Gemme og sende publikationer

I Gem og send kan du gemme en publikation i flere forskellige formater. Du kan gemme den som et billede, en PDF- eller XPS-fil eller som en HTML-fil. Du kan gemme publikationen som en Microsoft Publisher 2010-skabelon eller i et format, der er kompatibelt med Publisher 2000 eller Publisher 98. Du kan også oprette en Publisher-pakke, som indeholder alle de elementer, du skal bruge for at gå til et trykkeri med din publikation, inklusive en PDF-fil, hvis du vælger det. Du kan også bruge pakken til at flytte publikationen til en anden computer. Ud over at gemme publikationen kan du også sende den i en e-mail, enten som en e-mail eller som en vedhæftet fil i en e-mail. I nogle lande kan du fra denne side dele de skabeloner, du opretter, med communityet for onlineskabelon.

Denne artikel indeholder

Send via e-mail

Vis e-mail

Skift filtype

Publicer HTML

Gem som PDF eller XPS

Få mere at vide om PDF- og XPS-formaterne

Gem som PDF

Gem som XPS

Rejsepræsentation

Gem til trykkeri

Gem til en anden computer

Send via e-mail

Du kan sende publikationen som en e-mail på fem forskellige måder.

Vigtigt:  Hvis du vil sende via e-mail, skal du have et af følgende programmer installeret på computeren:

 • Microsoft Office Outlook

 • Outlook Express (version 5.0 eller nyere)

 • Windows Mail

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælgSend via e-mail,og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Send aktuel side: Denne indstilling sender den aktuelt markerede side i publikationen som en HTML-e-mail, og modtageren behøver derfor ikke at have Publisher for at kunne se publikationen. Brugergrænsefladen i Publisher vil ændre den, så den ser ud som en e-mail, og du får adgang til adressekartoteket. Du kan også få vist e-mailen i din standardwebbrowser, og du kan annullere den.
   Send en publikation som en e-mail i Publisher 2010

  • Send alle sider : Denne indstilling opretter en enkelt HTML-e-mail fra alle siderne i publikationen. Brugergrænsefladen i Publisher ændrer den, så den ser ud som en e-mail, og du får adgang til adressekartoteket. Du kan også få vist e-mailen og annullere den.

   Bemærk:  Når du opretter en enkelt e-mail ud fra flere sider i publikationen, kan noget af formateringen gå tabt.

  • Send som vedhæftet fil: Dette opretter en e-mail med publikationen som en vedhæftet fil. Modtagerne skal have Publisher for at kunne se publikationen.

  • Send som PDF : Denne indstilling opretter en PDF-version af publikationen og vedhæfter den i en e-mail. Modtageren skal have en PDF-læser for at kunne se dokumentet, f.eks. Acrobat Reader, der kan hentes fra Adobe Systems.

  • Send som XPS : Denne indstilling opretter en XPS-version af publikationen og vedhæfter den i en e-mail.

   Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at gemme publikationer som PDF‑ eller XPS-dokumenter i Gem som PDF eller XPS.

 3. Angiv modtageradresserne, et emne og andre oplysninger, og klik på Send.

Vis e-mail

Når du bruger denne indstilling, får du vist, hvordan publikationen ser ud i en e-mail. Publikationen åbnes i din standardwebbrowser og vises som en HTML-version.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælg Vis e-mail, og klik derefter på Vis e-mail.

 3. Du får vist publikationen som en webside.

Toppen af siden

Skift filtype

I denne sektion kan du gemme publikationen som en Microsoft Publisher 2010-skabelon i et format, der er kompatibelt med Publisher 2000 eller Publisher 98, som en af flere standardbilledtyper eller som en webside.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, og vælg Skift filtype.

 3. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Publicer HTML

I denne sektion kan du publicere publikationen som en webside.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, og vælg Publicer HTML.

 3. Under Publicer HTML kan du vælge at gemme i to forskellige formater:

  • Webside (HTML): Denne indstilling gemmer publikationen som et HTML-dokument, og der oprettes en mappe med supportfiler, f.eks. de billeder og den lyd, der er en del af siden.

  • Webside i én fil (MHTML): Denne indstilling opretter et enkelt MHT-dokument med integrerede supportfiler.

 4. Klik på Publicer HTML, vælg en placering i dialogboksen Gem som, og angiv et filnavn.

Gem som PDF eller XPS

Nogle gange vil du gemme filer, så de ikke kan ændres, men de skal stadig være lette at dele eller udskrive. Med Publisher 2010 kan du konvertere publikationer til PDF‑ eller XPS-formater, uden at du behøver yderligere software eller tilføjelsesprogrammer. Brug denne mulighed, hvis du vil have et dokument, der:

 • ser ud på samme måde på de fleste computere

 • har en lille filstørrelse

 • overholder en branchestandard

 • kan ses af de personer, som ikke har Publisher, men som har en gratis PDF‑ eller XPS-læser

Som eksempler kan nævnes: CV'er, juridiske dokumenter, nyhedsbreve, filer, der er beregnet til kun at blive læst og udskrevet, og dokumenter, der er beregnet til professionel udskrivning.

Vigtigt:  Når du har gemt et dokument som en PDF‑ eller XPS-fil, kan du ikke konvertere den tilbage til et Microsoft Office-format uden særlig software eller et tilføjelsesprogram fra en tredjepart.

Få mere at vide om PDF- og XPS-formaterne

 • PDF (Portable Document Format) PDF bevarer dokumentformateringen og muliggør deling af filer. Når en fil i PDF-format vises online eller udskrives, forbliver den i det tiltænkte format. PDF-formatet er også nyttigt til dokumenter, der skal trykkes på et trykkeri. PDF er accepteret som et gyldigt format af mange bureauer og organisationer, og der findes fremvisere til et bredere udvalg af platforme, end der findes til XPS.

Vigtigt:  Hvis du vil have vist en PDF-fil, skal du have en PDF-læser installeret på computeren, f.eks. Acrobat Reader, der kan hentes fra Adobe Systems.

 • XPS (XML Paper Specification) XPS er en platform-uafhængig teknologi, der også bevarer dokumentformateringen og muliggør deling af filer. Når XPS-filen vises eller udskrives, forbliver den i det tiltænkte format, og data i filen kan ikke nemt ændres. XPS integrerer alle skrifttyper i filen, så de vises som beregnet, uanset om den angivne skrifttype findes på modtagerens computer, og formatet har en mere præcis billed- og farvegengivelse på modtagerens computer end PDF.

Gem som PDF

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælg Opret PDF/XPS-dokument, og klik derefter på Opret PDF/XPS.

 3. Vælg PDF (*.PDF) i dialogboksen Publicer som PDF eller XPS på rullelisten Filtype.

 4. Angiv et navn på dokumentet i tekstfeltet Filnavn.

 5. Klik på Indstillinger for at ændre indstillingerne for publicering.

 6. Du kan vælge mellem fire foruddefinerede sæt af indstillinger og ændre Udskriftsindstillinger:

  • Minimumstørrelse: Dette vil indstille opløsningen af billeder i publikationen til et maksimum på 96 dpi. Dette er en opløsning, der er passende til skærmvisning, men ikke til trykte publikationer. Skrifttyper integreres ikke, så dem, der ikke har skrifttyperne installeret, vil få vist andre skrifttyper. Udskriftsindstillingerne er optimeret til onlinevisning af dokumentet som en enkelt side. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber.

  • Standard: Dette vil indstille opløsningen af billeder i publikationen til et maksimum på 150 dpi, der er passende til onlinedistribution, f.eks. via e-mail, hvor modtageren kan udskrive publikationen på en almindelig printer. Udskriftsindstillingerne er optimeret til onlinevisning af dokumentet som en enkelt side. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber såvel som eventuelle strukturelle koder for forbedret tilgængelighed.

  • Udskrivning i høj kvalitet: Dette er standardsættet af indstillinger, der er passende til enten udskrivning på en almindelig printer eller hos et trykkeri. Billederne indstilles til et maksimum på 450 dpi for farve/gråtoner. Over denne grænse vil billedet blive reduceret til 300 dpi. Streggrafik indstilles til 1.800 dpi, og over denne grænse vil grafikken blive reduceret til 1.200 dpi. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber såvel som eventuelle strukturelle koder for forbedret tilgængelighed. Udskriftsindstillingerne er optimeret til udskrivning.

  • Trykkemaskine : Dette sæt af indstillinger opretter den største fil og i den højeste kvalitet og er passende til en trykkemaskine. Billederne indstilles til et maksimum på 450 dpi (reduceret til 350 dpi, når originalen er på over 450 dpi) for farve/gråtoner og 3.600 dpi (reduceret til 2.400 dpi, når originalen er over 3.600 dpi) for streggrafik. Udskriftsindstillingerne er indstillet til en grundlæggende kopi af publikationen (så de selv kan angive udskydning, tryk ud over renskåret kant osv. på trykkeriet). Denne sektion indeholder også publikationens egenskaber, og de skrifttyper, der ikke kan integreres i bitmapbilleder, konverteres. Designkontrol køres, og du får besked om potentielle problemer med brugen af farve eller gennemsigtighed. Derudover deaktiveres indstillingen for adgangskodebeskyttelse.

  • Brugerdefineret : Dette gør alle indstillingerne tilgængelige for dig. Hvis du vælger en af de foruddefinerede indstillinger og derefter redigerer egenskaberne, ændres den til Brugerdefineret .

  • Udskriftsindstillinger: Når du klikker på denne knap, åbnes dialogboksen Udskriftsindstillinger.

 7. Andre muligheder:

 8. Reducering af pixelantal for billeder og streggrafik   : Hvis billedets eller streggrafikkens opløsning (dpi) overstiger det andet tal, skal opløsningen reduceres til det første tal. Hvis tallet ikke overstiger det andet tal, skal du ikke ændre det. Dette er med til at styre størrelsen på publikationen.

 9. Advar om brug af gennemsigtighed og farve   : Designkontrol køres, før dokumentet gemmes. Se mere i artiklen om hjælp til Designkontrol

 10. Dokumentegenskaber   : Gemmer dokumentegenskaberne fra .pub-filen, som findes i Avancerede egenskaber i Publikationsegenskaber, i PDF-filen.

 11. Dokumentstrukturkoder som hjælp til handicappede   : Inkluderer PDF-koder i den endelige PDF-fil, som gør den mere tilgængelig (gør det muligt at bruge handicapfunktionerne til at navigere i og læse PDF-filen) og giver PDF-læserprogrammet flere oplysninger om, hvordan indholdet i PDF-filen hænger sammen.

 12. ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A)   : Når indstillingen er slået til, bliver den endelige PDF-fil kompatibel med PDF/A ISO-standarden. Denne standard skal oprette universelt læsbare PDF-filer, der kan arkiveres.

  • Alle skrifttyper er integreret, medmindre det ikke er tilladt ifølge licensen, i hvilket tilfælde teksten konverteres til en bitmap for at bevare det originale udseende

  • Dokumentegenskaber er altid inkluderet

  • Brug af gennemsigtighed i publikationen fjernes (alle gennemsigtige områder bliver uigennemsigtige)

  • PDF-filen kan ikke krypteres

  • PDF-filen er låst, så den ikke kan redigeres

 13. Bitmaptekst, når skrifttyper ikke er integreret   : Der følger en licens med hver enkelt skrifttype, som angiver, om den må integreres i en fil. Hvis integration ikke er tilladt ifølge licensen, konverteres alle disse skrifttyper til billeder, så udseendet ikke ændres, når PDF-filen åbnes på en maskine, hvor skrifttypen ikke er installeret. Dette får størrelsen på filen til at stige, og du kan ikke længere markere og kopiere teksten i PDF-filen, da det er et billede. Hvis indstillingen ikke markeres, vil der blive brugt en anden skrifttype, når filen vises på en maskine, hvor den oprindelige skrifttype ikke er installeret.

 14. Kryptér dokumentet med en adgangskode   : Giver mulighed for, at PDF-filen kan krypteres med en adgangskode, så den ikke kan vises eller redigeres, medmindre adgangskoden angives.

 15. Klik på OK, og klik derefter på Publicer.

Toppen af siden

Gem som XPS

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælg Opret PDF/XPS-dokument, og klik derefter på Opret PDF/XPS.

 3. Vælg XPS-dokument (*.xps) i dialogboksen Publicer som PDF eller XPS på rullelisten Filtype.

 4. Angiv et navn på dokumentet i tekstfeltet Filnavn.

 5. Klik på Erstat for at ændre indstillingerne for publicering.

 6. Du kan vælge mellem tre foruddefinerede sæt af indstillinger og ændre Udskriftsindstillinger:

  • Minimumstørrelse: Dette vil indstille opløsningen af billeder i publikationen til et maksimum på 96 dpi. Dette er en opløsning, der er passende til skærmvisning, men ikke til trykte publikationer. De skrifttyper, som ikke kan integreres, oprettes som en bitmap. Udskriftsindstillingerne er optimeret til onlinevisning af dokumentet som en enkelt side. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber.

  • Standard: Dette vil indstille opløsningen af billeder i publikationen til et maksimum på 150 dpi, der er passende til onlinedistribution, f.eks. via e-mail, hvor modtageren kan udskrive publikationen på en almindelig printer. Udskriftsindstillingerne er optimeret til onlinevisning af dokumentet som en enkelt side. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber såvel som eventuelle strukturelle koder for forbedret tilgængelighed.

  • Udskrivning i høj kvalitet: Dette er standardsættet af indstillinger, der er passende til enten udskrivning på en almindelig printer eller hos et trykkeri. Billederne indstilles til et maksimum på 450 dpi for farve/gråtoner. Over denne grænse vil billedet blive reduceret til 300 dpi. Streggrafik indstilles til 1.800 dpi, og over denne grænse vil grafikken blive reduceret til 1.200 dpi. Dette valg vil også inkludere publikationens egenskaber såvel som eventuelle strukturelle koder for forbedret tilgængelighed. Udskriftsindstillingerne er optimeret til udskrivning. De skrifttyper, der ikke kan integreres, oprettes som en bitmap.

  • Brugerdefineret : Dette gør alle indstillingerne tilgængelige for dig.

  • Udskriftsindstillinger: Når du klikker på denne knap, åbnes dialogboksen Udskriftsindstillinger.

 7. Klik på OK, og klik derefter på Publicer.

Rejsepræsentation

Ved hjælp af guiden Rejsepræsentation kan du pakke en publikation og de sammenkædede filer i en enkelt komprimeret fil, som du kan aflevere til et trykkeri. Du kan også overføre den pakkede fil til en anden computer til redigering. Brug af guiden Rejsepræsentation sikrer, at du har alle de nødvendige filer, når du skal aflevere den færdige publikation til nogen, der skal arbejde med eller se den.

Gem til trykkeri

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælg Gem til trykkeri.

 3. Under Gem til trykkeri har du følgende valgmuligheder:

  • Indstillinger for filstørrelse og kvalitet: Disse er de samme fire sæt af foruddefinerede indstillinger, som bruges til at gemme som PDF.

  • Gem PDF‑ og Publisher-filer eller kun PDF: Du kan gemme både som PDF‑ og .pub-fil, eller du kan vælge at gemme kun som PDF-fil, som du kan sende til et trykkeri.

 4. Klik på Guiden Rejsepræsentation.

 5. Vælg, hvor du vil gemme filen, f.eks. et cd-drev, og klik på Næste .

 6. Filerne pakkes og gemmes på det valgte sted. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur, og klik derefter på OK.

  Bemærk:  Afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur er som standard altid markeret. Brug ikke-farvesepareret korrektur til at gennemgå og identificere eventuelle fejl i en udskrevet version af publikationen, før du sender filen til trykkeriet. Hvis trykkeriet skal rette fejl i filen, øges omkostningerne ved trykningen som regel.

Gem til en anden computer

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Gem og send, vælg Gem til en anden computer.

 3. Klik på Guiden Rejsepræsentation, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg, hvor du vil gemme filen, f.eks. et cd-drev, og klik på Næste .

 5. Vælg de indstillinger, du vil bruge til integrering af TrueType-skrifttyper og sammenkædet grafik, i dialogboksen Medtag skrifttyper og grafik, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på Afslut for at gemme publikationen til en .zip-fil.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×