanne. Dette er en skjult mappe, som fjernede elementer flyttes til. Det element, som din administrator gendannede, findes sandsynligvis i denne mappe.

 6. Højreklik på elementet, du vil gendanne, og klik derefter på Flyt > Anden Mappe.

  Klik på Flyt, og klik derefter på mappen Andet
 7. Hvis du vil flytte elementet til din indbakke, skal du klikke på Indbakke og derefter klikke på OK.

  Tip!: Hvis du vil gendanne andre typer elementer, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil gendanne et kalenderelement, skal du højreklikke på det og derefter klikke på Flyt > Anden mappe > Kalender.

  • Hvis du vil gendanne en kontakt, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Flyt > Anden mappe > Kontakter.

  • Hvis du vil gendanne en opgave, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Flyt > Anden mappe > Opgaver.

   Vælg en mappe for at flytte andre typer elementer

  Bemærk, at kalenderelementer, kontakter og opgaver er placeret direkte i mappen Fjernet og ikke i undermappen Kalender, Kontakter eller Opgaver. Du kan dog sortere efter Type for at gruppere lignende elementtyper.

 8. Når du er færdig med at gendanne slettede elementer, skal du højreklikke på pst.-filen i den venstre navigationslinje og vælge Luk "navn på pst.-fil".

Tilbage til toppen

Flere oplysninger

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×