Gendan slettede elementer fra papirkurven for en gruppe af websteder 

Når du sletter indhold fra et SharePoint-websted, slettes det ikke øjeblikkeligt. I stedet sendes det til webstedets Papirkurv, hvor du kan gendanne det slettede indhold, hvis det er nødvendigt. Papirkurven er et sikkerhedsnet for slettet indhold. Indhold opbevares i webstedets papirkurv i et stykke tid og flytte derefter automatisk til papirkurven for gruppen af websteder.

Hvis du sletter indhold fra et websteds papirkurv, sendes det til papirkurven for gruppen af websteder. Som SharePoint-administrator for en gruppe af websteder kan du gendanne en brugers slettede element fra papirkurven på andet trin eller papirkurven for gruppen af websteder på dens oprindelige placering, hvis elementet ikke har overskredet den oprindelige opbevaringstid, som tjenesteadministratoren har angivet. Du kan finde flere oplysninger i Hvor længe opbevares slettede elementer i papirkurven?.

Vigtigt: 

 • Hvis du ikke kan se en papirkurv   , er papirkurven måske blevet deaktiveret. Hvis du har tilladelserne, kan du se Konfigurer indstillinger for SharePoint-papirkurv. Hvis ikke, skal du tale med din farm- eller serveradministrator.

 • SharePoint-papirkurven er anderledes end papirkurven i Windows. Hvis du vil gendanne de filer, der er slettet i Windows fra skrivebordet eller apps, kan du prøve Windows-papirkurven først. Hvis du vil placere papirkurven i Windows på skrivebordet, skal du se Placer Windows-papirkurven på skrivebordet igen.

Opdateret den 12. januar 2017 takket være kundefeedback.

Gendan et element fra siden Papirkurv for en gruppe af websteder i SharePoint Online

 1. I ruden Hurtig start til venstre på siden Websted skal du vælge Papirkurv.

  Vælg Papirkurv i venstre side.

  Hvis du ikke kan se papirkurven, og du har tilladelserne, skal du prøve med følgende trin:

  1. Klik på Indstillinger Knappen Indstillinger fra SharePoint Online og derefter på Webstedsindstillinger.

  2. Klik på Papirkurv under Administration af gruppe af websteder.

   Indstillinger under overskriften Administrator for gruppe af websteder med papirkurv fremhævet
 2. Nederst på siden Papirkurv skal du klikke på Papirkurv på andet trin.

  Papirkurv i SharePoint Online med link til andet niveau fremhævet
 3. Hold markøren over og klik på cirklen ud for de(t) element(er), du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

  Knappen Gendan i SharePoint Online fremhævet

  Hvis du gendanner et element, der oprindeligt var placeret i en slettet mappe, genoprettes mappen på den oprindelige placering, og elementet gendannes så i den pågældende mappe.

Gendan et element fra siden Papirkurv for en gruppe af websteder i SharePoint 2016

 1. I ruden Hurtig start til venstre på siden Websted skal du vælge Papirkurv.

  Vælg Papirkurv i venstre side.

  Hvis du ikke kan se papirkurven, og du har tilladelserne, skal du prøve med følgende trin:

  1. Klik på Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. og derefter på Webstedsindstillinger.

  2. Klik på Papirkurv under Administration af gruppe af websteder.

   Indstillinger under overskriften Administrator for gruppe af websteder med papirkurv fremhævet
 2. Nederst på siden Papirkurv skal du klikke på Papirkurv på andet trin.

  Link til papirkurv på andet niveau i SharePoint 2016
 3. Klik i feltet ud for de(t) element(er), du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

  Papirkurv på andet niveau i SharePoint med knappen Gendan fremhævet

  Hvis du gendanner et element, der oprindeligt var placeret i en slettet mappe, genoprettes mappen på den oprindelige placering, og elementet gendannes så i den pågældende mappe.

 4. Klik på OK.

Gendan et element fra papirkurven for en gruppe af websteder i SharePoint 2013

 1. I ruden Hurtig start til venstre på siden Websted skal du vælge Papirkurv.

  Hvis du ikke kan se papirkurven, og du har tilladelserne, skal du prøve med følgende trin:

  1. Klik på Indstillinger Knappen Indstillinger for Office 365 og derefter på Webstedsindstillinger.

  2. Klik på Papirkurv under Administration af gruppe af websteder.

   Indstillinger under overskriften Administrator for gruppe af websteder med papirkurv fremhævet
 2. Klik på Deleted from end user Recycle Bin i dialogboksen Genbrug.

  Papirkurv i SharePoint 2013 med Slet fra bruger fremhævet
 3. Klik i feltet ud for de(t) element(er), du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

  Papirkurv på andet niveau i SharePoint 2013 med knappen Gendan fremhævet

  Hvis du gendanner et element, der oprindeligt var placeret i en slettet mappe, genoprettes mappen på den oprindelige placering, og elementet gendannes så i den pågældende mappe.

 4. Klik på OK.

Gendan et element fra siden Papirkurv for en gruppe af websteder i SharePoint 2010

 1. I ruden Hurtig start til venstre på siden Websted skal du vælge Papirkurv.

  Linket Papirkurv på værktøjslinjen Hurtig start på SharePoint 2010-websted
 2. Klik på Papirkurv for gruppen af websteder øverst på siden.

  Hvis du ikke kan se papirkurven i Hurtig start, og du har tilladelserne, skal du prøve med følgende trin:

  1. Klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger og derefter på Webstedsindstillinger.

  2. Klik på Papirkurv under Administration af gruppe af websteder.

   Sektionen Administrator for gruppe af websteder i SharePoint 2010 med papirkurv fremhævet.
 3. Klik på Slettet fra slutbrugerens papirkurv i højre side af skærmen.

  Link til papirkurv på andet niveau i SharePoint 2010
 4. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de(t) element(er), du vil gendanne, og klik derefter på Gendan markering.

  SharePoint 2010 med markerede elementer og knappen Gendan fremhævet
 5. Klik på OK.

  Hvis du gendanner et element, der oprindeligt var placeret i en slettet mappe, genoprettes mappen på den oprindelige placering, og elementet gendannes så i den pågældende mappe.

Vigtigt: Hvis du gendanner en fil eller mappe med det samme navn som en eksisterende fil eller mappe på dit SharePoint-websted, omdøbes den eksisterende fil eller mappe for at tillade, at det slettede element kan gendannes.

Gendan et helt websted eller arbejdsområde

I tidlige versioner af SharePoint var det kun muligt at gendanne et slettet websted eller arbejdsområde fra en sikkerhedskopi.

Men i SharePoint Server 2010 og nyere bevares slettede websteder og arbejdsområder i papirkurven for gruppen af websteder. Derfra kan en webstedsadministrator gendanne et helt slettet websted eller arbejdsområde direkte i dets gruppe af websteder.

Før du gendanner, skal du være opmærksom på følgende:

 • Typer af indhold, der tilføjes, mens et websted eller arbejdsområde er i papirkurven, føjes ikke til det pågældende websted eller arbejdsområde. Derfor kan det være, at feltdefinitioner ikke er helt opdaterede.

 • Installation af indhold påvirker ikke et slettet websted eller arbejdsområde i papirkurven. For at løse dette problem skal du køre en skemabaseret installation for webstedet eller arbejdsområdet, efter du har gendannet det.

 • Når du installerer opdateringspakker, herunder Microsoft quick fix engineering (QFE)-opdateringer, anvendes opdateringspakkerne ikke på et websted eller arbejdsområde i papirkurven. For at løse dette problem skal du manuelt opgradere gruppen af websteder ved hjælp af cmdlet'en Upgrade-SPContentDatabase på indholdsdatabasen, der indeholder den pågældende gruppe af websteder.

Du kan få yderligere oplysninger om papirkurven for gruppen af websteder i en af disse to TechNet-artikler: Konfigurer indstillinger for papirkurv (SharePoint Server 2010) eller Konfigurer indstillinger for papirkurv (SharePoint Foundation). Hvis du stadig har spørgsmål, skal du tale med din farm- eller serveradministrator.

Bemærk: Hvis du ikke kan se det ønskede websted eller arbejdsområde, er det muligvis allerede blevet slettet permanent, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørgsmål til indstillingerne for automatisk sletning, skal du tale med din farm- eller serveradministrator.

En administrator af en gruppe af websteder kan også bruge Windows PowerShell og SharePoint Server til at gendanne en hel gruppe af websteder. Du kan få yderligere oplysninger under Gendan en slettet gruppe af websteder i SharePoint 2010 eller læse Gendan en slettet gruppe af websteder i SharePoint 2013.

Hvor længe opbevares slettede elementer i papirkurven?

Et element (fil, mappe, websted osv.) opbevares som standard i papirkurven for webstedet i det tidsrum, administratoren konfigurerer. I SharePoint Online er standarden cirka 90 dage. Webstedets papirkurv tæller med i lagerkvoten for gruppen af websteder og grænseværdien for listevisningen. Opbevaringstiden for papirkurven for gruppen af websteder er 30 dage. Standardstørrelsen for gruppen af websteder er 200 % af webstedets kvote.

Standardopbevaringstiden for SharePoint Server 2016, 2013 eller 2010 er 30 dage. Elementer i papirkurven for gruppen af websteder tæller med i webstedets lagerkvote og grænseværdien for listevisningen. Standardstørrelsen for papirkurven for gruppen af websteder er 50 % af webstedets kvote, men kan være op til 100 % af kvoten. Disse værdier kan ændres af websteds- eller farmadministratoren. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer indstillinger for SharePoint-papirkurv.

Hver papirkurv starter sit eget ur, så hvis systemet sletter et element fra webstedets papirkurv, og det overføres til papirkurven for gruppen af websteder, så genstartes en nedtælling på 30 dage.

Nogle få grundlæggende oplysninger om, hvordan du gendanner fra papirkurven

 • Objekter, der kan sikres, får gendannet alt deres indhold    Når du gendanner et vilkårligt objekt, der kan sikres (ethvert objekt med adgang, der kan administreres), gendannes det med alle de objekter, som det indeholdt, da det blev slettet. Hvis du eksempelvis gendanner en liste, et bibliotek, en mappe eller en dokumentgruppe, indholder den gendannede version alle dokumenter og andre elementer, som fandtes deri, da det blev slettet. Hvis du gendanner en fil eller et andet element, der har flere versioner, inkluderer filen eller elementet, der er gendannet, alle versioner som fandtes deri, da det blev slettet.

 • De fleste objekter kan ikke gendannes, hvis deres objektbeholderobjekt ikke findes    Hvis du sletter et objekt og derefter sletter objektet, som fandtes deri, skal du gendanne objektbeholderen, før du kan gendanne det pågældende objekt. Hvis du f.eks. sletter en fil og derefter sletter biblioteket, hvori det var gemt, skal du gendanne biblioteket, før du kan gendanne filen. Hvis du sletter en tidligere version af en fil og derefter sletter den aktuelle version af selve filen, skal du gendanne selve filen, før du kan gendanne den tidligere version.

 • Undtagelse: Et objekt, der er blevet slettet fra en mappe, kan gendannes uden først at gendanne mappen    Mappen gendannes automatisk på dens tidligere placering, men indeholder nu kun det objekt, du har gendannet. (Du kan alternativt gendanne mappen manuelt fra papirkurven, hvilket resulterer i, at den gendannes med alt indholdet, som den havde, da den blev slettet).

Gendan grupper af websteder med PowerShell

Du kan gendanne filer, dokumenter, mapper, listeelementer samt websteder og arbejdsområder fra papirkurven på andet trin. Hvis du vil vide, hvordan en administrator af en gruppe af websteder kan gendanne en hel gruppe af websteder ved hjælp af Windows PowerShell, skal du se Gendan en slettet gruppe af websteder i SharePoint. Hvis du vil slette indhold fra papirkurven for gruppen af websteder, kan du se Slet elementer fra papirkurven for gruppen af websteder.

Placer Windows-papirkurven på skrivebordet igen

Windows-papirkurven har ikke noget at gøre med SharePoint, men det er vigtigt, at du har den et praktisk sted, så du kan hente lokale filer, som du har slettet. Sådan kan du placere den på skrivebordet igen:

Sådan placerer du Windows 10-papirkurven på skrivebordet:

 1. Vælg knappen Start Startknap i Windows 10 , og vælg derefter Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. .

 2. Vælg Tilpasning > Temaer > Indstillinger for skrivebordsikoner.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Papirkurv > Anvend.

• Du kan få adgang til indstillingerne for skrivebordsikoner i Windows 8.1 ved at stryge ind fra højrekanten på skærmbilledet og derefter vælge Søg. Skriv ikoner på skrivebordet i søgefeltet, og vælg derefter Vis eller Skjul almindelige ikoner på skrivebordet.

• Du kan få adgang til indstillingerne for skrivebordsikoner i Windows 7 ved at vælge knappen Start, skrive ikoner på skrivebordet i søgefeltet og derefter vælge Vis eller Skjul almindelige ikoner på skrivebordet.

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis det er tilfældet, kan du fortælle os om det nederst på denne side. Du må gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Hvis du kom hertil via en søgning, og du ikke fandt de oplysninger, du søgte, så fortæl os, hvad du søgte efter. Du bedes oplyse din version af SharePoint, dit operativsystem og din browser. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke vores trin og opdatere denne artikel.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×