Genbruge og distribuere dele af et dokument

Dokumentkomponenter er genbrugelige indholdselementer eller andre dokumentdele, der er gemt i gallerier. Du kan når som helst få adgang til og genbruge dokumentkomponenter. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem sammen med skabeloner, så andre brugere kan bruge de dokumentkomponenter, som du har oprettet.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en dokumentkomponent, som kan genbruges

Søge efter og bruge en dokumentkomponent

Omdøbe en dokumentkomponent

Gemme og distribuere dokumentkomponenter med en skabelon

Slette en dokumentkomponent

Oprette en dokumentkomponent, som kan genbruges

 1. Marker det indhold eller den dokumentkomponent, du vil gemme som en dokumentkomponent, der kan genbruges.

  Hvis du vil gemme afsnitsformatering – herunder indrykninger, justeringer, linjeafstand og sidetal – sammen med komponenten, skal du medtage afsnitstegnet ( Afsnitsmærke ) i markeringen.

  Bemærk:  For at få vist afsnitstegnene skal klikke på Vis/skjul i gruppen Afsnit under fanen Startside.

 2. Klik på Gem markering i gallerinavngalleri.

  Gallerier med dokumentkomponenter er tilgængelige overalt i Microsoft Office Word 2007. Du kan f.eks. oprette et sidehoved, som du vil genbruge. Klik på Gem markering i sidehovedgalleri i gruppen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt.

 3. Udfyld oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent:

  • Navn     Skriv et entydigt navn på dokumentkomponenten.

  • Galleri     Vælg det galleri, som byggeblokken skal vises i.

  • Kategori     Vælg en kategori, f.eks. Generelt eller Indbygget, eller opret en ny kategori.

  • Beskrivelse     Beskriv dokumentkomponenten.

  • Gem i     Klik på navnet på skabelonen på rullelisten.

   En skabelon skal være åben for at blive vist på rullelisten med skabelonnavne.

  • Indstillinger     Vælg en af følgende:

   • Vælg Indsæt indholdet på dets egen side for at placere dokumentkomponenten på en separat side med sideskift før og efter dokumentkomponenten.

   • Vælg Indsæt indholdet i dets eget afsnit for at indsætte indholdet i dets eget afsnit, selvom brugeren har placeret markøren i midten af et afsnit.

   • Vælg Indsæt kun indhold for alt andet indhold.

Toppen af siden

Søge efter og bruge en dokumentkomponent

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte en ny dokumentkomponent i dokumentet.

 2. Klik på Hurtige dele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Liste over dokumentkomponenter.

  Hvis du kender navnet på dokumentkomponenten, kan du klikke på Navn for at sortere efter navn.

 3. Klik på Indsæt.

Toppen af siden

Omdøbe en dokumentkomponent

 1. Klik på Hurtige dele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Liste over dokumentkomponenter.

 2. Klik på navnet på den dokumentkomponent, som du vil omdøbe, og klik derefter på Rediger egenskaber.

 3. Skriv et nyt navn på dokumentkomponenten i dialogboksen Rediger dokumentkomponent, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil omdefinere dokumentkomponenten.

Toppen af siden

Gemme og distribuere dokumentkomponenter med en skabelon

Du kan når som helst få adgang til og genbruge dokumentkomponenter. Du kan også distribuere dokumentkomponenter med skabeloner. Du kan f.eks. oprette dokumentkomponenter i en skabelon og distribuere skabelonen til andre brugere, der så kan gemme skabelonen i mappen med dokumentkomponenter og bruge de dokumentkomponenter, som du har oprettet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.

 3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 4. Klik på Skabeloner (Windows Vista) eller Skabeloner, der er tillid til i dialogboksen Gem som.

 5. Skriv et navn på den nye skabelon, klik på Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. I den åbne skabelon skal du oprette de dokumentkomponenter, som du vil dele med andre brugere.

  Opret f.eks. et sidehoved, marker indholdet og klik på fanen Indsæt, gå til gruppen Sidehoved og sidefod, klik på Sidehoved, og klik derefter på Gem markering i sidehovedgalleri.

 7. Når du udfylder oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet på listen Gem i.

  Brug samme kategorinavn til alle valg, som brugerne skal have i forbindelse med en bestemt dokumentkomponent.

  Bemærk: Når du har gemt dokumentkomponenten i et galleri, kan du slette indholdet fra skabelonen. Indholdet forbliver knyttet til dokumentkomponenten.

 8. Distribuer skabelonen.

  Fortæl modtagerne af skabelonen, at de skal gemme skabelonen i mappen Application Data, så dokumentkomponenterne, som du gemte sammen med skabelonen, bliver tilgængelige i de gallerier, som du angav på Liste over dokumentkomponenter.

  I Windows Vista er mappen Application Data som standard placeret i C:\Brugere\brugernavn\AppData.

  Tip: Du kan også åbne mappen AppData ved at klikke på knappen Start Knapflade og skrive %appdata% i boksen Start søgning.

  I Microsoft Windows XP er mappen Application Data som standard placeret i C:\Documents and Settings\brugernavn\Application Data.

  Tip: Du kan også åbne mappen Application Data ved at klikke på Kør i menuen Start og derefter skrive %appdata%.

Toppen af siden

Slette en dokumentkomponent

 1. Åbn den skabelon, der indeholder dokumentkomponenten, du vil slette.

 2. Klik på Hurtige dele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Liste over dokumentkomponenter.

  Hvis du kender navnet på dokumentkomponenten, kan du klikke på Navn for at sortere efter navn.

 3. Marker komponenten, og klik på Slet.

 4. Luk skabelonen, og klik derefter på Ja, når du bliver spurgt, om du vil gemme skabelonen.

  Den dokumentkomponent, du har slettet, er ikke længere tilgængelig i gallerier, når du distribuerer skabelonen, selvom indholdet muligvis stadig findes i skabelonen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×