Gemme og genbruge databasedesignelementer

I Access 2010 er der en række forskellige måder at genbruge et databasedesign på. Du kan gemme en hel database som en skabelon, gemme en del af en database som en programdel eller gemme et felt eller et sæt af felter som en datatypeskabelon. I hvert enkelt tilfælde oprettes der i Access en fil, som du derefter kan dele med andre. På samme måde kan du bruge sådanne filer fra tredjeparter.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan gemme forskellige databaseobjekter som skabeloner og i visse tilfælde også data. De forskellige skabelonfiler beskrives også, og hvordan de kan deles. Artiklen indeholder nogle oplysninger om de programdele, som følger med Access.

I denne artikel er der ikke en beskrivelse af databasedesignet eller af de forskellige databaseskabeloner, som følger med Access, eller som er tilgængelige på Office.com. Hvis du ønsker en grundlæggende introduktion til principperne bag designet af Access-databaser, kan du finde en i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger de databaseskabeloner, som følger med Access 2010, i artiklen Introduktion til Access 2010-skabeloner.

I denne artikel

Oversigt

Gemme og dele databasedesignelementer til genbrug

Gemme en database som en databaseskabelon eller programdel (*.accdt)

Gemme et felt som en datatypeskabelon (*.accft)

Genbruge databasedesign fra en tredjepart

Oversigt

Nogle gange vil du ikke starte helt fra bunden af. Når du bruger meget tid på at få det rigtige design, vil du få mest muligt ud af det, hvilket f.eks. kan være ved at genbruge det. Eller måske vil du drage fordel af designarbejde, som andre allerede har udført. I Access er der tre primære måder, som du kan genbruge databasedesign på:

 • Databaseskabeloner    er filer (filtype *.accdt), som du kan bruge til at oprette en ny database. En database, som er oprettet ved hjælp af en skabelon, vil typisk være klar til brug, men du kan tilpasse den, så den kan bruges til specifikke behov. Skabelonen Webdatabase over aktiver har f.eks. grundlæggende funktioner til styring af aktiver, men det kan være, at du vil udvide den ved at tilføje nogle afdelings- eller budgetoplysninger, som hører til organisationen. Med Access følger en række forskellige databaseskabeloner, du kan se i Backstage-visningen, når Access åbnes.

 • Programdele er filer helt på samme måde som databaseskabeloner, men du kan bruge dem til at føje designelementer til en eksisterende database, i stedet for at de fungerer som grundlaget for nye. Programdelen Kommentarer har f.eks. en tabel, som er konfigureret til at indeholde kommentarer, herunder et felt til dato/klokkeslæt. Ved visse programdele startes en guide, som gør det muligt at oprette en relation, der bruges til at definere, hvordan programdelen passer ind i de eksisterende tabeller. Med Access følger flere programdele, der vises under fanen Opret.

 • Datatypeskabeloner    er filer, som kan bruges til at oprette nye felter og feltkombinationer. Du kan f.eks. bruge datatypeskabelonerne Startdato og Slutdato til at føje par af dato/klokkeslæt-felter til en tabel med blot ét enkelt trin. Datatypeskabeloner anvender en anden filtype (*.accft) i forhold til databaseskabeloner og programdele. Med Access følger en række forskellige datatypeskabeloner, som du kan se under fanen Felter, når du har åbnet en tabel i dataarkvisning.

Gemme og dele databasedesignelementer til genbrug

Hvis du vil oprette en databaseskabelon eller en programdel   , skal du gemme en database som en *.accdt-fil ved hjælp af kommandoerne under fanen Filer. Se disse trin i afsnittet Gemme en database som en databaseskabelon eller en programdel (*.accdt). Du kan derefter bruge skabelonen til at oprette en ny database, eller hvis det er program, kan du føje dets funktioner til en eksisterende database.

De databaseskabeloner og programdele, du opretter, gemmes som standard i skabelonmappen til globale programdata. I Windows 7 er det C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Du kan placere skabelonfiler i denne mappe, så de er tilgængelige som databaseskabeloner eller programdele. På samme måde kan du kopiere skabelonfiler fra denne mappe og give dem til andre, så de selv kan bruge dem.

Bemærk:  Vær som altid forsigtig, når du bruger filer fra tredjeparter.

Hvis du vil oprette en datatypeskabelon, kan du gemme tabelfelter som en *.accft-fil ved at bruge en kommando under fanen Felter. Se hvordan i afsnit Gemme et felt som en datatypeskabelon (*.accft).

De datatypeskabeloner, som du opretter, gemmes som standard i skabelonmappen til globale programdata. I Windows 7 er det C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Du kan placere datatypeskabelonfiler i denne mappe, så de er tilgængelige som datatyper til nye felter. På samme måde kan du kopiere skabelonfiler fra denne mappe og give dem til andre, så de selv kan bruge dem.

Bemærk:  Vær som altid forsigtig, når du bruger filer fra tredjeparter.

Toppen af siden

Gemme en database som en databaseskabelon eller programdel (*.accdt)

Du gemmer en database som en databaseskabelon ved at bruge kommandoerne under fanen Gem og udgiv i Backstage-visningen.

 1. Klik på Gem og publicer under fanen Filer.

 2. Klik på Skabelon under Gem database som.

 3. Angiv følgende felter i dialogboksen Opret ny skabelon fra denne database:

  • Navn    Obligatorisk. Skriv den tekst, som skal identificere skabelonen eller programdelen. I Access vises dette navn sammen med skabelonen eller programdelen.

  • Beskrivelse    Skriv den tekst, som beskriver indholdet eller formålet med skabelonen eller programdelen. Den vises i skabelonens eller programdelens værktøjstip.

  • Kategori Markér Brugerskabeloner, så programdelen vises under Brugerskabeloner på båndet. Det er standardindstillingen. Du kan også tilføje en kategori ved at skrive den, og du kan derefter tildele den og fremtidige programdele til denne kategori. Den nye kategori vises på båndet.

  • Ikon Angiv et ikon, som skal vises for skabelonen eller programdelen. Når det gælder programdele, vises dette ikon i galleriet over programdele på båndet.

  • Eksempel Angiv et stort billede, som skal vises for skabelonen i Backstage-visningen. Når du søger efter en skabelon, vises dette billede for denne skabelon.

  • Primær tabel Angiv en tabel, som skal være programdelens primære tabel. Denne tabel bruges som standard til at knytte programdelen til andre tabeller i en database, programdelen er tilføjet. Når programdelen bruges, startes en guide i Access, som hjælper med at oprette relationen. Selvom den primære tabel bruges som standard, kan du vælge en anden tabel, når guiden køres.

  • Instantieringsformular Angiv en formular, der åbnes som standard, når en database, som er oprettet ved hjælp af en skabelon, åbnes første gang. Som standard åbnes denne formular kun én gang. Formularen kan indeholde kode, som køres, når den åbnes, men tilstedeværelsen af kode udløser en sikkerhedsadvarsel.

  • Programdel Markér dette afkrydsningsfelt for at gemme databasen som en programdel. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at gemme databasen som en databaseskabelon.

   Bemærk:  Du skal markere dette afkrydsningsfeltet, før du kan angive en værdi for Primær tabel.

  • Medtag data i skabelon Markér dette afkrydsningsfelt for at gemme dataene i databasen som en del af skabelonen. Når der oprettes nye databaser ved hjælp af skabelonen, indeholder de disse data.

 4. Klik på OK for at gemme skabelonen. I Access gemmes din skabelon som standard under C:\Users\<aktuel bruger>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Gemme et felt som en datatypeskabelon (*.accft)

Hvis du vil oprette en datatypeskabelon, skal du vælge et felt eller en kombination af felter og derefter bruge en kommando på båndet til at gemme dem som en skabelon. Sørg for, at feltet eller felterne er konfigureret på den ønskede måde, før du går i gang – indstil de egenskaber, som skal bevares som en del af datatypeskabelonen. Hvis du f.eks. vil oprette en datatypeskabelon for "euro", kan det være en ide at oprette et valutafelt og derefter angives dets format til Euro.

1. Åbn den tabel, som indeholder det eller de felter, der skal gemmes som en skabelon.

2. Vælg det eller de felter, der skal gemmes, så de kan genbruges.

3. Klik på Flere felter i gruppen Tilføj og slet under fanen Felter, og klik derefter på Gem markering som ny datatype.

4. Angiv følgende i dialogboksen Opret ny datatype ud fra felter:

 • Navn    Obligatorisk. Det angiver datatypeskabelonen og vises på listen over tilgængelige felter, når du vælger et felt på listen Flere felter.

 • BeskrivelseSkriv tekst, som beskriver indholdet af eller formålet med datatypeskabelonen. Den vises i det værktøjstip, som vises, når du holder musen over datatypeskabelonen på listen Flere felter.

 • Kategori Vælg en kategori, som datatypeskabelonen skal vises under, i feltet Flere felter. Kategorien er som standard Brugerdefinerede typer.

 • Instantieringsformular Hvis du vil, kan du angive en formular, der som standard åbnes første gang, datatypeskabelonen bruges.

5. Klik på OK for at gemme datatypeskabelonen.

Toppen af siden

Genbruge databasedesign fra en tredjepart

Du kan gøre en databaseskabelon eller en programdel fra en tredjepart tilgængelig på båndet ved at placere en kopi af .accdt-filen i den relevante mappe på computeren.

 1. Hent skabelonfilen. Den skal have filtypenavnet .accdt eller .accft.

 2. Placer en kopi af filen i <Systemrod>Users\<aktuel bruger>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, hvor:

 3. <systemroden> er rodmappen i Windows-installationen (som regel C:\), og

 4. <aktuel bruger> er det brugernavn, du anvendte, da du loggede på Windows.

  Bemærk:  Hvis mappen ikke findes, skal du oprette den.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 6. Hvis du vil bruge en databaseskabelon, skal du under Filer klikke på Ny og derefter klikke på Mine skabeloner. Klik på den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på Opret.

 7. Hvis du vil bruge en programdel, skal du åbne den database, du vil føje delen til, og derefter klikke på Programdele under fanen Opret. Klik derefter på den del, du vil bruge.

 8. Hvis du vil bruge en datatypeskabelon, skal du åbne den tabel, du vil oprette et felt i. Klik derefter på Flere felter i gruppen Tilføj og slet under Felter, og klik derefter på den relevante datatypeskabelon.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×